God ordning i julfirandet.

Brandkåren i Visby hade utryckning i går.
Den gångna julhelgen har varit den lugnaste på många år förklarar de ordningens upprätthållare som vi i dag varit i kontakt med. Landsfiskalerna ute i våra samhällen har överhuvudtaget intet annat att meddela än att allt varit stilla i helgen och även i Visby har de vakthavande haft ett par lugna dagar, glädjande nog har man också haft fritt från fyllerister. Allmänheten har också klarat julljusen och granarna med försiktighet så att några bränder inte behövt uppstå av den anledningen.
Ett eldsvådetillbud inträffade dock på annandagens eftermiddag, då brandkåren kallades till fastigheten vid Birkagatan 2 på öster. Familjen, som bor på andra våningen, hade i det kulna vädret tänt på en brasa i den öppna spisen men efter en stund märkte man att rök trängde ut i rummet och att den blev alltmer besvärande. Brandkårens experter fann snart att det. brann inuti väggen mot spisen och man måste därför hugga sig igenom väggen från motsvarande rum för att på detta sätt nå eldhärden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Gotländsk sjöman omkom på julafton.

Tragisk olycka i Holmsunds hamn.
På juldagen ingick meddelande till de anhöriga i Visby att donkeymannen Arne Booberg omkommit genom drunkning i Holmsunds hamn. Han hade på julaftonskvällen varit på besök hos kamrater på eh annan båt i hamnen och på vägen därifrån till ångf. Orion, där han var anställd, har han tydligen gått fel och fallit i vattnet utan att någon observerat honom.
När han saknades på juldagens morgon igångsattes draggningar och på annandagen fann man hans kropp i hamnen.
Den bortgångne var född i Visby den 11 juli 1918 och kom i ynglingaåren till sjöss. Bl. a. har han tjänstgjort på Gotlandsbotagets båtar och under hela kriget seglade han utanför spärren på olika fartyg, där han många gånger hade döden i vitögat men alltid klarade sig, tills han nu så oförmodat mötte döden i den lugna norrlandshamnen.
Hans mor och syskon i Visby hade på juldagen samlat släktingar och vänner för att fira äldste sonens 35årsdag, då telegrammet med sorgebudet anlände och vållade sorg och bestörtning. Av syskonskaran på sju barn återstår nu endast tre och familjen har sålunda haft många prövningar att genomgå.
Den bortgångne sörjes närmast av modern, änkefru Sigrid Booberg, samt bröderna charkuterist Karl Axel Booberg och linjearbetare Gösta Booberg i Visby och systern Ingrid, gift med polisman Hans Karlsson i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Ny mangårdsbyggnad i Stenkyrka brann ned på 1 tim.

Två parvlars lek med tomtebloss orsaken.
Inom loppet av en timme brann en mangårdsbyggnad vid Smitts i Stenkyrka i förmiddags ned till grunden. Elden bröt ut genom att ett par 4- och 5-åriga söner till hemmansägaren Kurt Gahnström tände på tomtebloss i övre våningen medan ingen av föräldrarna var inne. Den röde hanen fann näring i tapeterna och byggnaden stod ej att rädda, då det är ont om vatten och det tog för lång tid innan brandkårerna från Stenkyrka och Tingstäde hann till platsen.
Den brunna byggnaden var uppförd av gasbetong för 4 år sedan efter att den gamla också hade härjats av eld. Taket störtade efter en halvtimme och vid halv 12-tiden bara en timme efter eldens utbrott — återstod endast skorstenen och delar av yttermurarna. I andra våningen, fanns inget lösöre utan mest vindsutrymmen, där bl. a. förvarades en del kläder jämte föda till djuren för vintern samt brödsäd för familjen. Allt detta blev givetvis lågornas rov. Däremot lyckades tillstädesskyndande grannar hjälpa till med räddandet av alla värdefullare inventarier i nedre. våningen. I skrivande stund brinner det ännu i källarvåningens trävirke. En intillliggande flygel lyckades man trots dess omedelbara närhet rädda.
Ägaren,.som då. elden utbröt. befann sig hos en granne, gör glädjande nog ingen ekonomisk förlust, ty fastigheten var försäkrad till sitt fulla värde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

75-åring föll från lass, skadades svårt.

75-årige f. hemmansägaren Hjalmar Pettersson, Hägdarve i När, föll i går från vagnen, när han skulle köra hem ett lass släke från Närsholm. Han skadades så svårt, att han i ambulans måste föras till lasarettet, där han kvarligger för vård.
Gamlingen satt på lasset tillsammans med en sonson. Då tömmarna av någon anledning trasslade in sig i hjulen böjde han sig åt sidan för att reda ut tömmarna och drogs då av lasset och föll till marken. Han föll på rygg och skadade sig synnerligen illa. Av allt att döma har han brutit revben och möjligen ådragit sig andra inre skador.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

En olyckshändelse

inträffade i morse vid Ålarve i Rone i det att en 15-årig yngling Lars Evert Holmström vid arbete på ett magasin råkade få en nedfallande säck med gödning över ena underbenet, varvid detta bröts. Ynglingen fördes i bil till dr Walinder i Hemse, som ägnade honom den första vården. Den skadade fördes sedan till lasarettet, där han nu vårdas och befinner sig efter omständigheterna väl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Sjunkna ronebåten har åter bärgats.

Den fiskebåt som natten till onsdagen sjönk i farleden. till Ronehamn, varvid de båda fiskarna. Bertil Gabrielsson och Hans Sävstrand med knapp nöd klarade sig från att drunkna, har nu genom dykarhjälp kunnat bärgas. Den låg på sex meters djup och hade en tio tum lång och en halv tum bred läcka vid förstäven på styrbords sida. Tydligen har läckan uppstått genom isens tryck och båten fylldes mycket hastigt, de båda männen hade endast stått på flaket i 3-4 min. förrän båten sjönk. En ödets nyck var det också att isflaket fanns invid båten — några meter längre bort hade man inte haft denna möjlighet till räddning. Man hade också sinnesnärvaro att snappa åt sig en nyfångad lax jämte en del av garnen och linorna.
Två av de män som på ett avgörande sätt deltog i räddningsarbetet var fiskarna Georg Claesson och Nils Nilsson, som bemannade en flatbottnad båt från motorseglaren Siri, vilken körde fast i isen 700 meter från de nödställda. De båda fiskarna halade sig fram med hjälp av båtshakar och man lyckades också nå fram till de nödställda. På återvägen från flaket kom som förut nämnts en fiskekutter till hjälp och förde männen in till Ronehamn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 December 1946
N:r 297

Fälg till bilring slog av finger.

En montör vid Motorcentralens vulkverkstad skulle i dag sätta på däck på ett bilhjul, då fälgen plötsligt gick sönder. Automatiskt försökte montören skydda sig med högra handen, varvid fälgen slog av handens lilfinger, o. fortsatte upp i pannan på mannen. Han fördes omedelbart till lasarettet, där man amputerade fingret och såg om övriga skador. Efter vården har han fått återvända hem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Ronehamnsfiskare flydde till isflak när båten sjönk.

Ronehamnsfiskarna Hans Sevstrand och Bertil Gabrielsson räddades på onsdagen från en nog så riskabel tillflykt på ett isflak. De hade på grund av issvårigheter inte kunnat ta sig iland på onsdagsnatten, varför de ankrat och lagt sig att sova.
På morgonen vaknade de av att kojen var till hälften fylld med vatten. I all hast måste de lämna båten och lyckades ta sig upp på isflaket.
Alla sina tillhörigheter hade de lämnat kvar i båten och situationen var lyster, inte minst som det ännu var ångt kvar till gryningen. Då och då ände de eld på papperslappar, som le lyckligtvis hade i fickorna och vid 7-tiden på morgonen uppmärksammades rökstrimmorna från land. Motorfartyget ”Siri” från Slite skickades omedelbart ut tillsammans med en flateka, som bemannats av fiskarna Georg Klasson och Nils Nilsson. Men fartyget kunde inte forcera isen utan måste uppge försöket. Fiskarna Einar Gardell och Oskar Holgersson gick då ut i sira kutter och lyckades vid 11-tiden rädda de nödställda, som då var ganska medtagna.
Den sjunkna fiskekuttern var på 29 fot och har nyligen köpts i Blekinge. Man håller för troligt, att någon läcka uppstått på båten så att den sjunkit.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Visbysjöman drunknad i Göteborg.

En 49-årig båtsman Artur Oskar Gabrielsson, som varit försvunnen sedan 3 dec., anträffades på söndagsmiddagen drunknad i Frihamnen. Gabrielsson, som var anställd på motorfartyget Mattawunga, vilken vid tiden för Gabrielssons försvinnande låg i Frihamnen, hade nämnda dag varit i staden och besökt en restaurang och sedan i droskbil färdats till båtens förläggningsplats. Antagligen har han fallit i vattnet då han skulle gå ombord på fartyget. Gabrielsson var ogift och hemmahörande i Visby.
Han var äldste son till f. d. tull-överuppsyningsman Aug. Gabrielsson i Visby och hans maka. Han har varit sjöman i all sin tid och varit med om både torpederingar, minsprängningar och andra haverier under de båda världskrigen. Hösten 1945 kom han hem efter att ha varit borta i inte mindre än 16 år, och var då hemma till den 11 januari, då han ånyo gick till sjöss. Sedan dess har han seglat bl. a. på Afrika, och nu var det meningen, att han åter skulle komma hem och hälsa på sin föräldrar till jul. Men det blev ingen hemresa ay. I stället fick föräldrarna och syskonen underrättelsen att han saknades och sannolikt hade drunknat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

A 7-värnpliktig överkörd och dödad i Tofta.

Föll från pjäsbil under övning i mörker.
Under övning i mörker på Tofta skjutfält i dag på morgonen överkördes och dödades värnpliktige 361-18-45 Allan Lennart Hofvander, 16 batteriet, A 7. Närmare omständigheter om den sorgliga olyckan har hittills inte kunnat utredas.
Batteriet, som denna vecka dagligen haft övningar på Tofta-fältet, skulle vid 6-tiden på lördagsmorgonen byta ställning. Hofvander satt under färden på en pjäsbil tillsammans med 8-10 andra värnpliktiga. Med all sannolikhet har han i mörkret fallit av bilen och blivit överkörd utan att någon av kamraterna märkt det. Stadsfiskalen har hand om utredningen.
Allan Lennart Hofvander, som var född den 23 febr. 1925 i Finja församling i Kristianstads län, var hemmahörande i Väskinde. Han hörde till årets värnpliktiga och var i det civila anställd som lokeldare vid Gotlands Järnvägar. Närmast sörjes han av fadern, plåtslagare Jöns Hofvander, Väskinde, och hans maka Anna samt åtta syskon.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291