Landsbygden. Västkinde.

VÄSTKINDE, 12 april.
Kommunalstämma hölls här i går under ordförandeskap av folkskollärare Oscar Lithberg.
Därvid beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av samtliga under kommunen stående kassor. Till ledamöter av valnämden utsågos hrr A. E. Forslund, Klintegårda, Ant. Österberg, Mickelgårds, Sigfrid Bendelin, Norrgårda, och Edvin Andersson, Perstorp. Supleanter blevo hrr A. Nygren, Bläsungs, H. Lindell, Mickelgårds, och E. Lindell, Björkome. Att sköta överklagningen av vissa mantalsskrivningar utsågs kommunalnämdens ordförande hr A. Österberg, Nickelgårds.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82

Idrott och sport.

Gotlandsseriens premiär.
Målorgier på både Gute- och Östervallar.

Det var gotländsk fotbollsseriepremiär i går, och stadens samtliga tre div. I-lag voro i elden. På Gutavallen möttes på förmiddagen VIF och Hablingbo, medan AIK och Klintehamn spelade ett par timmar senare. Gute gästspelade i Slite.
Det blev sensationer på både Gutavallen och Östervallen, åtminstone ifråga om målkvoten. För att börja med uppgörelsen i Slite, så blev denna ett ordentligt bakslag för Gute, som ställde upp med en olyckligt sammansatt elva, vilket också straffade sig över hövan. Slite IF tog ledningen från början och nätade tre gånger första halvlek, och andra halvlek lågo ytterligare fem bollar bakom Wickman i målet. Mot slutet av halvtiden lyckades Gute få ett tröstmål. Slite hade ett jämt och bra lag, där ingen särskilt glänste över den andre. Vardera laget fick en straffspark, Gutes lade Santa bredvid stolparna, medan Wickman klarade Slites. Med 8-1 till Slite slöt alltså matchen. Rondahl dömde.
— —
Förmiddagsmatchen på Gutavallen mellan VIF och Hablingbo slöt med seger för VIF med 5–1. En relativt talrik publik hade infunnit sig. Så särdeles vackert spel undfägnades man icke med, och det är ju ej heller att begära så här tidigt i säsongen. Gamla VIF hade i huvudsak hand om spelet, vilket var mera systematiskt från stadsbornas sida, medan hablingarna ”klumpade” ihop sig alldeles för mycket och icke fick någon effektivitet i angreppen.
— — —
Premiärens andra storskräll bjöd AIK på, som i friskt vårhumör spelade till sig en 9-0-seger över KIK. Det unga AIK-gardet hade tydligen gått in för att rehabilitera sig för matchen i Klintehamn, och då gästerna för dagen voro ur slag alldeles, gick det ju smärtfritt. AIK-arna voro överlägsna alltigenom och kunde säkerligen ha gjort ett par mål till, ty det var knappast något fel på skjutsäkerheten denna gång. Målvakten i KIK gjorde till att börja med ett par räddningar, men sedan tappade han humöret. Dock kan man inte säga att det var hans skuld, att det blev så många mål, ty försvaret räckte icke till.
För AIK:s mål — halvtid stod det 6-0 — svarade ”Plåtarn”, ”Greven”, Stig Andersson, Abbe Claesson och Bror Nilsson. Acke Björkqvist skipade rättvisa.

Inomhustävlingarna i Hemse.
Sven Pettersson putsar st. längd-rekordet.

De nationella inomhustävlingarna i Hemse folkhögskolas gymnastiksal i går, arrangerade av Hemse BK, hade lockat 14 deltagare, representerande Gute, VIF, Hemse BK, Klintehamns IK, Burs GIF och Väte GIF.
Bland resultaten märkes Sven Petterssons i stående längdhopp, där han med någon centimeter ”putsade” sitt eget rekord.
Resultat:
St. höjdhopp: 1) Sven Pettersson, Gute, 136 cm 2) B. E. Dannborg, Burs, 127, 3) A. Johnsson, KIK, 127.
Mellanhopp: 1) B. Pettersson, VIF, 347 cm., 2) L. Larsson, Hemse, 305, 3) C. B. Oman, VIF, 290.
St längdhopp: 1) Sven Pettersson, Gute, 300 cm., 2) A. Kahlström, hemse, 264, 3) Ture Pettersson, Burs, 263.
Höjdhopp m. anlopp: 1) B.E. Dannborg, Burs, 162 cm., Sven Pettersson, Gute, 157, 3) A. Johnsson, KIK, 157.

VIF:s klubbterräng
ägde 1 går rum, med start och mål på Gutavallen. Starten ägde rum kl. halv 11, och sträckan, som löparna hade att avverka, var c:a 4,000 m. Banan gick bl. a. över A 7:s handövningsfält och Skolbetningen.
Resultaten blevo: Seniorer: 1) B. Ahlvin 16,25, 2) E. Lindström 16,36, 3) H. Samuelsson 16,55, 4) G. Lövkvist 17,07, 5) G. Johansson. Juniorer: 1) B. Persson, 2) H. Malmkvist.

Roma I. F.
hade i går anordnat klubbmästerskap i terränglöpning. Banan var omkring 2,300 m. och löptes två varv av seniorer och ett varv av juniorer. Segrare i seniorklassen blev H. Olsson, som därmed fick sin första inteckning i det av grosshandlare Harald Pettersson uppsatta vandringspriset.
Prislistan fick följande utseende:
Seniorer: 1) H. Olsson 16,30 min., 2) B. Möllerström 16,40, 3) B. Lindquist 17,58 min. Juniorer: 1) U. Willnerson 8,20 min., 2) S. Andersson 8,42, 3) A. Dagel 8,47.
På eftermiddagen spelades en fotbollsmatch mellan Roma—Ljugarn, vilken vanns av Roma med 2-1 (1-1).

Visby varpklubb
hade i lördags sitt årsmöte på Pensionat Skansen, varvid sedvanliga berättelser föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades. Till ordförande nyvaldes hr G. Hallin efter hr Carl A. Claesson, som avsagt sig, och till övriga styrelseledamöter omvaldes hrr H. Olsson, R. Olofsson, G. Lurrdin samt G. Karlström samt till revisorer hrr Axel Hässelgren och Viktor Högvall med hr Gunnar Siltberg som suppleant.
Till ombud vid Föreningen Gotländsk Idrotts årsmöte utsågs hrr Carl A. Claesson och R. Olofsson.
Klubben beslöt att ha sin första träningskastning för säsongen den 9 maj. Vidare uttalade mötet sin sympati för den korporationstävling, som kommer att anordnas i slutet av maj eller början av juni.

VIF:s B-lag
gästade i går Stenkyrka och spelade oavgjort 2-2.

AIK och A. 7
har i morgon kl. 6 e. m. en träningsmatch på Vallen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82

Idrott och Sport.

Fotbollspremiär om söndag.
Gotlandsserien, div. I, startar sin våromgång om söndag, då VIF möter Hablingbo på Vallen kl. halv 11. Samma dag mötas AIK—KIK samt Slite—Gute.
Ställningen vid höstomgångens slut 1 div. I var följande:
AIK 5 4 0 1 20-6 8
VIF 5 4 0 1 20-9 8
Slite 5 4 0 1 14-12 8
Gute 5 2 0 3 12-12 4
Hablingbo 5 0 1 4 5-17 1
Klintehamn 5 0 1 4 4-19 1
Som synes leder AIK endast på målkvot, och att det kommer att bli hårt i toppen, kan man vara viss om.
Norra och södra serierna sätta i gång den 18 dennes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Offentlig stämning.

Sedan hemmansägaren Erik Vestberg i Veskinde hos Gotlands norra domsagas Häradsrätt begärt dödande av två skuldebrev, nämligen dels ett å femhundra kronor med fem procent ränta, utfärdat den 2 juni 1905 av Lars Mårtensson till Veskinde Sjuk- och Begravningsförening eller order, med tillägg den 25 november 1927 av Erik Vestberg och Kally Vestberg, samt intecknat den 10 juli 1905, 238, och den 28 november 1927, § 373, uti fastigheterna Bläsungs Stora 128 och 156 samt Mickelgårda Lilla 117 och 125 i Veskinde socken, dels ock ett å ettusen kronor med sex procent ränta, utfärdat den 29 september 1927 av Erik Vestberg och Kally Vestberg till innehavaren, samt intecknat den 3 oktober 1927, § 175, uti nyss nämnda fastigheter, samt Häradsrätten vid prövning av ansökningen denna dag funnit sökanden hava visat sannolika skäl för sin uppgift, att berörda två skuldebrev för honom förkommit, tillkännagives härmed, att om någon innehar skuldebreven eller vet, att de finnas i behåll, han bör därom hos Häradsrätten eller Domhavanden i Gotlands norra domsaga göra anmälan sist å första rättegångsdagen av fjärde allmänna sammanträdet under 1938 års lagtima vårting i domsagan.
Tingsstället i Allekvia den 7 januari 1937.
På Häradsrättens vägnar:
K.-F. Pleiffer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38

Stiftsrådet

har i dag haft sammanträde i domkapitlets sessionsrum under biskop Ysanders ledning. Därvid föredrogs vederbörlig årsberättelse och lades med godkännande till handlingarna. Till vice ordförande utsågs kontraktsprosten G. Reuser, Dalhem, till sekreterare kyrkoherde K. A. videgren, Västkinde, och till kassör grosshandlare A. Sandström, Visby.
Årets kyrkliga ungdomskurs beslöt man förlägga till Västkinde under tiden 26-30 juni, varvid en hemställan skulle göras till pastor Dag Tollin, Stockholm, att bli ledare.
Pojkläger å Varvsholm skulle i år anordnas den 5-8 augusti med pastor Folke Thuresson som ledare, biträdd av kyrkoherde G. Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1937
N:r 35

Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Vårtingets andra sammanträde. Ordf. odr. domhavanden och hovrättsfiskal Bo Reuterskiöld. )
Bil contra cykel.
Målet mot den bilist, som körde om en cyklist på fel sida och därvid kolliderade med densamme, behandlades åter i går, närmast för en del justeringar av skadestånden. Målet överlämnades från båda sidor, och domen lydde på 30 dagsböter å 8 kr. plus skadestånd å 1,050 kr. och 100 kr. mån. för förlorad arbetsförtjänst.

Ang. dikeskörningen i Västkinde
hördes i går ännu ett vittne, som iakttagit svar. före avfärden från Visby. Vittnet ansåg svar. så påverkad av starka drycker, att han vore olämplig föra bil. Bl. a. skulle han ha vinglat, då han gick till bilen. Från svarandesidan bestreds avseende vid vittnesmålet, svar. ville även framhålla, att han vid hemkomsten efter olyckan tagit ett par snapsar, varför blodprovet icke vore tillförlitligt. Åklagaren betecknade detta som ett gammalt trick, vilket emellertid i detta fall komme misslyckas, då svar. glömt ta vittnen på spritförtäringen. Målet uppsköts till den 1 april för inkallande av ett vittne, som f. n. vistas på fastlandet.

En bilist,
som kört en smula vårdslöst och så när kvaddat en mötande motorcykel, hade i går att svara för sina gärningar. Svar. hade kommit med cirka 60 km. hastighet och kört om en stillastående bil strax framför en kurva. Bakom bilen kom emellertid motorcyklisten, och så var olyckan skedd. Svar erkände, att han kört väl fort men trodde, att motorcyklisten även brustit i uppmärksamhet. Utslaget lydde på 30 dagsböter å 3 kr.

Fyra personer i föraresätet
kan ju anses vara i högsta laget, vilket även rätten ansåg. Den dömde nämligen en bilförare och hans tre passagerare till vardera 15 dagsböter å 1 kr.

För olaga gårdfarihandel
stod en agent tilltalad. Svar. skulle under november månad ha sålt skedar m. m. i Rute socken. Han bestred energiskt åtalet under motivering, att han vid den tidpunkten inte alls varit ute på landsbygden. Det måste därför röra sig om en annan person. Målet uppsköts till den 4 mars för vidare utredning.

En förskingrare,
agenten Gustaf Swahn från Tingstäde, hade rätten även att ta itu med. Svar. hade underlåtit att redovisa 60 kr., som han uppburit i likvid vid cykelförsäljning. Svar., som uppträdde ytterst verserat med djupa bugningar åt alla håll, bestred åtalet. Det var nämligen så, sade han, att orderbrevet aldrig kommit iväg, och därför skulle givetvis affärerna gå tillbaka. Svar. hade försökt att få lämna tillbaka pengarna till köparna men endast träffat dennes moder, som inte ville ha dem. ”Pengargarna äro hos mig”, förklarade svar. Åklagaren uppmanade honom då att ta fram dem, men trots ivrigt sökande i plånboken kunde svar. inte hitta mera än 40 kr, Resultatet blev 1 mån. fängelse.

En bilodyssé i Rute.
Som tidigare omtalats var en 17-årig yngling, Arne Lindgren från Hejdeby, den 16 jan. ute och gjorde vägarna osäkra i Rute. Det var nämligen dans där ute, och fyra ynglingar hade efter ett besök på Systembolagets restaurang i hyrbil begivit sig till danstillställningen. Lindgren, som druckit tre snapsar, en pilsner och en halv flaska vin, hade blivit synnerligen berusad, vilket framför allt yttrade sig, då han kommit in i värmen i danslokalen. Han gick därför ut och satte sig i bilen, vars radio han efter en smula besvär fick igång. Det vidare händelseförloppet sade han sig inte komma ihåg något av, men tydligtvis fick han i gång även bilen, ty han gjorde en vådlig färd på cirka 300 m., och körde av vägen tvärs igenom en häck in på en gård, där bilen kolliderade med en flaggstång, som bröts av. Gårdsfolket vaknade efter en stund av ljuvlig musik — det var nämligen bilradion, som spelade, och den var en av de få saker, som voro hela på bilen efter färden. Svar. var emellertid då försvunnen och påträffades först senare. Gårdens ägare yrkade skadestånd med
150 kr. för häcken, flaggstången m. m., och bilens ägare begärde kr. 296: 12 för skador på bilen, som var en alldeles ny Dogde. Målet uppsköts till den 4 mars för förundersökning.

Radiolicenserna vålla krångel.
En hel del radiolyssnare voro åtalade för att de underlåtit att lösa licens. Sålunda dömdes fyra stycken till vardera 10 dagsböter å 1 kr. för förseelsen ifråga. En annan slapp undan med 5 dagsböter, emedan han egentligen inte själv ägde radion. En försäljare hade nämligen bett att apparaten skulle få stå kvar hos svar. så länge och det hade denne gått med på, trots att han inte lyssnat mera än fjorton dagar. Agenten hade dock icke hämtat apparaten, och nu fick köparen in spe sota för dröjsmålet. Två av de åtalade frikändes helt, då deras apparater under lång tid stått obrukbara på vinden.

Pengar åt en sjuk
hade som bekant en yngling samlat på lista. D. v. s. han hade uppgivit, att medlen skulle användas till uppgivna ändamål, men i stället hade de gått till växelomsättningar. Nio personer hade tecknat bidrag, och svar. dömdes för vart och ett av dessa fall till 5 dagsböter å 1 kr. eller tillhopa 45 dagsböter. Då svar. tidigare avtjänat straffarbete för växelförfalskning, kunna böterna förvandlas till 13 dagars straffarbete.

En Kronans karl hade i Fårösund med lastbil backat på en annan bil, som blev något ramponerad. Han fick böta 20 dagsböter å 1 kr. och dömdes utge kr. 66: 46 i skadestånd.

Knivskar sin antagonist.
F. d. hemmansägaren Gustaf Alfred Bolin, Bondans på Fårö, hade ställts under åtal för att han den 16 januari knivskurit jordbruksarbetaren Einar Eriksson, till vilken han hyste gammalt groll. Eriksson hade kommit till Bolin för att göra upp ett båtlån och hade träffat honom i vedboden. Efter en kort ordväxling hade sinnet emellertid runnit på Bolin, och han stack en kniv i bröstet på Eriksson. Denne fick lungsäcken skadad och kan ännu icke vistas utomhus. Läkare har förklarat, att det var rena turen, att Eriksson icke blev dödad. Svar. förklarade inför rätta, att han lidit av sömnlöshet, för vilken han av läkare erhållit medicin. Av i denna hade han tagit dubbla doser, villket gjort honom en smula virrig och i framför allt lättretlig. Han påstod även, att Eriksson blivit varnad för honom, då han en tid varit ”totalt från vettet”. Svar. förklarade sig villig till sinnesundersökning, varför målet t. v. förklarades vilande.

För fylleri
och förargelseväckande beteende vid dans i Kappelshamn dömdes två ynglingar till vardera 40 kr. böter.

Stensprängningen vid Staplabake
har nu äntligen nått epilogen. Resultatet av de många och långa förhandlingarna blev, att svar. frikändes, då det icke kunde anses styrkt, att han under år 1935 lett arbetet.

Underlåten trafikförsäkring
av bil kostade en person 20 dagsböter å 1 kr.

Låna inte ut bössan!
En person, som långlånet ut sitt jaktgevär utan att ha tillståndsbevis, bötade 5 dagsböter å 1: 50.

Yxhult mot Ruteverken.
Sista handläggningen av det stora patentmålet mellan Yxhults stenhuggeriaktiebolag och Ruteverken angående tillverkningen av gasbetong ägde i går rum. Från kärandesidan hördes därvid som vittne civilingenjör Axel Erner, Stockholm, och från svaranden dr Emil Hornstein, Wien, ingenjör Gunnar Lyttkens, Visby, och tullmästare Herman Andersson, Kjlley. Dr Hornstein, som rest från Wien enkom för att vittna i detta mål, är teknisk direktör i F. A. Korksteinfabr. A. G. vid Mödling och en framstående expert i hithörande frågor. I och för förhöret medfördes tolk från Stockholm. Rätten beslöt ta frågan under övervägande, huruvida målet skall avdömas vid häradsrätten eller hänskjutas till patentverket.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Ladagårdsbranden i Västkinde

som vi i korthet omnämde i gårdargens nummer, kunde tack vare Visby brandkårs ingripande och ett mycket gott arbete av ortsbefolkningen med brandfogden, fjärdingsman Hansson i spetsen, begränsas till den länga, sam först antändes.
Elden började något före kl. 3 i en gammal tröskvandring, som var full av halm, spred sig därifrån till en halmstack och vidare till den sedermera nedbrunna ladugårdslängan. Denna var fylld av brännbara ämnen såsom hö, halm, tjärved m. m., och med de resurser man hade på, platsen syntes det redan från början omöjligt att rädda byggnaden, trots att langningskedjor anordnades och den s. k. kyrksprutan kom till användning. Den andra ladugårdslängan, där djurbesättningen fanns inrymd, var genast svårt hotad ach djuren fördes därför i säkerhet, varefter Visby brandkår rekvirerades. Denna utryckte med en bil, som emellertid fick motorstopp vid Snäckgärdsbaden, vilket fel det tog sju minuter att reparera, och under tiden skickades en andra brandbil ut. Vid kårens ankomst brann det givetvis friskt, men sedan cirka 250 meter slangledning lagt ut till Västkindekanalen och motorsprutan kommit i gång, var risken för den andra längan snart begränsad, och vid sjutiden kunde djuren åter föras in. Kl. 9,20 var kåren åter i Visby.
Angående orsaken till eldens uppkomst är ännu ingenting känt, då polisutredningen i saken icke hunnit slutföras. Ladan, som ägdes av lantbr., Johan Karlsson, Bläsungs, var försäkrad.
Det kan nämnas, att brandkårens egen motorspruta för tillfället var bortskickad till reparation, men att A. B. Pumpindustri i Göteborg gratis ställt den nu använda sprutan till kårens forfogande. Utan denna spruta, som gick utan mankemang fem timmar i sträck, hade det säkerligen visat sig ogörligt att så snabbt bekämpa branden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Auktion å skog.

Å nedanstående dagar och platser försäljes följande partier skog.
Måndagen den 11 jan. kl. 11 f. m. i Västkinde mellanskola, cirka 209 kbm., utstämplat i Korshagen.
Samma dag kl. 1 e. m. i Bro skola cirka 281 kbm. i 3 poster.
Tisdagen den 12 kl. 11 f. m. i Lokrume kommunalrum, cirka 227 kbm. i 3 poster.
Samma dag i Fole kommunalrum kl. 1 e. m., cirka 200 kbm. i 5 poster.
Stämplingslängden samt närmare upplysningar lämnas av A. E. Forslund, Västkinde, O. Widin, Bro, O. Mörrby, Lokrume, och O. Johansson, Fole.
Västkinde den 30 december 1936.
PASTORATSKYRKORÅDET.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Bro gille

sammanträdde i måndags i Västkinde skola. Till lantbruksombud för perioden 1937-40 valdes därvid lantbr. Herman Löthberg, Kaungs i Västkinde, med nämdeman Oscar Olofsson, Kroks i Lokrume, som suppleant. Till ledamot av bestyrelsen valdes lantbr. Hugo Hedström, Ekes i Bro, supplerad av lantbr. John Bodin, Kvie.
Vidare höll jordbrukskonsulent Anders Eklund föredrag om hushållningssällskapets sortförsök och lärdomarna därav, varjämte han redogjorde för egnahemslåneverksamheten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Eldsvåda i Västkinde.

Sent idag på middagen upptäcktes, att eld uppstått i en ladugård, tillhörig lantbrukaren Johan Karlsson, Bläsungs i Västkinde. Elden tros ha uppkommit i en halmstack, och ladan, som var försedd med spåntak, var övertänd på ett ögonblick samt torde få anses tillspillogiven. Inga djur funne i densamma, men en närliggande ladugård är när detta skrives starkt hotad, varför djuren här förts ut i det fria. Visby brandkår alarmerades strax före halv fyra och har begivit sig ut för att söka hindra eldens spridning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303