Legala Nyheter.

FÖDDE: Arb. Enderbergs son, svarfvaren Clessons dotter, pigan Rosengrens son, skom. Tomssons dotter, É handl. Hoffmans dotter,
arb. Jonssons son.

DÖDE: Flickan Anna Helena Nilsson 21 år, 11 mån, och 1 dag gammal, enkan Anna Magdalena Westerberg, i en älder af 55 år och 9 mån.

VIGDE: Byggmästaren Eriksson och Katarina Södergren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Vigde

Med. kand. Folke Thuresson och Gunvor Hägg.
Visby den 20 augusti 1934.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Födde Vigde och Döde.

FÖDDE: Handl. Johanssons son, landtmätar Schyls son, art. Svenssons son, d:o Gardelins son, skrädd. Englunds son, sjöman Nygrens son, tullvaktm. Anderssons son, skrädd. Walling 2:ne döttrar, pigan Nordahls son, drängen Weströms dotter, tullvaktm. Hammarlunds dotter.

DÖDE: Vaktm. Erik Esse 71 år, 11 mån. och 11 dag., snickaren Sjöströms dotter Ida Johanna Maria 7 mån, och 27 dag., handl. Johanssons son Elias Anshelm 14 dag.

VIGDE: Arb. L. G. Larsson och Kristina Pettersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Juni 1876
N:r 46

Legala Nyheter.

FÖDDE: Slagtar Sedelius dotter, f. hemmansegare Vallins son.

DÖDE: F. d. smedmästaren L. F. Eneqvist, 63 år, 7 mån. och 7 dagar.

VIGDE: Kakelugnsmak, August Pettersson och Emma Beckström.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Vigde

Curt Cramér
Elvira GüntherCastaneda
Ciudad de Mexico den 11 augusti 1934

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Legala Nyheter.

FÖDDE: Skomakar C. Norrbys dotter, pigan Carolina Stenboms dotter, Pigan Wilhelmina Petterssons son.

FÖDD: En DOTTERS lyckliga födelse 15 dennes tillkännagitves. Hemse, 21 April 1876, ROSA SJÖSTEDT, FRANS SJÖSTEDT.
f. Bergenstjerna.

VIGDE: Löjtnanten. vid Gotlands Nationalbeväring GUSTAF EKSTEDT
och HULDA REIJHMAN i Hjo 23 April.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Legala nyheter.

FÖDDE: Sjöman O. Hallins son, badmäst. Gullbergs son.

VIGDE: Arb. Lars Nilsson och Johanna Larsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Mars 1876
N:r 24

Legala nyheter.

FÖDDE: Statkarl H. Nyqvists dotter, sjöman A. Florins son.

DÖDE: Handl. Kahlquists son Johan Victor 1 dag gammal, fru Ida Olga Victoria Kahlquist 30 år, I mån. och 21 dag., arb. Lindqvists son Rolf Oscar 9 mån. och 3 dagar, arb. Jacob Andreas Lutteman 28 år 3 mån. 29 dag., gossen Gustaf Isak Nilsson 9 år 6 mån. och 14 dag.

VIGDE: Tullvaktm. J. Hammarlund och Carolina Nilsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Mars 1876
N:r 23

Legala nyheter.

FÖDDE: Smeden N. Rydahls son, arb. A. Nilssons son.

VIGDE: Spegelfabrikör C. Hellman och Emma Sandström,

Född.
En SONS födelse hafva vi glädjen meddela. Hernösand, 11 Mars 1876 4
WILHELMINA HÄGG. CARL FR. HÄGG.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Mars 1876
N:r 22