Föreläsningsverksamheten.

Den även här på Gotland högt uppskattade föreläsaren, folkskolinspektören, fil. d:r E. G. C. Brandt föreläser i Hemse torsdagen den 15, i Slite fredagen den 16, i Slintehamn lördagen den 17 och i Visby söndagen den 18 dennes. Föreläsningsämnet i Slite och Slintehamn betitlas ”Intryck från Sovjet.”

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Slite.

Intet driftsbidrag titt apoteket?
Medicinalstyrelsen föreslår, att driftsbidrag ej skall utgå till blivande innehavare av apoteket 1 Slite. Nettobehållningen vid apoteket har i medeltal de senaste åren varit 9,137 kr. (P.)

Legala notiser.
Vigde: 11 april cementarbetaren Ernst Josef Arvid Rohnström och Signe Anna Elisabet Pettersson, Slite.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 13 April 1937
Nr 83

Slite.

Populärkonsert vid Kommunala mellanskolan.
Till förmån för en vid skolan nyligen startad pianofond hade å kommunala mellanskolan i fredags anordnats en populärkonsert med ett både rikhaltigt och tilltalande program omfattande deklamation, sång och musik.
Före konsertens början omnämde rektor, huru behovet av ett skolans eget instrument under de senare åren gjort sig alltmera kännbart. Frågan hade också förts på tal inom styrelsen, där den även omfattats med varmt intresse. Emellertid ville man ogärna tillgripa utvägen att hänvända sig till kommunen, om andra möjligheter förefunnos. Genom insamling av medel på frivillighetens väg ville man i stället hoppas nå målet. Kvällens talrika publik vittnade också gott om allmänhetens förståelse för saken.
Programmet inleddes därefter med ett par sånger av skolans sångkör, ”Kom kamrat” och ”Spel-Olles gånglåt”, varefter följde Oeklamation av tvenne skolans elever. Den följande avdelningen upptog sång av folkskollärare B. Arwidson. Särskilt vackert klingade ”Land du välsignade” och ”Biskop Thomas frihetssång”. Hr Arwidsons djupa och fylliga stämma utgör sannolikt en mindre vanlig tillgång inom den kår, vars yrke han valt till sitt levnadskall. Kantor Hanson fick också ’under kvällens lopp rika tillfällen att ge nya prov på sin obestridliga skicklighet som pianist, i bl. a. Sindings ”Friklingsrauschen” och ”Konzertparaphrase över Wienervalser” av Strauss-Griinfeld. Ett par Taube-visor, utförda av två skolflickor inhöstade ävenledes publikens livliga bifall. Ur det övriga programmet må nämnas ännu ett par sånger av hr Arwidson, ”Lillebarn” och ”Under häggarna”, vilka båda tonsatts av skolans musiklärare. Som avslutning sjöng skolans sångkör ”Sveriges flagga” av Hugo Alfven.
Publiken uppgick till ett 150-tal personer. Bland de närvarande märktes bl. a. skolans inspektor, landshövding Rodhe.

Föräldramöte
hölls omedelbart efter konsertens slut under stor tillslutning från föräldrars och målsmäns sida. Därvid diskuterades bl. a. tiden för frukostlovet. Någon önskan om förlängning av detsamma syntes dock ej föreligga. Det ansågs tvärtom önskvärt för särskilt långväga lärjungar, att skolarbetet slutade så tidigt som möjligt på eftermiddagen.

Anmälan om inträde
i skolans första klass skall göras senast den 24 april.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82

Idrott och sport.

Gotlandsseriens premiär.
Målorgier på både Gute- och Östervallar.

Det var gotländsk fotbollsseriepremiär i går, och stadens samtliga tre div. I-lag voro i elden. På Gutavallen möttes på förmiddagen VIF och Hablingbo, medan AIK och Klintehamn spelade ett par timmar senare. Gute gästspelade i Slite.
Det blev sensationer på både Gutavallen och Östervallen, åtminstone ifråga om målkvoten. För att börja med uppgörelsen i Slite, så blev denna ett ordentligt bakslag för Gute, som ställde upp med en olyckligt sammansatt elva, vilket också straffade sig över hövan. Slite IF tog ledningen från början och nätade tre gånger första halvlek, och andra halvlek lågo ytterligare fem bollar bakom Wickman i målet. Mot slutet av halvtiden lyckades Gute få ett tröstmål. Slite hade ett jämt och bra lag, där ingen särskilt glänste över den andre. Vardera laget fick en straffspark, Gutes lade Santa bredvid stolparna, medan Wickman klarade Slites. Med 8-1 till Slite slöt alltså matchen. Rondahl dömde.
— —
Förmiddagsmatchen på Gutavallen mellan VIF och Hablingbo slöt med seger för VIF med 5–1. En relativt talrik publik hade infunnit sig. Så särdeles vackert spel undfägnades man icke med, och det är ju ej heller att begära så här tidigt i säsongen. Gamla VIF hade i huvudsak hand om spelet, vilket var mera systematiskt från stadsbornas sida, medan hablingarna ”klumpade” ihop sig alldeles för mycket och icke fick någon effektivitet i angreppen.
— — —
Premiärens andra storskräll bjöd AIK på, som i friskt vårhumör spelade till sig en 9-0-seger över KIK. Det unga AIK-gardet hade tydligen gått in för att rehabilitera sig för matchen i Klintehamn, och då gästerna för dagen voro ur slag alldeles, gick det ju smärtfritt. AIK-arna voro överlägsna alltigenom och kunde säkerligen ha gjort ett par mål till, ty det var knappast något fel på skjutsäkerheten denna gång. Målvakten i KIK gjorde till att börja med ett par räddningar, men sedan tappade han humöret. Dock kan man inte säga att det var hans skuld, att det blev så många mål, ty försvaret räckte icke till.
För AIK:s mål — halvtid stod det 6-0 — svarade ”Plåtarn”, ”Greven”, Stig Andersson, Abbe Claesson och Bror Nilsson. Acke Björkqvist skipade rättvisa.

Inomhustävlingarna i Hemse.
Sven Pettersson putsar st. längd-rekordet.

De nationella inomhustävlingarna i Hemse folkhögskolas gymnastiksal i går, arrangerade av Hemse BK, hade lockat 14 deltagare, representerande Gute, VIF, Hemse BK, Klintehamns IK, Burs GIF och Väte GIF.
Bland resultaten märkes Sven Petterssons i stående längdhopp, där han med någon centimeter ”putsade” sitt eget rekord.
Resultat:
St. höjdhopp: 1) Sven Pettersson, Gute, 136 cm 2) B. E. Dannborg, Burs, 127, 3) A. Johnsson, KIK, 127.
Mellanhopp: 1) B. Pettersson, VIF, 347 cm., 2) L. Larsson, Hemse, 305, 3) C. B. Oman, VIF, 290.
St längdhopp: 1) Sven Pettersson, Gute, 300 cm., 2) A. Kahlström, hemse, 264, 3) Ture Pettersson, Burs, 263.
Höjdhopp m. anlopp: 1) B.E. Dannborg, Burs, 162 cm., Sven Pettersson, Gute, 157, 3) A. Johnsson, KIK, 157.

VIF:s klubbterräng
ägde 1 går rum, med start och mål på Gutavallen. Starten ägde rum kl. halv 11, och sträckan, som löparna hade att avverka, var c:a 4,000 m. Banan gick bl. a. över A 7:s handövningsfält och Skolbetningen.
Resultaten blevo: Seniorer: 1) B. Ahlvin 16,25, 2) E. Lindström 16,36, 3) H. Samuelsson 16,55, 4) G. Lövkvist 17,07, 5) G. Johansson. Juniorer: 1) B. Persson, 2) H. Malmkvist.

Roma I. F.
hade i går anordnat klubbmästerskap i terränglöpning. Banan var omkring 2,300 m. och löptes två varv av seniorer och ett varv av juniorer. Segrare i seniorklassen blev H. Olsson, som därmed fick sin första inteckning i det av grosshandlare Harald Pettersson uppsatta vandringspriset.
Prislistan fick följande utseende:
Seniorer: 1) H. Olsson 16,30 min., 2) B. Möllerström 16,40, 3) B. Lindquist 17,58 min. Juniorer: 1) U. Willnerson 8,20 min., 2) S. Andersson 8,42, 3) A. Dagel 8,47.
På eftermiddagen spelades en fotbollsmatch mellan Roma—Ljugarn, vilken vanns av Roma med 2-1 (1-1).

Visby varpklubb
hade i lördags sitt årsmöte på Pensionat Skansen, varvid sedvanliga berättelser föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades. Till ordförande nyvaldes hr G. Hallin efter hr Carl A. Claesson, som avsagt sig, och till övriga styrelseledamöter omvaldes hrr H. Olsson, R. Olofsson, G. Lurrdin samt G. Karlström samt till revisorer hrr Axel Hässelgren och Viktor Högvall med hr Gunnar Siltberg som suppleant.
Till ombud vid Föreningen Gotländsk Idrotts årsmöte utsågs hrr Carl A. Claesson och R. Olofsson.
Klubben beslöt att ha sin första träningskastning för säsongen den 9 maj. Vidare uttalade mötet sin sympati för den korporationstävling, som kommer att anordnas i slutet av maj eller början av juni.

VIF:s B-lag
gästade i går Stenkyrka och spelade oavgjort 2-2.

AIK och A. 7
har i morgon kl. 6 e. m. en träningsmatch på Vallen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82

Stor möbelauktion i Slite.

LÖRDAGEN DEN 17 APRIL kl. 11 f. m. kommer genom offentlig auktion hos BERGGRENS att försäljas en del bättre möbler, varav nämnes: Matrumsmöbler i ek och björk, bord, stolar, fåtöljer, linneskåp, bufMer, bokskåp, bokhyllor, skrivbord, skrivstolar, sängar, soffor, ottoman, oval spegel, lavoarer, toilett- och andra byråer, nattduksbord, mangel, kopparkärl, rullgardiner m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförkhåll till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Idrott och Sport.

Fotbollspremiär om söndag.
Gotlandsserien, div. I, startar sin våromgång om söndag, då VIF möter Hablingbo på Vallen kl. halv 11. Samma dag mötas AIK—KIK samt Slite—Gute.
Ställningen vid höstomgångens slut 1 div. I var följande:
AIK 5 4 0 1 20-6 8
VIF 5 4 0 1 20-9 8
Slite 5 4 0 1 14-12 8
Gute 5 2 0 3 12-12 4
Hablingbo 5 0 1 4 5-17 1
Klintehamn 5 0 1 4 4-19 1
Som synes leder AIK endast på målkvot, och att det kommer att bli hårt i toppen, kan man vara viss om.
Norra och södra serierna sätta i gång den 18 dennes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Slite

Den 6 april.
Populärkonsert
gives å kommunala mellanskolan om fredag kl. 7,30 e. m. varvid inkomsten oavkortat tillfaller en nyligen startad pianofond vid skolan. I det rikhaltiga och omväxlande programmet medverka, förutom skolans sångkör, folkskollärare B. Arwidson, som bL a. sjunger ett par sånger tonsatta av skolans musiklärare, vilken själv dessutom medverkar med pianosoli, däribland en konzertparaphrase över Wienervalser av Strauss-Grünefeld. Se f. ö. annons i dagens tidning!

Legala notiser.
Födde: 25/3 Vägmästare Erik Viktor Verner Ekvalls son, Slite: 27/3 Cementarbetare John Ragnar Samuelssons son, Slite.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Idrott och Sport.

Orientering för bilan
blir det den 9 maj, i det att G. M. C. K. då för första gången tävlar om den nyligen uppsatta Fylgiapokalen. Tävlingen är öppen även för bilister icke tillhörande G. M. C. K., men endast medlemmarna i klubben tävla om själva pokalen.
Den 23 maj går årets första rundbanetävling på A. T med G. M. C. K. som arrangör. En hel del motorcykelförare från fastlandet skall inbjudas. Rundbanetävlingen kommer även att omfatta lättviktsmotorcyklar, om tillstånd därtill erhålles av vederbörande myndigheter.
Som tävlingssekreterare i G. M. C. K. fungerar som förut Gösta Harding, vilken jämväl omvaldes till styrelseledamot vid G. M. C. K:s årsmöte.

Tyngdlyftning i Slite.
En tyngdlyftningstävling hölls i Slite lördagen den 3 april med Tingstäde T. K. som arrangör. Tynglyftningsintresset i Slite tycks vara dåligt, ty publiken var fåtalig. Tävlingen hölls i form av en klubbmatch i de tre lätta klasserna. De tomma bänkarna uppmuntrade inte lyftarna men trots detta gjordes en del goda prestationer.
Fjäderviktarna tävlade i enarmsgrenarna, och där vann som väntat Malmkvist med sammanlagt 200 kg., vilket är lika mycket som distriktrekordet, 2) Boberg 187,5 kg. Lättviktarna tävlade i tvåarmsgrenarna. Liljegren debuterade så bra, att han vann på 225 kg., 2) Söderström 217,5 kg. Mellanvikterna hade enarmsgrenarna på sitt program, och där vann Jonsson på 222,5, 2) Norrby 210. Tingstäde T. K. hade i saknad av sina bästa lyftare ödfjäll och Lindahl lyckats förvärva svenska juniormästaren i lättvikt Gösta Hellström. Han avslutade tävlingen med alla fem grenarna, där han nådde mycket bra resultat, sammanlagt 402,5 kg., som endast är 2,5 sämre än svenska rekordet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 6 April 1937
Nr 77

Slite

Slite allmänna sångkör
höll i lördags sedvanlig Årsfest i samband med årsmöte på hotellet. Föreliggande års- och revisionsberättelser föredrogos och godkändes. Kören omfattar 22 aktiva och ett 40-tal passiva medlemmar. Under det gångna året har kören traditionsenligt sista april med sång från skoltrappan bringat den ankommande våren sin hyllning. Dessutom har den medverkat bl. a. vid invigningen av sjömansläsrummet, varjämte den engagerats vid nyårsfestligheterna å Slite hotell. I februari nästa år kan kören fira sitt 10-årsjubileum, varför man redan nu umgås med planer på att värdigt begå detsamma.
Styrelsen, som består av hrr Sem Andersson ordf., Joh. Engström, kassör, Ivar Randahl, sekr., samt hrr V. Fransson och Ivar Nilsson, omvaldes. Likaså omvaldes till revisorer hrr G. Berggren och G. Ahlberg. Därmed voro förhandlingarna avslutade, och man övergick till den mera materiella förplägnaden, för vilken dir. Nilsson svarade med erkänd skicklighet.

Föreläsning
hölls i lördags av den välbekanta författarinnan Karin Johnsson från Stockholm över ämnet ”Bland pilgrimmer i Mecka”. Glädjande nog synes intresset för föreningens föreläsningar vara i ständigt stigande, och salen var denna gång fylld till sista plats. Tyvärr blev hettan till slut nästan olidlig. Det var väl dock ej meningen att demonstrera ökenhettans fasor med denna badstutemperatur. Trots den allmänna dåsigheten orkade dock publiken belöna talarinnan med en varm och välförtjänt applåd efter föredragets slut. Till en annan gång får man hoppas, att temperaturån regleras på ett bättre sätt.

Slite distrikt av Gotlands konsumtionsförening
höll sitt årsmöte i går e. m. 1 folkskolans samlingssal under hr S. Grönbergs ordförandeskap. Av medlemsrådets rapport, som föredrogs och godkändes, framgick, att medlemsantalet under, året ökat från 245 till 248, medan omsättningen under samma tid utgjort 77,195 kr., vilket innebär någon minskning från föregående år, ett förhållande som föranledde er stunds diskussion. Sedan därefter samtliga ordinarie manliga ledamöter av medlemsrldet anhållit att ej ifrågakomma för omval, nyvaldes 1 detsamma hrr J. Lindahl, K. Hagström, Hj. Hallin och Hj. Berg samt omvaldes fru Kelly Ahloten med hrr Österdahl, Edv. Snäckerström, Helmer Pettersson, E. Jansson och fru Linnea Larsson som suppleanter.
Styrelsens och revisorernas borättelser för det senast förflutna verksamhetsåret godkändes. Av vinsten skall 4 proc. utbetalas å insatskapitalet och 3 proc. återbäras å under året verkställda inköp.
Efter förhandlingarnas slutl höll assistenten Alvid Coderövist ett intressant föredrag om den svenska konsumentkooperationen, och en grupp skolbarn från Staplebacke folkskola underhöll med såväl musik som deklamation. De ungas prestationer mottogos med hörbar förtjusning. Som avslutning på det hela bjöd föreningen de närvarande på kaffe.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

Dagens motorkrönika.

Bilkrock och kullkörningar.
En bilkollision av våldsamt slag inträffade vid 10-tiden på fredagskvällen i närheten av Tibbles i Hejdeby, där två bilar, en gammal Ford från Fole och en Chevrolet från Visby råkade sammanstöta så kraftigt, att Visbybilen rullade runt. Taket akts av på fordonet, och de två åkande kastades ur. På Folebilen slets ena Bidan bort, men även här klarade sig passagerarna, do voro tre, utan några skador. Det hela är att betrakta som en ren olyckshändelse, enär föraren av Folebilen blev bländad och icke hann föra sitt fordon över på rätt sida, då Visbybilen i sin tur bländade av.

I lördags kväll vid 10-tiden inträffade en kullkörning ungefär en fjärdingsväg från ovannämda olycksplats, i det att en trafikbil från Slite med två passagerare råkade komma för långt ut på den just nu lösa vägkanten med påföljd, att ena hjulet kom på sidan av vägen. Bilen fortsatte så några meter framåt, tills föraren lyckades få upp fordonet på vägen, men därvid slirade vagnen omkull och blev liggande mitt på vägen. Dessbättre blev ingen person skadad. Föraren är känd för att vara absolutist.

En kullkörning som tyvärr icke synes kunna räknas till de mera ofrivilliga olyckshändelserna, inträffade natten till söndagen i Hemse. En bil, förd av en yngling från Follingbo, råkade nämligen på vägen i närheten av Nafta bensinstation ”tappa kursen” och hamnade på sidan av vägen vid ett staket, som blev åtskilligt tilltygat. Fordonet fick givetvis även flera blessyrer, bl. a. blev ena skärmen illa, tillbucklad och strålkastarna fick skavanker, men fordonet kunde dock för egen maskin taga sig till verkstaden. De åkande måste emellertid fortsätta färden med en hyrbil.
Enligt vad polisutredningei givit vid handen var bilens förare icke nykter, och vad bilens ägare beträffar, som jämte ett par, tre andra ungdomar i 20-25-års-åldern var passagerare, hade han överlämnat ratten till kamraten, enär han ej ansåg det rådligt att själv köra. Tidigare på dagen hade han, enligt vad som uppgives, emellertid fört bil.
Ungdomarna i fråga voro på hemväg från en festlighet, som hållits samma kväll i Hemse. Blodprov togs på föraren, som förmodligen har rättsligt efterspel att vänta.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76