Idrott och sport.

Gotländska fotbollsserierna.
Tabellerna för höstomgången.

Sedan våra gotländska fotbollserier avslutat höstomgången ha tabellerna följande utseende enligt fotbollförbundets statistik. Enda överraskningen är A. 7, som nu på hösten förfogat över ett utmärkt lag; samtliga matcher ha vunnits. I övrigt äro resultaten de väntade.

Div. I.
spv.oa.f.v.—f. målp.
A. 7:s I. F.440013—38
Visby420213—64
A. I. K.420210—74
Gute41036—122
Västkinde41033—183
Div. II.
A. I. K. B320116—124
Visby B320110—124
Slite310211—92
Rute31029—132
Div. III norra.
Bro421116—105
Stenkyrka421111—105
Othem420216—144
Rute B420213—134
Västkinde B41036—152
Div. III södra.
Roma430115—76
Hemse43017—56
Ljugarn43018—66
Hablingbo41034—42
Rone40045—170

Gotlands Motorcykelklubbs hastighetstävlan
å jordbana äger som förut nämts rum på artillerikårens idrottsplats söndagen den 23 dennes och är öppen endast för motorcyklar. Starten kommer att rum kl. 2 e. m. och sker i heat om två tävlande, och mållinjen är på samma plats varifrån den tävlande startat. Banans längd blir 400 m. och skall för alla klasser köras tio varv. De tävlande komma att indelas i. fem klasser. I bestämmelserna för tävlingen angives vidare, att störthjälm är obligatorisk och tilhandahålles av tävlingsledningen, som består av hrr G. Falck, tävlingsledare, J. Sandelin, H. Gustafson, H. Beckman, H. Pettersson, K. A. Johansson och N. Larsson. Prisdomare äro ingeniörerna H. Pöpke och J. D. Driessen samt fabrikör J. E. Siltberg.
Anmälningstiden utgår den 17 dennes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Bankbolagets taxeringar nedsättas.

Efter besvär av bankaktiebolaget Södra Sverige i likvidation har regeringsrätten med ändring av kammarrättens den 19 nov. 1924 meddelade utslag nedsatt bankens taxeringar till bevillning år 1919 i Visby från 118,040 till 108,680 kr., i Othems socken från. 13,340 till 11,710 och i Hemse socken från 30, 540 till 26,810 kr. (H. B)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Mantalsskrivningarna.

Till särskild mantalsskrivare har länsstyrelsen på framställning av vederbörande häradsskrivare förordnat kontorsskrivaren Vidar Grönberg för Lärbro, Rute, Fårö och Othems pastorat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 oktober 1932
N:r 233

Tre tillstyrkta ansökningar om kollekt.

Visby domkapitel har till k. m:t med tillstyrkan överlämnat av svenska kyrkans diakoiistyrelses ombud för Visby stift, kyrkoherdarna Gustaf Sjöberg i Klinte och Carl Söderberg i Othem, Gotländska föreningen för de blindas väl och Gotlands soldatmissionssällskap var för sig gjorda ansökningar om medgivande att för sin verksamhet upptaga kollekter i stiftets kyrkor under
åren 1933—1934. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Hemse.

Hemse föreläsningsförening.
Skolöverstyrelsen har godkänt följande personer som föreläsare under innevarande budgetår vid Hemse föreläsningsförening över nedannämda ämnen, nämligen f. d. rektorn Rich. Steffen i Visby över ämnet Gotlänningarnas handelsförbindelser i öster och det ryska
väldets grundläggning av svenskarna, kyrkoherden K. Skredsvik i Garda över ämnet En arbetarskald, kyrkoherden Carl Söderberg i Othem över ämnet Franz Joseph Haydn och fil. mag. Arne Sundahl i Slite över ämnet Människan och ärftlighetslagarna. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Övningar med Gotlands trupper

tillsammans med flyget ägde i går rum i Hellvi, Lärbro och Othems socknar under militärbefälhavarens, överste Törngrens, ledning. Övningarna pågingo från kl. 8 på morgonen till kl. 4,40 e. m., då militärbefälhavaren hälsade trupperna vid Stengrinda i Hellvi. Såväl infanterikåren som artillerikåren och bevakningsstyrkan i Tingstäde deltogo.
Trupperna återkommo hit kl. 9,30 i går afton. Gårdagens övningar var den enda egentliga manöverdag, som Gotlands trupper i år få vara med om.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220

Tillkännagivande.

I här fört handelsregister hava nedannämnda dagar intagits följande anmälanden, nämligen:
den 8 september 1932, att Ernst Fridolf Anshelm Thomsson ämnar i Väte socken, postadress Roma Kloster. idka handelsrörelse under firma Ernat Thomsson;
den 15 september 1932, att Hilda Anna Maria Svensson, samt i Stånga socken, postadress Stånga, idkar handelsrörelse under firma H. Svensson, med avdelningskontor utan självständig förvaltning i Burs socken, ämnar öppna sådana avdelningskontor även i övriga kommuner å Gotlands läns landsbygd, ävensom att änkan ’Anna Stengård ämnar under oförändrad firma fortsätta sin avlidne mans i livstiden under firma Martin Stengård i Follingbo socken, postadress Sylfaste, idkade handelsrörelse; samt den 17 september 1932, att Karl Josef Olofsson ämnar i Othems socken, postadress Slite, idka handelsrörelse under firma Josef Olofsson, samt att Erik Helmer Nordin och Johan Anton Mimer Olsson ämna i bolag idka handels- och snickerirörelse i Othems socken, postadress Slite, under firma Nordin & Co:s Snickeriverkstad.
Visby i landskanslist den 20 september 1932.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Idrott och sport.

Gotländsk fotboll.
Gårdagsfotbollen gick programenligt med match på förmiddagen mellan årets mästare A. I. K. och A. 7. A. L K. fick finna sig i nederlag i likhet med andra lag som mött A. 7. Artilleristerna ha ett utmärkt gott lag, hårtspelande och effektivt. Krigarna vunna med 4-0, vilket nästan tyder på utklassning, men spelet var egentligen ganska jämt fördelat, segern dock rättvis. A. 7 har nu en överlägsen ledning med fyra spelade matcher och lika många segrar.

Visby-Gute
möttes på eftermiddagen och gav till resultat att Visby segrade med 6-2. Visby som en period nu spelat ganska svagt, var för dagen starkt och någon tvekan om vart Segern skulle gå, förefanns aldrig. Det var kedjespelet som brast hos Gute. Laget spelar smånätt och ganska precis men it yvärr föga effektivt det blir mest spel i sidled.
Stenkyrka vann över Rute B med 4-2. En Rutespelare utvisades för olämpligt uppförande mot domaren.
Othem vann över Västkinde B med 7-0, Roma över Hablingbo med 2-0 och Hemse över Ljugarn med 3-1.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Idrott och sport.

Gotländsk fotboll.
I div. I spelades i går två matcher. På förmiddagen mötes A. 7 och Gute, varvid A. 7 sin vana trogen segrade. Visserligen blev segern i knappaste laget, 2—1, men det blev dock seger.
Det är A. 7:s tredie seger i följd.
På eftermiddagen möttes A. I. K. och Västkinde, det senare laget måste på grund av militärtiänstgöring spela hela matchen med tio man. Segern för A. I. K. blev till följd härav ganska stor eller 8—0.
A. 7 leder fortfarande div. I med 8—4 i målkvot och 6 poäng.

I norra serien
spelade Bro—Stenkyrka oavgjort med 2—2.

Övriga matcher.
I division 3, norra serien, vann Rute över Othem med 4—2, i division 2 vann Slite över Rute med 5—0, och i division 3, södra serien vann Ljugarn över Roma med 4—3. Samtliga matcher spelades under gårdagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211

Idrott och sport.

Fotboll.
A. I. K. distriktsmästare.

Med 2 mål mot 1 blev A. I. K. i går mästare för Gotlands distrikt i fotboll. Segern var rättvis med hänsyn till A. I. K:s konstanta övertag andra halvlek. Domaren konstanta övertag andra halvlek, Domaren hr Axel Bergkvist, som inom parentes sagt, var bäste man på plan, ansåg även för sin del att segern hamnade på rätt ställe Matchen som sådan var ingenting att hurra för — utan tvekan den sämsta finalmaten som spelats här på många år. Det föreföll som om spelarna ingenting vågade och var det någon som försökte lite individuellt, så blev det bara irrgång. Spelet kan man sålunda förbigå. Domaren hade matchen väl i sin hand och beivrade allra minsta lilla ansats till ojusiheter. Vi gratulera A. I. K. till måstaretiteln och beklaga på samma gång Gutes avläggande av de prydliga svarta tröjorna, som dugt åt föreningen i över tjugo år.
I serierna
gingo igår en hel del matcher.
Div. I
A. 7—Klintehamn 3—2
Västkinde—Visby 1—6
Div II
Slite—A. I. K. B. 3—5
Norra serien
Bro—Othem 7—2
Västkinde B.—Rute B. 4—2

Tabellen i div. I har följande, ganska överraskande utseende (det är A. 7 som står för överraskningen):
A. 7:s I. F. 2 2 0 0 6—3 4
Gute 1 1 0 0 7—1 2
Visby 2 1 0 1 7—4 2
Västkinde 1 0 0 1 1—6 0
Klintehamn 2 0 0 2 3—10 0
A. I. K. 0 0 0 0 0—0 0

Gotlands Motorcykelklubbs orienteringstävlan
i går lämnade följande resultar:
1) Bladh, Huskvarna, 33 prickar,
2) Sandberg, Royal Enfield, 48 pr.,
3) Hansson, Harley Davidsson, 70 pr.,
4) Angelöf, Ariel, 91 pr.,
5) S. Pettersson, Sarolea, 92 pr.,
6) Eriksson, Harley Davidsson, 99 pr.,
7) Beckman, N. V., 100 pr.,
8) Pettersson, B. S. A., 116 pr.,
9) Sterner, Royal Enfield, 134 pr.
Banan var finurligt och bra lagd. Skogsstigarna hade av regnet blivit ganska sliriga och otrevliga, men landsvägarna voro bra. I trakten av Källunge och Ekeby överraskades de tävlande av ett häftigt oväder med regn och åska.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245