Hembygdsfest i Vall.

Samlade 400—500 deltagare.
Logen Snöklockans av I. O. G. T. hembygdsfest i Prästängen i Vall i går blev en lyckad tillställning med ett gediget och väl genomfört program och ansenlig tillslutning. Det till en början hotande vädret lyckades icke skrämma bort publiken och något regn blev det heller icke under festen, som tog sin början kl. 2 med musik av hrr Eric Öst och Svante Pettersson. Hr Martin Hellgren, Hogrän, hälsade därpå de närvarande välkomna varpå bagaremästare Henrik Pettersson deklamerade Hjältarne av Edv. Fredin och Bonden av Nycander.
Dagens föredrag hölls av amnuensen A. Edle, Visby, som talade om kristendomens införande och utbredande på Gotland, om kyrkobyggena och deras mästare ete., ett värdefullt föredrag som åhördes med stort intresse. Sedan blev det S. G. U:s folkdanslag, som en stund sörjde för underhållningen — Oxdansen väckte naturligtvis det största bifallet — och gav en vacker uppvisning i ett par omgångar, mellan vilka hr Pettersson föredrog några stycken på gutamål. Hr Josef Malmström, Hogrän, drog sedan på gutamål. historien om ”Kalabaliken på Stångamalmen”, och efter ytterligare musik togs kaffepaus.
I programmet ingick även tävlan i gotländsk femkamp, men här ställde endast sex deltagare upp. Resultatet blev: 1) A. Möllerström, Roma, 2) G. Nilsson, Träkumla, 3 Holger Pettersson, Vall, 4) Martin Hellgren, Hogrän. Dessa tävlingar kompletterades med en del skämttävlingar. I Herre på vågrät stång segrade Bertil Olsson, Vall, och i parlöpning paret Björnlund—Nilsson. Ledare för tävlingarna var folkskollärare Riggert, Vall, som också förrättade prisutdelningen varpå de mera programenliga förhandlingarna avslutades med några ord av hr Hellgren. Därefter vidtogo danslekar några timmar innan man skiljdes åt efter en lyckad dag och afton.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Idrott och sport.

Idrottsföreningen Varpa
hade igår anordnat tävlan om ”Hedersprispokalen” jämte andra priser, ute i Åhsbergska hagen. Enligt reglerna för vandringspokalen skola alla lag som deltaga i tävlingen kasta en kula mot varandra, och hemföres pokalen av det lag, som vunnit de flesta segrarna. Vid lika antal segrar bli sticken de avgörande. Lagsammansättningen som sker efter vissa regler på grundval av inom föreningen uppnådda resultat i centimeterskastning medför att de kämpande lagen blir ytterst jämna, vilket ökar spänningen än ytterligare.
Då sammanlagt 14 lag ställde upp, så innebar detta att varje lag skulle kasta 13 kulor, vilket blev ett konditionsprov av stora mått. Från kl. 10 f. m. till över 7 på kvällen pågick tävlingen med växlande lycka oavbrutet och ända intill sista kulan för dagen var slutkastad rådde ovisshet om vilket lag som skulle hemföra de flesta segrarna.
Prislistan fick följande utseende:
1) H. Netzel; Sture Nilsson, R. Nyberg, 11 segrar. Hedersprispokalen jämte pokal till varje man i laget.
2) K. Enström, F. Fredin, Sv. Lundberg, 10 segrar. Stick: 149—114.
3) E. Holmström, G. Dahlström, K. Andersson, 10 segrar. Stick: 143—117.
4) Gust. Karlsson, H. Holmkvist, E. Lönnroth, 7 segrar.
5) J. Palmgren, J. Lindström, H. Lundell, 6 segrar. Stick: 124—118.
6) PE. Sandin, K. Johansson, K. A. Pettersson, 6 segrar. Stick: 135—132.

Allmän och gotländsk idrott i Väte.
Väte Gymnastik- och Idrottsförening

höll söndagen den 7 aug. en lyckad idrottsfest i gynnsamt väder och med livligt deltagande av idrottsmän; mest varpkastare med 20 lag anmälda.

Prislistan:
Löpning 100 m.: 1) Rune Mattsson, Slite, 11,9, 2) K. G. Björnlund, Väte, 12,0, 3) K. E. Fredriksson, Väte, 12,0.
Löpning 400 m.: 1) Rune Mattsson, Slite, 53,2, 2) K. E. Fredriksson, Väte, 53,2, 3) Birger Pettersson, Väte, 54,0.
Löpning 1,500 m.: 1) Manne Boberg, Slite, 4,22,71, 2) Sven Boberg, Slite, 4,22,7, 3) B. Lindström, Tingstäde, 4,27,2.
Höjdhopp: 1) Sigvard Mattsson, Väte, 1,56, 2) Georg Nilsson, Träkumla, 1,56, 3) Rune Mattsson, Slite, 1,52.
Längdhopp: 1) G. Nilsson, Träkumla, 5,70, 2) B. Pettersson, Väte, 5,52, 3) Arne Larsson, Väte, 5,27.
Kulstötning: 1) T. Pettersson, Burs, 11,35, 2) H. Hansson, Roma, 11,27, 3) G. Nilsson, Träkumla, 10,39.
Stångstörtning: 1) Erik Lundgren, Väte, 7,83, 2) Ivar Lind, Roma, 7,58, 3) S. Svensson, Guldrupe, 7,51.

Varpa:
Final: 1) Henning Perssons lag, Dalhem, 2) Randolf Nygrens lag, Visby, 3) Ivar Ahlqvists lag, Roma, 4) Ragnar Petterssons lag, Stånga.
Tröst: 1) K. Bjersanders lag, Barlingbo, 2) Hj: Niklassons lag, Buttle, 3) Nils Liljegrens lag, Barlingbo.
Sekr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

HÄRMED KUNGÖRES,

att droskchauffören Rudolf Gahnström i Visby hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran, därvid såsom stationsort föreslagits Visby stad. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 28 juli 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen; samt
att Henning Ivar Valdemar Gahne hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil (max. last 1935 kg.), därvid såsom stationsort föreslagits Tjängdarve i Träkumla. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 28 juli 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så öck andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 19 juli 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

Dödsfall Berta

Vår älskade lilla Berta lämnade oss i dag efter bara några timmars svårt lidande i sitt 14:de levnadsår, outsägligt sörjd och saknad av föräldrar, syskon, släkt och vänner.
Engvards i Träkumla den 15 juli 1938.
HERMANNA och HJALMAR
ANDERSSON.
KARIN o. KONRAD.
Bernt.
Tyko. Karl-Johan.

Hur underlig är du i allt vad du gör,
vem kan dina vägar förstå,
men ett är dock säkert, den väg du mig för,
för mig är den bästa ändå.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Idrott och sport.

Söndagslotbollen.
VIF—Alva 7—0.

För att spela ovannämnda match använde man. huvudsakligen endast den planhalva, som var Alvas. VIF var förkrossande överlägset under nela matchen oc något spel att hurra för blev det minsann inte. I VIF var kedjan den arbetande lagdelen och i Alva var det försvaret, som hade åtskilliga rusher att utstå. Bäst i Alvalaget var vhb. Klaar, som vann duellerna ibland mot VIF:s högerwing, men annars var det mest ett planlöst sparkande hit och dit. VIF hade ett gott samspel, men framför mål var det dåligt med krutet och riktförmågan.

Klockan 2 skulle Visby få nöjet att se Gute spela mot AIK, men som det nu ordnade sig blev det en högst sorglustig tillställning. För det första infann sig inte domaren och för det andra kunde Gute inte ställa upp till seriematch, då laget endast räknade åtta man. Efter en kvart beslöt man att spela en vänskapsmatch med den lagbesättning som fanns och det blev givetvis ett saklöst nedsablande av Gute. För att också AIK:s försvar skulle få en smula träning, bytte (!) lagen försvar i halvtid. Denna sorgliga parodi på seriematch. avslöts efter en timmes spel, då AIK hunnit till det nionde målet. Gute får nu liksom förra söndagen lämna båda poängen ifrån sig till motståndarna.

Div. I.
VIF 10 8 1 1 42—8 17
AIK 9 70 2 39—10 13
Slite 8 6 1 1 31—14 13
Othem 9 3 0 6 15—32 6
Alva 10 2 0 8 10—52 4
Gute 10 1 0 9 12—32 2

Norra serien.
Roma—Stenkyrka 3—2.
Västkinde—Klintehamn 1—1.
Bro—Endre 10—2.
Roma 10 80 2 41—21 16
Västkinde 10 6 I 3 28—17 13
Klintehamn9 5 1 3 24—20 11
Stenkyrka 9 5 0 4 36—12 10
Bro 10 2 0 8 22—42 4
Endre 10 2 0 8 19—57 4
Roma blev alltså segrare i norra serien.

Södra serien.
Ljugarn—Hemse 5—2.
Garda—Fardhem 0—7.
Hemse 8 5 2 1 57—17 12
Hablingbo 8 5 2 1 50—24 12
Fardhem 8 4 2 2 30—28 8
Ljugarn 8 3 0 5 34—44 6
Garda 8 0 0 8 14—71 0
Hemse fick klara seriesegern på sin målkvot, då laget råkade få stryk för första och sista gången under säsongen. Men man har väl räknat med att det inte gjorde något.

Gotlandslaget.
I dag har den för Gotlandskombinationen engagerade tränaren från Stockholm, ”Bagarn” Karlsson, anlänt hit, och i kväll börjas träningen på Vallen för att få fram ett första försökslag mot Bromsten om torsdag.

Cykelklubben
hade tävling i går på en 49-kilometersbana över Endre—Stava—Roma—Björke—Vall—Träkumla—Visby. Denna bana åktes av deltagarna i klass B och C under det att debutanterna åkte 36 km. över Akebäck-—Vall och Träkumla. Åkarna hade det ganska besvärligt med blåsten, men tiderna blevo ändå jämna och goda. Booberg var endast en minut från sitt rekord på banan.
I klass B segrade G. Booberg på 1,20, följd av E. Svensson med .1,23,03.
Segrare i C-klassen blev S. Nilsson 1,21,02, 2) B. Andersson 1,21,22, 3) H.
Andersson 1,26,27.
Av debutanternä: vann Rune Lutteman på 1,04,30 med K. E. Andersson på andra plats.

Visbyspelen
i pingst synas som vanligt röna stort intresse bland idrottens folk. Stadslöpningens klass III kommer. att få många lag från landsbygden; sålunda ha idrottsföreningarna i Väte, Martebo, Stenkyrka, Vall, Klintehamn och Fårösund anmält lag. Ett flertal damlag ha redan anmält sig till stafetten och deltagarantalet över lag väntas stiga längre fram. – Stjärnlagen från Stockholm m. fl. platser ha ej lämnat något besked ännu med undantag av Gröndals IF, som sänder en trupp på: 20 man dels till stadslöpningen och dels till friidrotten. Vidare har Eriksdals IF lovat komma med ett fotbollslag. Även för den gotländska femkampen är intresset stort.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Idrott och sport.

Cykelklubben
hade i går åter en tävling på den vanliga banan söder ut över Träkumla och Stenkumla. Det gäller att bättra på konditionen till Enskedeloppet om söndag, dit klubben skall skicka ett flertal representanter. Tiderna blevo över lag jämna och goda och framgå av följande resultatlista: Klass B: 1) Einar Svensson, 1,22,24, 2) Gösta Boberg, 1,22,26, 3) L. Larsson, 1,26,36.
Klass C: 1) Bert Andersson, 1,20,18, 2) Hans Andersson, 1,21,24, 3) Sven Nilsson, 1,24,54.
Oldboys, äldre: 1) Sven Svensson, 1,24,24.
Klass D: 1) Karl Erik Carlsson, 1,23,24.

Korporationsfolboll i kväll.
Kl. 7 i kväll spelas på Vallen en korporationsmatch mellan Appelquists lag och ett lag från stadens målare.

Juniorfotboll.
Slites och VIF:s juniorlag mötas i morgon kväll kl. 6,45 i en vänskapsmatch på Vallen.
Om söndag börja kvalificeringsmatcherna till juniorernas DM, och då spela Gute och VIF på Gutavallen kl. 10,30, Burgsvik—Hemse i Burgsvik kl. 2 och Slite—Othem i Slite kl. 10,30.

Boxning.
Matchen Sven Hansson—Hägglund.

Enligt privatmeddelande till Allehanda slutade ” boxningsmatchen mellan Visbybon Sven Hansson och HäggIund i Stockholm igår så, att Hägglund blev groggy och bad domaren bryta matchen, vilket denne också gjorde.
Boxningsexperten Joe Sylvain påpekar vid ett samtal med Allehanda, att detta ju icke är tillåtet. Hansson kändetydligen icke riktigt till reglerna, men vad värre var att domaren icke heller tycks vara på det klara med dem.
Hansson, som ligger i hård träning, är emellertid villig att omgående möta Hägglund igen, och är Hägglund den idrottsman man tror honom vara, så ställer han naturligtvis upp för en regelrätt ”match.

B. K. Ringen går i träning.
Hr Sylvains träning med medlemmarna i B. K. Ringen börjar i morgon torsdag och fortsätter sedan fredag denna vecka samt måndag, tisdag, torsdag och fredag nästa vecka. Träningen äger rum i klubbens lokal och alla medlemmar uppmanas infinna sig.

Joe Sylvain och Tarzan
fortsätta sin turné på landsbygden och ha överallt haft god och belåten publik, däri man dock saknat damerna. Dessa ha emellertid en hel del att lära av de gymnastikrecept hr Sylvain presenterar.
I afton uppträda herrarna i Fårösund, på lördag i Ljugarn och på söndag i Kappelshamn varefter turen den 11 maj kommer till Etelhem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Visby cykelklubb

anordnar klubbtävlingar om söndag med start kl. 9 f. m. vid Södra järnvägsstationen. Banan blir för samtliga klasser Visby—Stenkumla kyrka —Träkumla—målet i Visby vid järnvägsstationen. Banan blir 22 km. lång och åkes två varv av klasserna I och II och ett varv av debutanterna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Skattekraften växer

betydligt i rikets landskommuner. I sin i dagarna framlagda berättelse över kommunernas finanser år 1934 omtalar statistiska centralbyrån, att det finns ett 20-tal landskommuner som kunna redovisa ett skattekrontal av över 50,000, den mest välsituerade — Solna i Stockholms län ej mindre än 221,492 skattekronor. Å andra sidan finns det jämnt 100 kommuner i landet, som ej förfoga över mera än 100-500 skattekronor. Av dessa ekonomiskt sett mindre bärkraftiga kommuner förekomma ej mindre än 24, alltså nära fjärdedelen, på Gotland. Dessa äro: Hall, Bäl, Vallstena, Hejdeby, Akebäck, Viklau, Guldrupe, Buttle, Ganthem, Norrlanda, Anga, Ala, Gammelgarn, Träkumla, Västergarn, Sproge, Silte, Gerum, Lojsta, Eke, Näs, Fide, Hamra och Sundre. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Landsbygden. Träkumla.

TRÄKUMLA.
Den påskfest, som hölls i metodistkapellet påskdagen, blev en verklig högtid. Den inlededs med bön, bibelläsning och välkomstord av köpman Eric Lindén, varefter sångare från Visby sjöngo flera vackra sånger. Efter kaffepaus höll past. R. Lind från Göteborg ett mycket givande föredrag berörande påsken och dess innebörd. Sångarna sjöngo så ytterligare, och den synnerligen givande högtidsstunden avslutades med ett kort anförande av past. Östlund. Den kollekt, som upptogs för kapellets målning blev 141 kr. Och det är verkligen värt att tacka för en så stor slant.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89

Om påskfesten

i Träkumla metodistkapell påskdagen erinras. Det blir ett omväxlande program med anförande av past. Lind och Östlund samt sång av sångare fr. Visby. Vid denna fest uppbäres offer för kapellets målning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87