Passagerarelista.

Med POLHEM från Stockholm och Nynäshamn den 3 maj: Häradshövd. Grönhagen med fru, kaptener Halling, Fahnehielm med fru, löjtnanter Lindberg, Wikholm, hrr Widergren, Seger, Cedergren, Ljungström, Backman, Ekengren, Andersson, Ålander, Rosenblom, Alvin Nilsson, Sundin, fröknar Rosander, Hägglund, Lindgren, Larsson, Johansson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 Maj 1923
N:r 101

Passagerarelista.

Med HANSA från Stockholm och Nynäs 27 febr.: Doktor Freidenfelt, ing. Orange, grossh. Bergman, hrr Christiansson, Holmqvist, Johansson, Norrby, Hansson, Scherling, Berg, Löfgren, Westberg, Hultberg, Frick, Leander, Johansson, Gustafsson, Follin; fru Westberg; frknr Andersson, Jacobsson, Björkegren, Björnberg; 1 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

Passagerarelista.

Med Polhem från Nynäs 23 febr.: Kapten Aschan, löjtnanter Tersmeden, Hultgren, sergeanter Hallberg, Westman, furirer Pollack, Hultqvist; hrr Granelli, Dymling, Isaksson, Olsson, Hansson, Lindqvist, Engborg, Dahlström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Passagerarelista.

Med POLHEM från Nynäs 24 febr.: Hrr Andersson, Smitterberg, Pettersson; 2 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Passagerarelista.

Med HANSA från Stockholm & Nynäs 23 febr.: Löjtnanter Cahlman, Rosander, grossh. Cornelius, Kahn, tulluppsyningsm. Sjöberg, lotsförman Friberg, hrr Håkansson Lydin, Häggström, Gabrielsson, Hammer, Larsson, Turster, Berg, Olsson, Andersson, Nilsson, Bergman, Pettersson, Berlin; frurar Larsson, Krusell, frkn Wickström, Tiberg, Engström, Olin, Wolfart, Larsson; 1 däckspassagrerare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Passagerarelista.

Med HANSA från, Stockholm och Nynäs 20 febr.: Landh. Roos, ing. Norell, hrr Rehnberg, Johansson, Andersson; fruar Eek, Claudelin; frknr Danielsson, Holgersson, Johansson; 1 däckspassagerare.

Med POLHEM från Nynäs 21 febr.: Löjtnanter Borenz, Carlsson, hrr Nanne, Seydel, Grauman, Söderlind, Eklund, Claudelin; fruar Lind, Löfdahl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Passagerarelista.

Med POLHEM från Nynäs 19 febr.: Postexpeditör Karlsson, hrr Leodor, Samuelsson, Lindskog, Fors, Hultström; fru Stenström; frknar Hultqvist, Forselius; 2 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Passagerarelista.

Med Polhem från Nynäs 17 febr.: Hrr Bjursten, Uhlén, Larsson, Spannert; fru Berggren; 8 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 17 Februari 1915.
N:r 39.

Passagerarelista.

Med Hansa från Stockholm 16 febr.: Ing. Gustafsson, grossh. Sandström, hrr Sjöberg, Berg, Aspelin, Mally, Bjurling, Nygren, Storm, Sandström; fru Westman; frknr Wöhler, Olofsson, Hellberg, Trägård, Dahlberg, Brockman; 5 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 Februari 1915.
N:r 38.

Passagerarelista.

Med Hansa från Stockholm och Nynäs 13 febr.: Grossh. Gotthard, hrr Wallin, Karlström, Nilsson, Lundberg, Sjöstedt, Nyman, Gabrialsson, Engström, Jansson; 6 däckspassagerare.

Med Polhem från Nynäs 14 febr.: Landtbrukare Berggren, hrr Kjellberg, Hallén, Johansson; frknr Friberg, Nilsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.