Femtioårig gutapåg.

I femtioåringarfas led inträder på måndag den 30 då en av de många framgångsrika gotlännihgarna i förskingringen, advokat Algot Enström i Malmö, som redan i 20-årsåldern lämnade sin fosterö för att skapa sin framtid i en annan provins.
Jubilaren är född och uppväxt vid Karby i Roma som son till lantbrukarenJ. O. Enström därstädes. Efter att ha genomgått läroverket i Visby tog han studenten i Lund 1918 och avlade sin juristexamen vid därvarande universitet 1923. Fram till 1925 innehade han i kompanjonskap Rappes advokatbyrå i Malmö och i 21 år har han nu drivit Enströms juridiska rådfrågningsbyrå, som alltjämt går i samma regim, och han har under årens lopp åtnjutit förtroende hos ett bredare klientel runtom i Skåne. Men dugligheten har även tagits i anspråk på andra håll, bl. a. är femtioåringen ordförande respektive styrelseledamot i flera fastighets- och aktiebolag i Malmö med omnejd. Nämnas kan också att han som intresserad motorman är en av Skånska automobilklubbens stiftare.
Femtioåringen är även en av de som varit upphovet till Gotlands gille i Malmö och han var under ett flertal år med i dess styrelse. På senare tid har han lämnat den aktiva föreningsverksamheten åt sidan för att i större utsträckning ägna sim kraft åt det dagliga värvet.
Personligen en gladlynt och charmerande människa har advokat. Enström tillvunnit sig mångas vänskap — ett faktum som bemärkelsedagen säkerligen kommer att vitsorda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Förlovade

Thure E. Öhberg Greta Wennersten
Stockholm. Visby.
Visby den 27/12 1946.

Kjell Lindqvist Wivi Wihlstrand
Fårösund, Julaftön.

Per Ahlér Kerstin (Tjatte) Engström
Visby.

Åke Löfvenberg Elvi Forsberg
Visby. Vasa.

Avve Ekström Britt Wigsten
Västerås. Visby.

Åke Andersson Stina Nilsson
Skellefteå. Ljugarn.
Den 24/12 1946.

Karl-Erik Andersson och Inga-Maj Eriksson
Lilla Edet.
Julafton 1946.

Ove Wallin Lisbeth Lundström
Visby, Julafton.

Thore Nilson Gullan Ahlin
Hemse. Vall.

Bertil Johansson och Gullan Jakobsson
Västergarn. Hejde.
Julafton 1946.

Lars Karlsson och Vera Johansson
Visby. Roma.
Julafton 1946.

Georg Pettersson Maj-Britt Björkman
Roma. Visby.
Julafton 1946.

Paul Qviström Maj Lindfors
Julafton 1946.
Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Förlovning

har tillkännagivits mellan fiskaren Arne Lundgren, Slite, och fröken Gerd Petersson, dotter till lantbrukaren Adolf Petersson och hans maka, född Mossegren, Kvarn;

— mellan furiren vid KA 3 Bror Karlsson och fröken Eira Lundin, dotter till hr Einar Lundin, Visby, och hans maka;

— mellan underofficeren vid KA 3 Sune Essemyr, Fårösund, och fröken Barbro Lawergren, dotter till folkskollärare Adolf Lawergren, Boge, och hans maka, född Ohlsson;

— mellan ingenjören Lennart Sennemark, Stockholm och fröken Ingrid Bergström, Slite, dotter till framlidne verkstadsingenjören vid Slite cement Fritz Bergström och hans efterlämnade maka, född Nilsson;

— mellan jordbruksarbetaren Gösta Engström, Folkedarve i Garda, och fröken Anni Larsson, dotter till lantbrukaren Arvid Larsson, Fie i Lau, och hans maka, född Larsson;

— mellan hr Börje Ivarsson, Krokek, och fröken Ing-Marie Levander, dotter till stenhuggaren Johan Levander, Grötlingbo och hans maka;

— mellan bagarmästaren Ernst Olsson, Roma, och fröken Ingrid Stenbom, dotter till byggnadssnickaren Gustaf Stenbom, Gurfiles i Ala, och hang maka;

— mellan handelsföreståndaren Gerhard Ahlgren, BRute och fröken Viola Eliasson, dotter till sjökapten Aldo Eliasson, Rone, och hans maka;

— mellan cementarbetaren Lars Pettersson, Blite, och fröken Maria Svensson, Gothem, dotter till lantbrukaren Edvin Svensson, Kopungs i Gothem, och hans maka, född Norrby;

— mellan hr Erik Pettersson, Rone, och fröken Greta Olofsson, Burs, dotter till arbetaren Hilding Olofsson, Burs, och hang maka;

— mellan rörmontören Karl Erik Karlsson, Skövde, och fröken Sara Engström, dotter till hr Adolf Engström och hans maka, Visby;

— mellan hr Axel Appelfeldt, Västerås, och fröken Karin Liljegren, dotter till lantbrukaren Edmund Liljegren, Bössegårda i Hogrän, och hans maka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Födelsedagar.

Femtio år fyller på fredag stationsskrivaren Ivan Johansson, Roma. Han är född i Visby och anställdes ”redan i unga år vid Gotlands järnväg och har nu i många år beklätt posten som förste stationsskrivare på Roma station. Vid sidan av sin ordinarie tjänst har han även beklätts med en del allmänna förtroendeuppdrag. Sålunda har han ett flertal år varit revisor för kommunens kassor, vidare är han kronoombud för Sjonhem-Viklau socknar och växelprotestförrättare inom Roma m. m., Genom sina personliga egenskaper och glada och gemytliga väsen har han förskaffat sig många vänner, som säkert skola låta sig angeläget vara att låta höra av sig på bemärkelsedagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Auktion i Roma.

LÖRDAGEN DEN 28 DEC. kl. I e. m. kommer genom offentlig auktion som hålles å SAGPLATSEN i EJMUNDS HAGE att försäljas sågverket därstädes best. av långbänk, kross- och spånbänk, allt i gott stånd.
Till bortflyttning försäljes såghuset med tak delvis av pannplåt.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den I maj 1947 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Förlovade

Gerhard Ahlgren Viola Eilasson
Rute. Rone.

Åke Torkelsson Vera Björkqvist
Klintehamn.

Eegon Karlsson Inga-Britt Månsson
Lärbro.

Ingemar Peterson Maj-Britt Jakobsson
Källunge.

Thore Löfqvist Inga-Britt Lundin
Visby.

Axel Appelfeldt Karin Liljegren
Västerås. Hogrän.

Ernst Olsson Ingrid Stenbom
Roma. Ala.
Julafton 1946.

Lars Pettersson Maria Svensson
Slite. Gothem.
Julafton 1946.

Erik Pettersson Greta Olofsson
Rone. Burs.
Julafton 1946.

Börje Ivarsson Ing-Marie Levander
Krokek. Grötlingbo.

Thore Johansson Maj-Britt Kasterman
Hemse. Stockholm.

Lennart Sennemark och Ingrid Bergström
Stockholm, Slite.
Julafton 1946.

Axel Lindvall Lydia Söderholm
Lidingö 2.
Julafton 1946.

Evert Nordén och Inga-Lisa Yttergren
Visby.
Julafton 1946.

Hans-Rune Larsson Irene Nordin
Rute. Uppsala.
Rute julafton 1946.

Rune Öster och Lisbeth Forsberg
Visby.
Julafton 1946.

Gunnar Jakobsson och Signe Melin
Öja. Öja.
Julafton 1946.

Bror Karlsson Eira Lundin
Rute. Visby.
Visby Julafton 1946.

Sune Essemyr Barbro Lawergren
Fårösund, Boge.
Julafton 1946.

Arne Lundgren Gerd Petersson
Slite. Kvarn.
Julafton 1946.

Gösta Engström Anni Larsson
Garda. Lau.
Julafton 1946.

Karl Erik Karlsson Sara Engström
Skövde.
24/12 1946.

Josef Jacobsson och Astrid Rondahl
Björke. Hogrän.
Meddelas endast på detta sätt.

Stig Strandänger och Florence Hultqvist
Stockholm 22 dec. 1946.

Gösta Johansson och Margareta Larsson
Etelhem. Hörsne.

Hans Lutteman Gulli Möcklin
Enskede Julafton.

Harald Svensson Kerstin Bäcklund
Stockholm. Åre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Idrott och sport.

Gusta Dahlström pressade 112,8 kg. – svenskt och nordiskt rekord!
Fårösund besegrade AIK med bred (137,5 kg:s) marginal.

Lyftmatchen i Arbetareföreningens lokal igår kväll medförde inte bara ett par nya distriktsrekord utan även ett svenskt och t. o. m. ett nordiskt. Mannen under vikten var Gust. Dahlström, Fårösund, som i lätt tungvikt pressade 112,8 kg. exakt, vilket räckte till att stryka örebroaren Gösta Magnussons notering på 110 kg. Dahlström avslutade sin granna insats med att stöta 135 kg., varmed ännu ett gotlandsrekord var ett faktum. Det gamla löd nämligen på 132,5 (givetvis samme innehavare).
Resultatet av hela matchen blev att Fårösund inte oväntat segrade (med 1,392,5 kg. mot AIK:s 1,255). Det spelade ingen roll att hemmalaget AIK fick så mycket stryk — kvällen var räddad ändå, ty vår främste lyftares beundransvärda prestationer räckte självfallet till att få publiken — tyvärr inte mer än 60 å 70 personer — i jubelstämning.
Var segern skulle hamna var det aldrig tal om, ty Fårösunds lag var alltför homogent och starkt. AIK har ungt och tekniskt folk men lider brist på representanter i de tyngre klasserna. I fjädervikt ställde man sålunda upp med junioren Hedbom, som egentligen väger in i bantam. Visserligen lyfte han goda 167,5 kg., men det förslog ju inte långt mot Hasse Wallins 202,5 kg. ”Muskel-Pelle” hade sedan två bra försök på gotlandsrekordet, men det slog inte riktigt för honom den här gången. 270 kg. blev det sammanlagt och det räckte mot lovande Arne Sandin som kom upp till 252,5 kg. I mellanvikt hade Nordström tagit in julmaten i förtid och vägde över och lyfte därför inte med sin vanliga geist. Han lyckades dock få upp 300 kg., men fick 7,5 kg:s viktavdrag. Hans motståndare, lättviktaren Erik Widing, lyfter nog mest perfekt och tekniskt här på ön och är en ren njutning att se i aktion. 262,5 kg. blev resultatet, men när han blir utvuxen och får mera stadga på kroppen, kan stora saker väntas av honom.
Så kom då lätta tungvikten med de populära kraftkarlarna, stillyftaren Göte Widing och urstarke tävlingsmänniskan ”Gusta” Dahlström. Den senare började försiktigt med att värma upp sig med 102,5 kg. i press och tog sedan galant 107,5 kg. Widing pressade i brede Gustavs skugga 85 kg. Så beordrades rekordvikten 112,5 kg. upp. Fårösundaren koncentrerade sig oerhört, fattade stången, frivände lätt och började sedan långsamt pressen. Segt och jämnt sköt stången uppåt och så var vikterna i vädret! Alldeles så stilenligt var lyftet ej, men det godkändes med domarrösterna 2-1. Vid den omedelbara kontrollvägningen justerades det nya svenska rekordet till 112,8 kg., vilket också är nordiskt rekord.
I rycket kom sedan reaktionen och där blev resultatet endast 100 kg. I stöt blev det bättre och där blev det nytt gotlandsrekord med 135 kg. Sammanlagt tangerade han sitt eget distriktsrekord med 347,5 kg. Widing kom upp till för honom ordinära 300 kg. I tungvikt hade Blomgren inte någon svårighet med lättviktaren Seth Nilsson, som dock; presterade utmärkta 272,5 kg. med bl. a. 110 kg. i stöt. Blomgren lyfte sammanlagt 287,5 kg., men bör utan någon svårighet kunna nå det ”magiska” 300-strecket.
Om man återgår till Dahlström, så är det förvånansvärt vad illa hans resultat i press stämmer överens med det i ryck. Pressar man 112,5 kg., så bör man kunna prestera ungefär 120 kg. i ryck och 145 i stöt. Om Dahlström tränar upp sig till de resultaten, får svenske mästaren Gösta Magnusson en svår konkurrent.
Genom detta sitt rekord avklipptes definitivt all diskussion om var guldmedaljen för bästa gotländska idrottsprestation under 1946 skall hamna. Gust. Dahlström är självskriven.
AIK stod som arrangör och lyckades utmärkt — med undantag av speakern, vars sakkunskap ej var precis ingående.
Smock.

Resultat:
Fjädervikt: 1) H. Wallin, F—d, 202,5 (62,5, 57,5, 82,5), 2) N. Hedbom, AIK, 167,5 (47,5, 52,5, 67,5)
Lättvikt: 1) G. Pettersson, F—d, 270 (82,5, 82,5.105), 2) A. Sandin, AIK, 252,5 (72,5, 80, 100).
Mellanvikt: 1) N. Nordström, F—d, 292,5 (87,5, 92,5, 120, avdrag 7,5), 2) E. Widing, AIK, 262,5 (72,5, 85, 105).
Lätt tungvikt: 1) G. Dahlström F—d, 347,5 (102,5, 100, 135), 2) G. Widing, AIK, 300 (85, 90, 125) .
Tungvikt: 1) G. Blomgren, F—d, 287,5 (85, 90, 112,5) 2) Seth Nilsson, AIK 272,5 (82,5, 80, 110).
Sammanlagt: Fårösund 1,392,5; AIK 1,255 kg.

Visbyklubbarna under isen i bandypremiären.
Eftersom det kyliga vädret hållit i sig under veckan, var det överallt fin-fin is igår och öns bandyidkande idrottsföreningar tog tacksamt tillfället i akt till träningsmatchen
Stadsklubbarna tycks bildligt talat vara alldeles ”under isen” och få ta Sig samman på allvar för att kunna göra sig gällande mot sina landsortskollegor.

Slite—AIK 3-1 på Svejde.
Ute på Svejde spelade sålunda distriktsmästarna AIK mot Slite. AIK kom med ett nyförvärv, som var utmärkt. Nilsson hette han och började sin sejour hos sin nya förening med att tillverka enda målet före paus. I andra halvlek kom Slites bättre skyttar till sin rätt och Jonasson gjorde 2 mål och Svensson ett, varför Slite segrade med 3-1. Oträningen lyste igenom för mycket och tog sig uttryck i hårt och ruffigt spel.

KIK—Gute 11-1.
I Klintehamn drabbade Gute och Klintehamn samman. Klintelaget, till vilka hablingarna sällat sig, var starkt och jämnt och preterade ett fullödigt spel. V. y. var dock väl svag, och behöver nog remplaceras. V. i. Sten Cedergren var primus motor och gjorde 4 mål. Annars märktes mest c. h. Manne Boberg och h. b. Kristoffersson.
I Gute hade en del gamlingar dykt upp, men laget var alltför otränat, både när det gällde åkning och spel, för att kunna göra sig gällande på gammalt känt vis. C. f. Anders Dahlin var jämte v. b. ’Affen’ Lindwall klart bäst. Även oförbrännelige Åke Hultgren på c. h. bör nämnas i sammanhanget.
KIK vann med 11-1 efter 5-1 i halvtid. Målgörare för hemmalaget var v. I. Cedergren 4, c. f. Thore Mattsson 2, h. i. Grönlund 2, h. y. Smith 2, v. y. ”Jimmen” Pettersson 1, medan v, i. Larsson ”tröstmålade” för Gute. Knut Mattsson dömde bra.

KIK B—Hemse BK 2-5.
Vid gårdagens andra bandymatch i Klinte segrade Hemse över KIK B med 5-2 efter en halvtidsledning på 4-1. Hemsemålen gjordes av ”Fimpen” Andersson 2, Bror Fredriksson 2 och Palm och hemmalagets av Engqvist och Rune Jakobsson. Kurt Johansson dömde.
Ute på sockerfabrikens damm i Roma möttes Roma och Visby cykelklubb. Stadsborna fick åka hem med ett 8-1- nederlag på nacken.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Prästerskapet.

Pastor Allan Dahlqvist är förordnad att tillsvidare vara ämbetsbiträde åt kyrkoherden i Roma pastorat.
Pastorsadjunkten Åke Wiberg har tjänstledighet den 21 december 1946-den 20 januari 1947.
— Pastor Erland Olson har förordnats som ämbetsbiträde åt kyrkoherden i Klinte pastorat fr. o. m. 23 dec. tills vidare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Idrott och sport.

AIK-FGIK i serielyft på söndag.
Seth Nilsson AIK:s man i tungvikt.

ATK och Fårösund möts på söndag i tyngdlyftnirgsserien. Matchen börjar kl. 19 i Arbetareföreningens lokal och det blir kanske, som ofta när lyftarna drabbar samman, en intressant och spännande uppgörelse, vilken troligen inte kommer att gå rekordtabellen spårlöst förbi.
Fårösunds lyftare befinner sig i gott slag och måste hållas som” klara favoriter, men det hindrar ju inte att det kan bli ovisst.
Lagen har enmält följande uppställningar (från fjäder- till tungvikt):
AIK: A. Johansson, ÅA. Sandin, E. Widing, G. Widing och Seth Nilsson.
Fårösund: H. Wallin, G. Pettersson, N. Nordström, G. Dahlström och G. Blomgren.

VCK bandymatchar i Roma.
Visby CK spelar bandy mot Roma IF på söndag kl. 10. Cykelklubbens spelare samlas vid Österport kl. 9 för avfärd till Roma.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Järnvägsrevisionen.

E. o. länsbokhållaren Nils Eriksson i Visby har förordnats att såsom revisor å statens vägnar deltaga i granskningen av Klintehamn—Roma Järnvägs A.-B:s och Slite—Roma Järnvägs A.-B.:s räkning och förvaltning för år 1947.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296