Hur blir vädret ?

Vackert och varmare.
Sammanfattning: Högtrycket ligger kvar över norra och mellersta Ryssland samt östra Skandinavien. En tilltagande ostlig luftströmning råder över mellersta Europa. Ett mindre regnområde över västra Götaland rör sig åt nordväst medan ett större sådant ligger nästan stilla över södra Norge, Nordsjön och norra Frankrike.
Nederbörd har i natt fallit huvudsakligast i västra Skåne, Norrlands fjälltrakter samt eljest här och var. Tärnaby hade 5, Skanör 9 mm.
Temperaturen var i morse i Visby 16 gr., Malmö 17, Göteborg 16, Karlstad och Haparanda 15, Falun 14, Härnösand 13, Östersund 12, Geilivara 11, Storlien och Riksgränsen 9 gr. London hade 12 gr., Paris 16, Berlin 18, Helsingfors 19, Rom 20 gr.
Barometer i Visby: idag 760,5 mm., i lördags 756 mm.
Vind och väderlek: Ölands södra udde O 6, disigt, Ölands norra udde S 2, mulet, Fårö SO 2, nästan klart, Landsort SSO 6, mulet, Söderarm S 2, disigt.
Utsikter: Ostlig måttlig senare frisk vind. Mestadels vackert väder men morgondimma här och var. Något varmare.
Stormvarning: för södra Östersjön för i natt delvis styv ostlig kultje.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Hur blir vädret ?

Svag vind, kanske regn, varmare.
Sammanfattning: Högtrycket kvarligger över norra Skandinavien och nordöstra Ryssland medan .lågtrycket över norra Tyskland och södra Östersjön förSvagas.
Regn, delvis med åska, har i natt fallit i södra och östra Götaland samt östra Svealand. Gotska Sandön hade 1 mm., Hoburgen 7, Haparanda 14, Stockholm 4 mm.
Temperaturen var i morse 1 Visby 18 gr., Stockholm, Göteborg och Härnösand 16, Malmö, Falun och Haparanda 15, Karlstad 13, Östersund 11, Gellivara och Riksgränsen 10 gr. Paris hade 13 gr., London 14, Berlin och Helsingfors 16, Moskva 23 gr.
Barometer i Visby i dag 756,5 mm., igår 761 mm.
Vind och väderlek: Ölands södra udde ONO 6, nästan mulet, Ölands norra udde S 4, regn, Fårö SO 4, halvklart, Landsort NO 11, regn, Söderarm ONO 8, regn.
Utsikter: Östlig svag till måttlig vind. Först uppklarnande delvis, sedan opålitligt för något regn men varmare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Hur blir vädret ?

Uppklarnande och varmare.
Sammanfattning: Ett lågtryck över de baltiska staterna med tillhörande regnområde över Östersjön och södra Finland rör sig långsamt mot nordnordost. Ett regnområde över Irland och västra England förskjutes mot ost.
Regn har i natt fallit i Östersjöns kustland samt på ett och annat ställe på västkusten och i fjälltrakterna.
Stockholm hade 3 mm., Storlien 4 och Visby 5 mm.
Temperaturen var i Haparanda 17 gr., Malmö och Göteborg 15, Karlstad 14, Stockholm, Växjö och Visby 13, Falun, Härnösand och Gällivare 12, Riksgränsen 10, Östersund 8, Storlien 5 och-Sylstationen 4 gr. Paris hade 12 gr., London och Berlin 13, Helsingfors 15, Moskva 20, Rom 22 och Antibes 28 gr.
Barometer i Visby: I dag 756 mm., i lördags 746,5.
Vind och väderlek: Ölands södra udde VSV 4, mulet, Ölands norra udde S 2, regn, Fårö NV 6, regn, Landsort SV 2, regn, Söderarm VNV 2, regn.
Utsikter: Svag till måttlig vind mellan sydväst och nordväst, efterhand tilltagande. Idag ännu något regn på upplandskusten, i övrigt allmänt uppklarnande. I allmänhet något varmare.
Stormvarning: Ingen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Hur blir vädret ?

Åter vackert och varmare.
Sammanfattnirg: Ett tämligen utbrett lågtryck med centrum över norra Skandinavien, rör sig åt nordost och utjämnas. Över södra och mellersta Sverige samt Brittiska öarna råder en sydvästlig luftströmning, som efterhand avtager.
Nederbörd har i natt fallit bl. a. i Malmö 3 mm., Växiö och Falun 4, Visby och Riksgränsen 5, Storlien 8 mm.
Temperaturen var i morse i Visby och Stockholm 18 gr., Malmö 17, Göteborg 16, Karlstad och Falun 15, Härnösand 14, Riksgränsen 7 och Stonien 5 gr.
London hade 13 gr., Paris och Moskva 15, Helsingfors 16, Berlin 20, Rom 21 grader.
Barometer i Visby: idag 746,5 mm., igår 745 mm.
Vind och väderlek i morse: vid Ölands södra udde SV 14, nästan mulet, Ölands norra udde VSV 11, nästan mulet, Fårö VSV 14, nästan mulet, Landsort SV 14, halvklart, Söderarm SV 11, nästan mulet.
Utsikter: Sydvästlig frisk till hård efterhand avtagande vind. Övervägande vackert väder och något stigande dagstemperatur.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Augusti 1938
N:r 191

Översvämningen i Follingbo.

Några snapshots från vattukatastrofen.

Vattnet står högs på fälten. Strandade kärvar.

Måndagens skyfall över Follingbo blev av sensationella mått. Ryktena om nederbördsmängden ha som rykten ägnar och anstår varit av skiftande innehåll. De ursprungligen 180 mm., vilket torde vara den riktigaste siffran, ha i vissa tidningsorgan här och på fastlandet avsevärt svällt, om detta nu beror på rötmånaden eller på en allmän inställning att ”skära till i växten”. Hur som helst räckte som bekant den skyfallsvis levererade nederbörden gott till att dränka stora delar av socknen -och det är ju åtminstone för vårt landskaps vidkommande tämligen sensationellt.

Vattenfall vid avtagsvägen till Akebäck.
Hus, träd och flaggstänger spegla sig idylliskt i den nya insjön.

Här visa vi några bilder av vattukatastrofen. Samtliga tala för sig själva. Av den övre bilden. framgår med all önskvärd tydlighet hur vattnet dominerar landskapet. Observera sädeskärvarna, vilka, efter långa seglatser, av den brusande strömmen förts ned mot en gärdesgård där de ”strandat”.
Nästa bild visar ett avsnitt från trakten av Hallfreda- och Akebäcksvägarna. Från den högt belägna Vägen strömmar vattnet i ett brett vattenfall ner på åkern, och ute i densamma ser man skylarna sticka upp ur det våta elementet.
Sista bilden verkar mest av allt ett speglande insjölandskap.
(Foto: Gunnar Olsson, Ardre.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Hur blir vädret ?

Uppklarnande.
Sammanfattning: Lågtrycket över södra Norge sträcker sitt regnområde in över södra Norrland och östra Svealand samt förskjutes i nordostlig riktning.
Temperaturen var i morse i Visby 20 gr., Malmö 19, Göteborg, 18, Härnösand 17, Stockholm 16, Östersund 12, Haparanda 15 och Riksgränsen 8 gr.
London hade 15 gr., Paris 16, Berlin och Moskva 20, Helsingfors 21 gr.
Barometer i Visby: I dag 749 mm., i går 755 mm.
Nederbörd i natt i södra och mellersta Sverige. Göteborg 10, Stockholm 12, Landsort 26 och Halmstad 41 mm.
Vind och väderlek: Ölands södra udde SV 17, mulet, Ölands norra udde S 11, mulet, Fårö SSV 11, mulet, Landsort S 8, mulet, Söderarm S 2, åska och regn.
Utsikter: Måttlig till frisk byig vind mellan sydväst och väst. Uppklarnande men ännu något regn, under torsdagen uppehållsväder. Stigande dagstemperatur.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Kvinna dödad av blixten i Eke.

Ihjälslagen ute på fältet.
När åskvädret i middags drog fram över Eke skulle fru Lindström, Petsarve i Eke, maka till lantbrukaren Karl Lindström, flytta en ko, som gick ute på en åker, i skydd för ovädret, träffades hon av blixten, som dödade både henne och kon. Hon hade just dragit upp tjuderpålen, som var av järn, då blixten slog ned och träffade henne i vänstra delen av bröstet, rev upp kläderria samt fortsatte sedan genom kättingen till kon. Döden har för båda av allt att döma varit ögonblicklig. Kon visade inga tecken till att ha blivit träffad, men på fru Lindström hade blixten lämnat några strimmor tvärs över bröstet som enda synliga tecken på att hon blivit träffad. T. f. provinsialläkaren i Hemse eftertelefonerades men kunde endast konstatera att döden inträtt.
Den så hastigt bortgångna var i femtioårsåldern och efterlämnar utom maken två vuxna söner. Familjen har gjort sig allmänt omtyckt, och sorgen och förstämningen är därför stor i grannskapet.

Lada antänd i Othem.
Åskvädret drog även fram över ostkusten och Othem med Slite fingo del av några kraftiga smällar samt åskregn. I Othem slog blixten ned hos lantbrukaren Erik Gardelin, Ytlings, där den antände en lada. Brandkåren i Slite ryckte ut till undsättning. Då byggnaden efter endast en kort stund var så gott som som helt övertänd och tillgången på vatten dålig kunde man emellertid intet uträtta för att rädda den, trots att det var god tillgång av folk, som tillkallats medelst telefon och på andra sätt. I stället fick man inrikta sig på att skydda en intilliggande äldre ladugård, vilket också lyckades.
Den brinnande byggnaden var redan efter någon timme helt nedbrunned och med denna en hel del nyligen inbärgad säd, huvudsakligen råg och vete.
Även granngården var hotad, lik som mangårdsbyggnaden. Båda ble do dock skonade, den sistnämnda til stor del beroende på att vinden lå ifrån huset.
Senare meddelas att hela grödan av såväl höst som vårsäd blev lågornas rov. Själva ladugården) var försäkrad för 1,500 kr., men hed hänsyn till att skörden var oförsäkrad torde ägaren göra en förlust på 2- å 3,000 kr. Även en del maskiner och redskap samt en ny lastvagn spolierades.
Vidare kan meddelas att den gamla ladugården, som låg endast ett par meter från den brinnande byggnaden, vid upprepade tillfällen var svårt hotad. Värmen från den sistnämnda var fruktansvärd och elden hade till och med ett par gånger fäste i den äldre ladan, där bl. a. en del djur befunno sig. Genom intensiva ansträngningar från dei släckningsarbetet deltagande, kunde emellertid som nämnts denna byggnad räddas.

Blixten slog i sjömärket.
I förmiddags drog åskvädret fram även över Tofta, varvid blixten slog ned i inre inseglingsmärket i Gnisvärds hamn, en trekantig tavla på en stång. Märket antändes och måste rivas ned. Annan skada anställde icke blixten. En skur hagelblandat regn föll i samband med åskbyn.

Åskväder på många håll.
I övrigt kan nämnas att åskan mullrat litet varstans. Vid ett par tillfällen på förmiddagen och senare har den hörts även här i Visby, som också fick ett par relativt kraftiga skurar. Från bl. a. Vänge, Ala och Kräklingbo rapporteras inte alltför starkt tordön samt någon millimeters nederbörd, lagom för att få ”stövet stillnat”. Liknande rapporter ha ingått även från norra Gotland såsom Stenkyrka, Kappelshamn och Hall. I Fårösund har det varit något kraftigare, likaså i Lärbro där nederbörden på en liten stund medförde 5 mm. I Hejnum och Martebo har man haft någon skurar men ingen åska. I Roma fick man på förmiddagen ett par tre mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Hur blir vädret ?

Opålitligt.
Sammanfattning: Ett lågtrycksomiver norra Skandinavien rör sig norrt. Ett annat lågtryck vid Skottland för sig in över sydvästra Norge. Överägande mulet och ostadigt väder kan Väntas de närmaste dagarna.
Temperaturen var i morse i Visby 20 gr., Stockholm och Göteborg 19, Malmö och Haparanda 18, Härnösand 17, Karlstad 15, Gellivara 14, Riksgränsen 10 gr. Moskva hade 14 gr., Paris och Berlin 19, Helsingfors 23 gr.
Barometer i Visby: i dag 755 mm., går 757 mm.
Vind och väderlek: Ölands södra udde NV 6, nästan klart, Ölands norra udde VNV 4, nästan klart, Fårö V 2, nästan klart, Landsort VSV 4, halvklart, Söderarm lugnt och halvklart.
Utsikter: Måttlig men tilltagande vind av syd eller väst, mulet och i kväll eller i natt opålitligt för något regn. Svalare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Follingbo »de tusen sjöars land».

Gårdagens skyfall gav 180 mm. nederbörd.
Seglande sädeskärvar. — Stor kycklingdöd. — Grisen på loftet.

När vi efter tidningens pressläggning i går eftermiddag i bil susa ut mot det vattendränkta Follingbo och närma oss den lilla vackra socknen lyser solen som om ingenting hänt. Höger om vägen, eller rättare sagt mot den i öster alltjämt molndigra himlen, spänna ett par grandiosa regnbågar sina luftiga och färgsprakande valv. Och vi få för oss att dessa gammaltestamentliga gudalöften om ”aldrig mera syndaflod” knappast kunna vara mindre storstilade än ”den första regnbågen?” på gubben Noaks tid.
Att Follingbo fått en hel liten syndaflod under ett tretimmarsskyall, därav märkas ännu inga spår. Vägbanan är visserligen fuktigt örk, men några större vattensamlingar kunna ingalunda skönjas. Men så plöstigen — det är när vi asserat Follingbobacke, börjar det länka inne i skogarna och på fälen, och snart stå dikena stinna av orsande vatten.
Men först nere vid handelsboden, hr Sandéns, bibringas vi hastigt och lustigt den verkliga övertygelsen om att den gode Jupiter Pluvius varit över hövan frikostlig med sin specialvara. Planen utanför affären är nämligen helt förvandlad tilb sjö, med en djup vik långt in i ett magasin. På gården bakom flyter praktiskt allt flytbart, även om ett och annat ”grund” börjar sticka upp ovan ytan. Och ute på gärdena och åkrarna flyta sädeskärvarna omkring, och ängen nedanför handelsboden är ännu en enda stor sjö fast det är drygt två timmar sedan skyfallet, som började vid halv 11-tiden på förmiddagen och fortsatte till kl. halv 2. upphörde. Avloppen hinna inte sluka allt vattnet och jorden är mättad av väta.
Svejda vät har fått ett otal konkurrenter och man kommer vid en rundblick ut över trakten osökt att änka på ”de tusen sjöars land”.
Det är en vacker tavla, det kan inte hjälpas, även om man vet att denna tillfälliga skönhet kommer surt efter i form av värdeförluster.
Med bilen som båt lyckas vi ta oss torrskodda över till handelsboder, vilken liksom en del andra byggnader och vägar under några timmar varit totalt blockerad. Hr Sandén själv tar emot oss. Vi kliva in och få ta en titt i en av källarna. Nu har vattnet sjunkit undan härnere, men för någon timme sedan stod det en och en halv meter högt, säger han. Man ser ännu de våta ränderna bl. a. på staplarna av ägglådor. I en annan källare flyter det omkring en hel del smått och gott, majs, ägg och annat, som här inte kan så noga specificeras.
— Den där bröt vattenmassorna upp, säger hr Sandén och pekar på en massiv källardörr på bakgården. Vattnet rusade in och snart var alltsammans ett enda skummande kaos. Jag har nog fått förstört för över 900 kr. tillägger han. Mest är det fröer och kraftfoderblandningar som fördärvats av vattnet, men också diverse annat.
Från ett fönster en trappa upp har man den underbaraste utblick över ett utomordentligt vackert insjölandskap. Här och var sticka sädeskärvar och höstackar som öar upp ur vattnet och potatisblasten, som man när det var som värst bara såg de översta topparna av, har åter börjat visa sig i en mera naturlig omgivning.
Men i dikena bubblar det och sjuder som under den ettrigaste vårutlösning. Här och var bildas små skummande vattenfall med lekande solreflexer, och ute på ett gärde kneippa ett par hästar.
Men vi fortsätta neråt socknen. Samma syn upprepar sig ideligen.
Hela fält stå blanka av vatten. Ännu segla sädeskärvar omkring här och var. Många ha strandat och ligga i strängar eller högar längs vägkanterna eller på andra underliga ställen.
På en åker står en kultivator, till hälften dold av vattnet. På Hallfreda ägor håller man som bäst på att fiska upp kärvarna ur ”djupet” för att bereda dem en torrare plats på någon högre belägen fläck där vattnet hunnit sjunka undan eller rinna av.
Uppe vid Hagvards ligger en liten stuga mitt i en enda sammanhängande jättesjö. I trädgården är man i färd med att bärga strandade kärvar. Karlarna jobba barbenta -eller försedda med gummistövlar mitt ute i vattnet. Åskådare saknäås inte heller. Humöret är det intet fel på och man berättar skepparhistorier (allt vattnet måste ju vara stimulerande får sådant) om hur korna varit nära att drunkna, men räddats tack vare några simkunniga ynglingar hjältemod och rådighet.
Fast faktum lär vara att nämnda husdjur gått till magen i vattnet litet varstädes i socknen.
Drunkningsolyckor ha också inträffat, i det att en mängd kycklingar i olika hönsgårdar blivit dränkta som kattor. På ett ställe, det var förresten vid det nyss omtalade lilla stället vid Hagvards, höll desslikes julgrisen på att i otid gå till sina fäder. Emellertid räddades den i sista stund och fick för säkerhets skull flytta upp på loftet, ladugårdens: Så högt uppsatt har den väl aldrig tillförne varit.
Men där var det i varje fall torrt och skönt och inga större översvämningsrisker förelågo väl däruppe på loftet. Däremot voro källare, hönshus och en hel del andra lokaliteter så mycket mer översvämmade, inte bara här vid Hagvards utan litet varstans. Så de goda follingboarna ha fått litet extra att ta om mitt i allt skördearbete. Man får emellertid uppriktigt hoppas att skadorna på säd, rotfrukter och annat inte skall visa sig allför allvarliga.
Ett av de värst utsatta ställena var beläget i trakten av kanalen och vägskälet Follingbo—Akebäck, där även vägarna voro förvandlade till integrerande delar i ett större solblankt innanhav. Vägen ligger här betydligt högre än de angränsande åkerfälten, varför vattnet här skummande och fradgade ner i åkrarna som en serie muntert porlande vattenfall. Akebäcksvägen var här helt avstängd för trafik, men även de andra närliggande vägarna voro på tämligen långa sträckor översvämmade och svårframkomliga.
Här vända vi dock åter tillbaka till staden, men ett ögonsvep över landskapet ger påtagligt besked om att vattnet dominerar stora arealer.
Ryktet om skyfallet och översvämningen spred sig givetvis ganska hastigt, och Follingbo hade under eftermiddagen bil- och andra besök från skilda trakter. Det var ett ivrigt fotograferande. Inte minst ivrigt var ett amerikanskt sällskap, som pr bil tagit sig ut för att ta den prima sensationen i betraktande.”Men dess bättre är det ju heller inte alla dagar som det på ett relativt litet område under ett par tre timmar faller 180 mm. nederbörd. Det gjorde det emellertid i Follingbo i går.
Vi ha i dag gjort en del telefonintervjuer för att söka få en uppfattning om de av vattnet förorsakade skadorna. Ännu torde det emellertid vara för tidigt att med någon bestämdhet fastslå värdet av det förstörda. Men att det kommer att belöpa sig till flera tusentals kronor är man tämligen på det klara med både den som ännu stod på rot och den som redan skurits. Särskilt den på rot stående havren har flerstädes blivit fullkomligt ”uttröskad”. På de ställen där vattnet fick tillfälle att med alldeles särskild force brusa fram, är säden täckt med jord och gyttja. Flera tunnland korn uppges ha flutit bort, men även av vete ha hundratals kärvar ”förskingrats”. En del har hamnat längs vägkanter och i trädgårdar, och här och var hängde kärvar på gärdesgårdar och på buskarna.
Även rotfrukterna ha givetvis tagit skada av det ymniga vattuflödet. Blasten är mångenstädes illa åtgången och fälten förete en bedrövlig anblick.
En person som bl. a. odlat konservbönor meddelar att han bara för dessa torde kunna räkna med en förlust på ett par hundra kronor.
Förutom vattnet är det sand och hagel som här svarat för förödelsen, antyder vederbörande, som även omtalar att nötstora hagel ännu igår kväll lågo kvar.
Vidare kan meddelas att vägbankarna här och var blivit underminerade av vattnet. Särskilt bekymmersamt i det avseendet är det nere vid avtagsvägen till Akebäck, där man även i natt haft vakt utplacerad för trafikanternas skull. Flera mindre broar ha blivit spolierade av vattnet.
I sanatoriet stod vattnet igår långt upp på värmepannorna. Då inga nämnvärda resultat vunnos genom ett ideligt ösande skickade man bud på brandkåren i Visby, som igår kväll var ute för att länspumpa källarvåningen. Att det även på andra håll i Follingbo varit ett flitigt ösande kan man vara förvissad om. Ett flertal källare och lädugårdar voro ju översvämmade, och skulle man få lokalerna läns gällde det också att ösa på för glatta livet. Men vid det här laget torde åtminstone de allra flesta källarna vara i det närmaste läns.
Och i dag är man i febril verksamhet med att så gott sig göra låter samla ihop den för alla himlens vindar kringströdda säden, ett tidsödande och allt annat än lätt arbete. Vattnet har visserligen sjunkit undan betydligt men ännu står det blankt i diken och dalsänkor.
Gårdagens åska och skyfall var enligt de gamle i Follingbo ett av de värsta oväder de varit med om.
Som igår meddelades slog blixten vid upprepade tillfällen i telefonledningarna och ännu i förmiddags var telefonförbindelsen till vissa abonnenter avbruten. Även i kraftledningarna slog blixten med sådant eftertryck att korna på bete knäade och för en stund blevo en smula ”vimmelkantiga”.
Gårdagens regnmängd i Follingbo uppmättes som antytts till 180 mm. En av socknens vattenmätare, rymmande 40 mm. tömdes nämligen inte mindre än fyra gånger varefter der ånyo fylldes till hälften. Nederbörden kom emellertid en smula ojämn och uppe vid Hallfreda lär man ha noterat. en sammanlagd nederbördsmängd av ”bara” 74 mm. Även i natt har man fått regn därute, dock endast ett par mm.
De av skyfallet värst utsatta gårdarna äro Hagvards och Kallings, men även Hallfreda har varit tämligen svårt utsatt, liksom även trakten kring Klinte där ju som framgår av ovanstående handlanden Sandén haft det alldeles särskilt besvärligt.
Enligt ett förljudande har det varit tal om att genom någon av jordbrukarnas organisationer ingå till myndigheterna med begäran om ersättning för de skador som kunna ha uppstått. Någon sådan framställning har emellertid ännu inte enligt vad vi erfarit ingivits, i varje fall inte till länsstyrelsen, söm f. ö. hade representanter ute igår — landssekreterare Löf och länsbokhållare B. A. Ljungholm.
En slutgiltig uppskattning av skadorna har som redan nämnts ännu inte kunnat göras. De uppgifter som hittills stått till buds äro ganska svävande och meningarna delade. Sålunda har det talats både om hundratals och om tusentals kronor. Godsägare Felix von Corswant på Hallfreda har emellertid givit uttryck åt den uppfattningen att inga större värden gått till spillo. Men på andra håll är man däremot av motsatt mening.
Sedan ovanstående skrivits bekräftas att man har för avsikt att göra framställning om statsunderstöd närmast till de av vattenkatastrofen särskilt hårt drabbade småbrukarna. Några av dessa ha det redan förut ganska bekymmersamt och översvämningen har. för deras vidkommande gjort situationen ännu mera bekymmersam. Framför allt är det deras betfält som blivit illa åtgångna, men även den oskurna säden har i stor utsträckning fördärvats. En talesman för dem har varit i kontakt med länsstyrelsen, som i och för ett sakkunnigt bedömande samt värdering av skadorna hänvisat vederbörande till Jordbrukskonsulenten i länet.
Slutligen kan nämnas att riksdagsmännen Gunnar Bodin, Grausne, och Th. Gardell, Gans, gjort en del studier på det översvämmade området.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Åska och skyfall över Gotland.

Blixten antänder ladugård i Sanda.
Ett delvis kraftigt åskväder drog igår fram över vissa delar av Gotland. Här i Visby började det mullra vid 12-tiden på middagen och en stund senare voro blixtarna och knallarna av det starkaste slaget. Åskbyn, som varade någon timme, åtföljdes av ett stundvis skyfallsliknande regn. Sedan ovädret dragit förbi blev vädret åter strålande.
Även idag ha delar av ön hemsökts av åskväder med regn.
På en del håll på landsbygden hade man stark känning av åskan och regnet antog understundom karaktären av skyfall med hagel.
Bland de värst hemsökta platserna voro Tofta, Västergarn och Sanda, där åkrarna stodo under vatten. Enligt en uppgift skulle man i Sanda ha fått inte mindre än 85 mm. nederbörd på ett par timmar. I Follingbo uppmättes en nederbördsmängd av 7 mm. I Vall föll däremot inte en droppe.
Som ett exempel på skyfallet har man meddelat att detta i Toftatrakten var så kraftigt, att bilar och bussar stannade på vägen till följd av att regnet slog in i motorerna. Bilarna måste därjämte ha lantärnorna tända fast det var mitt på dagen.
Från Sanda rapporteras att en bro blivit demolerad av skyfallet, varjämte regnet anställt stor förödelse i en del trädgårdar, där blommorna brutits och gått all världens väg.
Blixnedslag inträffade här och var, dock utan att — såvitt vi hittills veta — anställa några skador, med undantag för Sanda, där blixten antände en nyuppförd mindre ladugård, tillhörig skomakare H. Johansson. Folk tillkallades genom ringning i kyrkklockan. Dock kunde man inte uträtta så mycket, då den lilla träbyggnaden inom kort var övertänd och efter en kort stund nedbrunnen. Även det i ladugården förvarade fodret blev givetvis lågornas rov.
Även i dag ha vissa trakter hemsökts av åskväder. I Visby började det mullra vid 10-tiden i förmiddags och åskan tilltog senare i styrka.
Blixtar flammade stundvis i ett och den ena åskskuren avlöste den andra. Dagens nederbörd var, när vi frågade lotsutkiken, ännu inte uppmätt, men gårdagens nederbörd i staden medförde 13,7 mm.
I Stenkyrka, Othem, Tingstäde och trakterna däromkring har man även haft känning av ovädret i dag liksom även i Vall och Hogrän, där nederbörden varit riklig. Söderut och på ostkusten tyckes man däremot inte haft någon känning av vare sig åska eller regn. Likadant är det på Fårö, där man både igår och i dag haft vackert väder och varmt.
I Eskelhem fick man i går 1 mm, men idag inte en droppe.
Sent på middagen idag rapporteras från Follingbo om ett tre timmars skyfall, som givit åtskilliga millimeter.
Åskväder bruka i allmänhet ställa. till med en del trassel för telefonlinjerna. Säkringar o. dyl. bruka gå och blixten har allt som oftast för vana att slå i ledningarna. Några rapporter om sådana skador hade emellertid ännu i middags inte ingått. Ovädret var dock så kraftigt att telefonstationerna i Bro, Lokrume och Martebo stundvis ha varit stängda. Ej heller kraftledningarna synas haft någon påhälsning av blixten.
Senare meddelas att blixten slagit i ett par telefonledningar i Follingbo bl. a. vid kontoret på Rosendal, vars telefonapparat blev obrukbar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186