Bröllop.

Visby domkyrka sammanvigdes i lördags elektrikern Frank Sjögren, Visby, med fröken Britt Nehro, dotter till brandmästare Gösta Nehro, Visby, och hans maka, född Andersson. När brudparet intågade i kyrkan spelades bröllopsmusik på orgeln och sedan en psalm sjungits förrättades vigseln av domkyrkoadjunkt Nils Bergström, som även höll ett tal till de nygifta. Efter vigseln sjöngs åter en psalm, varpå brudparet med uppvaktning lämnade kyrkan under det att hr Oskar Herlitz till orgelackompanjemang spelade ett violinsolo. Som kyrkomarskalkar fungerade hrr Samuel Jupither och Inge Claesson och brudparet uppvaktades av två par tärnor och marskalkar, nämligen Aina Johansson—Alf Karlsson och Gerd Johansson—Gunnar Wizén.
Efteråt gavs middag i Hantverkaregården i närvaro av ett 40-tal gäster, varvid brudparet hyllades bl. a, med tal, varjämte ett antal hyllningstelegram upplästes.

I lördags sammanvigdes i Visby domkyrka chauffören Gillis Persson, Visby, och fröken Evy Öhman, dotter till lantbrukaren Arvid Öhman, Isome i Väte, och hans maka, född Lindgren. Under bröllopsmusik på orgeln intågade brudparet, varefter akten inleddes med psalmsång. Domkyrkoadjunkt Nils Bergström förrättade därpå vigseln samt höll ett lyckönskningstal till brudparet. Efter psalmsång uttågade brudparet under det att bröllopsmusik spelades på orgeln. Bruden uppvaktades av en tärna, fröken Marja Persson och kyrkomarskalkar voro hrr Allan Laurin och Ingvar Öhman. Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag i Gamla borgmästaregården för ett 40-tal gäster. Värd och värdinna var inspektör och fru Gustaf Hellström, Visby. Vid middagen höllos tal och hyllades brudparet på övrigt sätt, varjämte ett 50-tal telegram föredrogs.

I Hogräns kyrka sammanvigdes i lördags chauffören Josef Jacobsson, Atlingbo, och fröken Astrid Rondahl, dotter till fanjunkare Arvid Rondahl, Rodarve i Hogrän, och hans maka, född Thimgren. Vigseln, som föregicks av bröllopsmusik och psalmsång, förrättades av de båda kontrahenternas konfirmationslärare, kyrkoherde E. Amer, som också höll ett tal till de nygifta. Efter psalmsång uttågade brudparet ur kyrkan under det att orgelmusik spelades.
Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Ingrid Liljegren—Erik Jakobsson, Sonja Jakobsson—Karl-Axel Jakobsson, Berit Jakobsson—Mats Pettersson, Karin Nordström—Gösta Larsson, Birgit Nordström—Stig Axelsson, Ingegerd Nygren—Bertil Nordström, Elsa Pettersson—Sven Frenzen, Eva Ahlqvist—Charles Engström, Gerd Larsson—Sven Eriksson. Småtärnor voro Maj-Lis och Ulla-Stina Rundahl och brudnäbb Lars och Marianne Rundahl.
Efter vigseln gavs middag i brudens hem för ett 70-tal gäster, varvid brudparet hyllades på olika sätt. Bruttbonde var hr Josef Malmström, Hogrän, och bruttöverska fru Ingrid Rundahl, Vall. Värd och värdinna var brudens broder, ingenjör Martin Rundahl, Stockholm, och hans maka. På kvällen samlades många ortsbor för att se brud och hylla de nygifta med salut, leven och fyrverkeri.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 September 1947
N:r 198

Väte Skyttegille

anordnar FÄLTSKJUTNING söndagen den 5 jan. 1947 vid Simunde.
Anmälan mellan kl. 9—12.
Skottriktning från Simunde och Koparve mot Öjleskogarna.
Farligt område: Myren och Öjleskogarna avlysas kl. 9—16.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 December 1946
N:r 303

Gotländska varmblodshästar på tävlingsbanorna.

En översikt vid årsskiftet.
Ett alltmera ökat intresse för ridning synes glädjande nog föreligga.

Nya ridhus ha upprättats och civila ryttare uppträda allt oftare på tävlingsbanorna. Antalet offentliga ridtävlingar har också ökats och uppgick under år 1946 till 183 eller 20 mera än året förut. Hoppningen är bäst företrädd med 107 tävlingar, men även dressyren har nått upp till ett så högt antal som 61. Antalet tävlingar i terrängritt och fälttävlan har varit mindre, i terrängritt 6 och i fälttävlan 9. De fåtaliga tävlingarna i de båda sistnämnda grenarna påtalas också av generalmajor S. Colliander i en rapport till Svenska Ridsportens Centralförbund över de X. Nordiska Ryttartävlingarna i Köpenhamn och framhåller han härvid vikten av att såväl ryttare som hästägare genom ökade prissummor stimuleras till flitigare deltagande i dessa grenar. Resultaten här ha nämligen varit mindre tillfredsställande, då svenska hästar åter mött utländsk konkurrens.
Gotlandsfödda hästar ha i ökat antal under året startat i offentliga tävlingar av olika slag. Att de lyckats tämligen väl framgår också av att av 41 startande gotlandshästar ej mindre än 29 nått placeringar. Antalet starter har varit 233 mot 250 under år 1945, således någon minskning, men såväl hästantalet som placeringarna ha ökat.
Bland de gotlandsfödda dressyrhästarna ligger även i år L’ Aiglon e. Yngve I — Othello främst med en prissumma på 1,075 kr. och dessutom 2 hederspris. Den 16-årige vallacken från Trädgårds i Tingstäde torde väl dock snart ha gjort det mesta ifrån sig och har £. ö. redan i år fallit tillbaka något mot fjolåret, då den låg tvåa i prissumman mot femma nu. På 8 starter i svåra dressyrtävlingar har den vunnit två gånger och placerat sig ytterligare tre — Marscherat uppåt har däremot Dragon e. Yngve I — Stegeborg I xx, från Ryftes i Fole, gjort. Från att tidigare mest ha varit hoppare har den nu under sin ryttare, löjtnant K. Å. Hultberg, tävlat flitigt i prisridning, där den på 11 starter i medelåra och lätta klasser segrat tre gånr och haft placering ytterligare två. dressyrklasser har den tjänat 55 kr. och 3 hederspris. Fjolårsnyörjaren Attack e. Bohéme xx Hamlet, född hos Lars Jakobsson, Bopparve, Eksta, har också gått framt och ligger nu med intjänade 880 onor och 4 hederspris bra till i lisn. I medelsvår klass har den segt en gång och i lätt en gång och lessutom har den haft ytterligare 4 Blaceringar på tillhopa 13 -starter. Senorita e. Tåby II — Kings Own, ödd hos framlidne C: Klintström, Söertorg, Visby, ligger fortfarande i Er har detta år nått 500 kr. eller mma belopp som förra året. Säker som hon är har hon placerat sig fyra gånger på fem starter, dock utan att någon seger.
Ny dressyrhäst är Aboukir e. Kyffävser — Stegeborg I xx, från Ryfs i Fole, en halvbroder till den fört nämnde Dragon. I lätt klass har n på sex starter segrat en gång och placerat sig ytterligare två. Resultatet har blivit två hederspris och 250 kr. Ytterligare två hästar ha startat i dressyrtävlingar och av dessa har Excellens e. Hamlet — Lorvatus från Valda i Eskelhem vunnit 25 kr.
Fjolårets trea bland hopparna, Ållegro e. Tåby II xx — Camord, från Homa i Stenkumla, har i år ryckt upp på främsta platsen med tre hederspris och 1,055 kr. Flitig deltagare i tävlingar har den på 21 starter i medelsvåra och lätta hoppningar segrat tre gånger, varit tvåa en gång, trea två gånger och fått lägre placeringar tre gånger. Bland samtliga hoppare kommer den beträffande prissumman dock först på elfte plats. En annan flitig tävlare har varit Greta e. Ulster Pikör, född hos Hj. Engström, Bjerga, Vallstena. Som tävlingshäst är den nybörjare, men har det oaktat på 19 starter segrat tre gånger och därutöver placerat sig fyra. Prissumman är 750 kr. och sex hederspris. Den från visbytävlingarna kände Cognac e. Bohöme xx — Darjal har tjänat 525 kr., medan fjolårets täthäst Banjo e. Bast — Adjunkt från Hexarve i Sproge i år på 12 startes endast segrat en gång i medelsvår samt dessutom nått två placeringar i liknande tävlingar och en i höjdhoppning med 155 em. som högsta höjd. Förtjänsten har stannat vid 482 kr. och ett hederspris.
Övriga placerade hopphästar äro:
Idyll e. Karat — York, från Tings i Kräklingbo, med tre hederspris och 415 kr.;
Hambo e. Hamlet — Bohéme xx, från Koparve i Alva, med 3 hederspris och 375 kr.;
Sirocko e. Bohéme xx — Bruleur, från Bäcks i Väte, med 1 hederspris och 300 kr.;
Dragon e. Bohöme xx — Gower xx, från Orleifs i Levide, med 1 hederspris och 225 kr;
Cid e. Weller — Camord, från Pusarve i Fröjel, med 1 hederspris och 50 kr;
Mefisto e. Svante — Pikör, från Mallgårds i Hejnum, med 1 hederspris och 50 kr.;
d”Artagnan e. Hamlet — Darjal, från Skota i Lojsta, med 50 kr.;
Dragon e. Yngve I — Stegeborg I xx, från Ryftes i Fole, 50 kr.;
Mimusch e. Bohéme xx — Bast, från Grymlings i Eksta, 50 kr.;
Stardust e. Bohéme xx — Jasso, från Rosarve i Havdhem, 30 kr.;
Bojan e. Bohéme xx — Weller, från Fride i Lojsta, 25 kr.;
Jerry e. Ito — Radama, från Fjälls i Endre, 25 kr.;
Omega e. Lampos — Svante, från Homa i Stenkumla, 25 kr. Oplacerade hoppare är 11 st.
I terrängritter ha gått fyra gotlänningar, varav tre placerat sig. Mestvinnande är Falken e. Bohéme xx Jasso, från Stjärnarve i Eksta, som erövrat 1 hederspris och 100 kr., därnäst följer Stafett e. Svanre — Nepari, från Kinner i Lummelunda med hederspris och 75 kr. Tredje vinnare är Bohéme e. Bohéme xx — Tåby II xx, från Valda i Eskelhem.
Vad slutligen fälttävlan beträffar är dressyrhästen Dragon från Ryftes i Fole den mest lysande stjärnan och t. o. m. en av de bästa i landet, ehuru den blivit utan seger i år. Den har av fackmän ansetts böra läggas i specialträning för deltagande i denna tävlingsgren vid olympiska spelen i London 1948. Med här erövrade två hederspris och 675 kr. blir Dragon årets mestvinnande gotlandshäst med sammanlagt 5 hederspris och 1,680 kr. Topp e. Bohéme xx — Jasso, från Rosarve i Vall, som förra året hoppade in en mindre summa; har i år lyckats bättre i fälttävlan, där den på två tävlingar tjänat 475 kr. 1944 års arméfälttävlansegrare Viking e. Tåby II xx — Jasso, f. ö. halvbror till Topp, har i år stannat vid blygsamma 150 vunna kr. 100 kr. har nåtts av Bohéme e. Bohéme xx — Tåby II xx, från Valda i Eskelhem och dennes fyra år yngre halvbroder Mint, även den född på Valda. Terränghästen Falken från Stjärnarve har vunnit 50 kr. på fälttävlan.
Bohéme ligger fortfarande bra till som fadershingst med 11 startande och 7 placerade avkomlingar i hoppning och 3 placerade av 5 deltagande i fälttävlan. I sistnämnda gren ha dessutom två av hans avkomlingar erhållit uppmuntringspris. Glädjande nog har hingsten i år också utnyttjats av uppfödarna, då den haft ej mindre än 45 ston, vilket torde vara rekord för fullblodshingstarna i landet. Han kommer tydligen att även i fortsättningen låta höra av sig på tävlingsbanorna.
I samtliga tävlingar ha deltagit 695 hästar, av vilka 364 eller 52 proc. fått pris. Av 41 gotlandsfödda ha 29 prisbelönats, vilket gör 71 proe. Av totala prisbeloppet, 103,153 kry har 9,6 proc. gått hit fast endast 5,8 av de deltagande hästarna varit gotlandsfödda.
Ehuru de verkliga topphästarna icke återfunnits bland de gotlandsfödda, äro dock de uppnådda resultaten sådana att man kan beteckna dem som en reklam för öns varmblodsavel. Av årets uppfödarepris på sammanlagt 10,000 kr. har också 1,100 gått till gotländska uppfödare, fördelade på 18 hästar. Detta är 11 proc. av summan, vilket måste bevisa en hel del, då Gotlands andel i remonteringen endast är c:a 7 proc. Av belönade hästar uppgår gotlandsandelen till 10,5 procent.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen.

Gåvor
ha under tiden 1 maj-10 dec. influtit från följande:
Systemaktiebolaget i Visby 694: —, 2 DBV:ster i st. f. vårmiddag 7/5 30: —, Onämnd, Follingbo, 10: —, Fru Ingeborg Andersson 50: —, Fru Maria Hallden 10: —, D. & D. S. 20: —, Läroverksfruarnas syjunta 9: —, Slite Båtklubb, behålln. av fest 300: —, Klass 4 A. Solbergaskolan 15: 10, Skolbarnen i Väte 52: —, Källunge missionssyförening 150: —, Kollekt i Fardhems kyrka 25/3 264: —, Midsommarfest i Fjäle, Mästerby 337: 57, Emil Hultberg, Bro, 50: —, Gislauser syjunta 40: —, Kollekt i Dalhem och Halls k:or 19/4 80: 49, fru Nanna Eriksson 210: —, Fårö Koop. kv.-gille 25: —, Rest av insamling i Follingbo till Rädda Barnens leksaksinsamling 8: 76, Ink. av skolbarnens i Väte trädgårdsland 55: —, Ins. av skolbarn i Alskogs ,förs. 262: — Fröken Olga Bjärstig 10: —, Ins. i Tingstäde f. inköp av leksaker till Europas barn 58: —, Kollekt i Othems k:a 51: 82, Fest i Hemse 8/11 475: —, Kollekt i Bunge k:a 6/11 111: —, Onämnd, Grötlingbo, 10:—, Ins. inom Garda socken 500: —, Onämnd När 1: —. Fru Betty Andersson. Bäl. 5: —, Fr. Hulda Norrby 50: —, Ins. vid stickafton i Gerum 52: —, Hejde Lotta-grupp 118: —, Slite soc.-dem. kv.-klubb 36: —, Missionssyföreningen i Bäl 50: —, Syster Astrid Larin, Klintehamn, 5: —, Fröken Eva Grefberg, Klintehamn, 5: —, Okänd, Klintehamn, 5: —, Gothems kyrkliga ungdomskrets 50: —, Gothems Lutherska syförening 50: —, Sykretsen ”De fem” i Klinte 15: —, Syringen, Fårösund, 25: —. Summa kronor 4,355: 74.
Enligt givarnas önskan ha medlen så fördelats: till Europas barn 1,009: 76, till Tyskland 59: —, till Wien 59: —, givet utan förbehåll 3,227: 98.
Amstetten 12 nov. 1946.

Ärade fru Nylander.
Det är mycket mycket tråkigt att Ni inte fått något brev från oss som tack för den stora gåvan av linne och kläder. Då allt detta kom blev vi först alldeles mållösa. Vi kunde inte alls förstå, att det ännu någonstans fanns så underbara och präktiga saker och särskilt djupt grep det oss att det finns ett folk, som vill skänka bort så dyrbara gåvor.
Vi skrev också genast ett brev med vårt tack men det har, som vi nu se, inte kommit fram. Det känns mycket smärtsamt för oss, men det går nu tyvärr into att ändra. I varje fall vill vi nu säga ännu ett stort och varmt tack och vi skall be till Gud att han skyddar och välsignar Gotland med dess goda människor och bevarar dem från all nöd.
Vi delade först ut en del av de präktiga sakerna till barnen och alltsammans förde med sig stor glädje. Barnen blev förtjusta och mödrarna blev djupt rörda och tacksamma, då de inte ens för pengar kan få tag i någonting och då många barn inte längre ha något att ta på sig så att de kan gå i skolan.
Därför be vi eder, ärade fru Nylander, att framföra vårt varma tack till adla ädla välgörare, som skänkt så mycket till de stackars barnen i Amstetten. Vi be för er att Gud skall göra er alla lyckliga.
Med stor och tacksam och uppriktig högaktning tillgivna M. Romana Puhm.

Med Rädda Barnens Minneskort
ha följande överlämnat gåvor: Landshövding och Fru E. Nylander, Apotekare och Fru N’ Sandström, Fru Ebba von Corswant, Fru Greta von Corswant, Fru Agnes Dahlbäck, Fröken Elsa Fahlström, Fru Elisabeth Ihre, Fru Maria Pettersson, Landsfiskal och Fru Thure Holmquist, Bankdirektör och Fru K. Hellsing, Kyrkvärden Karl O16ns släkt och vänner, överste och Fru Gösta Hult, Fröken Ebba Hult. Fru Martha Lindquist, Fröken Laura Stålhandske, överstelöjtnant och Fru Otto Stålhandske, Kamrer och Fru Arne Lindström, Redaktör och Fru Gösta Storm. Summa kronor 610: —.

Med Rädda Barnens Hyllingsadress
har genom ”Vännernas insamling gen. skräddarmästare Axel Nilsson”, Fru Alice Pettersson, Fru Lisa Angelöw och Herr Enock Andersson influtit kronor 35: —.

Rädda Barnens Sykampanj för Europas barn.
under april och maj månader till förmån för Barnhemmet i Amstetten gav ett glädjande gott resultat. Den 3 juli sändes 2,120 plagg, och att gåvan kommit fram, därom vittinar här nedan i översättning återgivna brev från barnhemmets föreståndarinna.

Rädda Barnens leksaksinsamling
rönte livligt deltagande. I stadens leksaksaffärer stodo lådor som fylldes med paket i 100-tal„ från skolklasser, från syjuntor och från många av våra sockenombud ha kommit rara dockor och trevliga leksaker, från verkstadsskolan 2 stora kartonger byggklossar.
Under höstens 7 stickaftnar på Lotta-lokalen och till många medhjälpare på landsbygden har garn utlämnats. Raggor, slipovers och tröjor med långa ärmar ha stickats och lämnats in. 275 par raggor, 74 slipovers och 19 pullovers ha under november och december sänts till Europas barn.
Lokalavdelningen avsände den 18 nov. 200 kg. med följande innehåll: 7 kart. kläder, 8 kart. leksaker, 1 låd , med 30 kg. honung.
Den 6 dec. avgick 5 kart. kläder och 1 kart. leksaker. Med denna sändning följde 1,100 kg. matvaror, insamlade inom Mästerby församling gen. kyrkoherden till Krigsvärnlösa barn i Finland.
Föreningen Rädda Barnens Centralstyrelse och Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen be att få framföra ett hjärtligt tack och en varm erkänsla till var och en, som godhetsfullt skänkt tid, krafter och pengar till Lokalavdelningens verksamhet för Gotlands hjälpbehövande och Europas nödlidande barn.
Då det är oss omöjligt att personligen nå alla, som hjälpt till med sömnad, stickning och leksaksiinsamling, bedja vi härmed att till enskilda och föreningar, skolklasser och syjuntor få framföra vårt varmt kända tack för all god hjälp.
Visby den 15 december 1946.
GOTLANDS LOKALAVBELNING AV RÄDDA BARNEN
Anna Nylander, ordf.
Stina Sandström, kassaförvaltare.
Maria Stålhandske, sekr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Från våra Gotländska bygder. Väte.

VÄTE.
Den Gamla syföreningens försäljning hölls torsdag afton i Godtemplarlokalen under god tillslutning och köplust. Offerviljan hos alla gjorde att resultatet blev rekordartat. Genom försäljningen inkom till föreningens kassa kr. 821: 75. Dessutom försåldes den lilla flickföreningen Snödroppens handarbeten, som steg till 50 kr., samt upptogs en kollekt till Europahjälpen för spridande av julglädje bland barnen soni blev 40 kronor. Sammanlagt insamlades under aftonen 911 kr. och 75 öre till olika behjärtansvärda ändamål. Predikant Emil Lindh, som inledde försäljningen med en adventsbetraktelse, avslutade med tack och bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Födelsedagar.

— Femtio år fyller om måndag den 16 dennes fru Hilda Eriksson, maka till lantbrukaren Agur Eriksson, Mölner i Väte. Jubilaren är sedan många år tillbaka verksam medlem av baptistförsamlingen.
— Åttio år fyller i morgon fru Augusta Hultgren, Visborgs slätt. Åttioåringen, som alltjämt kan glädja sig åt en god andlig och kroppslig vigör och bl. a. är i full verksamhet med att sticka åt Hemslöjden, innehade tidigare affärs- och kaferörelse på Visborgs slätt, vilken hon emellertid numera överlåtit i andra händer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Landsbygden. Väte.

VÄTE.
Väte baptistförsamlings syförening hade i lördagskväll sin sedvanliga försäljning. Trots ogynnsamt väder hade en stor skara mött upp i Betel, när försäljningen tog sin början. Pastor Behrendtz inleddes densamma och erinrade om, huru Kristi kärlek alltid varit den tvingande kraften i missionsgärningen. Försäljningen vidtog så under lantbr. Eric Gomérs ledning. Köplusten var god och rätt bra priser betalades. Slutresultatet av försäljningen blev 637 kr.
Baptistförsamlingens offerhögtid hölls på söndagen.
Hr Johannes Bäck inledde gudstjänsten och hr E. Gomgir utförde solosång. Pastor G. Behrendtz predikade med ledning av en av adventstidens bibeltexter om ”Väntan och vaksamhet”. Offret, som uppbars för församlingens verksamhet, steg till över 230 kr. Nattvardsstunden, som följde på den offentliga gudstjänsten, präglades av stillhet och stark gemenskapskänsla.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Skogsauktion i Väte.

Lördagen den 14 dec. 1946 kommer genom offentlig auktion att försäljas tre poster utstämplad skog å VÄTE ANNEX med en beräknad kubikmassa av 139 kbm. samt 20 kbm. å HEJDE PRÄSTGARD i två poster. Samling vid folkskolan i Väte kl. 13,30.
Betalnings- och avverkningsvillkoren tillkännagives före auktionen och stämplingslängder finnas tillgängliga hos J. D. Mattson, Löves, Hejde.
Hejde i dec. 1946.
PASTORATSKYRKORÅDET.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Från våra gotländska bygder. Väte.

VÄTE.
Kyrkkaffe till förmån för Europahjälpen har här anordnat i godtemplarlokalen på söndagen. Efter högmässan i kyrkan, som var väl besökt, samlades alla till den av lottorna med levande ljus och adventsgran prydda lokalen, där gott kaffe serverades. Inkomsten härav steg till 83 kr.
En stunds underhållning förekom även vid tillfället, anordnad av kyrkliga ungdomskretsen. Så höll stiftsadj. R. Lundell ett intressant föredrag om Adventstankar i Uppenbarelseboken. Vidare förekom uppläsning och psalmsång. Kyrkoherde F. Thuresson avslutade samkvämet med tacktal och bön och till sist sjöng man en aftonpsalm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Hela Gotland är med i klädinsamlingen.

Insamlingsställen ordnade i alla socknar. — Centrallagret växer raskt.
Klädinsamlingen för Europahjälpen är nu hundraprocentigt organiserad på Gotland sedan nu insamlingsställen ordnats i samtliga kommuner och transportfrågorna redan tidigare lösts, allt genom vänligt tillmötesgående från godhjärtade människor som förstår den skriande nöden och vill räcka de utblottade en hjälpande hand.
Under den vanliga insamlingens gång kommer här och där en separat aktion, som ytterligare stimulerar intresset och visar den goda vilja som finns bland Gotlands folk. Skolbarnen i Hogrän gjorde i fredags en rond till hemmen i socknen och fick ihop inte mindre än 30 större och mindre klädpaket, som samlades i skolan och visade sig innehålla en hel rad präktiga plagg samt dessutom 13 lakan, 29 handdukar och 6 örngott !
I Roma och Björke gjorde Röda Korskretsen under söndagen ett gott arbete som också manar till efterföljd. Med ett flertal uppsamlingsbilar åkte man omkring och gjorde ”storstädning” med gott resultat och där garderoberna redan tidigare voro länsade efter föregående insamlingar fick man kontanter i stället, inalles 100 kr., som alltså går till länsgirokontot 18 97 46.
Bland de gåvor som lämnats till ”Europavagnen” i Visby märkes förutom alla verkligt goda kläder, skor, lakan, handdukar m. m. också ett större parti barnkängor av hög kvalitet, skänkt av en av stadens äldsta skoaffärer samt ett större parti prima träbottenkängor från en handlare på landsbygden.

Sista insamlingsdagen blir 10 december.
varför det nu gäller att sätta upp högsta fart i spurten. Alla som vill ha närmare upplysningar om klädinsamlingen har bara att vända sig till Visby 315, där man ordnar allt som rör den stora aktionen. Där efterlyser man nu stora tomlådor, som behövas inte bara i styck utan i hundratal, och det måste sålunda bli en insamling också av lådor, som häntas efter hänvändelse till 315.
Nya insamlingsställen på landsbygden är följande:
Akebäck : Folkskolan.
Ala : F:a H. Eriksson.
Anga: F:a E. Johansson.
Dalhem : Folkskolan.
Fleringe: Folkskoll. Johansson.
Garda: F:a O. Andersson.
Sjonhem: Prästgården.
Sproge: Folkskoll. Gustafsson.
Stenkumla : Handl. Jakobsson.
Träkumla: Hr I. Wulffcrona.
Vallstena: Folkskolan.
Viklau : F:a O. Olofsson.
Väskinde: Kyrkoh. Ihrmark.
Väte: Fru Söderdahl, folksk.
Östergarn: Fröken Eva Runsten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280