Dödsfall. Olivia Jakobina Thomsson

Att Gud till sig hemkallat vår kära faster f. lärarinnan Olivia Jakobina Thomsson, född den 22 febr. 1845, som aflidit efter ett långvarigt lidande i full förtröstan på sin frälsare, sörjd af släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Salmunds i Vänge den 12 jan. 1915.
MARIA och ERNST THOMSSON.
Sv. Ps. 484 v. 4.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10

Årsdagar.

Idag, 11 januari, fyller kyrkoherde Emil Kahl i Vänge 67 år, och majoren i Gotlands inf.-reg:s reserv E. R. Gyllencreutz ingår i sitt 60:de år.
F. godsägaren Fred. Al. Nyberg i Lärbro fyller i morgon 77 år.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Sanda: Födda 21 (7m 14k), död 15 (7m 8k); inflyttade 29 (13m 16k), utflyttade 32 (14m 18k); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 855; ökning 3.

Västergarn: Födda 6 (4m 2k), döda 9 (6m 3k.); inflyttade 8 (5m 3k), utflyttade 26 (15m 11k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 282; minskning 21.

Mästerby: Födda 10 (8m 2k), döda 9 (4m 5k); inflyttade 45 (22m 23k). utflyttade 22 (9m 13k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 455; ökning 24.
Hela pastoratets folkmängd 1,592 personer; ökning 6.

Stenkumla: Födda 8 (3m 5k), döda 10 (6m 4k); inflyttade 41 (18m 23k), utflyttade 31 (13m 18k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 468; ökning 8 personer.

Västerhejde: Födda 14 (8m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 57 (29m 28k), utflyttade 38 (15m 23k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; ökning 23.

Träkumla: Födda 6 (4m 2k), döda 8 (6m 2k); inflyttade 10 (7m 3k), utflyttade 31 (17m 14k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 238; minskning 23.
Hela pastoratets folkmängd 1,219; ökning 8.

Stenkyrka: Födda 6 (4m 2k), döda 17 (6m 11k); inflyttade 47 (17m 30k), utflyttade 42 (17m 25k); vigde 3par; folkmängd 31 dec. 694; minskning 6 personer.

Tingstäde: Födda 7 (5m 2k), döda 6 (3m 3k); inflyttade 38 (19m 19k), utflyttade 33 (16m 17k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 474; ökning 6 personer.
Pastoratets folkmängd 1,168; hvarken ökning eller minskning.

Vall: Födda 7 (4m 3k), döda 7 (3m 4k); inflyttade 29 (10m 19k), utflyttade 17 (9m 8k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 328; ökning 12.

Hogrän: Födda 9 (3m 6k), döda 2 (1m 1k); inflyttade 20 (9m 11k), utflyttade 28 (15m 13k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 337; minskning 1.
Pastoratets folkmängd 665; ökning 11.

Vamlingbo: Födda 18 (8m 10k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 21 (12m 9k), utflyttade 40 (18m 22k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 643; minskning 11.

Sundre: Födda 5 (4m 1k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 9 (4m 5k), utflyttade 4 (2m 2k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 199; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 842; minskning 6.

Vänge: Födda 6 (2m 4k), döda 13 (9m 4k); inflyttade 30 (18m 12k), utflyttade 29 (13m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 649; minskning 6.

Buttle: Födda 6 (3m 3k), döda 5 (4m 1k); inflyttade 14 (9m 5k), utflyttade 19 (7m 12k); vigde 2 par; folkmängd 331; minskning 4.

Guldrupe: Födda 4 (3m 1k), döda 6 (2m 4k); inflyttade 6 (2m 4k), utflyttade 6 (3m 3k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 249; minskning 2.

Tidningen söderklippt saknar en socken…. (Gutar Förr)

Östergarn: Födda 10 (6m 4k), döda 14 (8m 6k); inflyttade 32 (14m 18k), utflyttade 10 (2m 8k); vigde 3 par, 1 borg.; folkmängd 31 dec. 626; ökning 18.

Ardre: Födda 11 (5m 6k), döda 5 (2m 3k); inflyttade 28 (12m 16k), utflyttade 27 (11m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 534; ökning 7.

Gammelgarn: Födda 9 (4m 5k), döda 10 (8m 2k); inflyttade 19 (7m 12k), utflyttade 23 (8m 15k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 1,569; ökning 20.

Alfva: Födda 12 (6m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 31 (11m 20k), utflyttade 29 (17m 12k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 487; ökning 4; äldste församlingsmedlemmen 82 år.

Hemse: Födda 19 (8m 11k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 53 (19m 34k), utflyttade 65 (30m 35k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 845; minskning 3; den äldste 92 år.
Pastoratets folkmängd 1,332; ökning 1 person.

Follingbo: Födda 17 (9m 8k), döda 2 (2k); inflyttade 64 (35m 29k), utflyttade 45 (19m 25k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 531; ökning 34.

Akebäck: Födda 5 (3m 2k), döda 6 (1m 5k); inflyttade 6 (4m 2k), utflyttade 17 (12m 5k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 125; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 716; ökning 22.

Hejde: Födda 10 (1m 9k), döda 6 (4m 2k); inflyttade 21 (11m 10k), utflyttade 32 (7m 25k); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 583; minskning 7.

Väte: Födda 12 (6m 6k), döda 8 (3m 5k); inflyttade 39 (19m 20k), utflyttade 27 (12m 15k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 16.
Pastoratets folkmängd 1,186; ökning 9 personer.

Maretbo: Födda 7 (2m 5k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 35 (13m 22k), utflyttade 43 (24m 19k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 368; minskning 6.

Lummelunda: Födda 9 (5m 4k), döda 7 (5m 2k); inflyttade 25 (17m 8k), utflyttade 28 (14m 14k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 747; minskning 5 pers.

Väskinde: Födda 28 (17m 11k), döda 13 (3m 10k); inflyttade 70 (35m 35k), utflyttade 62 (32m 30k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 798; ökning 23; äldste medlemmen 89 år.

Bro: Födda 7 (3m 4k), döda 7 (4m 3k); inflyttade 16 (8m 8k), utflyttade 31 (14m 17k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 302; minskning 15; den äldsta 88 år.
Pastoratets folkmängd 1,100; ökning 8.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Auktion vid Hägvalds i Vänge.

Genom offentlig auktion som förrättas vid Hägvalds i Vänge dagen den 1 murs k1, 11 f. m. låter John Johansson, i anledning af upphörande med hälftenbruk, försälja följande: 2 ist. goda, draghästar, en stor grof, körtam vallack, 3 år, fallen efter norske hingsten Daomass, ett 8 månaders stoföl af norsk ras, 4 st. högmjölkande kor, alla, blifvande höstkorn, 2 dräktiga kvigor, 2 st. 3 mån. kallvar, 2 st. arbetsvagmar, 1 liggfjädervagn, 1 par arbetskälkar, vräng- och foderhäckar, krok-, slät- och fjäderharfvar,spetsplogar, sladd, mull-fösa, decimalvåg med vikter, transportflaskor, bindsel ,och kättingar, en bättre enbetsele med nickelbeslag, diverse handredskap m. m. som icke uppräknas, samt ett parti prima hannchenkorn passande till utsäde och ett parti goda potatis (up to date) och lämnas af mig godkände inropare anstånd till den 1 nästkommande september detta år. Vidare meddelas vid auktionen.
Hägvalds i Vänge den 17 februari 1913.
JAKOB CEDERGREN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Auktion vid Hägvalds i Vänge.

Genom offentlig auktion som förrättas vid Hägvalds i Vänge lördagen den 1 mars kl. 11 f. m. låter John Johansson, i anledning af upphörande med hälftenbruk, försälja följande: 2 st. goda idraghästar, en stor grof, körtam vallack; 3 år, fallen efter norske hingsten Doomaas, ett 8 månaders stoföl af norsk ras, 4 st. högmjölkande kor, alla blifvande höstkor, 2 dräktiga kvigor, 2 st. 3 mån. kalfvar, 2 st. arbetsvagnar, 1 liggfjädervagn, 1 par arbetskälkar, vrång- och foderhäckar, krok-, slät- och fjäderharfvar, spetsplogar, sladd, mullfösa, decimalvåg med vikter, transportflaskor, bindsel ch kättingar, en bättre enbetsele med nickelbeslag, diverse handredskap m. m. som icke uppräknas, samt ett parti prima hannchenkorn passande till utsäde och ett parti goda potatis (up to date) och lämnas af mig godkände inropare anstånd till den 1 nästkommande september detta år. Vidare meddelas vid auktionen.
Hägvaldas i Vänge den 17 februari 1913.
JAKOB CEDERGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Dödsfall. Lars Niklas Larsson

Att min ömt älskade make Lars Niklas Larsson stilla och fridfullt afled i tron på sin Frälsare måndagen den 17 februari kl. 2,35 e. m. i en ålder af 78 år och 9 månader, djupt sörjd och saknad samt i tacksamt minne bevarad af mig, barn och barnbarn, släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Hägvalls i Vänge den 20 februari 1913.
JOHANNA LARSSON, född Sjögren.
BARNEN.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 februari 1913
N:r 42

Sextiofem år

fyller i morgon kyrkoherde Emil Kahl i Vänge.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Från landsbygden. Vänge.

VÄNGE, 6 febr.
En mästerskytt kan man med skäl kalla Carl Andersson i Skogs. Han har nämligen på 5 dagar skjutit ej mindre än 5 räfvar och 4 harar. Under jaktens gång har Andersson genomsträfvat flera kyrksocknar, och det är vackert så vid 60 ära ålder.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Med anledning af sin hustrus död

låter Lars Björkman, Sallmunds i Vänge, genom ofentlig auklion, som förrättas på stället lördagen den 1 nästa februari kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja sin fastighet om 10 kappl. jord med därå uppförda i godt stånd befintliga åbygnader, med många värde-falla fruktträd, passande för en liandtverkare eller arbetare, 16 min. väg från Bjerges järnvägsstation. Vilkoren tillkännagifvas före utropet. Dessutom försäljes hela ksöreboet bestående af: Byrå, toalettspegel, skänkar, bord, stolar, tvättkommod, väggklocka, sängar,
3,ängkläder och linne, grytor och
pannor af såväl koppar som järn. Värdefulla saker. Den aflidnas gångkläder m. m., m. m. Betalningsanstånd lämnas af mig godkända köpare till den ksta nästa sept., andra betala vid anfordran.
Vänge den 22 jan. 1913.
J. CEDERGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Räfskall

anordnas om lördag i Viklau. Samlingen sker vid kyrkan kl. 8 på morgonen, och skyttar från hela Gotland äro välkomna att del, taga i jakten efter mickel. Särskildt uppmanas skyttar och drelfolk från kringliggande, socknar Väte, Halla, Sjonhem, Vänge och Hejde — att så mangrant som möjligt deltaga i skallet. Det är nämligen i år godt om räf i nämda trakter; en decimering af stammen är därför ur allmänt intresse välbehöflig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17