Ändring af telegraflinie.

Under generaldirektör Nordlanders härvaro lärer fråga hafva varit å bane att den ene af de mellan Klinte- och Ronehamn befintliga trådarne skulle flyttas till telegraflinien Klintehamn — Visby. Härigenom skulle denna senare linie få dubbla trådar, och telegraferingen mellan Visby och fasta landet sålunda blifva mera obehindrad. Om dessa förändringar genomföras, förfaller naturligtvis på samma gång all vidare tanke
på Klintehamns stations upphöjande till en af 2:dra klassen.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 24 Augusti 1875.
N:r 67.

Winarve, Karl Kristian, Hemmansägare.

Rone skyttegille.
Vinarve, Ronehamn. Född den 22 juni 1895 i Rone. Föräldrar: Johan Pettersson o. h. h. Matilda f. Jonasson. Gift 1916 med Jenny Larsson. Medlem i gillet sedan 1908, instruktör, styrelseledamot. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Winarve, Johan Emil, Lantarbetare.

Rone skyttegille.
Vinarve, Ronehamn. Född den 18 december 1926 i Rone. Föräldrar: Karl Winarve o. h. h. Jenny f. Larsson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Winarve, Ejnar Mathias Kristian, Lantarbetare.

Rone skyttegille.
Björkdala, Ronehamn. Född den 6 september 1914 i Rone. Föräldrar: Karl Winarve o. h. h. Jenny f. Larsson. Gift 1937 med Selma Johansson. Medlem i gillet sedan 1928. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Wigsten, Alexander, Lots.

Rone skyttegille.
Halor, Ronehamn. Född den 12 april 1900 i Rone församling. Föräldrar: Hjalmar Wigsten o. h. h. Maria f. Eriksson. Gift 1928 med Anna Ekström. Medlem i gillet sedan 1916. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Rohnström, Karl Gösta, Reparatör.

Rone skyttegille.
Halor, Ronehamn. Född den 4 november 1913 i Rone. Föräldrar: Gustaf Rohnström o. h. h. Vendela f. Larsson. Medlem i gillet sedan 1928. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Fältidrm.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Rohnström, John Bertil, Lagerarbetare.

Rone skyttegille.
Halor, Ronehamn. Född den 5 maj 1916 i Rone. Föräldrar: Gustaf Rohnström o. h. h. Vendela f. Larsson. Medlem i gillet sedan 1930. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Pettersson, Ture Oskar Hilding, Hemmason.

Rone skytteförening.
Vinared, Ronehamn. Född den 23 april 1926 i Rone församling. Föräldrar: Ture Pettersson o. h. h. Emmy f. Lindberg. Medlem i föreningen sedan 1941. liv. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.