Andersson, Karl Oskar Sven, Förrådsarbetare.

Visby skyttegille.
Hagbylund, Visborgsslätt. Född den 11 november 1903 i Levide församling. Föräldrar: Johan Andersson o. h. h. Olivia f. Engström. Gift 1931 med Edit Andersson. Medlem i gillet sedan 1937, tidigare medlem i Hogräns skytteförening, i Hablingbo skytteförening samt i Levide-Gerums skytteförening. Tillhör skyttklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Visby skyttegille.

Wallin, Per Sune, Fänrik.

Visborgs skytteförening.
Västantorp, Visby. Född den 1 augusti 1920 i Visby. Föräldrar: Löjtnant Otto Wallin o. h. h. Kalli f. Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1940, medlem i Visby skyttegille 1034—1940. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Pistm s, Idrm g, Milidrm g, Skidlm br.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Wallin, Per Åke, Furir.

Visborgs skytteförening.
Västantorp, Visby. Född den 28 april 1923 i Visby. Föräldrar: Löjtnant Otto Wallin o. h. h. Kalli f. Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Visby skyttegille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, Armens SkytteM s, Milidrm g.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Wallin, Otto Tyko Valfrid, Löjtnant.

Visborgs skytteförening.
Västantorp, Visby. Född den 12 oktober 1886 i Lummelunda församling. Föräldrar: Lantbrukare Oskar Wallin o. h. h. Ottonia f. Pettersson. Gift 1918 med Kalli Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1905, materialförvaltare några år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks GM, H Årtm g, Mästarm s, Armens SkytteM s, SkolskytteM g, Ft s. Mästerskytt i Gotlands sfb 1911.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Utterling, Einar Edvin Samuel, Kapten.

Visborgs skytteförening.
I 18, Visborgsslätt. Född den 28 oktober 1903 i Bäckseda, Jönköpings län. Föräldrar: Snickarmästare Johan Johansson o. h. h. Hanna f. Källgren. Gift 1934 med Alice Olsson. Medlem i föreningen sedan 1922, varit styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, L Årtm g, Arméns SkytteM s, Pisten s, Svgifrfb IdrM br, Fältidrm s.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Svennefelt, Oskar Valdemar, Regementskassör.

Visborgs skytteföening.
Leijersgatan 2, Visby. Född den 17 februari 1898 i Bräkne-Hoby församling, Blekinge Föräldrar: Tof felmakare August Svensson o. h. h. Emma f. Högberg. Gift 1921 med Marta Johansson. Medlem i föreningen sedan 1938, tidigare medlem i Karlskrona grenadjärregementes skytteförening, styrelseledamot i sex år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks GM, H Artm g, Arméns SkytteM s, Ft br, Karlskrona grenadjärregementes skytteförenings GM.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Stein, Peter Adolf, Kapten.

Visborgs skytteförening.
I 18, Visborgsslätt. Född den 23 januari 1901 i Visby. Föräldrar: Fastighetsägare Oskar Stein o. h. h. Telma f. Andersson. Gift 1937 med Astrid Ahlin. Medlem i föreningen sedan 1925. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Fältidrm g.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Sellergren, Lars Ivar, Kapten.

Visborgs skytteförening.
Strandvägen 8, Visby. Född den 7 september 1890 i Visby. Föräldrar: Major Lars J. Sellergren o. h. h. Anna f. Torén. Gift 1919 med Astrid Sandelin. Medlem i Visby skyttegille 1905-1911, i nuvarande förening sedan sistnämnda år, ordförande 1928-1942. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, L Årtm g, Arméns SkytteM, sfb SM, lfb SM, Svgifrfb ftjt g, idrfb GM, RLSF ftjt g, RSO.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Runsten, Rune Emil Frithiof, Furir.

Visborgs skytteförening.
Österväg 9, Visby. Född den 24 februari 1924 i Visby. Föräldrar: Löjtnant Hugo Runsten o. h. h. Tora f. Gistedt. Medlem i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Visby skyttegille. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Randlert, Eric Ragnar, Sergeant.

Visborgs skytteförening.
Kasern 1, I 18, Visborgsslätt. Född den 20 april 1914 i Kättilstads församling. Föräldrar: Ture Karlsson o. h. h. Annie f. Hildor. Gift 1943 med Märtha Wessman. Medlem i föreningen sedan 1933. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, SkolskytteM br.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.