Skytte

Visby skyttegille.
hade i går skjutningar om vandringspriset mot 20-ringad tavla samt tredje omgången i stående på 300 meter för fjärdeklassare.
Vandringspriset erövrades av Bror Fritz med 193 poäng. Denna skjutning var samtidigt anordnad som insatsskjutning, och resultaten blevo här följande: Klass IV: 1) Th. Gerentz, 190 p., 2) K. Dassow 189, 3) K. Levin 194. Klass III: 1) Bror Fritz 193, 2) A. Virgin 187. Klass II: 1) G. Larsson 186.
I 300 meter stående blevo resultaten: .1) A. Herlitz 65 p., 2) V. Stengård 62, 3) K. Levin 59, 4) Å. Dahlgren 55, 5) K. Dassow 45.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Visby bollklubbs 60-årsjubileum

firades på lördagen med tävlingar och fest.

Deltagarne i jubileet samlade i Åhsbergska hagen.
Sittande i mitten: fr. vänster kamrer R. Löthberg, grosshandlare John Munthe, brandehefen Carl Lindström, direktör. Nils Broander och verkmästare Marcus Hejdenberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Hur blir vädret ?

Vackert och varmare.
Sammanfattning: Högtrycket ligger kvar över norra och mellersta Ryssland samt östra Skandinavien. En tilltagande ostlig luftströmning råder över mellersta Europa. Ett mindre regnområde över västra Götaland rör sig åt nordväst medan ett större sådant ligger nästan stilla över södra Norge, Nordsjön och norra Frankrike.
Nederbörd har i natt fallit huvudsakligast i västra Skåne, Norrlands fjälltrakter samt eljest här och var. Tärnaby hade 5, Skanör 9 mm.
Temperaturen var i morse i Visby 16 gr., Malmö 17, Göteborg 16, Karlstad och Haparanda 15, Falun 14, Härnösand 13, Östersund 12, Geilivara 11, Storlien och Riksgränsen 9 gr. London hade 12 gr., Paris 16, Berlin 18, Helsingfors 19, Rom 20 gr.
Barometer i Visby: idag 760,5 mm., i lördags 756 mm.
Vind och väderlek: Ölands södra udde O 6, disigt, Ölands norra udde S 2, mulet, Fårö SO 2, nästan klart, Landsort SSO 6, mulet, Söderarm S 2, disigt.
Utsikter: Ostlig måttlig senare frisk vind. Mestadels vackert väder men morgondimma här och var. Något varmare.
Stormvarning: för södra Östersjön för i natt delvis styv ostlig kultje.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Till fyra mån. straffarbete,

villkorlig dom, dömdes den ene av de båda ynglingar, som gjort sig skyldig till upprepade stölder vid badstränderna på Norderstrand och Snäckgärdsbaden. Hans kamrat dömdes till tvångsuppfostran.

Till två mån. fängelse,
villkorlig dom, plus 15 kr. för fylleri dömdes en person som vid anhållandet uppgivit fel namn och dessutom underskrivit erkännandet av fylleriet med detta namn.

En fyllerist
dömdes till 25 kr., en till 20 plus 20 dagsböter för våldsamt motstånd och två andra till vardera 15 kr. böter.

För tillverkning av brännvin
av rödsprit dömdes en person till 40 dagsböter.

Förtäring av spritdrycker på kafé
hade två personer gjort sig skyldiga till och dömdes till vardera 20 kr. böter.

En felaktigt lastad lastbil
kostade dess ägare 15 dagsböter. Han hade lastat sin bil så att lasset sköt över lastflaket på båda sidorna.

Underlåten försäkringsplikt
kostade två bilägare vardera 10 dagsböter.

En lättviktsmotorcyklist
som färdats med två minderåriga barn på cykeln fick böta 25 kr.

Utan tänd lykta
efter mörkrets inbrott hade två cyklister färdats och detta kostade dem vardera 10 kr. i böter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Från hamnen.

I lördags avgingo ms. Patria, Hedberg, till Umeå med cement, ms. Meteor, Olofsson, till Stockholm med cement, och ångf. P. G. Halvorsen, Thue, till Sanda i Norge, tom.
I går inkommo ms. Elsa, Johansson, från Stockholm med olja och bensin och ms. Amor, Boman, från Kråkelund med ved.
I dag inkommo mf. Shell 7, Bergström, från Stockholm med brännolja, och ångf. Betula, Björk, från Kotka, tom, samt avgick Shell 7, till Stockholm, tom.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Inför repetitionsövningarna.

Inryckning vid A 7 i morgon.
Till A 7 inrycka i morgon 73 värnpliktiga från fastlandet, vilka hitlända med Visby över Kalmar, vidare 36 värnpliktiga från Gotland, varav 5 äro tilldelade luftvärnsartilleriet. Vidare inrycka furirerna på reservstat Norgren och Berg, studentsignalisterna Edqvist och Melén, befälseleven Malm och reservofficersaspiranten Silvén.
Under repetitionsövningarna organiseras kåren på kårstab, I divisionen om stab, 2, 3 och 4 batt., vidare 1 batt. och målavdelning. I kårstaben ingå kårchefen, överste Hamilton, major : Melander (skjutchef), serg. Broström, kapten von Koch, regementsståbschef, löjtnant Norman, styckjunkare Nösell, kapten Hambn, tygofficer, löjtnant Grönström, kapten Bergman, kasernofficer, löjtnant af Ugglas, styckjunkare Thimgren, förrådsförvaltare Kolmodin, förrådsvaktmästare Jupither och styckjunkare Söderström, köksföreståndare. Motorofficer är kapten von Koch, stallofficer kapten Fredriksson, signalofficer kapten Lindgren samt gasofficer kapten Carleson.I — divisionsstaben ingå kapten Bergman, chef, löjtnant Steffen, fänrik Nilsson och styckjunkare Hultberg; 2 batt. kapten Lindgren, chef, styckjunkare Nilsson, löjtnant Holmstedt, styckjunkare Hägg, serg. Ahlin och Landell; 3 batt. kapten Kring, chef, styckjunkare Hjortdal, löjtnant Linnman, fänrik Björklund, styckjunkarna Lindström och Silvén, serg. Kronbladh; 4 batt. kapten Lemmel, A 2, chef, serg. Eklund, löjtnant Leijonhufvud, fänrik Hullberg, serg. Stjernqvist; 1 batt. kapten Carlesson, chef, styckjunkare Pettersson, löjtnant Christensson, A 1, fänrik Linderoth, serg. Lundgren; målavdelningen kapten Hambn, chef, serg. Ingmansson.
Kaptenerna Reichenberg och Hägg följa övningarna enligt divisionschefens bestämmelser.
Volontärartillerist-, konstapelsoch furirskolorna avslutas idag.

Inryckning vid I 18
äger som förut rämnts rum den 1 sept., då c:a 600 man träda i tjänst, varav 400 komma från fastlandet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Ungdomsdagar i Follingbo.

Under det sista söndagsdygnet har det socialdemokratiska ungdomsdistriktet haft sin traditionella ungdomsdagar anordnade i Follingbo Folkets park. Vid dessa ha förekommit de sedvanliga festanordningarna men dessutom har bjudits på ett program, vilket var synnerligen uppskattat av publiken. På lördagskvällen talade Hilding Basth om hur nödvändigt det är att alla äro med i arbetet för att skapå en ljusare tid. Bertil Hilbert föredrog på ett mästerligt sätt ett par dikter av Gustaf Fröding samt Ruben Nilsson. På söndagen medverkade Ingeborg Jakobsson och Gustav Dahlström, med anföranden. Båda anförandena mottogs med stort bifall av publiken.
Under dagen medverkade dessutom Harry Jakobsson, Norrlanda med mycket uppskattad uppläsning på gutamål samt Signild Werkelin, Fårö, och Einar Sundberg, Visby, med :deklamation. På kvällen sjöng de sjungande gesällerna några stycken till sina lutor. Allt mottaget med stormande bifall.
Det sammanlagda besökarantalet under de båda dagarna uppgick till omkring 1,500.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Gotlandsdistriktet av Svenska lotsförbundet

hade igår sammankomst i Visby för att dryfta en del fackfrågor. De flesta lotsplatserna på Gotland voro representerade och därjämte . voro förbundets. ombudsman redaktör H. Bendt sait mellersta distriktets ombudsman, f. mästerlotsen Edv: Westerberg, Stockholm, mnärvarande.
Sammanträdet gällde förberedande behandling av en del ärenden till nästa års förbundsmöte. Bland aktuella ärenden, som voro på tal, kan nämnas lotsförordningen, semesterbestämmelserna och deras tillämpning, tjänstgöringsförhållandena etc… Vid detta tillfälle höllos anföranden av bl. a. lotsförmännen K. W. Dahlbeck, Visby, och K. Dablbeck, Slite, vilka framförde lotsarnas tacksamhet till hrr Bendt och Westerberg för ett gott arbete. Båda dessa komma att avgå från sina befattningar nästa år och besökte sålunda nu Visby för sista gången såsom ombudsmän.
Efter förhandlingarna intogs gemensam middag å systembolagets restaurang.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Roxy

BUCK JONES
och hans vackra häst Silver —
en andlöst spännande skenritt
in i äventyrens förlovade land
Vilda Västerns Robin Hood

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Regina

Franchot Tone, Maureen O’Sullivan, Virginia Bruce
Mellan två kvinnor.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198