Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Dödsfall. Erik Svensson

Vår käre make och fader Skräddaren Erik Svensson avled hastigt i dag i en ålder av 82 år; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Lilla Mickelgårds i Västkinde den 12 oktober 1932.
Anna Svensson.
Barn och Barnbarn.
Sv. ps, 452.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Fastighetstaxeringarna.

I beredningsnämden för Fole, Lokrume, Västkinde, Bro, Martebo och Lummelunda socknar har länsstyrelsen till ordförande efter agronom A. G. Olofsson, som avsagt sig uppdraget, förordnat riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Ytterligare bidrag ur tillfälliga skogsvårdsanslaget.

Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands län hemställer hos k. m:t att av anslaget till understödjande av vissa tillfällig a skogsvårdsåtgärder er på enskildas skogar bli tilldelad ytterligare 1,132 kr. att utdelas såsom statsbidrag till tre skogsdikningsföretag i Västkinde och Lärbro socknar samt 204. kr. i förvaltningsbidrag. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Idrott och sport.

Gotländsk fotboll.
Gårdagsfotbollen gick programenligt med match på förmiddagen mellan årets mästare A. I. K. och A. 7. A. L K. fick finna sig i nederlag i likhet med andra lag som mött A. 7. Artilleristerna ha ett utmärkt gott lag, hårtspelande och effektivt. Krigarna vunna med 4-0, vilket nästan tyder på utklassning, men spelet var egentligen ganska jämt fördelat, segern dock rättvis. A. 7 har nu en överlägsen ledning med fyra spelade matcher och lika många segrar.

Visby-Gute
möttes på eftermiddagen och gav till resultat att Visby segrade med 6-2. Visby som en period nu spelat ganska svagt, var för dagen starkt och någon tvekan om vart Segern skulle gå, förefanns aldrig. Det var kedjespelet som brast hos Gute. Laget spelar smånätt och ganska precis men it yvärr föga effektivt det blir mest spel i sidled.
Stenkyrka vann över Rute B med 4-2. En Rutespelare utvisades för olämpligt uppförande mot domaren.
Othem vann över Västkinde B med 7-0, Roma över Hablingbo med 2-0 och Hemse över Ljugarn med 3-1.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Idrott och sport.

Gotländsk fotboll.
I div. I spelades i går två matcher. På förmiddagen mötes A. 7 och Gute, varvid A. 7 sin vana trogen segrade. Visserligen blev segern i knappaste laget, 2—1, men det blev dock seger.
Det är A. 7:s tredie seger i följd.
På eftermiddagen möttes A. I. K. och Västkinde, det senare laget måste på grund av militärtiänstgöring spela hela matchen med tio man. Segern för A. I. K. blev till följd härav ganska stor eller 8—0.
A. 7 leder fortfarande div. I med 8—4 i målkvot och 6 poäng.

I norra serien
spelade Bro—Stenkyrka oavgjort med 2—2.

Övriga matcher.
I division 3, norra serien, vann Rute över Othem med 4—2, i division 2 vann Slite över Rute med 5—0, och i division 3, södra serien vann Ljugarn över Roma med 4—3. Samtliga matcher spelades under gårdagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211

Idrott och sport.

Fotboll.
A. I. K. distriktsmästare.

Med 2 mål mot 1 blev A. I. K. i går mästare för Gotlands distrikt i fotboll. Segern var rättvis med hänsyn till A. I. K:s konstanta övertag andra halvlek. Domaren konstanta övertag andra halvlek, Domaren hr Axel Bergkvist, som inom parentes sagt, var bäste man på plan, ansåg även för sin del att segern hamnade på rätt ställe Matchen som sådan var ingenting att hurra för — utan tvekan den sämsta finalmaten som spelats här på många år. Det föreföll som om spelarna ingenting vågade och var det någon som försökte lite individuellt, så blev det bara irrgång. Spelet kan man sålunda förbigå. Domaren hade matchen väl i sin hand och beivrade allra minsta lilla ansats till ojusiheter. Vi gratulera A. I. K. till måstaretiteln och beklaga på samma gång Gutes avläggande av de prydliga svarta tröjorna, som dugt åt föreningen i över tjugo år.
I serierna
gingo igår en hel del matcher.
Div. I
A. 7—Klintehamn 3—2
Västkinde—Visby 1—6
Div II
Slite—A. I. K. B. 3—5
Norra serien
Bro—Othem 7—2
Västkinde B.—Rute B. 4—2

Tabellen i div. I har följande, ganska överraskande utseende (det är A. 7 som står för överraskningen):
A. 7:s I. F. 2 2 0 0 6—3 4
Gute 1 1 0 0 7—1 2
Visby 2 1 0 1 7—4 2
Västkinde 1 0 0 1 1—6 0
Klintehamn 2 0 0 2 3—10 0
A. I. K. 0 0 0 0 0—0 0

Gotlands Motorcykelklubbs orienteringstävlan
i går lämnade följande resultar:
1) Bladh, Huskvarna, 33 prickar,
2) Sandberg, Royal Enfield, 48 pr.,
3) Hansson, Harley Davidsson, 70 pr.,
4) Angelöf, Ariel, 91 pr.,
5) S. Pettersson, Sarolea, 92 pr.,
6) Eriksson, Harley Davidsson, 99 pr.,
7) Beckman, N. V., 100 pr.,
8) Pettersson, B. S. A., 116 pr.,
9) Sterner, Royal Enfield, 134 pr.
Banan var finurligt och bra lagd. Skogsstigarna hade av regnet blivit ganska sliriga och otrevliga, men landsvägarna voro bra. I trakten av Källunge och Ekeby överraskades de tävlande av ett häftigt oväder med regn och åska.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245

Prästerligt.

Kyrkoherde O. Nygren i Barlingbo åtnjuter tjänstledighet under tiden 5-30 september med kyrkoherde K. A. Widagren i Västkinde som vikarie.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 September 1932
N:r 202

Varptävling i Västkinde

å idrottsplatsen vid skolan den 14 augusti, kl. 12 midd. vartill Gotlands Varpkastare inbjudas, Anmälan till K. F. i Högberg, Vestkinde, Tel, 7, senast fredagen den 12/8.
Västkinde Varpklubb.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 augusti 1932
N:r 181

Prästerligt.

Kyrkoherde K. A. Videgren i Västkinde åtnjuter tjänstledighet fr. o. m. den 3 t. o. m. den 31 juli med kyrkoherde O. Nygren i Barlingbo som vikarie och folkskollärare A. Hejdenberg i Fole som predikobitäde.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148