Afgjord telefonfråga.

Sedan enskilda personer erbjudit Garda kommun att för en tilltänkt telefonledning från Garda skolhus öfver Bjärby till centraltelefonstationen i Etelhem kostnadsfritt få använda en redan befintlig stolplinje mellan Bjärby och Etelhem, dels ock. erhålla för återstoden af anläggningen erforderliga stolpar och mark, beslöto sockenmännen i kommunalstämma 22 april 1912 att för kommunens behof och på dess bekostnad anlägga nämda telefonledning från Garda till Etelhem centralstation och att i skolhuset anbringa ett telefonskåp äfvensom att årliga underhållskostnaden och andra årliga utgifter för telefonen skulle utdebiteras efter samma grunder som och i samband med öfriga kommunalutskylder.
Öfver detta beslut anförda handelsidkerskan Ida Veström besvär hos k. befhde, som emellertid ogillade besvären. — Klaganden fullfölide då sin förut i målet förda talan hos k. m:t, gom genom nu expedieradt utslag ej funnit skäl att göra ändring i k. befhdes resolution.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 April 1913
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *