Vestlund, Robert Emanuel, Hemmansägare.

Lummelunda skyttegille.
Lundbjers, Martebo. Född den 6 juli 1892 i Gävle. Föräldrar: Erik Vestlund o. h. h. Rosa Vestlund. Medlem i gillet sedan 1918, instruktör ett flertal Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Vallin, Olof Viktor Melker, Hemmansägare.

Lummelunda skyttegille.
Lundbjers, Martebo. Född den 5 juli 1888 i Lummelunda församling. Föräldrar: Otto Vallin o. h. h. Anna Vallin. Gift 1919 med Hermanna Lofvegren. Medlem i gillet sedan 1907, styrelseledamot och sekreterare ett flertal år, v. sekreterare. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, sfb SkytteM br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Vallin, Igot Karl, Byggmästare.

Lummelunda skyttegille.
Kinner, Martebo. Född den 8 februari 1906 i Lummelunda församling. Föräldrar: Emil Pettersson o. h. lm. Hilda Pettersson. Gift 1929 med Astrid Enström. Medlem i gillet sedan 1915. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Johansson, Verner Gustav Andreas, Jordbrukare.

Lummelunda skyttegille.
Kinner, Martebo. Född den 10 februari 1905 i Kinner, Martebo. Föräldrar: Anders Johansson o. h. h. Hilma Johansson. Gift 1940 med Signe Stenberg. Medlem i gillet sedan 1923. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Jansson, Lars Emanuel, Jordbruksarbetare.

Lokrume skyttegille.
Hammars, Martebo. Född den 22 november 1921 i Stockholm. Föräldrar: Ruben Jansson o. h. h. Ella Jansson. Medlem i gillet sedan 1936. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Lokrume skyttegille.

Landsbygden. Martebo.

MARTEBO, 25 nov.
I Nordermyrs utdikningsföretag hölls i går sammanträde i Martebo kommunalrum för val av ordförande och ledamot i arbetsstyrelsen efter framlidne löitnant C. O. Pettersson i Stenkyrka. Som ledamöter i styrelsen kvarstå J. Gardell, Karlslund i Martebo, och Oskar Höggren, Kvie i Stenkyrka, och efter hr Pettersson nyvaldes Rudolf Liliegren, Roshage i Stenkyrka. Till ordförande nyvaldes hr Gardell.
Rörande de ekonomiska svårigheter, i vilka företaget kommit, kunde på sakens nuvarande ståndpunkt inga åtgärder vidtagas, utan avgörandena i detta avseende måste t.v. anstå, tills situationen hunnit klarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lundin, Georg Reinhold Emanuel, Vägarbetare.

Högbro skytteförening.
Karlsdal, Halla, Fack 51, Romakloster. Född den 4 augusti 1906 i Martebo församling. Gift 1932 med Anna Thomsson. Medlem i föreningen sedan 1943, tidigare medlem i Follingbo skyttegille. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Högbro skytteförening.

Förlovade

Bertil Ohlsson, Martebo
och
Inez Larsson, Halla.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Söderström, Sigvard Vilhelm Adolf, Hamnarbetare.

Follingbo skyttegille.
Klinte, Follingbo, Visby. Född den 25 februari 1919 i Martebo. Föräldrar: Olof Söderström o. h. h. Augusta Söderström. Medlem i gillet sedan 1934. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Follingbo skyttegille.