Folkmängden på Gotland.

Östergarns socken: Födda 3 (2 m. 1 k.), döda 8 (4 m. 4 k.), inflyttade 28 (14 m. 14 k.), utflyttade 21 (13 m. 8 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec. 590, ökning 2.

Gammelgarns socken: Födda 6 (3 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4. k.), inflyttade 13 (9. m. 4 k.), utflyttade 22 (10 m. 12 k.), vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 402, minskn. 9.

Ardre socken: Födda 10 (3. m. 7 k.), döda 8 (5 m. 3 k.), inflyttade 43 (19 m. 24 k.), utflyttade 36 (18 m. 18 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec. 529, ökning 9.

Eskelhem socken: Födda 12 (8 m. 4 k.), döda 8 (3 m. 5 k.), inflyttade 28 (17 m. 11 k.), utflyttade 41 (20 m. 21 k.), vigde 3 par. Folkro. 31 dec. 642, minskn. 9.

Tofta socken: Födda 9 (6 m. 3 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 23 (9 m. 14 k.), utflyttade 15 (6 m. 9 k.), vigde 5 par. Folkm. 31 dec. 490, ökning 7.

Kräklingbo socken: Födda 7 (3 m. 4 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 18 (8 m. 10 k.), utflyttade 25 (18 m. 7 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec. 408, minskn. 5.

Ala socken: Födda 4 (1 m. 3 k.), ingen död, inflyttade 11 (5 m. 6 k.), utflyttade 17 (7 m. 10 k.). Folkm. 31 dec. 323, minskn. 2.

Anga socken: Födda 8 (1 m. 7 k.), döda 5 (3 m. 2 k.), inflyttade 34 (17 m. 17 k.), utflyttade 26 (14 m. 12 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 278, ökning 11.

Roma socken: Födda 9 (4 m. 5 k.), döda 10 (4 m. 6 k.), inflyttade 87 (35 m. 52 k.), utflyttade 68 (36 m. 32 k.), vigde 2 par. Folkm. 31 dec. 807, ökning 18.

Björke socken: Födda 8 (4 m. 4 k.), döda 3 (1 m. 2 k.), inflyttade 46 (21 m. 25 k.), utflyttade 35 (17 m. 18 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 407, ökning 16.

Närs socken: Födde 17 (10 m. 7 k.), döda 11 (5 m. 6 k.), inflyttade 16 (7. m. 9 k.), utflyttade 15 (5 m. 10 k.), vigde 4 par. Folkro. 31 dec. 864, ökning 7.

Lau socken: Födda 6 (4 m. 2 k.), döda 2 (2 k.), inflyttade 14 (4 m 10 k.), utflyttade 18 (5 m. 13 kv.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec. 469, oförändrat

Gothem socken: Födda 9 (5 m. 4 k.), döda 11. (8 m. 5 k.), inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 27 (11 m. 16 k.), vigde 4 par. Folkm. 31 dec. 618, minskn. 8.

Norrlands socken: Födda 10 (7 m. 3 k.), döda 2 (1 m. 1 k.), inflyttade 11 (6 m. 5 k.), utflyttade 24 (10 m. 14 k.). Folkm. 31 dec. 326, minsk. 5.

Stenkyrka socken: Födda 5 (4 m. 1 k.), döda 12 (4 m. 8 k.), inflyttade 39 (20 m. 19 k.), utflyttade 55 (21 m. 34 k.), vigde 7 par. Folkm. 31 dec. 696, minskn. 23.

Martebo socken: 7 (7 m.), döda 4 (2 m.), inflyttade 34 (18 m. 16 k.), utflyttade 34 (20 m. 14 k.), vigde 6 par. Folkm. 31 dec. 359, ökning 5.

Tingstäde socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (1 m. 3 k.), inflyttade 29 (15 m. 14 k.), utflyttade 57 (28 m. 29 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 473, minskn. 25.

Lummelunda socken: Födda 8 (6 m. 2 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 33 (14 m. 19 k.), utflyttade 33 (19 m. 14 k.), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 877, ökning 2.

Västkinde socken: Födda 12 (6 m. 6 k.), döda 13 (5 m. 8 k.), inflyttade 81 (36 m. 45 k.), utflyttade 78 (39 m. 39 k,), vigde 3 par. Folkm 31 dec. 826, ökning 2.

Bro socken: Födda 9 (3 m. 6 k.), döda 4 (3 m. 1 k.), inflyttade 29 (15 m. 14 k.), utflyttade 25 (13 m. 12 k), vigde 1 par. Folkm. 31 dec. 326, ökning 9.

Fole socken: Födda 7 (4 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 26 (16 m. 10 k.), utflyttade 39 (23 m. 16 k), vigde 1. par. Folkm. 31 dec. 458, minskn. 12.

Lokrume socken: Födda 8 (5 m. 3 k.), döda 7 (2 m. 5 k.), inflyttade 51 (26 m. 25 k.), utflyttade 49 (25 m. 24 k.), vigde 4 par. Folkm 31 dec. 474, ökning 3.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Auktion i Lokrume.

ONSDAGEN DEN 5 JAN. kl. 11 f. m. låter BERNHARD NILSSON, HAMMARS, genom offentlig auktion försälja: 15 st. goda reaktionsfria mjölkkor, varav en del äro renrasiga, 2 st. bet. ungsuggor, 10 ton höstsädeshalm, 10 ton hö, 5,000 kg. vete och vetemjöl, c:a 5,000 kg. sortren Erdgold potatis, ett parti torr tvet- och grenved m. m.
Betalningsanstånd, med vanligt äganderättsförbehåll, till den 1 oktober 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304

Höstens svinräkning.

Till jordbruksdepartementet har nu avlämnats definitiva siffror från höstens svinräkning, utvisande att antalet svin sedan hösten 1936 minskats med nära 87,000 till 1,357,195 inom Svea- och Götaland.
Bl. a. kan nämnas, att antalet svin räknats i Gotlands norra härad till 15,656, och Gotlands södra 14,715. Med tillägg av i Visby förekommande 398 svin blir det sammanlagt 30,769 svin å Gotland. Bland de socknar, som förete större svinstam märkas Västkinde med 1,037 djur, Hablingbo 581, Dalhem 702, Väte 538, Lokrume 591, Havdhem 793, Stenkyrka 683, Lärbro 551, Roma 569 och Levede 555. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 december 1937
N:r 286

Taxeringsnämnderna och deras ordförande.

Kungörelse nu utfärdad.
Länsstyrelsen har nu utfärdat kungörelse angående taxeringsnämnderna och deras uppgifter, i samband varmed publicerats uppgift å taxeringsdistriktsindelningen samt de utsedda ordförandena och kronoombuden.
Visby stad indelas i två distrikt. Ordförande i första distriktet, som omfattar Strandroten, Norderroten, S :t Hansroten och Klinteroten, är landssekreterare Abr. Löf, och i andra distriktet, som omfattar områdena utanför stadsmuren, överlantmätare Göran Hillert. Kronoombud i andra distriktet är tullförvaltare Karl Berggren, i första distriktet har kronoombud ännu icke utsetts.
På landsbygden hava följande personer utsetts till ordförande i följande distrikt (kronoombuden för respektive delområden inom parentes):
Fole, Lokrume, Västkinde och Bro (e. landskanslist Paul Carlson), Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda (folkskollärare Olof Bolin) landsfiskal Thure Holmqvist, Visby.
Roma, Björke, Follingbo och Akebäck (stationsinspektor Carl Sandberg) disponent T. Lindman, Roma Kloster.
Dalhem, Ganthem, Halla, Hörsne med Bara (stationsföreståndare Alfred Hoffman), Vänge (folkskollärare Sven Lundström), Sjonhem (kapten Oscar Nettrén) landsfiskal Rolf Sewed Tigerhielm, Roma Kloster.
Endre och Hejdeby (agronom A. G. Olofsson), Hejnum, Bäl, Källunge och Vallstena (banvakt B. Nyström), Gothem och Norrlanda (fjärdingsman Karl Lindahl) folkskollärare Aug. Höggren i Hejnum, Bäl.
Barlingbo och Ekeby (disponent Einar Persson), Slite köping och Bo-ge (ing. C. W. Pedersön) landskontorist Eric Viberg, Visby.
Fårö och Rute (inspektor Gustaf du Rietz) förvaltare O. G. A. Hoffman, Rute.
Hang-var (folkskollärare Helge Dahlqvist), Lärbro (nämndeman Percy Falk) landsfiskal B. Bonde, Slite.
Östergarn Gammelgarn, Ardre och Alskog (folkskollärare A. D. Gardell), Lye, Garda och Etelhem (stationsföreståndare Carl Svallingson), Kräklingbo (folkskollärare K. A. Hall) e. o. hovrättsnotarie Fredrik Åberg, Ljugarn.
Stenkumla, Västerhejde, Träkumla (häradsskrivare Hans Hultgren), Vall, Hogrän och Atlingbo (+nämndeman K. V. Palmqvist), Hejde (lantbr. J. D. Mattsson) löjtnant Reinh. Thomsson, Visborgs slätt.
Eskelhem och Sanda (landsfiskal Justus Jakobson), lantbr. Edv. Vallin, Mästerby, Bander.
Klinte (landsfiskal Justus Jakobson) länsbokhållare B. A. Ljungholm, Fardhem (rektor B. Nordlander), i Levede och Gerum (folkskoll. Ivar Larsson), När (folkskollärare Eric Cederlund) landsfiskal O. Hallin, Hemse.
Rone och Eke (lantbr. Fridolf Mattsson) rektor B. Nordlander, Hemse.
Hablingbo (folkskollärare Ture Holma), Öja och Hamra (tullöveruppsyningsman K. I. Blidmark), Vamlingbo (lantbr. O. Wessman) landsfiskal Fritz Stengård, Havdhem.
Havdhem (lantbr. Aug. Jacobsson), Grötlingbo (lantbr. O. Wessman) f. landsfiskal Svante J. Lindström, Burgsvik.
Alva och Hemse (lantbr. Fridolf Mattsson), Eksta och Sproge (lantbr. Malkus Andersson), Burs (direktör A. ThoAn) folkskollärare H. Stengard, Linde, Hemse.
Ledamöter i taxeringsnämnderna för år 1938 ävensom suppleanter, en för varje ledamot, väljas under december månad 1937 å landet av kommunalstämma eller, där kommunalfullmäktige finnas, av dessa samt i Visby stad av stadsfullmäktige.
I Visby stad och Fårö socken bestämmes i sammanhang med valet antalet valda ledamöter i taxeringsnämnden, vilket antal dock för varje taxeringsdistrikt icke får utgöra mindre än tre eller mer än åtta.
Antalet av sådana ledamöter i taxeringsnämnderna, som för de övriga kommunerna å landet skola utses av vederbörande kommunalstämma eller kommunalfullmäktige, är av Kungl. Maj :ts befallningshavande bestämt till fyra för envar av Slite köping samt Lärbro och Klinte kommuner och till tre för envar av övriga kommuner.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 December 1937
N:r 280

Dödsfall Sigrid Anna Olivia Kalmén.

Tillkännagives att min ömt älskade maka och min lilla mamma Sigrid Anna Olivia Kalmén född Sjöblom efter ett långvarigt lidande stilla avled i dag i sitt 41:sta levnadsår, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, åldrig fader, trotjänarinna, släkt och många vänner.
Kroks i Lokrume den 29 juni 1937.
Gunnar Kalmén.
Sigurd.

Du slutat smärtan Och funnit frid men lämnat hjärtan som sakna dig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Auktion i Lokrume.

TISDAGEN DEN 29 JUNI kl. 1 e. m. låter ALBIN AHLSTRÖM, TOMASE, till följe fadigbetens försäljning genom offentlig auktion avyttra sitt lösöre, varav nämnes: Kreatur: Ett tvåårigt sto i 4:e gen,, 4 st, mjölkkor, reaktionsfria, 30 st. höns, Redskap: lastvagn, hästräfsa, kälkrack, arbetskälkar, slåttermaskin, fjäderharv, spetsplog, foderhäck, transportflaskor, slipsten, hyvelbänk. Det mesta av redskapen för enbet. Inre: såsom byrå, bord, en del husgerådssaker m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 november 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 37.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Friköp.

K. m:t har medgivit Elis Olsson att för 235 kr. friköpa honom under nyttjanderätt innehaft område under Prästbostället Lokrume annex n:r 1.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Lysning

till äktenskap emellan snickaren Karl August Widin och hushållerskan Elsa Maria Linnea Ruthström, båda från Visby församling, emellan bokhandlaren Erik Georg Sindell från Västerviks församling och Märta Jenny Elisabet Ekengren från Visby församling, emellan folkskolläraren Felix John Adolf Larsson från Othems församling och ritbiträdet Ingeborg Maria Kristina Fardelin från Visby församling, samt emellan jordbruksarbetaren Harry Anton Pettersson från Lokrume församling och mejeribiträdet Hulda Maria Åslund från Visby församling.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Länsprövningsnämden för årets taxeringar.

Till ledamöter i länsprövningsnämden för årets taxeringar, vilken kommer att sammanträda å tid, som ännu icke bestämts, har k. befhde utsett följande personer, nämligen tullförvaltare Karl Berggren, montören Ivar Johansson, landsfiskalen Thure Holmqvist, alla i Visby, folkskollärare Olof Bolin, Stenkyrka, lantbrukare Olof :Olofsson, Lokrume, fiskaren A. Östergren, Katthammarsvik, lantbrukarna Reinh. Kahlström, Atlingbo, och Malkus Andersson, Eksta, handlanden Einar Broander, Havdhem, och vägmästaren Robert Segergren, Vamlingbo.
Till suppleanter i nämden hava utsetts tullkontoristen John Ahlberg, Visby, folkskollärare Axel Hejdenberg, Fole, disponent T. Lindman, Roma, samt lantbrukarna Oskar Andersson, Bunge, och Hugo Budin, Väte.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Idrott och sport.

Till matchen mot Blekinge,
som går söndagen den 20 dennes i Karlshamn, har följande gotlandslag uttagits: K. S. Wickman, Gute, Erik Karlsson (Malung) VIF, Helge Nilsson, VASK, Gösta Johansson, VAIK, Gustav J. G. Pettersson, VIF, Gustav Pettersson, VAIK, Arne Claesson, VAIK, Bror Nilsson, VAIK, Gösta Eriksson, VAIK, Viktor Pettersson, VIF och Axel Nilsson, VIF. Reserver bli Inge Claesson, VIF och Harald Olsson, Slite IF.
Ledare för truppen blir registrator G. Lövgren och hr Gunnar Rondahl.

Fotbollfinalen för Juniorer
går på söndag på Gutavallen, liksom även semifinalmatchen

Visby cykelklubb
anordna instudande söndag en cykeltävling. Starten går från Gutavallen kl. 8. Banan är för B- och C-klasserna: Gutavallen—Tingstäde—Slite—Källunge—Visby = 75 km. För debutantklassen är banan cirka 38 km. lång och har följande sträckning: Visby—Lokrum—Fole—Visby.

Idrottens dag
På Gotland inledes för Visbys del i kväll kl. halv 7 och fortsätter samma tid i morgon samt på söndag kl, halv 2. I Slite, Burs och Klintehamn gå tävlingarna på söndag.
I Visby deltaga, enligt nu inkomna anmälningar, inte mindre än 150 man. Löpning 200 m. har samlat 84, höjdhopp 87, kula 77 och löpning 3,000 m. 36 man. VIF kommer med den största truppen, 45 man. Sammanlagt äro 18 föreningar anmälda.
Det kan i detta sammanhang nämnas, att vem som helst äger deltaga i Idrottens dag, då man ej behöver vara ansluten till någon förening för att få tävla.
Det 3,000-meterslopp, som torde komma att bli det skarpaste, går i morgon kväll. Då springa nämligen de bekanta Bropojkarna och den liknledes bekante långdistansaren Dahlin, Gute, vilka troligen komma att bjuda varandra en knivskarp konkurrens.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132