Idrott och sport.

Gotlands motorförenings orienteringstävling
natten till söndagen blev en synnerligen lyckad sådan, spännande och ganska svår, utan att dock materielen bör ha blivit så illa åtgången. Deltagarna torde ha varrit ganska nöjda med densamma, och det enda man kan beklaga var att motorcyklarna icke kunde fullfölja tävlingen. Starten gick kl. 7 på lördagskvällen från platsen utanför J. E. Siltbergs bilaffär på Kung Magnus väg, och körordern, som då utdelades förutsatte att deltagarna skulle återvända dit, men vid återkomsten fingo de nya order vid Österby och körde i stället till västra mynningen av Lancastergränd, där ännu en körorder utdelades och deltagarna sändes ut på södra Gotland, där prövningarna fortsatte.
Från Visby bar det emellertid först norrut på första etappen. Vägen över Annelund—Hästnäs—Gellungs i Vestkinde—kanalen—Etebols i Lummelunda —vägskälet c:a 500 meter väster om H i Hangvar—Sigsarve i Hangvar—Halls kyrka—Nors— Hallshuk—Vestös—Ganns ödekyrka—Ytlings i Othem—Boge—Hejnum kyrka—Tomase i Lokrume—skolan Haltarve—Björnungs i Lokrume—»granar» i Bro—Vatlings i Fole—Hejdeby—Visby (Lancastergränd)—Norrgårda i Tofta—Ragnvalds södra—Eskelhem—Mästerby kyrka—handelsboden i Väte—Gullarve i Väte—Dals—Krämplösa—över skogen till landsvägen från Lojsta vid Stebstu—Ejmunds—Stenkumla kyrka—Visby och målet.
Alla tre motorcyklarna mäste ge upp strax i början av tävlingen, och en av bilarna fastnade vid en vändning uppe i Lummelunda, vilket sinkade en del, varpå bilen ifråga i Hallsskogarna körde bort sig och gav upp. Det blev alltså sju bilar, som toga sig tillbaka till Visby, men av dessa kommo endast 5 medan målet ännu var öppet, d. v. s. till kl. 6 på söndagsmorgonen. I mål inkommo ekipagen i följande ordning: nr 2 Sellin på Ford kl. 4,38, nr.8 Norman, Chevrolet, 4,41; nr 11 Knut Falck, Ford, 4,42; nr 4 Gustaf Falck, Opel, 5,19; nr 5 Leibertz, Whipet, 5,24; nr 10 Elisabeth Johansson, Pontiac, några minuter över 6. Nr 12 Ekdahl på Ford hade ännu på förmiddagen icke avhörts, men lär ha fyllt bensin i Hejde vid 6-tiden på söndagsmorgonen.
Då man teoretiskt beräknat att första man skulle kunna vara i mål kl. 1 på natten, visa ju ovanstående tider att vägarna och orienteringen bjudit en hel del svårigheter. Vägarna voro frusna med uppblött mark under, och väglaget tvingade sålunda förarna till försiktighet. Allt avlöpte väl och utan olyckshändelser. Tävlingen har omfattats med det största intresse av förarna, och allmänna meningen lär vara att tävlingen var lika lyckad som intressant. Tack vare prickbelastningen torde det icke bli någon svårighet att skilja förarna åt — de som av allt att döma ligga bäst till äro hrr Norman och Gustaf Falck, men slutligt besked härom kan först erhållas sedan tävlingsledningen och prisdomare fått närmare granska resultaten och protokollen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Wahlström, Oskar Arvid Petter, Byggmästare.

Lummelunda skyttegille.
Grausne, Stenkyrka. Född den 3o juli 1875 i Grausne, Stenkyrka. Föräldrar: Vilhelm Wahlström o. h. h. Lovivisa Wahlström. Gift 1898 med Alma Björkander. Medlem i gillet sedan 1893, sekreterare i fyrtio skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Wallin, Hans Gunnar Valdemar, Jordbruksarbetare.

Lummelunda skyttegille.
Stenstugu, Stenkyrka. Född den 27 december 1924 i Kinna, Lummelunda församling. Föräldrar: Algot Wallin o. h. h. Ester Wallin. Medlem i gillet sedan 1939. Hv. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skidskyttem g, Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Wallin, Bertil Karl Viktor, Jordbruksarbetare.

Lummelunda skyttegille.
Sorby, Stenkyrka. Född den 9 januari 1910 i Lummelunda församling. Föräldrar: Algot Wallin o. h. Ester Wallin. Gift 1938 med Maria Annas. Medicin i gillet sedan 1929. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Wallin, Axel Elis Herbert, Jordbruksarbetare.

Lummelunda skyttegille.
Sorby, Stenkyrka. Född den 20 februari 1911 i Lummelunda församling. Föräldrar: Algot Wallin o. h. h. Ester Wallin. Medlem i gillet sedan 1929. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem s, Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Wahlström, Karl Oskar, Hemmansägare.

Lummelunda skyttegille.
Grausne, Stenkyrka. Född den 1 maj 1900 i Stenkyrka församling. Gift 1930 med Helny Broström. Medlem i gillet sedan 1915, sekreterare. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Viberg, Sture Olof Edmund, Fiskare.

Lummelunda skyttegille.
Kambs, Etebols, Visby. Född den 16 november 1897 i Skarpek. Föräldrar: Olof Viberg o. h. h. Hilda Viberg. Gift 1931 med Annie Ljunggren. Medlem i gillet sedan 1912. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Vestlund, Robert Emanuel, Hemmansägare.

Lummelunda skyttegille.
Lundbjers, Martebo. Född den 6 juli 1892 i Gävle. Föräldrar: Erik Vestlund o. h. h. Rosa Vestlund. Medlem i gillet sedan 1918, instruktör ett flertal Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Vestberg, John Olof Gotthard, Byggmästare.

Lummelunda skyttegille.
Broungs, Stenkyrka. Född den 5 maj 1904 i Hejnums församling. Föräldrar: Gottfrid Vestberg o. h. h. Eda Vestberg. Gift 1930 med Ester Hellenberg. Medlem i gillet sedan 1940, tidigare medlem i Hejnums skytteförening. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.

Vallin, Olof Viktor Melker, Hemmansägare.

Lummelunda skyttegille.
Lundbjers, Martebo. Född den 5 juli 1888 i Lummelunda församling. Föräldrar: Otto Vallin o. h. h. Anna Vallin. Gift 1919 med Hermanna Lofvegren. Medlem i gillet sedan 1907, styrelseledamot och sekreterare ett flertal år, v. sekreterare. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, sfb SkytteM br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Lummelunda skyttegille.