Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Grefvinnan Ulla Horn, t. Sjöcrona.
Pappers-sedel & Två Riksd. Specie af 1831.

Fröken Ellen Horn.
Koppar-plåt & 2 DALER SILF. MYNT (femståmplad).
Sv. Koppar-mynt: 3 st. af k. Karl XI:s, 5 Karl XII:s, 14 Fredr. I:s och 16 af Ad. Fredr.

Fröken Hilda Horn.
Koppar-plåt & I DALER S. M. (femstämplad).
Sv. Koppar-mynt:.3 st. af k. Gust. III:s, 8 Gust. IV Ad:s, 5 Karl XIII:s och 4 af k. Karl XIV Johans.

Prostin. Lov. Fr, Berglund, ft. Klintberg.
Ett par Skor af rödt sidentyg.
Solfjäder af elfenben o. papper.
Solfjäder svidad i sandelträ.

Kyrkoberden E. Berglund.
Tobaks-pung af skinn (utsydd).

Musik-dir. Fr. W. Kunt.
Then Svenska Psalm-Boken (af 1795) Sthm 1774.

Mams. Elis. Hagbom.
Wisborgs Slott (pl. ur E. Dahlberg Svec. Antiq. & Hod.), tafla i glas o. ram.
Broderi (blommor) på hvitt sidentyg, tafla i glas och ram.

Tullförvaltaren W. Fåhraeus.
Sex st. Stolar, klädda med gyllenläder (enl. särskildt Gåfvo-bref).

Glasmästaren A. F. Sundell.
Dörr-lås (utgraveradt), 123 tum långt.

Skolynglingen Wilh. Sundell.
Bessman af 1761 (o. 1816), utan hank. Nyst-pinne (genomskuren i handtaget).
Bila af järn, 10 tum lång i eggen. S. k Stenbröd, rundt, af gråsten, 8 3/4 tum tvärmått.

Skolynglingen Rud. Sundell.
Lås af järn, 14 1/4 tum långt.

Urmakaren Adolf Unnerus.
Glas-bit. (?), 1 tum i fyrkant, 1876 hittad ibD. B. W:s Bot:a trädgård.

Onämd Gifvare.
12 st. små Silfvermynt (af silfver?) och 1 Sv. 1/4 ÖRE MYNT.
Tobaks-dosa af mess. (med EN BESTÄNDIG ALMANACE).

Gördelmakaren P. A. Hellgren.
Lock (till säng-Värmare) af messing.
Lock af mess., oval (med ”Bachus” i upph. arb.).
Tryck-plåt af koppar med stämpel atettskeppsankare (för G. M. & J. N. Donners Tob:s-
Fabr. i Visby).
Fan-spets af mess. (starkt förgyld), trol. år 1808 före kapitulationen vid Slite inför Sv.
trupperna af någon rysk fanjunkare från bruten och undankastad.
Kausa (mat-skål) af al-trä, skuren, rundfyrkantig o. af 7 tums tvärmått (från Wamlingbo).

Joh. Tudv. Klintbom, Klinte i Boge.
Glas-pokal (med röd spiral i foten): Liebe mich 80, Lieb ich dich” (”= Älska mig så, (Så) Älskar jag dig.”)
Trädgårdsm. Olaus Andersson vid Visby och Nybo.
Spel-bricka (?) af ben, 1876 hittad vid grundgräfniog å Lazaretts-gården 33 aln under markens yta.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Augusti 1876
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *