Lösen för fynd,

att emot qvitto lyftas å LandsKansliet: af Magdalena J. Chr. Qvarnström Storms, Thom. N. Westberg Godrings, Mårten Olsson Granskogs, Jacob J. Jacobsson Tass, Lars Rohnstedt Enges, Catharina J. Jacobsd:r Kodings, Olof Petterson Hulte och Maria Timgren Nystuga.
Å Lands-Kansliet af Daniel Larsson Bomunds och Lars Pehrsson Jacobs inlemnade fynd kunna derstädes återfås af egarne.

Gotlands Läns nya Tidning.
7 Januari 1859
No 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *