Auktion å höskörd.

Lördagen den 25 innevarande juni kl. 1 e. m. låter änkan Hejdenberg vid Haltarfve i Väte genom auktion försälja på rot stående höskörd omkring 6 tunnland i mindre lotter.
Betalningsanstånd för godkände inropare till den 1 oktober 1932.
Väte den 14 juni 1932.
C. V. Carlqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138

Prislista för fältskjutningen

i Anga 12 juni 1932.
IV klassen: Träg. Kr.

E. Hamnnarström, Fårö, 22 5.—
L. Kviberg, Havdhem, 22 5.—
K. Stengård, Tingstäde, 22 5.—
A. Nyberg, Visby, 22 5.—
A. Larsson, Hogrän, 22 5.—
E. Brogren, Fårö, 21 3.—
B. Larsson, Fårö Östra, 21 3.—
R. Holmberg, Fide, 21 3.—
R. Hedeastedt Tingstäde, 21 3.—
G. Lundin, Visborgs, 21 3.—
Gun. Pettersson, Hogrän, 21 3.—
K. M. Hansson, Havdhem, 21 3.—
Y. Smitterberg Havdhem, 20 2.—
Th. Larsson, Havdhem, 20 2.—
K. Pettersson, Högbro, 20 2.—
K. Gabrielsson, Sanda—V-n, 20 2.—
J. Ahlström, Visborgs, 20 2.—
A. Boberg, Tingstäde, 20 2.—
V. Pettersson, Hesselby, 20 2.—

III klassen:
A. Pettersson, Dede, 23 6.—
G. Nilsson, Grötlingbo, 22 5.—
B. Engström, Dede, 21 4.—
H. Larsson, Havdhem, 21 4.—
E. Mattsson, Havdhem, 20 3.—
A. Larsson, Bara, 20 3.—
Th. Hansson, Dede, 20 3.—
A. Ekman, Fårö Östra, 20 3.—
H. Björkander, Bara, 20 3.—
I. Kviberg, Torsburgs, 20 3.—
K. Hallgren, Grötlingbo, 20 3.—
G. Larsson, Lau, 20 3.—
R. Levin, Ala, 20 3.—
N. Stengård, Tingstäde, 19 2.50
R. Lindbom, Grötlingbo, 19 2.50
A. Odén, Grötlingbo, 19 2.50
K. Larsson, Bara, 19 2.50
A. Eriksson, Bara, 19 2.50
H. Pettersson, Grötlingbo, 19 2.50
O. Pettersson, Ekeby, 19 2.50
O. V. Nilsson, Grötlingbo, 18 2.—
H. Bergvall, Havdhem, 18 2.—
F. Fahlstedt, Väte, 18 2.—
T. Hallbom, Grötlingbo, 18 2.—
G. Hermansson, Havdhem, 18 12,—
N. Larsson, Lau, 17 1.—
K. G. Johansson, Lina, 17 1.—
A. Pettersson, Anga, 17 1—

II klassen:
G. NilSson, Fide, 18 4.—
N. Hermansson, Fide, 18 4.—
H. Jacobsson, Fide, 18 4.—
G. Karlsson, Havdhem, 17 3.50
E. Nordström, Hesselby, 17 3.50
Bengt Engström, Dede, 17 3.50
S. ????sson, Bara, 16.- 3.—
T. Pettersson, Havdhem, 16 3.—
G. Ekelund, Bara, 16 3.—
A. Gardell, Hesselby, 16 3.—
A. Pettersson, Anga, 15 2.50
R. Angelöv, Ekeby, 15 2.50
A. Kraft, Havdhem, 15 2.50
V. Samuelsson Väte, 14 ;2.—
39/2 Olssom, Visborgs, 14 2.—
J. Pettersson, Havdhem, 14 2.—
A. Berggsström, Ekeby, 14 2.—
E. Häglund, Hogrän, 14 2.—
7/3 Barght Visborgs, 14 2.—
K. Gardelin, Bara, 13 1.75
83/3 Nilsson Visborgs, 13 1.75
E. Olsson, Hogrän, 13 1.75

I klassen:
E. Levin, Ala, 15 3.—
A. Möllerström, Dede, 14 2.50
K. J. Engström, Dede, 14 2.50
H. Pettersson, Anga, 12 1.75
U. Persson, Bara, 12 1.75
Medelträff för medalj=13.

Extra insatsskjutning;
IV klassen: Poäng. Kr.

J. Ahlström, Visborgs, 6,60 4.—
K. Gabrielsson, Sanda—V-n, 6,58 3.50
Th. Gerentz, Visby, 6,68 3.50
R. Holmberg, Fide, 6,58 3.50
B. Larsson, Fårö, Ö., 6,58 3.50
A. Nyberg, Visborgs, 6,67 3.—
G. Pettersson Hogrän, 6,57 3.—
A. Boberg, Tingstäde, 6,57 3.—
A. Karlström, Fårö, Ö., 6,56 3.—
J. Angelöv, Ekeby, 6,56 2.50
E. Hammarström Fårö, 6,56 2:50
L. Kviberg, Havdhem, 6,56 2.50
G. Pettersson, Väte, 6,55 2.—
K. Stengård, Tingstäde, 6,55 2.—
R. Hederstedt Tingstäde, 6,55 2.—
M. Elfving, Visby, 6,55 2.—

III klassen:
A. Hermansson, Havdhem, 6,57 4.—
B. Engström, Dede, 6,67 4.—
K. J. Johansson, Havdhem, 6,56 3.50
H. Björklund, Bara, 6,56 3.50
A. Jacobsson, Hesselby, 6,55 3.—
A. Johansson, Grötlingbo, 6,52 3.—
H. Vesley, Hogrän, 6,55 2.50
K. Larsson, Bara, 6,52 2.50
H. Eriksson, Bara, 6,52 2.50
F. Fahlstedt, Väte, 6,51 2.50
O. V. Nilsson, Grötlingbo, 6,51 2.50
A. Vigström, Bara, 6,50 2.50
I. Vigström, Bara, 6,50 2.50
K. Hallgren, Grötlingbo, 6,50 2.50
K G. Hoffman, Väte, 6,48 2.—
R. Levin, Ala, 6,48 2.—
B. Andersson, Östergarn, 6,48 2.—
A. Levin, Ala, 6,47 2.—
G. Larsson, Lau, 6,46 2.—

II klasssen:
V. Samuelsson, Väte, 6,56 4.—
G. Nilsson, Fide, 6,56 4.—
U. Runsten, Visby, 6,56 3.50
R. Angelöv, Ekeby, 6,58 3.50
E. Höglund, Hogrän, 6,5a 3.—
E. Larsson, Havdhem, 6,56 2.50
A. Karlström, Fårö Ö., 6,50 2.50
A. Gardell, Hesselby, 6,48 2.—
A. Kristiansson, Lau, 6,48 2.—
K. Gardelin, Bara, 6,48 2.—
3/8 Nyström, Visborgs, 6,45 2,—

I klassen:
A. Hallgren, Lau, 5,32 3.—
V. Persson, Bara, 4,26 2.—

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137

Landsbygden. Väte.

VÄTE, 13 juni.
Söndagssolfest hölls i småskolan i går. Inledningstal till barnen hölls av pastor och t. f. kyrkoherde O. Havren. sång utfördes av barnen under lärarinnans ledning och avslutningsföredrag hölls av pred. J. G. Westin från Klintehamn. En för söndagsskoleverksamheten upptagen kollekt inbragte över 12 kronor. Den enkla men stämningsfulla festen avslöts sisa med bön av kyrkoherden samt psalmsång.
Vårsådden har, på grund av den kraftiga vårmusten vi fingo knappast än hunnit avslutas. Potatissättningen har ännu in i dagarna pågått för fullt.
Väte missionsförsamling firade också i går sin söndagsskolas sommarfest. Tal till barnen och de äldre höllos av past. E. Lundblad och L. G. Andersson m. fl. Platsens allianssångförening medverkade. En stunds friluftsliv fördes i en vacker äng i närheten av missionshuset. Såväl äldre som barnen trakterades rikligt med kaffe och saft m. m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137

Landsbygden. Väte.

VÄTE, 11 juni.
Filmförevisning var i går kväll anordnad i godtemplarsalen av r. Gösta Meyerhielm, som även förut någon gång gjort oss denn äran. Förevisningen bjöd på en journal med bilder från Uppsala och Lapppland samt en del av Bengt Bergs fågelfilmer från Afrika, varefter följde ett par roliga barnfilmer, som satte skrattmusklerna i rörelse liven lite buktaleri fick man gratis. Grammofonmusik exekverades till bilderna. Förevisningen var fåtaligt besökt, kanske beroende på depressionen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135

Fjärdingsmanstjänsten i Väte och Hejde

söktes vid ansökningstidens utgång av två personer. Fjärdingsman tillsattes för en tid sedan i socknarna, men denne avsade sig kort afteråt uppdraget, varför nu nytt fjärdingsmansval måste företagas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Landsbygden. Väte.

VÄTE, 8 juni
Stödaktion. Vid i lördags hållet sammanträde med styrelsen förr Väte seckenförening av Bondeförbundet föredragas en skrivelse från »Landsbygdens intressenters förening u. p. a.», med anhållan om stöd för tidningsföretaget Landsbygden. i form av andelsteckning. Efter en stunds diskussion, varunder betonades, att det vore ett livsvillkor för förbundet, att dess tidningspress kunde upprättihållas och utvecklas, beslöt styrelsen att för sockenföreningen räkning teckna 5 andelar á 20 kr. i företaget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 juni 1932
N:r 132

Kungörelse.

Härmed kungöras till ansökan, lediga:
1:o) distriktsbarnmorsketj änsten i Väte distrikt, bestående av Atlingbo, Hejde, Väte och Mästerby kommuner med station i närheten av Väte kyrka. Lön 1,000 kronor jämte naturaförmåner enligt lag.
2:o) distriktsbarnmorske- tjänsten i Vänge distrikt, omfattande Vänge, Guldrupe, Buttle, Sjonhems och Viklau socknar med star tion för barnmorskan i Vänge. Lön 1,000 kr. jämte naturaförmåner enligt lag.
3:o) en reservbarnmorsketjänst med station i Visby: Lön 600 kr. om året samt 5 kr. om dagen vid tjänstgöring.
Ansökningar skola vala barnmorskestyrelsen tillhanda senast den 1 juli 1932 och åtföljas av åldersbetyg, läkareintyg, bestyrkt avskrift av barnmorskebrev samt av intyg om genomgången repetitionskurs och föregående tjänstgöring.
Barnmorskestyrelsen, Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Auktion i Väte.

Lördagen den 5 mars kl. 12 m. låter fru Gerda Nilsson, Botarve genom offentlig auktion försälja: hö, vårsädeshalm, blandsäd, potatis, en högdräktig ko.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 september 1932, eller vid anfordran.
Roma i februari 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Landsbygden. Väte.

VÄTE, 11 febr.
Härvarande missionsförsamlingsungdom höll förliden lördag sitt årsmöte, härstädes. Under år 1931 har omsättningen varit mellan 5 å 600 kroner med ett överskott i kassan till 1932 av nära 100 kronor. Bidrag har utgått tig församlingen på platsen och till länsmissionen m. fl. I styrelsen för innevarande år valdes mjölnaren Verner Östman, lantbr. Martin Björkqvist, frk:n Anna Södergren och Else Östman samt Joh:s Lövenberg med hr Alg. Alberg som ersättare. Revisorer blevo hr R. Ahlberg och Bergström.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1932
N:r 40

Dödsfall. Anna Thyra Teresia Karlsson

Min älskade maka och vår moder Anna Thyra Teresia Karlsson lämnade oss idag i sitt 29 levnadsår efter ett långt och tåligt buret lidande; djupt sörjd och saknad av oss, föräldrar, syskon och vänner.
Skradarve i Väte den 10 febr. 1932.
Ludvig Karlsson. Ingrid. Folke.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1932
N:r 35