Auktion i Slite.

TORSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER kl. 11 f. m. låter Major R. Wibergs sterbhus genom offentlig auktion, som hålles i biograflokalen i Slite, försälja: Antika saker: vacker Karl-Johanssoffa, ekkista med beslag, moraklocka, väggur, stolar, förgyllt spegelbord med spegel, almbyrå, sybord, hillebarder, tavlor. Mahognymöbler: 2 divanbord, brädspelbord; ”byrå med inredning, stolar, nattduksbord. Vit soffa, byrå, lavoar och stolar. Hörnskåp, bokhyllor, orientaliskt rökbord med uppsats, förgylld pendyl. Nysilver: kaffe- och gräddkanna, brödkorg, bordställ. Glas och porslin. Sängkläder, resårmadrasser, div. husgerådssaker, mattor 3,90X4,90 och 1,90X2,70, barnvagn, isskåp, trädgårdsmöbler m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 april 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Dagens samövningar med Gotlands trupper.

Fientligt flyganfall mot Roma flygfält.
Den femte och sista samövningen i följd denna vecka mellan Gotlands trupper och pansarbilskompaniet samt flyget ägde rum i dag, då man också kunde glädjas över litet sol över landskapet.
Förutsättningen var liksom igår att krigstillstånd rådde mellan två främmande makter men att Sverige förklarat sig neutralt. Mobilisering hade ännu ej verkställts. Roma och Visby flygfält förutsättes emellertid färdiga och försvarades av vardera en luftvärnsautomatkanontropp och fyra luftvärnskulsprutor, båda slagen fingerade, samt ett gevärskompani.
III bataljonen I 18 under kapten Jeppssons befäl med löjtnant Källström som bataljonsadjutant stod utom två kompanier kl. 9 vid Sylfaste medan II pansarbilskompaniet vid samma tidpunkt stod vid Visborgs slätt.
Kort efter kl. 9 inkom rapport om att fientliga flygplan varit synliga — det var för övrigt sju flygplan från Fårösund, som uppenbarade sig även över Visby — och det visade sig sedan att de mellan 8,50 och 9 med fallskärmar landsatt omkring 1 kompani i trakten öster om Dalhem. TII bataljonen och pansarbilskompaniet fingo omedelbart order att skrida till attack mot den fientliga styrkan samt ingripa till flygfältets i Roma försvar mot både trupper och flyg.
Sedan denna del av övningarna avslutats följde skarpskjutning i Tofta, varom närmare meddelande i går lämnades. Ledare för skjutningen med pansarbilskompaniet var major Lindh.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Strömavbrott

blir det på söndag mellan kl. 13 och 17 på 33,000 voltsledningen mellan Slite och Visby, varigenom även ledningarna från Källunge till Roma, Klintehamn och Hemse bli strömlösa samma tid. Orsaken till avbrottet är vissa större ändringsarbeten å linjen. Strömmen kommer emellertid att slås till tidigare, om arbetet är färdigt före kl. 17.
I Visby med omnejd kommer avbrottet icke att märkas, då Visbyverket kommer att köra med egna maskiner. Endast vid övergången från Slite till Visbyström uppkommer på växelströmsnätet ett par minuters avbrott.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Idrott och sport.

Fotboll i Etelhem.
BK Drott spelade 2—2 mot Hemse BK:s reserver i en snabb och juste match i söndags. I Hemselaget framträdde ch. Skånberg samt vi. ”Justus”.
Hemse BK med ett sådant prima reservmaterial kommer säkerligen att göra en stark insats i ”storserien” i höst.
I en förmatch vunno Etelhems skolpojkar över Hemses d:o med 8—3. Bäst på plan var hemmalagets vänsterinner T. Lundgren som gjorde 5 mål för sitt lag.

Godtemplaridrott i Eskelhem.
Curt Svensson 5,85 i längd, Hans Axelsson 1,60 i höjd.
Mellersta Gotlands kretsloge av IOGT hade i söndags anordnat idrottstävlingar för sina medlemmar i Prästängen i Eskelhem. Tävlingarna, som leddes av Martin Hellgren, Hogrän, lämnade följande resultat:
100 m.: 1) Curt Svensson, Roma, 2) Eric Johansson, Visby.
Längdhopp: 1) Curt Svensson, Roma, 5,85, 2) Arne Möllerström, Roma, 5,78.
Höjdhopp: 1) Hans Axelsson, Stenkumla, 1,60, 2) Curt Svensson, 1,55.
Stångstörtning: 1) Arne Möllerström, 2) Erik Pettersson, Vall.
Varpkastning: 1) Holger Petterssons lag, Vall, 2) Eric Larssons lag, Visby.
Tröstpris: Bror Norbergs läg, Roma.
Trekamp (löpning 60 m., längdhopp och slungboll) för damer: 1) Kerstin Möllerström, Roma, 2) Dagmar Kabhlström, Roma, 3) Ragnhild Löfgren, Eskelhem, 4) Maj Lundström, Vall, 5) Nanna Jansson, Eskelhem, 6) Ingrid Karlsson, Eskelhem.
I hela tävlingen var Romalogen överlägsen segrare med 62 poäng, närmast följde logen i Vall med 25 poäng och SGU, Visby, med 24.
Tävlingarna pågingo från 1/2 11 på förmiddagen till fram emot 6-tiden på kvällen. Tillslutningen var ovanligt stor: 7 varplag och ett tiotal i vardera av de övriga grenarna. Prisutdelningen förrättades av folkskollärarinnan Lisa Kahlström, Roma, och till sist utbragtes ett kraftigt besvarat leve för IOGT.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Den ostadiga väderleken

synes hålla i sig. I staden hade vi på det hela taget fint väder igår omväxlande med sol och molnighet. I natt och i morse föll emellertid ett stundvis ganska stritt regn, som här gav 4,9 mm. I Roma uppmättes i morse 7 mm. nederbörd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Stor möbelauktion i Visby.

LÖRDAGEN DEN 10 SEPTEMBER kl. 11 f. m. försäljes å auktion i AUKTIONSLOKALEN, HÄSTGATAN 24 (Visby Möbelhall), en mycket stor sortering av alla slag av BEGAGNADE VÄLVARDADE MÖBLER m. m.
Betalningsanstånd till den 1 januari 1939.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Hembygdsfest i Vall.

Samlade 400—500 deltagare.
Logen Snöklockans av I. O. G. T. hembygdsfest i Prästängen i Vall i går blev en lyckad tillställning med ett gediget och väl genomfört program och ansenlig tillslutning. Det till en början hotande vädret lyckades icke skrämma bort publiken och något regn blev det heller icke under festen, som tog sin början kl. 2 med musik av hrr Eric Öst och Svante Pettersson. Hr Martin Hellgren, Hogrän, hälsade därpå de närvarande välkomna varpå bagaremästare Henrik Pettersson deklamerade Hjältarne av Edv. Fredin och Bonden av Nycander.
Dagens föredrag hölls av amnuensen A. Edle, Visby, som talade om kristendomens införande och utbredande på Gotland, om kyrkobyggena och deras mästare ete., ett värdefullt föredrag som åhördes med stort intresse. Sedan blev det S. G. U:s folkdanslag, som en stund sörjde för underhållningen — Oxdansen väckte naturligtvis det största bifallet — och gav en vacker uppvisning i ett par omgångar, mellan vilka hr Pettersson föredrog några stycken på gutamål. Hr Josef Malmström, Hogrän, drog sedan på gutamål. historien om ”Kalabaliken på Stångamalmen”, och efter ytterligare musik togs kaffepaus.
I programmet ingick även tävlan i gotländsk femkamp, men här ställde endast sex deltagare upp. Resultatet blev: 1) A. Möllerström, Roma, 2) G. Nilsson, Träkumla, 3 Holger Pettersson, Vall, 4) Martin Hellgren, Hogrän. Dessa tävlingar kompletterades med en del skämttävlingar. I Herre på vågrät stång segrade Bertil Olsson, Vall, och i parlöpning paret Björnlund—Nilsson. Ledare för tävlingarna var folkskollärare Riggert, Vall, som också förrättade prisutdelningen varpå de mera programenliga förhandlingarna avslutades med några ord av hr Hellgren. Därefter vidtogo danslekar några timmar innan man skiljdes åt efter en lyckad dag och afton.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Dödsfall Oskar Lindberg

Min innerligt älskade och gode make, vår käre fader och morfar Oskar Lindberg lämnade oss i dag i sitt 68:e år. Djupt sörjd och saknad av oss, släkt och många vänner.
Frixarve i Roma 10 aug. 1938.
Olivia Lindberg.
Lisa.
Edit och Josef Grönström.
Britta, Eivor och Sten.

Förlossning var den fångnes hopp
Och glad han går ur banden.
Den brand, som löser stoftet hopp,
Befriar, renar anden;
Det är odödlighetens flamma,
O, Jesu Krist, min själ anamma!

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1938
N:r 183

Idrott och sport.

Idrottsföreningen Varpa
hade igår anordnat tävlan om ”Hedersprispokalen” jämte andra priser, ute i Åhsbergska hagen. Enligt reglerna för vandringspokalen skola alla lag som deltaga i tävlingen kasta en kula mot varandra, och hemföres pokalen av det lag, som vunnit de flesta segrarna. Vid lika antal segrar bli sticken de avgörande. Lagsammansättningen som sker efter vissa regler på grundval av inom föreningen uppnådda resultat i centimeterskastning medför att de kämpande lagen blir ytterst jämna, vilket ökar spänningen än ytterligare.
Då sammanlagt 14 lag ställde upp, så innebar detta att varje lag skulle kasta 13 kulor, vilket blev ett konditionsprov av stora mått. Från kl. 10 f. m. till över 7 på kvällen pågick tävlingen med växlande lycka oavbrutet och ända intill sista kulan för dagen var slutkastad rådde ovisshet om vilket lag som skulle hemföra de flesta segrarna.
Prislistan fick följande utseende:
1) H. Netzel; Sture Nilsson, R. Nyberg, 11 segrar. Hedersprispokalen jämte pokal till varje man i laget.
2) K. Enström, F. Fredin, Sv. Lundberg, 10 segrar. Stick: 149—114.
3) E. Holmström, G. Dahlström, K. Andersson, 10 segrar. Stick: 143—117.
4) Gust. Karlsson, H. Holmkvist, E. Lönnroth, 7 segrar.
5) J. Palmgren, J. Lindström, H. Lundell, 6 segrar. Stick: 124—118.
6) PE. Sandin, K. Johansson, K. A. Pettersson, 6 segrar. Stick: 135—132.

Allmän och gotländsk idrott i Väte.
Väte Gymnastik- och Idrottsförening

höll söndagen den 7 aug. en lyckad idrottsfest i gynnsamt väder och med livligt deltagande av idrottsmän; mest varpkastare med 20 lag anmälda.

Prislistan:
Löpning 100 m.: 1) Rune Mattsson, Slite, 11,9, 2) K. G. Björnlund, Väte, 12,0, 3) K. E. Fredriksson, Väte, 12,0.
Löpning 400 m.: 1) Rune Mattsson, Slite, 53,2, 2) K. E. Fredriksson, Väte, 53,2, 3) Birger Pettersson, Väte, 54,0.
Löpning 1,500 m.: 1) Manne Boberg, Slite, 4,22,71, 2) Sven Boberg, Slite, 4,22,7, 3) B. Lindström, Tingstäde, 4,27,2.
Höjdhopp: 1) Sigvard Mattsson, Väte, 1,56, 2) Georg Nilsson, Träkumla, 1,56, 3) Rune Mattsson, Slite, 1,52.
Längdhopp: 1) G. Nilsson, Träkumla, 5,70, 2) B. Pettersson, Väte, 5,52, 3) Arne Larsson, Väte, 5,27.
Kulstötning: 1) T. Pettersson, Burs, 11,35, 2) H. Hansson, Roma, 11,27, 3) G. Nilsson, Träkumla, 10,39.
Stångstörtning: 1) Erik Lundgren, Väte, 7,83, 2) Ivar Lind, Roma, 7,58, 3) S. Svensson, Guldrupe, 7,51.

Varpa:
Final: 1) Henning Perssons lag, Dalhem, 2) Randolf Nygrens lag, Visby, 3) Ivar Ahlqvists lag, Roma, 4) Ragnar Petterssons lag, Stånga.
Tröst: 1) K. Bjersanders lag, Barlingbo, 2) Hj: Niklassons lag, Buttle, 3) Nils Liljegrens lag, Barlingbo.
Sekr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Kungörelse om värnpliktstjänstgöring.

Härmed inkallas till tjänstgöring nedan angivna till linjetjänst uttagna (ävensom före år 1926 inskrivna vapenföra) värnpliktiga tillhörande Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden, vilka värnpliktiga jämlikt § 27 värnpliktslagen äro skyldiga att för sin utbildning under fredstid innevarande år fullgöra repetitionsövning.
Inkallelse sker enligt nedanståend tämmelser:
1). Infanteriet tilldelade värnpliktiga.
a) Årsklass 1935 och de som fullgjort första tjänstgöring enligt äldre värnpliktslag men på grund av frånvaro icke fullgjort dem åliggande 3 repetitionsövning,
b) med 1935 års klass tjänstgöringsskyldiga av klass A,
c) av årsklass 1936 endast de som tillhöra gruppen underbefäl eller fackmän (reservunderbefäl),
d) av årsklass 1937 endast höst- och vårgrupp,
skola för fullgörande av 25 dagats repetitionsövning vid Kungl. Gotlands
infanteriregemente, inställa sig den 1 September 1938 å följande tider och ställen:
Värnpliktiga, som skola färdas med järnväg inställa sig i god tid före tågets avgång vid påstigningsstationen (den närmast hemvistet belägna järnvägsstationen) enligt den värnpliktige tillställd beställning å tjänsteresa och anmäla sig snarast för å stationen befintligt elleritåget medföljande ordnings- eller hämtningsbefäl.
Påstigningsstationen anses som samlingsplats.
Övriga samlas direkt vid gymnastiksalen å Visborgs slätt kl. 10,30 och anmäla sig för därvarande befäl.
Särskilda bestämmelser.
1). Ej inställelseskyldiga äro de aviövanstående värnpliktiga, vilka till äventyrs redan fullgjort dem åliggande repetitionsövningar eller vilka varit fast anställda under minst tre år eller ock Såsom fast anställda undergått rekrytutbildning och därefter deltagit i tre repetitionsövningar. Ej inställelseskyldig enligt ovan äro jämväl de, som genom personliga order inkallas till senare tid än vad som ovan för vederbörande truppförband angivna inryckningsdag.
2). Personliga order om tjänstgöringen utfärdas, förutom i ovanstående särskilda fall, till samtliga av klass A och klass B. Övriga hava ej att påräkna order utan inkallas endast genom kungörelse,
3). Inskrivningsbok (och annan upplysning om värnpliktsförhållandena utfärdad handling) skall vid inställelsen medföras.
4). Värnpliktig, som erhållit tillstånd att utflytta ur riket, men vid tiden för inryckningen fortfarande vistas inom landet, är inställelseskyldig enligt ovan.
5). Värnpliktig, som tillhör beväringen, är underkastad de i strafflag för krigsmakten givna bestämmelser, såväl under all tjänstgöring och marsch eller annan färd, då han står under militärbefäl, som ock i fråga om åtlydnad vid inkallelse till tjänstgöring.
6). Värnpliktig, som utebliver utan anmält laga förfall från tjänstgöring, därtill han i laga ordning inkallats, må till tjänstgöringens fullgörande hämtas på egen bekostnad.
7). Såsom laga förfall för uteblivande från tjänstgöring anses, om man ar sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren eller om man sitter i häkte eller om man är intagen i fångvårdsanstalt, tvångsarbetsanstalt, allmän uppfostringsanstalt, skyddshem eller alkoholistanstalt; vederbörande myndighet äge dock att, då andra än nu sagda förfall förebäras, pröva, huruvida de äro av den vikt, att de må gälla såsom laga förfall. (Förhyrning å handelsfartyg befriar icke från inställelse till tjänstgöring i annat fall än, då uppskov med densamma erhållits.)
8). Sjukdom skall för att såsom laga förfall anses, styrkas med legitimerad läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig att själv anskaffa. Kan han ej skaffa läkareintyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg av statens ämbefs- eller tjänsteman eller av präst i församlingen.
9). Värnpliktig, som har laga förfall för inställelsen, skall insända (inlämna) intyg därom antingen till rullföringsbefälhavaren så snart ske kan före inryckningsdagen eller till vederbörande truppförbandschef å tjänstgöringsorten senast vid inryckningen till tjänstgöring.
10). Inkallad värnpliktig erhåller ersättning för inställelsen enligt särskilda bestämmelser.
11). Värnpliktig, som vid samling eller under färden befinnes vara onykter eller innehar rusdrycker eller maltdrycker av andra klassen och vägrar att låta desamma omhändertagas av vederbörande hämtningsbefäl eller annan av samma befäl anvisad person, avvisas av hämtningsbefälet. Jämlikt gällande bestämmelser har sålunda avvisad värnpliktig att själv bekosta sin resa från den ort där avvisandet skett, till tjänstgöringsorten.
12). Beträffande värnpliktiga, som med enskild färd skola inställa sig å tjänstgöringsorten (samlingsplats) gäller.
a) Värnpliktig, som från sitt hemvist har att tillryggalägga mer än två nymil till tjänstgöringsorten, kommer att från rullföringsbefälhavaren erhålla beställning å inryckningsresa med vidsittande biljett, berättigande till fri resa å järnväg från å biljetten angiven station till tjänstgöringsorten.
b) Värnpliktig, som från sitt hemvist har att tillryggalägga mer än två nymil till tjänstgöringsorten och som 10 dagar före anbefalld inryckningsdag icke erhållit beställning å inryckningsresa med vidsittande biljett, skall insända meddelande härom till rullföringsbefälhavaren.
Till tjänstgöring inkallad, å sjömanshus inskriven värnpliktig, vilken ändock icke erhållit beställning å inryckningstesa med vidsittande biljett, äger på muntlig eller skriftlig framställning hos närmaste rullförings- eller sjörullföringsbefälhavare eller sjömanshusombudsman mot uppvisande av inskrivningsbok eller annan handling, som styrker inkallelse, erhålla dylik beställning med vidsittande biljett.
c) Värnpliktig, som vistas å annan ort än kyrkobokföringsorten och som önskar färdas direkt därifrån till tjäsägorbaksorten, skall senast 14 dagar före inryckningsdagen göra anmälan därom till rullföringsbefälhavaren, varefter beställning å inryckningsresa med vidsittande biljett erhålles, dock avseende fri resa endast från station, från vilken färden till tjänstgöringsorten icke betingar högre pris än färd från hemorten närmast belägna station.
d) Värnpliktig, på vilken kungörelsen har tillämpning, är lagligen inkallad till tjänstgöring, oberoende av om beställningen å inryckningsresa med vidsittande biljett kommit honom till handa eller icke.
Visby den 28 juli 1938.
Befälhavarne för Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181