Passagerarelista.

Från Stockholm 20 Juli.
Doktor Drotty, boktryckaren A, Jeurling, konsul Stare; hrr Johansson, Anderssöh, Helleday, Huberkorn, Kjellblad, Svensson, Jans son, Å. Bachér, Settervall, Westöö, Thorsson, Heitman, Gerle; prostinnan Törnstrand, fru:na ANEAN Nyström, Smedman, frök:na Carnell, Falk.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Passagerarelista.

Från Kalmar 9 Juli.
Pastor Palmberg, doktor Linnarsson, tullförvaltaren Lidman, hr Oom med fru och syster, hrr N. Klingvall, J. Ohlson, C. Andersson, Lange, Danielsson, Pettersson, Höckert.

Från Stockholm 11 Juli.
Öfv.-löjtn. Reutersköld, komminister Nordblom, bruksp. Rönnqvist, fabrikör Berglöf, her Blomberg, Svanberg, Nordholm, Brundin, Hernblad, Olde, Carlström, Lundberg, Ekman, Bolin, Jahnke, Petré, Behrens, Lindström, Fru Welin, Fröken Lindström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 11 Juli 1876
N:r 55

Passagerarelista.

Från Stockholm 6 Juli 1876.
Kyrkoherden Lindsten, pastor Blomqvist, byggm. Nordling, hrr Öfverberg, Svinbufvud, Åderman, Hansson, Segerdabl, Appelgrén, Henriksson, Delphin, Persson, Öfverberg, Wedin, I. Larsson, Brovall, Bolin, Holmgren, Ekelund, F. Selling, Malmqvist, J. B. Möller, fruarna Törnblad, Brovall, Herlitz, Broander, Segerdahl, Melander, Ahlander, Gustafsson, Nordstrand, Unerns; frök:na Bergman, Stenbeck, Sundahl, Thynelins, Rydén, Sigelin, Björkqvist, Rundberg.

Från Stockholm 8 Juli.
Notarien Löfvenberg, pastor Rydberg, häradsh, Tempelman, konsul Liljewaleh, hrr Graham, Lenhardtsson, Broander, Modin, Halling, Wengström, Tisell, Hauffman, Ekman, Nordin, Åckander, Nordin, Lundvall, Hammarström, Nordin, Westberg, Johansson, Bergström, Franzén, Fröman, Blomqvist, Cramér; fru:na Pettersson, Äkerlund, Björkman, Wengström, Nordin, Lindgren, Malmqvist, Johansson; frök:na Westöö, Eriksson, Borgqvist, Howe, Höök.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 8 Juli 1876
N:r 54

Passagerarelista.

Men VISBY från Nynäshamn den 30 dec.: herrar Lindström, Asplund, Bernström, Ekbohm, Enberg, Olsson, Johansson, fröknar Brydolf, Klintberg, Törngren, Larsson, Johansson.

Med HANSA från Nynäshamn den 31 dec.: fänrik Bachér, herrar Timan, Johansson, Lundqvist, Stenberg, Ekberg, Strange, Lövenborg, Elving, Löfqvist, Olsson fruar Falk, Ekberg, Strange, fröknar Falk, Stenberg, Olsson, Löwgren, Thomsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304

Passagerarelista.

Med HANSA från Nynäshamn den 29 dec.: kapt. Camitz, ing. Warholm, tandl. Holme, herrar Olofsson, Camitz, Pellén, Karlsson, Günther, Linde, Siggelin, Betner, Holmgren, Örmo, Larsson, Gustafsson, Karlbom, Gimberg, fru Siggelin, fröknar Wallbom, Wigren. Fredriksson, Lindvall, Nilsson. Fredriksson, Lindvall.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1934
N:r 303

Passagerarelista.

Med VISBY från Nynäshamn den 28 dec.: grosshandl. Larsson notarie Svensson, herrar Pöpke, Höglund, Lövenhiclm, Budin, Gravborg, Johansson, Setterlund, Wahlberg, Lövenborg, Munine, Arboiehus, Johansson, fruar Grevberg, Dyker, Johansson, fröknar Hejdström, Hörberg, Gravberg, Asplind.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 December 1934
N:r 302

Passagerarelista.

Med HANSA från Kalmar den 23 dec.: Ing. Wulff, postassist. Jacobsson, intendent Bachér, hrr Kjellström, Dahlbeck, Broander, Falk, Jacobsson, Smitterberg, Korsman, Andersson, Axelsson, Hammarström, Claeson, Esiersson, Johansson, Nilsson, Hägg, Norman, fruar Wulff, Lindström, Norman, fröknar Broander, Stålhandske, Ohlin, Henriksson, Jakabsson, Mattsson, Christoffersson, Pettersson, Pettersson, Ossian, Engren, Johansson, Svensson, fruar Kruse, Tell, Karlsson, Fagerström, fröknar Andersson, Lindgren, Kjellström, Karlsson, Blomberg, Lithberg, Wendelheim, Engren, Hansson, Hansén, Nordin, Karlsson, Svensson, Andersson, Svanström, Andersson, Pettersson, Müller, Eskelund, Olsson, Jakobsson, Lundgren, Hallberg, Rotsman, Leander, Wiberg.

Med VISBY från Nynäshamn den 23 dec.: Kaptener Hägg, Synnerholm, Höök, ingeniörer Karlsson, Eriksson, Smitterberg, Henriksson, advokat Ljungholm, löjtnanter Fischer, Schoug, agronom Kerulf, revisor Johansson, magistrar Samén, Rehman, notarie Wiman, hrr Ekström, Smitterberg, Westman, Rehman, Ekström, Norrby, Nilsson, Lindahl, Lindquist, Johansson, Löfgren, Cantell, Löfveberg, Klintborg, Ihre, Ljungberg, Blom, Löfgren, Stjernlöf, Olofsson, Elgström, Lundberg, Johansson, Müller, Hötzelt, Fransson, Hedström, Krokstedt, Rodhe, Lindström, professorskan Yapp, fruar Henriksson, Smitterberg, Ekström, Blom, Löfgren, Stjernlöf, Wahlström, Smitterberg, fröknar Bokström, Lindgren, Yapp, Högström, Hedbom, Dihlström, Torkelsson, Ahlström, Hård, Helling, Kristiansson, Odencrantz, Dahlbäck, Lindquist, Darnéus, Elgström, Siltberg, Renhagen, Wigsten, Risinger, Hemström, Bergström, Fingal, Andersson, Köhler, Tunegård, Pettersson, Lindvall, Pettersson, Johansson, Pettersson, Sjögren, Nord, Nilsson, Carlsson, Broman, Colmodin, Lindgren.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 24 dec.: hovrättsrådet Ljungholm, direktör Wahlby, ingeniör Krüger, kandidater Kjellander, Nilsson, hrr Lithberg, Johansson, Öjefors, Eriksson, Müller, Törngren med fru, Englund, Hansson, Karlsson, Pettersson, Strange, Bodin med fru, Wanzer, Andersson, Fagerström, Kjellström, Toftén, Almlöf, Karlsson, Ekström, Larsson, Karlsson, Appelgren, Svensson, Olsson, Östergren, Othberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 December 1934
N:r 300

Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn dan 22 dec.: docent Kjellstrand, doktor Moberg, brandchef Lindström, kapten Myrsten, direktör Frigren, godsägare Lindström med fru, kandidat Jaocbsson, hrr Wiman, Österblad, Öberg, Björkandar, Bechér, af Wetterstedt, Engström med fru, Grönlund, Nyberg, Landahl, Lindström, Cenerbled, Nilsson, Wiberg, Ytterberg, Norrby, Boström, Lagerström, Holmer, Nordlund, Enström, Jakobsson, Dahlbom, Svahn, Ausén, Wiik, Karström, Sjöström med familj, Holmkvist, Andersson, Alvegren, Gaselius, Pettersson, Ahlström, fruar Vernström, Manneroth, Johnsson Snöbohm, Kjellner, Wiberg, Nordahl, Boström, fröknar M. Andersson, Stengård, S. Andersson Erenström, Smitterberg, Gerden, Wallin, Nyström, Kolmodin, Rundkvist, Lendahl, Risinger, Borsaz. Jakobsson, Kjellström, Enström, Ullberger, Hoppe, Serboni, Smith, Söderström, 2 pers., A. Pettersson, Törngren, B. Pettersson, Hägg, Fries, Larsson, Arvidson, Johansson, Boström, Svensson, Welander.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299

Passagerarelista.

Med HANSA från Nynäshamn dem 21 dec.: riksdagsman Gardell, dr Gustafsson, dir. Marcusson med famili, hrr Rodhe, Fahlström, klander, Andersson, Larsson, Sederblad, Hägg, Larsson, Sederblad, Sandberg, Hammarström, Söderström, Sederblad, Sandberg, Winell, Ingmansson, Landel , Engdahl, Hellström, fruar Björkvist, Bråsberg, Engdahl, Jakobsson, fröknar Korsell, Odenkrantz, Christoffersson, Hedström, Söderberg, Andersson, Lindahl, Boden, Larsson, Johansson, Nordgren, Jakobsson, von Corswant, Dahlin, Erlandsson,

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 December 1934
N:r 298