Hur blir vädret?

Fortfarande gråväder.
Över Skandinavien råder fortfarande en S till SV mild luftströmning i samband med ett lågtryck mellan Island och Norge. Ett sekundärt lågtryck befinner sig över Belgien och Frankrike.
Utsikter: Måttlig vid kusten delvis frisk vind, mestadels mellan SO och SV. Mulet eller nästan mulet och opålitligt för nederbörd. Temperaturen omkring 0 gr. För norra Östersjön: God till styv bris mellan SO och SV, måttlig sikt.
Temperaturen kl. 8: Stockholm, Malmö, Visby, Falun, Härnösand och Haparanda 2 gr., Göteborg och Karlstad 3, Växjö och Östersund — 1, Riksgränsen — 6. London och Oslo hade 4, Paris 3, Berlin och Helsingfors 0, Rom 2 och Antibes 5 gr.
Vind och väderlek var kl. 11: Ölands södra udde SSV 4, mulet, Ölands norra udde S 4, nästan mulet, Östergarns fyr SV 2, mulet, Gotska Sandön SV 6, mulet, Landsort SV 2, mulet.
Barometer kl. 13 i Visby 759,5 mm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Regnigt och milt i julen.

Det blev barmark hela julen, som gick in med lugnt väder samt en och annan plusgrad. På julnatten var temperaturen nere till — 0,8 men sedan steg den till ett par plusgrader på annandagen, då det också blev sydlig blåst o. regn — i Visby uppmättes 5 mm.
Julsnön lär vi få vänta på ännu ett tag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Hur blir vädret?

Gråvädersjul.
Utsikter: God, på kusten frisk .men avtagande sydvästlig bris, mulet men i stort sett uppehållsväder, milt.
Barometer idag kl. 10 f. m. i Visby 768 mm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Hur blir vädret?

Blidvädersjul?
Samman: fattning: Över Sverige råder fortfarande en sydlig till sydvästlig luftströmning i samband med ett lågtryck över Nord-Norge, som rör sig åt nordost. Ett mindre lågtryck ligger på Engelska kanalen medan lufttrycket är högt över södra Ryssland.
Utsikter:, Sydvästlig frisk till delvis hård men efterhand avtagande bris, mestadels mulet och disigt samt opålitligt för någon nederbörd. Oförändrad temperatur eller något mildare.
Temperaturen var i Östersund plus 2 gr., Göteborg, Karlstad, Storlien och Haparanda 1, Visby —1, Malmö och Malmberget —4, Moskva —14, Berlin —13, Paris —7, London och Oslo plus 4, Helsingfors 0.
Vind oak väderlek voro kl. 11 vid
Ölands södra udde SV 11, mulet, Ölands norra udde OSO 9, nästan mulet, Östergarn SV 11, mulet, Gotska Sandön SV 14, mulet, Landsort SV 14, mulet.
Barometer, idag kl. 13 i Visby 768 mm.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Hur blir vädret?

Blåsigt men milt.
Utsikter: Västlig till sydvästlig frisk tilltagande vind, mulet eller mulnande och opålitligt för någon nederbörd, något mildare.
Stormvarning har utsänts för styv till delvis hård kultje av sydväst eller väst.
Temperaturen var i morse i Haparanda 2, Stockholm, Karlstad och Riksgränsen 1, Göteborg och och Visby 0, Östersund — 8, Malmö —14. Paris och Berlin hade —13, London —4, Helsingfors plus 1, Moskva plus 6 gr.
Vind och väderlek voro kl. 11 vid Ölands södar udde lugnt och klart, Ölands horar udde SV 6, nästan mulet, Östergarn V 4, mulet, Gotska Sandön VSV 14, mulet, Landsort VSV 14, nästen klart.
Barometer idag kl. 13 i Visby 776 mm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Hur blir vädret?

Fortfarande vackert.
Högtrycket över Brittiska öarna kvarligger men försvagas, ett svagt lågtryck över sydöstra Nordsjön går i sydvästlig riktning och ett lågtryck norr om Island har ostlig riktning, som vidmakthåller de milda västliga vindarna över norra Skandinavien. I södra Ryssland, Mellaneuropa och Frankrike råder alltjämt stark kyla.
Utsikter: Svag till måttlig vind från V—NV, vackert väder och oförändrad temperatur.
Temperaturen var i morse i Riksgränsen och Malmberget plus 2, Härnösand 1, Haparanda och Malmö 0, Östersund — 1, Visby och Göteborg — 3, Stockholm — 4, Karlstad — 7, Falun — 11. Rom hade plus 6, Antibes plus 2, London och Helsingfors 0, Moskva — 6, Oslo och Paris — 9, Berlin — 14 och Prag — 18.
Vind och väderlek: Ölands södra NV 4, n. klart, Ölands norra VSV 4, n. mulet, Harstena V 4, klart men dis, Östergarn VSV 2, n. klart, Gotska Sandön VSV 6, n. klart, Landsort NV 6, n. klart.
Barometer i Visby i dag 779 mm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Hur blir Vädret?

Litet blåsigt men mildare.
Sammanfattning: Högtrycket sträcker sig nu från Skottland över Danmark, norra Tyskland tll södra Ryssland och försvagas under inverkan av störningar, som från Island röra sig in över norra Skandinavien mot norra Ryssland. Den västliga luftströmningen tränger in över landet och medför mildare väder även efterhand till södra Sverige.
Utsikter: God till styv bris mellan väst och nordväst, delvis mulet men mest uppehållsväder, mildare.
Temperaturen var i morse i Göteborg plus 1 gr., Storlien och Malmberget 0, Malmö, Visby och Haparanda — 1, Falun — 9, Karlstad — 12 gr. Moskva hade — 24, Berlin och Oslo — 9, Paris — 6, London och Helsingfors — 1 gr.
Vind och väderlek voro kl. 11 vid Ölands södra och norra uddar VNV 6, mulet, Landsort NV 6, halvklart.
Barometer idag kl. 13 i Visby 779 mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lärbro hade — 14 grader i natt.

Gotland har fått en ordentlig köldknäpp i natt — åtminstone i inlandet, där man från flera platser meddelat, att temperaturen sjunkit under 10-graders-strecket. Kallaste rapporterade temperaturen hade Lärbro med —14 gr., Tingstäde 12,5 och Buttle knappt 11 grader. Vidare uppmättes temperaturen kl. 8 i dag på morgonen till — 8 i Othem o. på Sandön, 7 i Roma, 4 i Visby, 3 i Fårösund, 2 på Karlsöarna och vid Hoburgen samt 1 grad vid Östergarn och på Fårö.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Det knäpper till.

I natt har temperaturen gått ned ett par pinnhål men någon vargavinter ser det inte ut att bli ännu. Här i Visby torde kvicksilvret knappast ha varit under —6 gr. Officiellt var det-4,8 men inåt land har det varit litet kallare. Lärbro har haft —7,5 men annars synes temperaturen ha hållit sig mellan —3 och —6 gr. Det singlar ett snökorn i luften då och då och det kanhända drar ihop sig till julväder vad det lider, Anders slaskade så de…

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Hur blir vädret?

Vackert men kyligt.
Sammanfattning: Det mäktiga högtrycket över Ryssland med centrum över Ladoga, omfattar nu hela Central-Europa och kommer att bestämma väderleken i Skandinavien närmaste dygnen. Den kalla luftströmningen från Ryssland över Balticum fortsätter upp över södra och mellersta Skandinavien.
Utsikter: Ostlig till sydostlig måttlig till frisk långsamt avtagande bris, tidvis uppklarnande och uppehållsväder frånsett någon enstaka snöby, kallare.
Temperaturen var i dag över hela landet under noll. Stockholm, Göteborg o. Härnösand hade — 2, Malmö, Karlstad och Falun — 3, Visby och Riksgränsen — 5, Storlien — 7 och Blåhammaren — 12 gr. Moskva hade — 20 gr., Warszawa och Riga — 14, Berlin — 10, Helsingfors — 9, Oslo — 2, Paris plus 1, London 4 gr.
Vind och väderlek voro kl. 13 vid Ölands södra udde OSO 9, snö, Ölands norra udde 0 9, mulet, Östergarn OSO 6, mulet, Gotska Sandön 0 9, mulet.
Barometer idag kl. 13 i Visby 788,5 mm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291