Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Sanda: Födda 21 (7m 14k), död 15 (7m 8k); inflyttade 29 (13m 16k), utflyttade 32 (14m 18k); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 855; ökning 3.

Västergarn: Födda 6 (4m 2k), döda 9 (6m 3k.); inflyttade 8 (5m 3k), utflyttade 26 (15m 11k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 282; minskning 21.

Mästerby: Födda 10 (8m 2k), döda 9 (4m 5k); inflyttade 45 (22m 23k). utflyttade 22 (9m 13k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 455; ökning 24.
Hela pastoratets folkmängd 1,592 personer; ökning 6.

Stenkumla: Födda 8 (3m 5k), döda 10 (6m 4k); inflyttade 41 (18m 23k), utflyttade 31 (13m 18k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 468; ökning 8 personer.

Västerhejde: Födda 14 (8m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 57 (29m 28k), utflyttade 38 (15m 23k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; ökning 23.

Träkumla: Födda 6 (4m 2k), döda 8 (6m 2k); inflyttade 10 (7m 3k), utflyttade 31 (17m 14k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 238; minskning 23.
Hela pastoratets folkmängd 1,219; ökning 8.

Stenkyrka: Födda 6 (4m 2k), döda 17 (6m 11k); inflyttade 47 (17m 30k), utflyttade 42 (17m 25k); vigde 3par; folkmängd 31 dec. 694; minskning 6 personer.

Tingstäde: Födda 7 (5m 2k), döda 6 (3m 3k); inflyttade 38 (19m 19k), utflyttade 33 (16m 17k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 474; ökning 6 personer.
Pastoratets folkmängd 1,168; hvarken ökning eller minskning.

Vall: Födda 7 (4m 3k), döda 7 (3m 4k); inflyttade 29 (10m 19k), utflyttade 17 (9m 8k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 328; ökning 12.

Hogrän: Födda 9 (3m 6k), döda 2 (1m 1k); inflyttade 20 (9m 11k), utflyttade 28 (15m 13k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 337; minskning 1.
Pastoratets folkmängd 665; ökning 11.

Vamlingbo: Födda 18 (8m 10k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 21 (12m 9k), utflyttade 40 (18m 22k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 643; minskning 11.

Sundre: Födda 5 (4m 1k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 9 (4m 5k), utflyttade 4 (2m 2k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 199; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 842; minskning 6.

Vänge: Födda 6 (2m 4k), döda 13 (9m 4k); inflyttade 30 (18m 12k), utflyttade 29 (13m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 649; minskning 6.

Buttle: Födda 6 (3m 3k), döda 5 (4m 1k); inflyttade 14 (9m 5k), utflyttade 19 (7m 12k); vigde 2 par; folkmängd 331; minskning 4.

Guldrupe: Födda 4 (3m 1k), döda 6 (2m 4k); inflyttade 6 (2m 4k), utflyttade 6 (3m 3k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 249; minskning 2.

Tidningen söderklippt saknar en socken…. (Gutar Förr)

Östergarn: Födda 10 (6m 4k), döda 14 (8m 6k); inflyttade 32 (14m 18k), utflyttade 10 (2m 8k); vigde 3 par, 1 borg.; folkmängd 31 dec. 626; ökning 18.

Ardre: Födda 11 (5m 6k), döda 5 (2m 3k); inflyttade 28 (12m 16k), utflyttade 27 (11m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 534; ökning 7.

Gammelgarn: Födda 9 (4m 5k), döda 10 (8m 2k); inflyttade 19 (7m 12k), utflyttade 23 (8m 15k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 1,569; ökning 20.

Alfva: Födda 12 (6m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 31 (11m 20k), utflyttade 29 (17m 12k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 487; ökning 4; äldste församlingsmedlemmen 82 år.

Hemse: Födda 19 (8m 11k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 53 (19m 34k), utflyttade 65 (30m 35k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 845; minskning 3; den äldste 92 år.
Pastoratets folkmängd 1,332; ökning 1 person.

Follingbo: Födda 17 (9m 8k), döda 2 (2k); inflyttade 64 (35m 29k), utflyttade 45 (19m 25k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 531; ökning 34.

Akebäck: Födda 5 (3m 2k), döda 6 (1m 5k); inflyttade 6 (4m 2k), utflyttade 17 (12m 5k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 125; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 716; ökning 22.

Hejde: Födda 10 (1m 9k), döda 6 (4m 2k); inflyttade 21 (11m 10k), utflyttade 32 (7m 25k); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 583; minskning 7.

Väte: Födda 12 (6m 6k), döda 8 (3m 5k); inflyttade 39 (19m 20k), utflyttade 27 (12m 15k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 16.
Pastoratets folkmängd 1,186; ökning 9 personer.

Maretbo: Födda 7 (2m 5k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 35 (13m 22k), utflyttade 43 (24m 19k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 368; minskning 6.

Lummelunda: Födda 9 (5m 4k), döda 7 (5m 2k); inflyttade 25 (17m 8k), utflyttade 28 (14m 14k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 747; minskning 5 pers.

Väskinde: Födda 28 (17m 11k), döda 13 (3m 10k); inflyttade 70 (35m 35k), utflyttade 62 (32m 30k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 798; ökning 23; äldste medlemmen 89 år.

Bro: Födda 7 (3m 4k), döda 7 (4m 3k); inflyttade 16 (8m 8k), utflyttade 31 (14m 17k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 302; minskning 15; den äldsta 88 år.
Pastoratets folkmängd 1,100; ökning 8.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Dödsfall. Frans Vilhelm Pettersson

Tillkännagifves att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår käre, gamle fader f. d. fyrvaktaren vid Östergarns fyrplats Frans Vilhelm Pettersson, som stilla afled i sitt 81 år, sörjd och saknad af oss barn och barnbarn samt släkt och många vänner.
Härviks lotsplats den 4 jan. 1915.
ANNA född Norberg och ALBERT HARDING,
ANNA född Pettersson och DELMER TROTT,
EMMA.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Britternas klockboj

nordost om Östergarnsholm har intagits för vinterperioden och ersatts med en svart – och hvitmålad slätprick.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Från landsbygden. Sydöstra Gotland.

SYDÖSTRA GOTLAND, 17 febr.
En invasion. Ett större sällskap affärsmän och d:a kvinnor hedrar f. n. vår landsända med besök sch utbjudsr trikå- och andra varor. Plockande och efterhängsna som de äro ta de sig fram med hela hufvudet öfverallt, som det heter. På ett ställe i Östergarn, där tre af sällskapet gjort besök, lämnade de som likvid för middag liten tvålunge, under yttrande att denna vore värd 1 kr., hvarpå de afdunstade. Och likadant ha de uppträdt på flera ställen.
Vinterfest till förmån för skyttegillet hade Alskogs skytteförening anordnat i sin nyuppförda paviljong vid Snosarfve söndagen 16 dennes.
Man hade sam vanligt att tillgå tombola, fiskdamm m. m. Publiken, sam mest bestod af ungdom, var rätt talrik, hvadan god behållning torde kunna beräknas. Efter den egentliga festen, tråddes dansen med lif och lust.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 februari 1913
N:r 42

Lönetillskott

har af k. m:t beviljats innehafvarne af följande prästerliga tjänster, att utgå ur prästerskapets löneregleringsfond för året 1 maj 1912 – 1 maj 1913: kyrkoherden i Garda pastorat 200 kr. och kyrkoherdarne i Rone och Vamlingbo pastorat 100 kr. hvardera.
K. m:t har äfven medgifvit, att följande lönetillskott må utgå till nedannämde i tjänst kvarstående, svagt aflönade kyrkoherdar till löneförbättring på grund af uppnådd hög tjänsteålder: i Fole pastorat A. M. Lindfors 200 kr., i Follingbo W. L. Klint 100 kr. och i Östergarn E. F. Berglund 200 kr., att utgå för innevarande ecklesiastikår ur prästerskapets löneregleringsfond.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28

J. P. Danielsson död.

Den 27 januari afled i sitt hem i Dunkers socken Sveriges äldste metodistpastor Johan Petter Danielsson i den höga åldern af 91 år. och 4 månader.
Han föddes i Virserum, Kalmar län, 21 sept. 1821. Till år 1850 ägnade han sig åt skomakareyrket, men ingick närda år i skollärareseminariet i Kalmar och utnämd efter afslutade studier till skollärare i Mönsterås, hvilken plats han innehade till 1869. Han gjorde då bekantskap med metodisterna och ingick i församlingen samt atistäldes 1870 som predikant därstädes. Där blef han emellertid al kyrkorådet förbjuden att uppträd. Han fick då flytta till Östergarn på Gotland. Sedan dess verkade han i Sigtuna, Lummelunda, Södertälje och Mörkö samt i Malmköping. Vid konferensen 1885 blef han pensionerad och har sedan dess varit bosatt hos sina barn i Löfhult i Dunker.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27

Visby

Bland suppleanterna i de tillfälliga utskotten, som andra kammaren valde igår e. m., finna vi hr Th. Hansén, som insattes af liberala samlingspartiet i 1:a utskottet och hr Karl Kahlström, högersuppleant i 3:dje tillf. utskottet.

Det för Gotlandskyrkna karaktäristiska taket skall bibehållas.

Pastorsämbetet i Fröjels församling har hos k. M:t gjort framställning om tillstånd att få täcka sin kyrkas skepp med papp, som vore ämnadt att lägga ofvanpå det gamla brädtaket, hvilket tarfvar reparation.

Öfverintendentsämbetet, som haft att yttra sig öfver ansökningen i fråga, har nu enligt hvad vi å ort och ställe erfarit förklarat, att ämbetet icke anser sig kunna tillstyrka en ansökan från församlingen i den riktning, som ofvan angifvits, då det föreslagna taktäckningsämnet är allt för ovaraktigt och banalt, för att läggas ofvanpå det nu varande trätaket, hvilket senare åter är för Gotlands kyrkor rätt karaktäristiskt. Däremot anser sig ämbetet kunna tillstyrka brädtakets iståndsättande med asfaltpapp på så sätt att det öfver skadade lagret bräder borttages, papp pålägges på det undre lagret samt nytjärad brädpanel med vattränder slutligen lägges ofvanpå pappen, så att det traditionella utseendet bibehålles.

En ny Asta-Nielssenfilm visas denna vecka på Sirius biografteater. Programmet upptar förutom denna film, som för öfrigt är rätt bra, en bildserie från Krimmlalperna och en rolig upptågsfilm.

Fängelspredikanten Pastor Hallberg framhåller i sin årsberättelse för 1912 bl a: Fångarnes kristendomskunskaper ha varit små; en kunde ej ens ”Fader vår”. Och dock tyckes just kristendomen hos dem vara något alltför inlärdt, utan en motsvarande tillägnelse. Kristendomen blir ofta en minneskunskap, som försvinner med åren. Äfven med afseende på kunskapen behöfva vi därför kyrkotukt i verkliga husförhör. Efter att ha ur själavårdens synpunkt beklagat de för närvarande brukliga förflyttningarna från fängelse till fängelse äfven vid kortare strafftider, omtalar predikanten, hur fångarna i regel ej varit utan intresse för gudstjänsten och de enskilda bibelsamtalen; mer än man skulle tro läsa fångarna bibeln och psalmboken för sig själva i cellerna. Samtalen om Herren Jesus och hans syndaförlåtelse och kraft hafva, i varit till hjälp och tröst. En svårighet för själavården utgör den ej alltid obefagade känsla af liden orättvisa, särskildt vid häktningar och långa ransakningstider, fångarna känna. Dock ha tecken till bättring ej saknats, icke blott i vinnande af nya yttre färdigheter inom fängelset, utan dock i karaktärsutvecklingen. Den stolte har kufvats, den nedslagne blifvit mer förtröstansfull. Predikanten har ofta haft att glädja sig åt fångarnas stora förtroende.
Efter att ha vidrört arbetet bland de frigifna framhåller predikanten, huru förbudet för vanedrinkare i Visby ej synes hafva afskräckt eller förbättrat de gamla drinkarne, men genom frestelser till langning ofta blifvit en anledning till förförelse.

För grönsaksodlare.
6:te årg af W. Weibulls ”Ledare vid grönsaksodling” har nu utkommit i form af ett rikt illustreradt häfte på öfver 50 sidor. I enlighet med de principer, som uttalas i förordet, uppräknas ej, såsom vanligen sker, alla möjliga grönsaksorter, vare sig de passa för vårt land eller ej, utan endast sådana varieteter upptagas, som genom flera års försöksodling å Weibullsholm visat sig lämpliga för vårt klimat. Angående dessa sorter finnas relativt utförliga meddelanden om hur de se ut och hur de skola användas, hvarjämte för hvarje grupp af samhöriga typer uppgifter lämnas om såningstid, utsädesmängd, såningssätt, skörd, förvaring m. m. Broschyren blir på så sätt en varklig ledare för alla, som förut ej känna närmare till grönsakssorter och deras kultur; värdet för nybörjare blir så mycket större, som häftet inrymmer en särskild uppsats om den rationella anläggningen af en köksträdgård.

Den värdefulla broschyren sändes gratis och portofritt till intresserade.

Förlist Visbyfartyg. Jakten Ellida, hemmahörande härstädes, har enligt till ägaren, lotsförman N. Friberg inkommot telegram förlist på resa från Mönsterås till Visby med last af ved. Besättningen, kapten E. Carlsson och styrmannen, har bärgats i land på Öland. Närmare underrättelser saknas ännu.

Fartyget var assureradt för två tredjedelar af värdet i Sydsveriges assuransförening, och lasten var assurerad i Hansa.

Hundskatt erlades här i går för innevarande år för 166 hundkreatur. Emellertid torde det finnas ytterligare en del vovsingar, som icke ännu blifvit anmälda till beskattning, så att det verkliga antalet representanter för släktet canis familiaris här i staden icke är uttryckt genom ofvannämda siffra som ungefär motsvarar fjolårets.

Hushållningsgillena. Fårö hushållningsgille har till ledamöter af bestyrelsen valt kronofjärdingsman Wilhelm Söderdahl, Hammars, och hemmansägaren Lorentz Enström i Gåsemora med Adolf Nyström i Nystuge som suppleant, och som ombud att välja ledamöter i premieringsnämderna omvaldes gillets ordf. Johan N. Broström i Broa med handl. Oskar Larsson i Mölner som ersättare. Till ombud vid komiterades sammanträde för behandling af frågan angående anläggning af ett andelssvinslakteri för Gotland valdes Johan N. Broström i Broa.
Till inträde i hushållningssällskapet föreslogos 5 personer.

Häradsskrifvarne om fögderiomorganisationen.
Sveriges häradsskrifvareförening har haft extra möte i hufvudstaden, hvarvid behandlades fögderiförvaltningskomiténs i höstas afgifna betänkande samt de senare i civildepartementet tillkallade sakkunniges förslag. På första mötesdagen tillsattes en komité för att närmare granska betänkandet, och denna komités redogörelse granskades andra mötesdagen, därvid en del anmärkningar gjordes mot det sätt, hvarpå de sakkunniga tänkt sig arbetets anordning. Angående aflöningsförhållandena uttalade sig mötet för att ingen häradsskrifvare borde tvingas antaga en landsfogdetjänst utan vara berättigad att i stället afgå med full ersättning.
Såväl i komitén som under mötesdiskussionen framhöll häradsskrifvare Åkerman, Värnamo, att tiden för omarbetningen varit alldeles för kort och att ej ens de af mötet föreslagna förändringarna gjorde de sakkunnigas förslag acceptabelt eller utförbart. ???? diskussionens slut reserverade sig ock hr Åkerman. Den genomgripande förändring förslaget afser vore icke af behofvet eller omständigheterna påkallad och komme icke att lända staten eller den enskilde till fördel. Hr Å. Förordade däermot fögderikomiténs alternativ III. I denna reservation instämde hrr Collin, Stoltz, Hedenström, Bogren, Mattsson, Bergström, Rooth och Dryselius.

I marmorkaféet å stadshotellet sjunger fru Sigrid Borgström-Bodén i kväll och de båda närmaste aftnarna.

Fru B.-B. Har en treflig repertoar, till största delen hämtad ur populära operor.

Militärbefälhafvaren, generalmajor E. V. Bergström, har i dag inspekterat artillerikårens skolor och öfningar.

Mjölkprof för hälsovårdsnämdens räkning ha till ett antal af 29 utförts under innev månad 1913 och ha gifvit till resultat:
Försäljningslokal Fett %
Sofia Söderberg Nya torget 4 3,1
Selma Svensson Judegränd 20 3,1
Nils Johansson Adelsgatan 20 3,1
Amalia Hallgren Adelsgatan 16 3,1
K. Claesson Bredgatan 5 3,0
Anna Olofsson S:a Kyrkogatan 5 3,0
Olivia Ahlsten Magasinsgatan 11 2,8
Anna Pettersson Mellangatan 7 2,9
Hulda Eriksson Mellangatan 39 3,2
Signe Johansson S:t Gertrudsgr. 2 3,6
Bernh:a Grefberg Hästgatan 24 3,2
W. Meyer S:t Hansgatan 5 2,8
A. Wik Utanf. Söderport 3,0
Carolina Viman Uddensgränd 12 3,5
Math. Bergström Kyrktrappan 2 3,4
Josef. Johansson Späcksrum 3,0
Anna Svensson Strandgatan 33 3,6
Carol. Nordström S:t Hansgatan 40 2,6
Aug. Stenhård Hästgatan 16 3,4
Amalia Nilsson Wismargränd 1 2,9
Augusta Ahlström Erik XIII s gr. 4 2,5
Axel Hellström N:a Smedjeg. 1-2 3,5
A. A. Johansson Ö:a Tullgränd 3 3,6
Edit Molin Utanf. Söderport 2,6
Konrad Müller Adelsgatan 19 2,9
Hulda Hultgren Södervärn 2,7
Hilma Olsson Södervärn 3,4
Alfr. Weström Södervärn 2,8
A. Pettersson Utanf. Österport 3,4
Fetthalten utgjorde i medeltal 3,09 procent och understeg i 10 fall 3,0 procent.

Mässfall inträffade kyndelmässosöndagen i Östergarn, enligt hvad kyrkoherde E. Berglund rapporterat till domkapitlet.

Rusdrycker och brott.
För att utröna i hvilken utsträckning rusdryckernas inflytande på brottsligheten gjort sig gällande har fångvårdsstyrelsen utfört en statistisk undersökning med stöd af från fängelspredikanterna infordrade uppgifter.
Af denna undersökning, som omfattar år 1911, framgår, att icke mindre än 1,354 af under året nykomna straffarbets- och fängelsefångar begått sitt brott i rusigt tillstånd, däraf 26 af kvinnokön.

De flesta brott, som begåtts under rusets inflyande, gälla tjufnadsbrott, eller tillhopa 653. I andra rummet komma misshandelsbrotten med 298, medan brotten mot offentlig myndighet intaga tredje rummet med 132.
Antalet af dem däremot, som icke begått sitt brott i rusigt tillstånd, men varit begifna på dryckenskap före brottens bestående, utgör under samma år 399, däraf 18 af kvinnokön. Äfven här komma tjufnadsbrotten i främsta rummet, brotten mot krigslagarna med ett tjugutal fall.

Som vikarierande musiklärarinna vid högre allm. läroverket i Kalmar har för vår erminen förordnats fru Julia Holm, född Lyth.

Sydlig storm, som ännu fortfar, har under den gångna natten svept fram härstädes och rifvit upp våldsam sjö å hafvet. Dagens postbåt, ång. Polhem, hitlände från Nynäshamn först kl. 10 i förmiddags efter en besvärlig resa, hvarunder ångaren blifvit åtskilligt nedisad långt upp i riggen och på hela bryggan.

Sång med konfirmanderna.
I Visby har kantor O. Bergström åtagit sig att gifva de ”icke sjungande” prästernas konfirmander en kurs i kyrkosång. Konfirmanderna tyckas mycket intresserade däraf.

Till befälhafvare för Roma rulföringsområde efter ryttmästare R. Lingvannerus, som på grund af erhållen civil anställning i Göteborg på begäran entledigats från nämda befattning, har förordnats kaptenen i Gotlands infanteriregementes reserv H. Bergenström för tiden 1 februari 1913 – 30 sept. 1918.

Till kapplöpningarna å Lindarängen vid Stockholm 12 nästk. Februari äro anmälda, bland andra, löjtnant G. Von Brauns Wallaby och Halali, den förre till jaktlopp med master på omkring 4,000 m. Distans och den senare till d:o omkring 3,500 meter.

Utredning om hemslöjden.
Ordförandena i rikets kommunalstämmor ha nu fått i uppdrag att till den af regeringen tillsatta hemslöjdskomitén insända hemslöjdsuppgifter, omfattande spånad, konstväfnad, annan väfnad, tillverkning af spetsar, knytning, flätning, sömnad, stickning, träslöjd, smide, korgflätning, lergodsmakeri m. m. Komitén har förut vändt sig till hushållningssällskapen och hemslöjdsföreningarnas för att utröns hemslöjdens tillstånd, behof och utvecklingsmöjligheter, men anser ytterligare uppgifter af med ortsförhållandena förtrogna personer vara af nöden. Utredningen afser äfven frågan om stadsunderstöd åt hemslöjden på landsbygden.

Visby skyttegille har fältskjutning om söndag, hvarom annon är införd i dagens nummer.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Auktion i Gammalgarn.

Genom auktion lördagen den 25 innevarande månad kl. precis 10 f. m. låter vederbörande arfv. efter aflidne husbonden Oskar Klinter, Engmans i Gammalgarn, därstädes försälja större delen af lösöreboet bestående af bland annat: sängar, bord, soffor, stolar, 1 kamin (ny), träkärl, linnevator, den aflidnes gångkläder, kappsäckar, separator, vinpress, gevär, lampor, kornischer och gardinstänger, rullgardiner, oljekrus m. m, Torskanglar, flundrenät, 8 st strömmingsgarn, vänd- och spetsplog, kälkar, Balar, hackor och annan handredskap, 1 nästan ny lastvagn, foderhäck m. m. 1 par fina appelkastade hästar, ett parti potatis m, m.
Berodde inropare erhålla anstånd med betalning till 1 augusti d. år, andra betala vid första anfordran.
Östergarn den 12 jan. 1913.
J. O. JACOBSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
Slutransakning mad drängen Andars Emil Rupert Johansson från Tomteby på Öland, hvilken, såsom förut omtalats, häktats såsom skäligen misstänkt för en del småstölder af penningar vid Bengts i Östergarn, har i dag hållits å kronhäktet.
Svar., som vid förra ransakningen nekade för tillgreppen, har vid enskildt förhör, som under gårdagen hölls med honom af allm. åklagarean, kommissarien A. Jacobsson funnit för godt att erkänna, det han a olika tider under juli och november månader förra året olofligen tillägnat. sig sammanlagdt 66 kr. 50 öre, tillhöriga drängen Otto Kolmodin och ogifta Jenny Lingström vid Bengts i nämda socken. Efter det sista tillgreppet afdunstada Johansson från orten och begaf sig via Visby till Klinte i Follingbo, där han skaffade sig arbete, tills han ett par dagar senare reste hem till Öland. Svar, vidhöll sin bekännelse, man bestred däremot ihärdigt att ha gjort sig skyldig till ett par andra småstölder, för hvilka han jämväl misstänkts. De stulna penningarna hade han användt bl. a. till Inköp af bränvin.
Svar dömdes för 1:sta resan stöld till 3 månaders straffarbete.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 januari 1913
N:r 3

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

årsskiftet 1912-1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Gothem: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 14 (5 m. 9 k.); inflyttade 43 (23 m. 20 k.), utflyttade 26 (13 m. 13 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 636; ökning 14.
Församlingens äldsta 89 år.

Norranda: födda 4 (2 m. 2 k.) döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 17 (7 m. 10 k.), utflyttade 22 (8 m. 14 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 305; minskning 5.
Äldsta: 87 år.
Pastoratets folkmängd 941; ökning 9.

Hejnum: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 4 (1 m. 3 k.); inflyttade 16 (9 m. 7 k.), utflyttade 16 (9 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 282; hvarken ökning eller minskning.

Bäl: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.); inflyttade 5 (3 m. 2 k.), utflyttade 14 (4 m. 10 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 166; minskning 11 personer.
Pastoratets folkmängd 448; minskning 11.

Källunge: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 37 (16 m. 21 k.), utflyttade 32 (12 m. 20 k.); vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 307, ökning 7 pers.

Vallstena: födda 6 (1 m. 5 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 18 (10 m. 8 k.), utflyttade 16 (7 m. 9 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 329 pers; ökning 2 pers.
Pastoratets folkmängd 636 personer; ökning 9.

Östergarn: födda 12 (7 m. 5 k.), döda 10 (6 m. 4 k.); inflyttade 20 (9 m. 11 k.), utflyttade 15 (7 m. 8 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 7 pers.

Gammelgarn: födda 11 (8 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4 k.); inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 22 (12 m. 10 k.), utflyttade 22 (12 m. 10 k.); vigde 4 par (2 borg.); folkmängd 31 dec. 408; ökning 4 pers.

Ardre: födda 16 (10 m. 6 k.), döda 10 (6 m. 4 k.); inflyttade 30 (15 m. 15 k.), utflyttade 19 (5 m. 14 k.); vigde 3 par (1 borg.); folkmängd 525; ökning 17 personer.
Pastoratets folkmängd 1,536; ökning 28.

Kräklingbo: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 23 (14 m. 9 k.), utflyttade 13 (6 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 414; ökning 12 personer.

Ala: födda 8 (4 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 27 (13 m. 14 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.); vigde 1 par; folkmängd 317; ökning 10 personer.

Anga: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 6 (5 m. 1 k.), utflyttade 11 (6 m. 5 k.); vigde 2 par; folkmängd 256; minskning 5 personer.
Pastoratets folkmängd 987; ökning 17.

Sjonhem: födda 7 (2 m. 5 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 36 (21 m. 15 k.), utflyttade 30 (12 m. 18 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 370; ökning 8.

Viklau: födda 2 (1 m. 1 k.), döda 2 (2 k.); inflyttade 11 (2 m. 9 k.), utflyttade 23 (11 m. 12 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 174; minskning 4.

Vänge: födda 10 (3 m. 7 k.), döda 13 (8 m. 5 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 47 (26 m. 21 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 650; minskning 2.

Butle: födda 12 (6 m. 6 k.), döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 35 (11 m. 24 k.), utflyttade 56 (24 m 32 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 354; minskning 12.

Guldrupe: födda 3 (3 m.), döda 8 (5 m. 3 k.); inflyttade 7 (3 m. 4 k.), utflyttade 6 (3 m. 3 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 244; minskning 4.
Pastoratets folkmängd 1,248; minskning 18.

Dalhem: födda 9 (6 m. 3 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 53 (23 m. 30 k.), utflyttade 46 (21 m. 25 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 602; ökning 11.

Ganthem: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 9 (5 m. 4 k.); inflyttade 15 (5 m. 10 k.), utflyttade 22 (13 m. 9 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 273; minskning 12.

Halla: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.); inflyttade 32 (14 m. 18 k.), utflyttade 37 (20 m. 17 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 307; minskning.
Pastoratets folkmängd 1,182; minskning ?.

Endre: födda 17 (7 m. 10 k.), döda 10 (5 m. 5 k.); inflyttade 30 (12 m. 18 k.), utflyttade 37 (20 m. 17 k.); vigde 1 par: folkmängd 31 dec. 358; hvarken ökning eller minskning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2