Prinsessan Eugenie.

Under någon tid har spridt sig ett, allmän oro väckande, rykte, att h. k. h. skulle litsfarligt insjuknat på sitt Fridhem. Vi äro i tillfälle att meddela den från fullt tillförlitligt håll lemnade tillfredsställande upplysningen att h. k. h. visserligen för en vecka sedan vid det då hastigt inträffade temperaturfallet ådragit sig en lindrig bröstinflammation, hvilken i början hotade att blitva allvarsammare, men att numera ingen fara förefinnes, utan tvärt om godt hopp, att hb. k. h., efter några dagars ostörd ro, skall kunna vara fullt återstäld.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Augusti 1876
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *