Mjeltbranden har uppbört.

Sedan kungl. m:ts bef. genom kungörelse 11 sist). Juli, i anledning deraf att sjukdomen ”mjeltbrand” utbrutit bland nötkreaturen å husbonden Johan Olssons egande hemman vid Stora Matrids i Vestergarn, förbjudit allmänheten att tillsvidare dit forsla kreatur samt förklarat detta hemman vara att anse så som smittadt af mjeltbrand hos kreatur och öfriga fastigheter i Stora och Lilla Mafrids för sådan smitta misstänkta, men vederbörande veterinärläkare anmilt, att något sjukdomsfall af mjeltbrand icke sedan dess inträffat å nämnde hemman och att sjukdomen derstädes numera upphört, så hafva ofvannämda bemman 16 dennes af kungl. m:ts bef, förklarats fria från denna sjukdom, samt ofvanberörda förbud att dit forsla kreatur upphätts.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Augusti 1876
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *