Ved- och virkesauktion vid Moos i Stenkyrka.

Fredagen den 30 april kl. 2 e. m. låter Karl Andersson, Moos, försälja: bräder, plank, fyrkantvirke, tak, spån, flo- och spånved, stängselstolpar samt på marken liggande grenar.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1937.
Tingstäde den 27 april 1937.
John Hägbom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Landsbygden. Kappelshamn.

KAPPELSHAMN, 26 april.
Hangvar—Hall—Stenkyrka socknars erkända sjukkassa hade i söndags årsmöte i Kappelshamns skola under ordförandeskap av folkskollärare H. Dahlquist. Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelseledamöter omvaldes i tur avgående hrr H. Dahlquist och Tyko Lehrberg supplerade av fru Charlotta Dahlquist och hr Adolf Johansson, Kappelshamn. Revisorer blevo hrr Oskar Karlsson, Kappelshamn, och Gustaf Flodman, Skälstäde, med hrr Nils Lehrberg, Skälstäde, och Valter Engström, Kyrkebys i Hangvar, som suppleanter. Till ombud vid centralkassans årsmöte i Stockholm utsågs hr H. Dahlquist med hr Tyko Lehrberg som ersättare.
Medlemsantalet i kassan var vid årets början 127 och vid årsskiftet 290, alltså en ökning på 100 procent. I sjukpenning har utbetalats 871 kr., i sjukhusvård 244 kr. och i läkarvård 321: 78 kr. Intagningskostnader (ambulans m. m.) ha gått till 72 kr. Centralkassans utgifter ha varit i sjukpenning 1,839: 50 kr., 1 sjukhusvård 379 samt i moderskapshjälp 192 kronor.
Efter förhandlingarnas slut intogs gemensamt kaffe, och barnen från Staplebacke konserterade.
Kappelshamns begravningskassa uderstödsförening sammanträde i lördags i Kappelshamns folkskola. Den gamla kassan avvecklades den 31 mars, och den 1 april började den nya kassan sin verksamhet. Styrelse blev samma personer, som i den erkända sjukkassan, vars sammanträde refererades här ovan. Ansvarsfrihet beviljades sedan vederbörliga berättelser föredragits. Vid årets början var medlemsantalet 42 och vid dess slut 37. Två medlemmar ha avgått med döden. Revisorer blevo fru Maria Lundin och handl. Otto Lehrberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Idrott och sport.

Landskampen mot Blekinge
är nu bestämd att äga rum, event. söndagen efter DM för seniorer. Det är som bekant gotlänningarnas tur denna gång att gästa Blekinge.
AIK har fått i uppdrag att anordna ecs DM i allmän idrott för seniorer den 8 aug.

A I K-terrängen.
Dahlin, Gute, suverän.

I går gick AIK-terrängen för andra gången av stapeln. Deltagareantalet var stort, trots det dåliga vädret.
Segrare i klass I blev inte denna gång Olle Johansson, Bro, utan han fick se sig besegrad av Anders Dahlin, Gute, som vann med cirka 150 meter. Han ledde för övrigt tävlingen från start till mål. Tiden för segraren var 26,21,3 min.,
2) Olle Johansson, Bro IF, 26,52,
3) L. Boberg, Slite IF, 27,2,5,
4) E. Pettersson, Tingstäde TK, 27,16,4.
5) V. Malmqvist, Bro IF, 27,40,02,
6) E. Norrby, d:o, 27,41,
7) H. Gardell, d:o, 27,56.
AIK:s vandringspris lade Bro IF beslag på för andra året å rad.
Klass II vanns av Gunnar Karlsson AIK, som hade tiden 12,9,8.
2) L. Fohlström, VIF, 12,42,3,
3) B. Ahlvin, d:o, 12,47,
4) B. Persson, d:o, 12,53,
5) E. Lindström, d:o, 13,5,02,
6) H. Samuelsson, d:o,
7) K. Bohman, d:o.
Prisutdelningen förrättades av Gotlands idrottsförbunds ordförande kapten I. Sellergren.
Visby AIK ber att på detta sätt få uttala sitt hjärtliga tack, till de firmor och enskilda, som beredvilligt skänkt priser och bidrag till tävlingen.
Moritz.

De gotländska serierna.
Hård strid i ”toppen”.

Det blev som väntat högsta möjliga utdelning för AIK och VIF i går mot resp. Hablingbo på Vallen och KIK i Klintehamn. De båda Visbylagens sammanlagda målkvot var 15-2, vilket säger en hel del.
VIF gästade Klintehamn och storseger med 8-1 (4 0). Det var KIK:s målvakt, som räddade laget från fullständig katastrof.
På Vallen besegrade AIK hablingarna med 7-1, halvtid 4-1, och mycket mer är inte att säga om den uppgörelsen. Hemmalaget var alltför överlägset för att det skulle kunna bli tal om någon spänning. ”Plåtarn” sköt så fort han kom åt, mycket gick bredvid och över, men somt gick i mål.
Bäst i Hablingbolaget var v. i., som faktiskt gjorde matchens vackraste genombrott och sköt vackert i mål. Gästernas målman var också bra.
Serieledningen har nu VIF tagit hand om.

Resultaten i de övriga serierna blevo: Norra serien: Othem—Roma 4-0, Stenkyrka—Väte 5-0, Träkumla—Västkinde 1-4. Matchen Endre—Martebo uppskjuten. Södra serien: Burs—Alva 2-5, Fardhem—Ljugarn 2-1.
Det är faktiskt spännande i ”toppen” på serierna. Vi återkomma med tabellerna.

I reservlagsserien spelades en match på Vallen i går förmiddag mellan AIK och VIF, varvid AIK vann med 3-0 (2-0).

I Hemse
spelades i går en vänskapsmatch mellan Gute och Hemse BK, som gästerna vunno med 3-1.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Idrott och sport.

Det skulle vara intressant
att veta, om Klintehamn och Hablingbo skola kunna förhindra VIF och AIK att bärga högsta möjliga poäng i morgondagens uppgörelser i div. I.
VIF gästar Klintehamn, och med hänsyn till KIK:s dåliga vårform man gissa på storseger för VIF, AIK möter Hablingbo på Gutavallen kl. 2, och även om det Icke blir 9—0 så torde målsiffran dock komma att hålla sig till omkr. 5—0 eller dyl. En prima överraskning vore, om någondera matchen skulle bli oavgjord.
I norra serien mötas OTHEM—Roma, STENKYRKA—Väte, Träkumla—VÄSTKINDE, Endre—MARTEBO, i södra serien Burs—Alva (en intressant match, vilken kan betecknas som seriefinal. Båda lagen stå på samma poäng och utgången är oviss), Fardhem—LJUGARN. I sistnämda matchen skall Fardhem ta revansch för 1—7-nederlaget i Ljugarn i höstas, men fråga är väl, om ”ljugänningarna” tillåta detta.
I reservlagsserien mötas på Vallen kl. ½ 11 AIK och VIF.

I AIK-terrängen i morgon, som tilldrar sig stor uppmärksamhet, äro många av dem som voro med i Levede anmälda, I klass I starta 16 deltagare, varav 1 från Gute, 2 från VIF, 5 från AIK, 6 från Bro IF, och 1 från vardera Slite IF och Tingstäde TK. Dahlin, Gute, startar i klassen, och man är mycket nyfiken hans insats där bland de andra storhejarna. I klass II är det 21 deltagare, varav 4 från Gute, 7 från VIF, 3 från AIK, 3 från A 7, 2 från Bro, och 1 från vardera Bto JUF och Tingstäde TK.
Uppropet sker strax före kl. 2 på Gutavallen I morgon ,och då är ännu tillfälle att anmäla sig. Man väntar sålunda bl .a. på deltagande från I 18.

Gotlands Allehanda
Lördagen 24 April 1937
Nr 93

Landsbygden. Stenkyrka.

STENKYRKA, 20 april.
Norra Gotlands Missionsförening var i söndags samlad till möte i Stenkyrka missionshus. Medlemmar från flera platser hade mött upp ganska mangrant trots långa vägar för en del.
Första mötet började kl. 11 med sjungandet av ett par sånger till strängmusik, varefter past. J. T. Karlsson läste Hos. 14 kap. och talade en stund över detta ord. Tal. påpekade bl. a. nödvändigheten av en personlig omvändelse till Gud och förtröstan på honom, som är den absolut oföränderlige. Härpå följde en kortare bönestund.
Fören. ordf., lantbr. J. Malmros, hälsade så de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till mötesordf. valdes J. Malmros, och till sekr. Ella Björkander. Efter protokolljustering behandlades så en del verksamhetsfrågor bl. a. om fältmission under någon tid i sommar i samband med G. M. U:s planer för denna.
Nästa möte bestämdes att hållas i Slite sönd. den 5 sept kl. 11 o. 3. Så avslutades f. m. möte med bön. Efm. möte, som tog sin början kl. 3, var också det enskilt men av mera uppbygglig karaktär.. Evangelist Björnberg inledde detta med att läsa från Fil. 3 kap. och ledde i bön. Pastor Karlsson predikade över Rom. 8: 29, 30, och efter en sång till strängmusik avslutades mötesstunden med firandet av H. H. N. och en bönestund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Idrott och sport.

Bro-triumf i DM-terrängen.
Dubbelseger Individuellt samt lagseger.

DM-terrängen ägde i går rum i Levede och blev en utomordentligt lyckad tävling. För Bro I. F:a del blev det en triumfdag, i det att såväl DM-mästerskapet som lagsegern erövrades av Bropojkarna, men även för Gute blev ”poängskörden” god enär föreningen hemförde dubbelseger i klass II. Slite slutligen vann juniorklassen.
Starten ägde rum programenligt kl. halv 1, och de startandes antal voro 18 i klass 1, 19 i klass II och 37 i juniorklassen.
Banan, som var kontrollmätt till 3,500 ni. men kanske var någon meter längre, gick från idrottsplatsen åt väster neråt skogarna förbi en gammal grusgrop samt över en hage med synnerligen kuperad terräng och vidare över en åker samt skogsstigar. En ganska ovanlig bana för gotlandsförhållanden, vilken kunde betraktas som medelsvår. Banan löptes två varv av klass I, medan de övriga klasserna hade ett varv att avverka.
I klass I bildade redan i början av loppet Boberg, Slite, O. Johansson, Bro, Broman, AIK, E. Pettersson, Tingstäde, Karlsson, AIK, Gardell och V. Malmkvist, Bro, en tätklunga, men mot slutet drogo Johansson och Gardell efterhand ifrån, och som etta vid målet inkom 0. Johansson, Bro, med klubbkamraten H. Gardell som god tvåa. S. Boberg, Slite, blev tredje man. -Bro hemförde jämväl lagsegern genom de två nämda samt Malmkvist och E. Norrby (se prislistan). Andra lagsegern gick till AIK. Endast Bro och AIK hade anmält lag.
I klass II kan man knappast tala om någon större strid, ty där ledde Dahlin, Gute, från start till mål, och hans föreningskamrat B. Löt fullbordade triumfen genom att belägga andra placeringen, men först efter en ganska ettrig kamp med Berg, I. 18, vilken blev trea.
I juniorklassen ledde Ahlvin och E. Lindström, VIF, 1 början, men efter det grusgropen passerats sackade de av något, varvid Manne Boberg, Slite, passade på att gå om stadspojkarna och behöll ledningen till mål. När man närmade sig detta blevo de båda VIF-pojkarna omsprungna även av S. Fohlström, Tingstäde, som alltså blev tvåa, medan Ahlvin och Lindström blevo resp. trea och fyra. På femte plats kom Persson, VIF.
Samtliga löpare fullföljde tävlingen, som ävenledes blev en triumf för arrangören, Levede IF och då främst folkskollärare Ivar Larsson.
Vid halv 4-tiden var årets DM-terräng undanstökad. Pris utdelningen förrät tack på idrottsplatsen av förbundsordfö. randen, som avtackade de tävlande och gav tävlingsarrangören en särskild eloge. Prislistan fick följande utseende:

Klass I, 18 startande.
Olle Johansson, Bro, 24,14 min.,
H. Gardell, Bro, 24,15,6,
S. Boberg, Slite, 24,15,6,
G. Karlsson, AIK, 24,23,
E. Pettersson, Tingstäde, 24,23,
R. Broman, AIK, 24,25,
V. Malmkvist, Bro, 26,16,
E. Norrby, Bro, 26,15,
G. Löfqvist, AIK, 26,21,2,
G. Malmkvist, Bro, 26,28,8.

Klass II, 19 startande.
A. Dahlin, Gute, 11,17,6 min.,
B. LM, Gute, 12,11,
H. Berg, I. 18, 12,12,
H. Persson, Bro, 12,15,
H. Samuelsson, VIF, 12,25,6.

Juniorer, 37 startande.
Manne Boberg, Slite, 11,34,8 min.,
S. Fohlström, Tingstäde, 11,52,2,
B. Alvin, VIF, 11,58,
E. Lindström, VIF, 12,00,
B. Persson, VIF, 12,02,
Y A. Nilsson, Slite, 12,13,
B. Möllerström, Roma, 12,25,
J. Nordqvist, A. 7, 12,26,
H. Åberg, Gute, 12,26,
B. Pettersson, Väte GIF, 12,33.

Gotländska serien.
AIK spelade oavgjort i Slite.

I gårdagens gotländska serie, div. I, möttes i Slite AIK och Slite I. F. och på Vallen Gute och KIK.
Matchen 1 Slite blev en av de mera svärda och spännande, som spelats på län- ge på Östervallan. Båda lagen spelade juste och bra, men den som väntat, att stadsborna skulle få full pott bedrog sig, Det var särskilt Slites målman som gjorde en hedrande insats för sitt lag och var ”bäste man på plan”. Även h, b. Larsson var bra. AIK-spelarna voro ganska jämna. De togo ledningen och behöll denna, med 1-0 i halvtid, förbättrade i andra halvlek genom ”Plåtarn” siffran till 2-0, men Slite reducerade genom centern Henna Karlsson på straff till 1-2, coh utjämningen svarade ”Putte” för efter att ha fått en flott passning. Med 2-2 slöt alltså uppgörelsen, som åsågs av en talrik publik, bl. a. inte mindre än 100 AIK-supporters från Visby.
På Gutavallen spelades en slätstruken match mellan Gute och KIK. Gute vann med 1-0, vilket mål gjordes av Santa, som efter att ha spelat i försvaret gick upp i kedjan.
I norra serien blevo resultaten: Roma—Stenkyrka 1-2, Martebo—Träkumla uppsköts, Västkinde—Endre 3-0, Väte—Othem, Othemseger genom walk over.
Södra serien: Hemse—Burgsvik 4-1, Alva—Fardhem 5-2, Ljugarn—Burs 2-3.
Seriematchen i fotboll mellan Hemse BK—Burgsviks IF slöt med en seger för Hemse med 4-1, halvtid 2-0. Hemmalaget hade det mesta av spelet och presterade de vackraste sakerna ,varför segern var välförtjänt. Burgsvik hade sina bästa spelare i målvakten och centerkalven, Hemmaspelarna voro överlag tekniska och jämna, varför ingen särskild kan framhållas. En stor publik kantade idrottsplatsen. Domare var Enar Nilsson.
Seriematchen i Alva i går mellan Alva och Fardhem blev en seger för hemmalaget med målsiffran 5-2 (3-2). Det må framhållas, att gästerna ryckt upp sig förvånansvärt bra sedan vi sist såg dem i aktion. En icke allt för dålig placering på serietabellen torde Fardhem i år kunna räkna med. Gårdagens seriedebut synes vittna därom.

Göteborgare på Gutavallen.
Rubriken säger ju en hel del, ty pojkar från ”feskeläget” kunna som bekant spela boll. Matchen I. 18—VIF i går e. m. blev nämligen särdeles fin uppgörelse med ett spel, som man inte sett på mån gen god dag. Det var göteborgskombinationen som bestämde takten, men även VIF skötte sig ju bra eftersom elvan slapp undan med oavgjort 1-1, men det var framför allt V-Pelles i målet förtjänst. Göteborgarna togo ledningen med ett mål mot slutet av matchen, men VIF lyckades utjämna till 1-1 några minuter senare. Det var Vicke som sköt, målman tappade kulan och ”Alma” petade in den. I. 18:s mål gjordes av välspelande centern, och i dess lag framträdde även centerhalven, en slitvarg 1 likhet med ”Kina”, men främst v.-backen.
En bra match, som sagt, och en talrik publik.

De allsvenska matcherna.
Resultaten av de övriga allsvenska matcherna i går blevo:
Örgryte IS—Göteborgskamr.: 0-2 (0 —2), IK Sleipner—Sandvikens IF: 2-4 (0-1), Landskrona BOIS—Norrköpingskamr.: 2-1 (1-1), IF Elfsborg—Djurgårdens IF: 2-0 (1-0), AIK—Malmö FF: 4 0 (2-0). Div II: Hälsingborgs IF—Halmia 8-1, Halmstads BK-Höganäs 2-2, Växjö BK Hälsingborgskamr.: 2-4.

Engelsk fotboll.
Manchester C. vinner ligan.
Efter lördagens matcher leder Manchester City med 54 poäng före Arsenal, som har 51 p. Endast två omgångar återstå, och enda chansen för Arsenal är att Manch. förlorar båda sina återstående matcher.

Arsenal—Portsmouth 4-0
Everton—Charlton A. 2-2
Huddersfield T.—Grimsby T. 0-3
Manchester U.—Middlesbrough 2-1
Preston N. E.—Manchester C. 2-5
Sheffield W.—W. Bromwich A. 2-3
Sunderland—Liverpool 4-2
Aston Villa—West Ham U. 0-2
Gradford C.—Norwich C. 2-0
Chesterfield—Leicester C. 2-5
Coventry C.—Blackpool 1-2
Doncaster—Tottenham 1-1.
Nottingham F.—Bury 1-0
Swansea T.—Newcastle U. 1-2

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Idrott och sport.

Det skulle vara intressant att veta, vilka sensationer morgondagens sport kommer att bjuda på.
För Gotlandsdistriktets del går den stora DM-terrängen i morgon i Levede.
Vem vinner stora klassen? Ja, det ligger ännu i vida luften. Någon direkt favorit kan väl knappast utpekas, men såvida ingen ny förmåga kommer med överraskning, så torde väl striden om titeln komma att stå hårdast mellan V. Malmkvist, Bro, fjolårets segrare, samt E. Pettersson, Tingstäde, Broman, AIK, (förut som bekant i Slite), Claes Pettersson, VAIS, O. Johansson, Bro, Boberg, Slite, E. Norrby, Bro, och G. Lövkvist, AIK, vilka alla voro med i fjolårets terräng och placerade sig såsom de främsta. I klass II startar bl. a. Dahlin, Gute, fjolårssegrare i juniorklassen, och hålles som favorit. Vad sedan juniorerna beträffar är fältet fritt för gissningar.
Nog skall det i varje fall bli intressant att veta …

På fotbollfronten är det div. I, som drar största uppmärksamheten till sig, 1 det att AIK gästar Slite, medan Gute och KIK mötas på Gutavallen kl. 2. Både Slite och AIK ha visat bra vårform, och uppgörelsen därute på Östervallen torde bli spännande. Senast fick Slite stryk av AIK på Gutavallen med 5-1, varför alltså Slite har revansch att fordra. Vi tro dock AIK om att kunna bärga en uddamålsseger.

Om Gute skall lyckas besegra KIK är en annan fråga. chanserna väga ganska lika, om man tar hänsyn till lagens prestationer i söndags. KIK har revansch att fordra för ett nederlag med 0-4 mot Gute i Klintehanm i höstas. En oavgjord match ligger faktiskt närmast till hands. I reservlagsserien, som även AIK leder, spelas i morgon förmiddag en match mellan VIF och A. 7. Norra och södra serierna starta i morgon våromgången. I norra mötas Roma —STENKYRKA, MARTEBO—Träkumla, VÄSTKINDE—Endre, Väte—OTHEM, och i södra mötas Hemse-Burgsvik, ALVA—Fardhem, Ljugarn—BURS.

Allsvenskan i morgon har på sitt program bl. a. invigningen av Råsunda stora fotbollarena, Nordens största, som rymmer c:a 40,000 åskådare, och ”invigningsmatchen” spelas mellan AIK och Malmö FF. Vi tro, att AIK kommer att celebrera dagen med en strongare seger över skånlngarna. Eja, vore vi i Rå-sunda 1 morgon. Kronprinsen, som är AIK:s förste hedersledamot, håller invigningstalet. Övriga matcher tro Sleipner—Sandviken. LANDSKRONA—Norrköping, ELFSBORG—Djurgården samt ÖRGRYTE—Göteborg.

Slutligen några rader om engelska ligan. Kan ni tänka er, att under veckan Grimsby slagit Sunderland med 6-0, och att Sunderland på hemmaplan fick stryk av Manchester C med 3-11 Det visar, att Sunderland just nu ger ligan den som flyger och far och endast har Cupen den 1 maj i tankarna. I dag blir det väl som vanligt en del överraskningar. Såsom stora sådana betraktas, om Portsmouth borta slår Arsenal, om jumbolaget Doncaster i div. II besegrar Tottenhamns hetsporrar och om Grimsby borta slår Hudds. I övrigt kan det nästan vara hugget som stucket.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87

Landsbygden. Stenkyrka.

STENKYRKA, 6 april.
Stenkyrka mejeriaktiebolag hade i måndags årsstämma i kommunalrummet under ordförandeskap av lantbr. Per Svensson, Sorbys. Sedvanliga berättelser upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Av berättelserna framgår bl. a., att under året invägts 1,210,905 kg. oskummad mjölk, vilken betalats med kr. 139,753: 97. Mjölkavgifterna ha uppgått till kr. 26,622: 25. Under året ha tilheikats 53,338 kg. smör och 1,250 kg. ost. Vinsten uppgick till 1,240: 14 och den disponerades dels till avskrivningar å fastigheter och inventarier och dels till 4 proc. utdelning till aktieägarna.
Till styrelseledamöter omvaldes hrr Per Svensson, Sorbys, Carl Carlsson, Stenstu, Th. Jacobsson, Kvie, Hilmer Björkegren, Gräne, och O. A. Wahlström, Grausne, med hrr Tyko Liljegren, Roshage, Rud. Larsson, Garde, och Gust. Olofsson, Lauhage, de nsistnämde nyvald, som suppleanter. Revisorer blevo folkskollärare Olof Bolin och handlanden C. H. Svensson, med poststationsföreståndare Oscar Lindgren som suppleant.
Vid sammanträdet diskuterades bl. a. tuberkulinfrågan och det beslöts att uppmana leverantörerna att inlämna avskrifter av sina tuberkulinlistor till mejeriet.
Stenkyrka lokalförening av O. L. C. hade likaledes i måndags sitt årssammanträde i kommunalrummet under ordförandskap av hr Svensson, Sorbys. Räkenskaperna godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Av berättelserna framgår att omslutningen uppgått till c:a 33,000 kr. En del nya medlemmar ha under året ingått i föreningen.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes hrr Per Svensson, Sorbys, Carl Carlsson, Stenstu, och O. A. Wahlström, Grausne, med hrr Tyko Liljegren, Roshage, och Emil Larsson, Garde, som suppleanter. Styrelsen skall även utgöra ombud vid Centralföreningens stämmor. Revisorer blevo hrr Rud. Larsson, Garde, och Em. Högberg, Tuna, med hrr Gust. Olofsson, Lauhage, och Hilmer Björkegren, Gräne, som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Stenkyrkehuks fyrplats.

Regeringen har medgivit återbesättande i vanlig ordning av fyrmästarebefattningen vid Stenkyrkehuks fyrplats. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 April 1937
Nr 74

För all visad vänlighet

vid vår moders fru AMANDA PETTERSSON bortgång, och för blomstergärden vid hennes bår, frambära, vi till alla vårt varma tack.
Stenkyrka den 19 febr. 1937.
BARNEN.

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41