Förlovning

har tillkännagivits mellan fiskaren Arne Lundgren, Slite, och fröken Gerd Petersson, dotter till lantbrukaren Adolf Petersson och hans maka, född Mossegren, Kvarn;

— mellan furiren vid KA 3 Bror Karlsson och fröken Eira Lundin, dotter till hr Einar Lundin, Visby, och hans maka;

— mellan underofficeren vid KA 3 Sune Essemyr, Fårösund, och fröken Barbro Lawergren, dotter till folkskollärare Adolf Lawergren, Boge, och hans maka, född Ohlsson;

— mellan ingenjören Lennart Sennemark, Stockholm och fröken Ingrid Bergström, Slite, dotter till framlidne verkstadsingenjören vid Slite cement Fritz Bergström och hans efterlämnade maka, född Nilsson;

— mellan jordbruksarbetaren Gösta Engström, Folkedarve i Garda, och fröken Anni Larsson, dotter till lantbrukaren Arvid Larsson, Fie i Lau, och hans maka, född Larsson;

— mellan hr Börje Ivarsson, Krokek, och fröken Ing-Marie Levander, dotter till stenhuggaren Johan Levander, Grötlingbo och hans maka;

— mellan bagarmästaren Ernst Olsson, Roma, och fröken Ingrid Stenbom, dotter till byggnadssnickaren Gustaf Stenbom, Gurfiles i Ala, och hang maka;

— mellan handelsföreståndaren Gerhard Ahlgren, BRute och fröken Viola Eliasson, dotter till sjökapten Aldo Eliasson, Rone, och hans maka;

— mellan cementarbetaren Lars Pettersson, Blite, och fröken Maria Svensson, Gothem, dotter till lantbrukaren Edvin Svensson, Kopungs i Gothem, och hans maka, född Norrby;

— mellan hr Erik Pettersson, Rone, och fröken Greta Olofsson, Burs, dotter till arbetaren Hilding Olofsson, Burs, och hang maka;

— mellan rörmontören Karl Erik Karlsson, Skövde, och fröken Sara Engström, dotter till hr Adolf Engström och hans maka, Visby;

— mellan hr Axel Appelfeldt, Västerås, och fröken Karin Liljegren, dotter till lantbrukaren Edmund Liljegren, Bössegårda i Hogrän, och hans maka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Förlovade

Gerhard Ahlgren Viola Eilasson
Rute. Rone.

Åke Torkelsson Vera Björkqvist
Klintehamn.

Eegon Karlsson Inga-Britt Månsson
Lärbro.

Ingemar Peterson Maj-Britt Jakobsson
Källunge.

Thore Löfqvist Inga-Britt Lundin
Visby.

Axel Appelfeldt Karin Liljegren
Västerås. Hogrän.

Ernst Olsson Ingrid Stenbom
Roma. Ala.
Julafton 1946.

Lars Pettersson Maria Svensson
Slite. Gothem.
Julafton 1946.

Erik Pettersson Greta Olofsson
Rone. Burs.
Julafton 1946.

Börje Ivarsson Ing-Marie Levander
Krokek. Grötlingbo.

Thore Johansson Maj-Britt Kasterman
Hemse. Stockholm.

Lennart Sennemark och Ingrid Bergström
Stockholm, Slite.
Julafton 1946.

Axel Lindvall Lydia Söderholm
Lidingö 2.
Julafton 1946.

Evert Nordén och Inga-Lisa Yttergren
Visby.
Julafton 1946.

Hans-Rune Larsson Irene Nordin
Rute. Uppsala.
Rute julafton 1946.

Rune Öster och Lisbeth Forsberg
Visby.
Julafton 1946.

Gunnar Jakobsson och Signe Melin
Öja. Öja.
Julafton 1946.

Bror Karlsson Eira Lundin
Rute. Visby.
Visby Julafton 1946.

Sune Essemyr Barbro Lawergren
Fårösund, Boge.
Julafton 1946.

Arne Lundgren Gerd Petersson
Slite. Kvarn.
Julafton 1946.

Gösta Engström Anni Larsson
Garda. Lau.
Julafton 1946.

Karl Erik Karlsson Sara Engström
Skövde.
24/12 1946.

Josef Jacobsson och Astrid Rondahl
Björke. Hogrän.
Meddelas endast på detta sätt.

Stig Strandänger och Florence Hultqvist
Stockholm 22 dec. 1946.

Gösta Johansson och Margareta Larsson
Etelhem. Hörsne.

Hans Lutteman Gulli Möcklin
Enskede Julafton.

Harald Svensson Kerstin Bäcklund
Stockholm. Åre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

En olyckshändelse

inträffade i morse vid Ålarve i Rone i det att en 15-årig yngling Lars Evert Holmström vid arbete på ett magasin råkade få en nedfallande säck med gödning över ena underbenet, varvid detta bröts. Ynglingen fördes i bil till dr Walinder i Hemse, som ägnade honom den första vården. Den skadade fördes sedan till lasarettet, där han nu vårdas och befinner sig efter omständigheterna väl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

I här fört föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
1) å sammanträden den 14 september och 16 november 1946 har Gotländska lantmännens lokalförening i Öster- och Gammelgarn m. b. p. a., vars styrelse har sitt säte i Katthammarsvik, beslutat träda i likvidation. Till likvidatorer hava utsetts direktören Nils Gustaf Nelson, Visby, och lantbrukaren Per August Persson, Engmans i Östergarn. Föreningens firma tecknas under likvidationen av likvidatorerna gemensamt;
2) ur styrelsen för Gotlands Fiskförsäljningsförening u. p. a. i Visby, hautträtt Oskar Harald Holgersson, Hal? i Rone, och i hans ställe har ??? ??? Karl Ragnar Ljunggren, Ridgvide Stenkyrka;
3) ur styrelsen för Hablingbo mejeriförening u. p. a., som har sitt säte i Hablingbo socken har avgått Konrad Julius Hansson, Hallvards i Silte, och i hans ställe har inträtt suppleanten Josef Niklas Gustaf Lundgren, Snosarve i Silte.
Vid sammanträden den 23 mars och den 19 juni 1946 har föreningen antagit nya stadgar innebärande bl. a. följande ändring i förut gällande stadgar: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att a) för medlemmarnas gemensamma räkning bedriva mejerihantering och annan i samband därmed stående rörelse för att därmed bereda gynnsammast möjliga avsättning för hos medlemmarna producerad mjölk; b) söka befordra mjölkproduktionens rationella bedrivande hos medlemmarna ävensom höjandet av produkternas kvalitet; c) om så befinnes lämpligt, förmedla anskaffning av förnödenheter för medlemmarnas mjölkhantering.
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen senast 14 dagar före ordinarie stämmas hållande och senast 8 dagar före extra stämmas hållande dels genom annons i minst 2 bland medlemmarna mest spridda tidningar och dels genom anslag å synlig plats i föreningens mjölkmottagningsställen. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom posten eller på sätt som styrelsen bestämmer.
Visby i landskansliet den 14 december 1946.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Fastighetsauktion i Rone.

Torsdagen den 19 dec. 1946 kl. 10 f. m. låter Edla Dahlby, När, genom offentlig auktion, som hålles i undertecknads bostad vid Roes i Rone, försälja 3 500112 mantal av Änggårda 15 och 5 500/12 mantal av Tronhage 15 i Rone socken.
Fastigheten obebyggd. Villkoren tillkännagives före auktionens början.
Rone den 11 dec. 1946.
AXEL WAHLBY.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Landsbygden. Rone.

RONE.
Rone Röda korskrets hade lördagen den 7 dec. anordnat skördeoch syföreningsauktion i Godtemplarelokalen.
Kretsens v. ordförande, fru Annie Beutelrock, hälsade de närvarande välkomna och riktade ett särskilt välkommen till kretsens nye ordförande, hr Enar Tomsson. Därefter serverades kaffe med gott bröd, allt skänkt av syföreningsmedlemmar. Härefter följde försäljning av de många och vackra arbeten av mångahanda slag, som förfärdigats av kretsmedlemmar. Inropen voro goda, och aftonens behållning blev omkring 670 kr. brutto.
Till underhållningen i övrigt bidrog hrr Gösta Ronander och Gustav Dalgren med musik och fru Annie Beutelrock med en gutamålshistoria.
Herr Enar Tomsson avslutade festen med några tacksamhetens ord till de medverkande och till dem, som skänkt gåvor in natura samt till alla dem, som trotsat regn och leriga vägar och kommit tillstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Idrott och sport.

VIF-protesten har avdömts.
Ingen åtgärd från fotbollförbundetssida.

Gotlands Fotbollförbund hade i går kväll sammanträde för att behandla den protest som avgivits av Visby IF med anledning av vissa förhållanden. under den senaste matchen OthemVIF. Protesten avsåg närmast den omständigheten att domaren låtit Othem ställa upp och börja matchen med endast åtta man, men dessutom påtalades också en del andra fel som domaren skulle ha låtit komma sig till last.
Innan förbundsstyrelsen tog ställning till ärendet konfererade man med experter i Stockholm, bl. a. Axel Berggvist i Sv. Fotbollförbundets domar-kommitté, för att efterhöra hur praxis brukar vara i dylika fall. Man fick ett bestämt avrådande att godkänna protesten, eftersom det i reglerna inte finns någon uttalad bestämmelse om det minimiantal spelare som får förekomma i en match. Att gränsen skall gå vid minst 9 man är en rent praktisk åtgärd som kommit till för att uppnå sportslig rättvisa.
Den gotländska förbundsstyrelsen beslöt därför också att lämna VIF:s protest utan åtgärd och matchresultatet 2-2 står alltså fast.
TvG:s mästerskap i friidrott ha nu avslutats och tävlingarna gåvo till resultat att Curt Hansson segrade med 51 poäng före huvudkonkurrenten Eric Magnusson, som nådde 39 poäng. Magnusson vann såväl 100 som 200 och 400 m. medan Hansson vann spjut, längd och höjd samt fick andraplaceringar i fyra andra grenar. 1,500 och 3,000 m. vanns av H. Nilsson och Lars Ödfjäll blev segrare i handgranatkastning, kula och diskus.

Damtävlingar i Levide.
Ny rekordnotering i kula.

Levide Idrottsförening arrangerade i söndags damidrottstävlingar i allmän idrott. Trots att det regnade hela söndagen var det cirka 4-6 startande i varje gren. Brita Wiederkrantz, Gute, som hade en verklig glansdag, vann samtliga fem grenar och fick nytt gotlandsrekord i kula.
Tävlingarna började med löpning 100 meter, där Brita Wiederkrantz vann med tiden 14,0. Tvåa blev Maj-Britt Pettersson, VIF, med samma tid. Endast några decimeter skilde de båda löparna i mål. I kulstötning blev det nytt gotlandsrekord av Wiederkrantz, Gute, med 8,89. Hon ökade på rekordet med hela 36 cm. Tvåa blev Barbro Johannesson, AIK, med 8,33 m., före Kerstin Samuelsson, Bro, som stötte 7,83 m. Längdhoppet vanns ganska överraskande av Brita Wiederkrantz, Gute, med goda 4,75 m. Rekordinnehavarinnan Maj-Britt Pettersson, VIF, som inte fick ansatsen att stämma, blev tvåa med 4,64 m. Trea blev Gunvor Samuelsson, Bro, med 4,42 m. Även slungbollen ,vanns av Wiederkrantz, Gute, med 36,58 m., före Barbro Johannisson, AIK, som kastade 34,43 m. Trea Gunvor Samuelsson, Bro, med 34,25 m. Sista grenen, höjdhoppet, vanns även av Wiederkrantz, Gute, som hoppade 1,25 m. Gunvor Samuelsson, Bro, blev tvåa med samma höjd. Endast ett omhopp avgjorde segern till Wiederkrantz fördel. Tredjeplaceringen fick Kerstin Samuelsson, Bro, som klarade 1,20 m.
Efter tävlingarna förrättades prisutdelning i folkskolan. Till sist utbringades ett fyrfaldigt leve för de tävlande och den svenska idrotten.

Hägg tävlar på Stadion 10 okt.
Stockholm. (TT.) Hägg kommer att ställa upp på Stadion den 10 oktober i ett uppvisningslopp på 1,000 meter. Av nettot går 30 procent till idrottsgården i Vålådalen.
Arrangemanget äger rum i samband med Stockholmsloppet o. fotbollsmatchen Djurgården-Gävle. Dessutom blir det ett starkt fält på 1,500 meter med bl. a. Arne Andersson, Ronneby-Andersson och Liljekvist på startlinjen.

Orientering i Rone.
Rone G. o. I. K. anordnar orienteringslöpning på söndag. Samling vid Gerethe kl. 1 e. m. Kartor tillhandahålles vid starten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Ordförandena i taxeringsnämnderna.

Med ändring av tidigare meddelade förordnanden har länsstyrelsen till ordförande i följande distrikt förordnat:
Rone, Eke, Alva och Hemse folkskollärare Gustav Enekvist, Visby; Hablingbo och Silte lantbrukaren Rudolf Olsson, Vamlingbo; Fardhem, Linde, Lojsta, Levide och Gerum folkskollärare T. Holma, Silte; Klinte och Fröjel kyrkoherde Å. Hultmark, Sanda, samt Sanda, Mästerby och Västergarn landsfiskal Justus Jakobsson, Klintehamn. Till kronoombud för Eskelhem och Tofta har förordnats lantbrukaren Gustav Jakobsson, Eskelhem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 september 1943
N:r 225

Landsbygden.

LÄRBRO.
Lärbro-lottorna planera till första lördagen i oktober en större lottabasar vid Lärbro idrottspaviljong för att skaffa medel till fotbeklädnad åt hemvärnet. Då myndigheterna nu medgivit viss extra tilldelning till hemvärnet av skodon räkna lottorna med möjligheten att, om behållningen blir bra, kunna anskaffa erforderligt antal marschskor till Lärbro hemvärn. Ändamålet är behjärtansvärt.

GAMMELGARN.
Metodistförsamlingen gästades i fredags av föreståndaren för Östra distriktet av Metodistkyrkan i Sverige, pastor Göte Bergsten, Stockholm. Pastor Bergsten företager f. n. en visitationsresa i de gotländska församlingarna.
På kvällen var offentligt möte anordnat, men före detsamma hade församlingens styrelse sammanträde under ordförandeskap av pastor Bergsten. Efter bön och välkomsthälsning, omvaldes Britta Södergren till sekr. och Eva och Gustaf Södergren till justeringsmän av dagens protokoll. Församlingens pastor avgav därefter sin ämbetsrapport som återspeglade något av församlingslivet i dess helhet, med problem och möjligheter som förefinnas. Rapporten präglades dock av optimism inför uppgifterna och dröjde särskilt inför den metodistiska korstågsrörelsen samt ungdomsarbetet. Angående församlingsrådets uppgifter samt korstågsrörelsen talade även distriktsföreståndaren och gav en del berikande uppgifter.
Det offentliga mötet, till vilket en tal. rik menighet mött upp, leddes av past. E. Anderzon, som efter bön och inledning hälsade pastor Bergsten och de närvarande välkomna och påpekade i ett kort anförande att det evangeliska budskap som skulle frambäras var ämnat att peka på Kristus som kan frälsa från synden.
Som text för predikan hade pastor Bergsten valt Haggai 2: 12-14. Den något originella texten användes som utgångspunkt för en allvarsmättad predikan om vikten av att komma i beröring med Herren Jesus för att kunna bliva en andligt stark människa.
Sånger till strängmusik inramade den goda samvaron som avslöts med bön och lovpsalm.

  • Z –

VALLSTENA.
Höstsädessådden, som under förra veckan måste inställas genom regnvädret, har nu återupptagits i full utsträckning sedan jordarna åter torkat av. I de flesta fall har arbetet med halvträdornas iordningsställande för höstsådden detta år gått utmärkt tack vare de regn som på sista tiden fallit. En viss olägenhet har dock vållats jordbrukarna som köpt utsäde från fastlandet genom de försenade leveranserna. Vissa jordbrukare som haft sina jordar i ordning för höstsådden vänta sålunda alltjämt på sin från frökontoren inköpta utsädesråg som ännu inte blivit levererad.
Vattenbristen alltjämt kännbar. De sista regnen har varit till ovärderlig nytta för växtligheten på betesvallar och rotfruktsfält, men trots att nederbördssiffran för augusti —september nu är ganska hög har dock grundvattenståndet icke blivit påverkat därav. De flesta brunnarna visa ingen ökning av vattenståndet och vid tröskning med ångkraften vilken alltjämt är den enda kraftkälla som står till buds måste vatten i de flesta fall forslas hem till gårdarna.
Även för boskapen ute på betesvallarna är alltjämt vattenfrågan ett svårlöst problem. Vatten måste ofta forslas till djuren långt bortifrån. — Ett arbete som i höstbrådskans tider ställer sig synnerligen besvärande för jordbrukaren.

RONE
Missionsmöte var i söndags anordnat i kyrkan under mycket stor tillslutning och mäktig stämning.
Mötet inleddes rned högmässa kl. 1 e. m., varvid altartjänsten såväl som predikan över dagens predikotext utfördes av distr.-sekr. Roland Thomsson. Ämnet för predikan var ”Den sanna barmhärtigheten”. Efter högmässan serverades gott kaffe med dopp i godtemplarlokalen. Det var de alltid uppoffrande och tjänstvilliga syförenings-medlemmarna som ordnat med serveringen till stor glädje för alla. Under rasten förhöjdes även stämningen med solosång av distr.-sekr. Thomsson.
Efter rasten fortsattes mötet i kyrkan. Efter gemensam sång talade predikant E. Lindh med ledning av 2 Sam. 23: 13-16 om frälsningens källa, vad den skänker och hur man får del därav. Distr.-sekr. Thomsson sjöng en solosång samt talade över ämnet: ”Det rätta offrandet” med text från Marcus 12: 4144. Kollekterna under mötet uppgingo till kr. 50 för inre o. 41: 30 för yttre missionen samt inkom därtill genom serveringen kr. 66: 85. Sekr. frambar ett tack till alla och en var och nedkallade välsignelsen. Det uppbyggliga och givande mötet avslöts med psalmsång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 september 1943
N:r 217

Jordfästningar.

I lördags vigdes stoftet efter Arvid Pettersson, Sigdes i Rone, till den sista vilan genom frikyrklig begravning. Efter en andaktsstund i hemmet under ledning av J. Andersson, Eke, ställdes färden till Rone kyrka. Sedan en sång sjungits och ett skriftens ord lästs sjöng pastor I. Lundin till ackompanjemang från kyrkoorgeln ”Den store hvide Flok”. Ur Joh. evang. 14 kap. läste officianten den 2:a v. samt talade varmhjärtat om hemmet därovan, till vilket den avlidnes håg alltid stått, samt vigde stoftet till gravens ro. Sången ”Vem är skaran, som syns glimma” sjöngs, varefter kistan under tonerna av en sorgmarsch utbars och sänktes i gravens sköte. Vid graven läste pastor Lundin för tillfället författade verser samt nedlade en krans från Rone baptistförsamling, vilken den avlidne under en längre tid tillhört och vars kassör han under en följd av år varit. En rik blomsterskörd följde den döde i graven.
Om den nu avlidne kan sägas att han var en sällsynt rakryggad personlighet, som lämnat ett stort tomrum efter sig, icke minst i den församling han under sin krafts dagar så troget tjänade. Vile han i frid!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 september 1943
N:r 212