Väghinder.

Enligt gjord anmälan komma å nedanvämnde dagar i denna månad följande broar att rifvas och omläggas, nemligen: Onsdagen den 15 och Torsdagen den 16 en bro å allmänna landsvägen emellan Ejsta kyrka och arbetaren Per Fahrstedts bostad i Sproge; kunnande resande under dessa dagar i stället begagna vägen från Ejsta kyrka till Boppartve i Ejsta och derifrån till Sproge; — Fredagen den 17 och Lördagen d. 18 den s.k. Westabro å kommunikationsvägen emellan Lärbro och Kappelshamn, under hvilka dagar nämnde väg blir ofarbar.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 September 1875.
N:r 72.

Epidemirapporten.

Förste provinsialläkarens epidemirapport för senare hälften av november månad upptar 1 fall av gulsot i vardera Havdhems, Rone och Lau socknar samt 1 fall av s. k. bornholmssjuka i vardera Garda och Sproge socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Andersson, Axel Johan, Hemmansägare.

Hablingbo skytteförening.
Simes, Hablingbo. Född den 24 december 1904 i Sproge församling. Föräldrar: Anders Andersson o. h. h. Olivia f. Hägg. Gift 1927 med Augusta Larsson. Medlem i föreningen sedan 1922. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Hablingbo skytteförening.

Skogsauktion i Sproge.

Lördagen den 26 nov. kl. 10 f. m. låter hemmansägare Anton Jakobsson, Mårtens, Sproge, genom offentlig auktion försälja 55 kbm. stämplad skog för sågtimmer och ved. Samling sker vid gården.
Anstånd till 1 iuni 1933.
Eksta i nov. 1932.
Enligt uppdrag:
Josef Alström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270

Olofsson, Thure Evert Olof, Hemmason.

Eksta skyttegille.
Tjängdarve, Sproge. Född den 3 oktober 1922 i Sproge församling. Föräldrar: Albin Olofsson o. h. h. Emelia f. Närström. Medlem i gillet sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Eksta skyttegille.

Lickander, Jakob Olof Gunnar, Hemmansägare.

Eksta skyttegille.
Tomsarve, Stjärnarve. Född den 10 juli 1903 i Sproge församling. Föräldrar: Arvid Lickander o. h. h. Olivia f. Larsson. Gift 1925 med Annie Melin. Medlem i gillet sedan 1918, sekreterare sedan 1940. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Eksta skyttegille.

Larsson, Tyko John Gabriel, Hemmason.

Eksta skyttegille.
Lindarve, Sproge. Född den 24 mars 1924 i Sproge församling. Föräldrar: Edmund Larsson o. h. h. Nanny f. Pettersson. Medlem i gillet sedan 1942. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Eksta skyttegille.

Larsson, Ivar Viktor, Hemmason.

Eksta skyttegille.
Norrgårda, Sproge. Född den 27 november 1911 i Sproge församling. Föräldrar: J. O. Larsson o. h. h. Jenny f. Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, L Årtm br, Armens Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Eksta skyttegille.

Hemmander, Lars Rune Herbert, Hemmason.

Eksta skyttegille.
Lindarve, Sproge. Född den 17 oktober 1924 i Sproge församling. Föräldrar: Arthur Hemmander o. h. h. Alfhild f. Olofsson. Medlem i gillet sedan 1942. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Eksta skyttegille.

Dahlman, Erik Arvid, Lantarbetare.

Eksta skyttegille.
Annexen, Sproge. Född den 11 oktober 1903 i Matteus församling, Stockholm. Föräldrar: Arvid Dahlman o. h. h. Ingeborg Dahlman. Gift 1929 med Astrid Vallin. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Eksta skyttegille.