Genom offentlig Auktion

Tisdagen 48 d:s från kl. 10 f. m. låta Sterbhusdelegarne efter aflidne tullvaktmästaren L. P. Wahlgren å Klintehamn till den högstbjudande försälja hela hans efterlemnade lösörebo, bestående af Guld och Silfver, Koppar, Malm, Messing, Tenn, Bleck- och Jernsaker af många slag; Möbler, dels målade och dels betsade, såsom Byråar, Dragsängar, Soffor, Bord och Stolar, Kommoder, Speglar, Väggur, en Skrifpulpet m. m.; Glas och Porslin, Sängkläder och Linne, väl vårdade Mansgångkläder af flera slag; diverse Repslageriverktyg, en Stormangel, Sädesbingar, Kistor, en Väfstol med tillbehör, diverse Taflor och Rullgardiner, åtskilliga Träkärl jämte mycket annat. — Vid samma tillfälle utbjudes äfven en i godt stånd, på Strands hemmans grand vid Hamnen stående Manbyggnad, inredt till trenne Rum, Kök, Skafferi och Garderober, samt frostfri Källare under hela huset, ett Ladugårdshus samt en Repslageribod med tillhörande Tjärhus äfvensom en god Mjölkko. — Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 nästk. Oktober. Klinte 12 Juli 1876.
Efter anmodan.
G. J. EKELUND.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Juli 1876
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *