Svensk afliden i Amerika.

Den svenskamerikanska tidningen Norden för den 13 sistl. Juli innehåller följande: San Francisco, Cal. Härifrån skrifver i enskildt bref till Nordens redaktion en landsman följande historia: ”Förliden måndagsatton (26 Juni) omkring kl. 9 gick en härstädes under namnet Lind känd svensk i sällskap med en bekant nedåt Sacramento Street och blef hastigt sjuk samt yttrade till denne: ”Jag tror jag dör”. Han fördes in på ett hotell och afled några minuter senare, Denne Lind var den från Helsingborg för omkring 12 år sedan rymde kamrer Anton Karlson. Han hade mesta tiden vistats i San Framceisco. Det ovanliga bos honom var, att han under dåliga omständigheter bibehöll ett fint utseende samt ett vänligt och bildadt sätt till det sista. Konsul Berggren hekostade hans begrafning; hans lik jordades med yttre heder 28 Juni. Hans öde beklagades af många landsmän, som känt honom och varit i tillfälle att visa honom deltagande i litstiden”.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *