Anbud å åkande landtbrefbäring

å linjen Martebo poststation—Lummelunda skolhus—Nygranne—Ungsmiss—Stenkyrka poststation tre gånger i veckan från och med den 1 april 1915 mottagas till och med den 30 januari 1915 av postmästaren i Visby, vilken jämte poststationsföreståndarna i Martebo och Stenkyrka lämnar närmare upplysningar.
Linköping den 12 januari 1915.
Postdirektören i östra distriktet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Sanda: Födda 21 (7m 14k), död 15 (7m 8k); inflyttade 29 (13m 16k), utflyttade 32 (14m 18k); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 855; ökning 3.

Västergarn: Födda 6 (4m 2k), döda 9 (6m 3k.); inflyttade 8 (5m 3k), utflyttade 26 (15m 11k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 282; minskning 21.

Mästerby: Födda 10 (8m 2k), döda 9 (4m 5k); inflyttade 45 (22m 23k). utflyttade 22 (9m 13k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 455; ökning 24.
Hela pastoratets folkmängd 1,592 personer; ökning 6.

Stenkumla: Födda 8 (3m 5k), döda 10 (6m 4k); inflyttade 41 (18m 23k), utflyttade 31 (13m 18k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 468; ökning 8 personer.

Västerhejde: Födda 14 (8m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 57 (29m 28k), utflyttade 38 (15m 23k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; ökning 23.

Träkumla: Födda 6 (4m 2k), döda 8 (6m 2k); inflyttade 10 (7m 3k), utflyttade 31 (17m 14k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 238; minskning 23.
Hela pastoratets folkmängd 1,219; ökning 8.

Stenkyrka: Födda 6 (4m 2k), döda 17 (6m 11k); inflyttade 47 (17m 30k), utflyttade 42 (17m 25k); vigde 3par; folkmängd 31 dec. 694; minskning 6 personer.

Tingstäde: Födda 7 (5m 2k), döda 6 (3m 3k); inflyttade 38 (19m 19k), utflyttade 33 (16m 17k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 474; ökning 6 personer.
Pastoratets folkmängd 1,168; hvarken ökning eller minskning.

Vall: Födda 7 (4m 3k), döda 7 (3m 4k); inflyttade 29 (10m 19k), utflyttade 17 (9m 8k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 328; ökning 12.

Hogrän: Födda 9 (3m 6k), döda 2 (1m 1k); inflyttade 20 (9m 11k), utflyttade 28 (15m 13k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 337; minskning 1.
Pastoratets folkmängd 665; ökning 11.

Vamlingbo: Födda 18 (8m 10k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 21 (12m 9k), utflyttade 40 (18m 22k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 643; minskning 11.

Sundre: Födda 5 (4m 1k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 9 (4m 5k), utflyttade 4 (2m 2k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 199; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 842; minskning 6.

Vänge: Födda 6 (2m 4k), döda 13 (9m 4k); inflyttade 30 (18m 12k), utflyttade 29 (13m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 649; minskning 6.

Buttle: Födda 6 (3m 3k), döda 5 (4m 1k); inflyttade 14 (9m 5k), utflyttade 19 (7m 12k); vigde 2 par; folkmängd 331; minskning 4.

Guldrupe: Födda 4 (3m 1k), döda 6 (2m 4k); inflyttade 6 (2m 4k), utflyttade 6 (3m 3k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 249; minskning 2.

Tidningen söderklippt saknar en socken…. (Gutar Förr)

Östergarn: Födda 10 (6m 4k), döda 14 (8m 6k); inflyttade 32 (14m 18k), utflyttade 10 (2m 8k); vigde 3 par, 1 borg.; folkmängd 31 dec. 626; ökning 18.

Ardre: Födda 11 (5m 6k), döda 5 (2m 3k); inflyttade 28 (12m 16k), utflyttade 27 (11m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 534; ökning 7.

Gammelgarn: Födda 9 (4m 5k), döda 10 (8m 2k); inflyttade 19 (7m 12k), utflyttade 23 (8m 15k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 1,569; ökning 20.

Alfva: Födda 12 (6m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 31 (11m 20k), utflyttade 29 (17m 12k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 487; ökning 4; äldste församlingsmedlemmen 82 år.

Hemse: Födda 19 (8m 11k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 53 (19m 34k), utflyttade 65 (30m 35k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 845; minskning 3; den äldste 92 år.
Pastoratets folkmängd 1,332; ökning 1 person.

Follingbo: Födda 17 (9m 8k), döda 2 (2k); inflyttade 64 (35m 29k), utflyttade 45 (19m 25k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 531; ökning 34.

Akebäck: Födda 5 (3m 2k), döda 6 (1m 5k); inflyttade 6 (4m 2k), utflyttade 17 (12m 5k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 125; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 716; ökning 22.

Hejde: Födda 10 (1m 9k), döda 6 (4m 2k); inflyttade 21 (11m 10k), utflyttade 32 (7m 25k); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 583; minskning 7.

Väte: Födda 12 (6m 6k), döda 8 (3m 5k); inflyttade 39 (19m 20k), utflyttade 27 (12m 15k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 16.
Pastoratets folkmängd 1,186; ökning 9 personer.

Maretbo: Födda 7 (2m 5k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 35 (13m 22k), utflyttade 43 (24m 19k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 368; minskning 6.

Lummelunda: Födda 9 (5m 4k), döda 7 (5m 2k); inflyttade 25 (17m 8k), utflyttade 28 (14m 14k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 747; minskning 5 pers.

Väskinde: Födda 28 (17m 11k), döda 13 (3m 10k); inflyttade 70 (35m 35k), utflyttade 62 (32m 30k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 798; ökning 23; äldste medlemmen 89 år.

Bro: Födda 7 (3m 4k), döda 7 (4m 3k); inflyttade 16 (8m 8k), utflyttade 31 (14m 17k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 302; minskning 15; den äldsta 88 år.
Pastoratets folkmängd 1,100; ökning 8.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion som förrättas vid Etebols i Lummelunda torsdagen den 13 mars kl. 11 f. m. låter landtbrukare R. Smitterberg försälja: 67/256 mantal Etebols som det nu befinnes med utsådt höstsäde. Egendomen består af omkring 35 tunnland förstklassig åker, och ungefär lika areal hagmark med skog öfver husbehof, 1 stor trädgård med många ädla fruktträd, vatten A gården året om. Åbygnaderna som äro praktiska och vackert belägna äro nybygda för ungefär 20 år sedan. Tillträde kan ske genast. Hypoteksinteckning underlättar köpet. Betalningsvilkoren, som blifva förmånliga, tillkännagifvas före utropet. Pröfningsrätt förbehåller.
Stenkyrka i februari 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Auktion i Lummelunda.

Genom offentlig auktion som förrättas vid Etebols i Lummelunda fredagen 21 februari kl. 11 f. m. låter hemmansägare K. Husell m. fl. försälja: 1 draghäst, 4 st. unga goda mjölkkor, somliga kalffärdiga, 1 arbetsvagn, 1 par nya arbetskalkar, 1 ressläde, vänd- och spetsplogar, harfvar, foderhäck, 1 rotfruktskärningsmaskin, skrof, 2:ne enbetsselar, grimma, ryktdon, täcke och hästklockor, 3,000 kilo morötter, 3,000 kilo bortfelderrofvor, 1,000 kilo foderbetor, snickareverktyg, 1 imperialsäng, 1 runrit bord en symaskin, 1 parti böcker m. m.
Betalningsanstånd för af mig godkände inropare till 1 september.
Vid samma tillfälle försäljes en hage under Etebols hemman omkring 4 tunnland.
Stenkyrka i februari 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Kungörelse.

Borgenärerna i handlanden Emrik Hallgrens i Tingstäde denna dag började konkurs äro genom offentlig stämning kallade att den 7 nästa april före klockan 12 i Allekvia bevaka sina fordringar inför domaren i Gotlands norra härad.
Lummelund den 4 februari 1913.
På domareämbetets vägnar
C. Nordenström.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Auktion å virke och ved vid Tjuls i Lummelunda.

Tisdagen den 4 instundande febr uari kl. 10 f. m. låter grosshandlaren Frans Degerman genom offentlig auktion försälja omkring 90 tolfter prima bräder, 140 toifter vrakbräder, 25,000 st prima spån, 10,000 st vrakspån, 150 kastel floved, 50 kuster tvetved, diverse sparrar, battens, ribb samt stängselstolpar af ek.
Betalningsanstånd för vederhäftige inropare till, 1 september.
Slite den 29 januari 1913
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Hushållningsgillena.

Lummelunda hushållningsgille har till ledamot i bestyrelsen omvalt landtbrukaren C. Th. Anschütz i Binge och till suppleant landtbr. Ernst Björkegren, Pajse i Martebo. För val af ledamöter i nötpremieringsnämden utsågs hr Anschätz till ombud och till ombud för val af ledamöter i nämden för premiering af mindre jordbruk landtbr. G. O. Thorell, Kvie i Martebo, som äfven utsågs att närvara vid det beramade sammanträdet i svinslakthusfrågan. Till nya ledamöter af hushållningssällskapet för eslogos 4 personer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1912-1913, benäget meddslade af pastorsämbetena:

Veskinde: födda 21 (10 m. 11 k.), döda 7 (4 m. 3 k.); inflyttade 81 (38 m. 43 k.), utflyttade 56 (25 m. 31 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec, 762; minskning 1.

Bro: fädda 4 k., döda 7 (2 m. 5 k.); inflyttade 53 (29 m. 24 k.), utflyttade 36 (16 m. 20 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 298; ökning 14.
Pastoratets folkmängd 1,060; ökning 13.

Martebo: födda 11 (6 m. 5 k.). döda 4 m.; inflyttade 27 (14 m. 13 k.), utflyttade 67 (33 m. 34 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 363; minskning 33.

Lummelunda: födda 5 (1 m. 4 k.), döda 6 (1 m. 5 k.); inflyttade 30 (15 m. 15 k.), utflyttade 45 (26 m. 19 k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 379; minskning 17.
Pastoratets folkmängd 742; minskning 50.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8

Gotlands hästavels- och hingst ägareförening

har i dag hållit sitt årssammanträde på stadshotellet under ledning av Bisp. F. Frigren.
Föreningens inkomster och utgifter hava under året balanserat å kr. 2,270:05 med en behållning låd årets slut av kr. 347:56. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Till ledamöter av denna återvaldes lantbrukaren C. Ahlsten, Koparve i Alva och nyvaldes godsägaren Hugo Karlström, Tjouls i Lummelunda. Till suppleant nyvaldes. landstingsman L. Hansson, Gagnvide i När. Revisorer blevo godsägare Erik Hansen, Norrbys i Follingbo och löjtnant E. Bonthron, Hästnäs, och suppleant för dessa lantbrukare Joh. Bergström, Nickarve i Vänge.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 Mars 1920.
N:r 72

Auktion å kreatur och utsäde m. m. å Tjouls gård i Lummelunda

förrättas lördagen den 27 innevarande mars kl 1 e. m. varvid försäljas:
Kreatur: 2 st. hästar, därav ett treårigt, premierat varmbiodssto, 8 st. mjölkkor och betäckta kvigor, samt 9 st. får med ungar.
Fullgott utsäde bestående av 6,000 kg. gullkorn, 4,000 kg. Wiktoriaärter, blandsäd av ärter, vicker, korn och havre samt ett parti rosenpotatis.
Diverse foderbetor, bortteiderrovor, hö samt höst- och vårsädeshalm.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den 1 nästkommande september.
Hellvi i mars 1920.
Arvid Mörrby.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 22 Mars 1920.
N:r 68.