Gotländska skrinhankar från folkvandringstid.

Under 400- och 500-talen e. Kr. lät man på Gotland icke sällan den döde få med sig i graven ett skrin av trä. Själva träet har nu givetvig i påträffade gravar förmultnat eller — i de fall där gravseden var bränning — omedelbart förbränts, men bronsbeslagen, d. v. s. hanken och märlorna, finnas stundom bevarade. I senaste numret av Fornvännen har professor Birger Nerman skrivit en synnerligen uttömmande och intressant redogörelse för de fynd av sådana, som man påträffat i gotländska gravar. Förteckningen, som åskådliggöres genom talrika illustrationer, upptar fynd från Lau, Hablingbo, Grötlingbo, Linde, Halla, Fide, Västkinde och Vallstena socknar. Han ingår även på. en systematisk granskning av de olika stilar, som därvid äro representerade.
I samma nummer av tidskriften har prof. Martin Olsson skrivit en utförlig uppsats om en grupp runda kastaler från romansk tid på Sveriges östkust och har därvid också i förbigående gjort några jämförelser med de gotländska kastalerna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Lösen för fynd,

att lyftas landskansliet af: arbetaren Lars Ahlström 14 kronor för ett Östromerskt, kejsaren Anastasii, guldmynt, funnet å Botes i Etelhem socken; — gossen Julius Pettersson 3 kr. för en jernyxa, funnen vid Stumle i Alfva; — arbetaren Anton Carlsson 3 kr. för 2 kufiska mynt, funna vid Tofs i Hejde; — Johan Hallgren 3 kr. för en rund söndrig spännbuckla af brons; — drängen Albert Appelqvist 2 kr. för en ringsölja af brons; — snickaren Lars Ahlqvist 3 kr. för en flätad sönderrifven armring af brons, funnen i Linde; — Per Hemmingsson, Gervide en kr. för en utböjd ringsölja af brons, funnen i Gothem; — Wilhelm och Carl Gezelius 8 kr. för en brynsten af qvarts, en pincett af brons samt ett nyare hänglås och en nyckel, båda söndriga, af jern funna i Lärbro; — gossen Jacob Larsson Hallfoser 5 kr. för en bit af en spännbuckla, en nyckel m. m. af brons och jern, diverse perlor och bitar af ett lerkärl, funna i Dalhem; — Olof Ahlgren 8 kr. för en benkam, 2 söljor af brons, en yxa af jern samt bitar af ett lerkärl, funna å Hemse annexbemman; gossen Jacob Larsson Hallfoser i Dalhem 4 kr. för en söndrig lerkruka; — arbetaren Otto Wessman och Elias Björkander 18 kr. för 10 kufiska mynt och 3 bitar af d:o samt en spännbuckla af brons, fonna i Fohle socken; — Jacob Lagergren 8 kr. för ett bronsspänne af ovanlig form och en pyare bronspjes, funna i Gammelgarn; — Johan Blomberg Stentolby 4 kr. för 1 jernyxa funnen i Fohle; — drängen Joh. Carlqvist 2 kr. för en nyare spjutspets af jern, funnen i Wallstena.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Broomläggning.

En bro.å kommunikationsvägen emellan Fardhems och Linde kyrkor kommer att rifvas och omläggas onsdagen den 15 och torsdagen den 16 uti innevarande månad, under hvilka dagar nämnde väg blir ofarbar, men då i stället s. k. Lindeqvior kunna begagnas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 December 1875.
N:r 98.

Kolmodin, Karl Olof Henry, Sergeant.

Visby skyttegille.
Segebadengatan 7, Visby. Född den 8 augusti 1914 i Linde församling. Föräldrar: Herman Kolmodin o. h. h. Elin f. Lindvall. Gift 1938 med Lisa Olofsson. Medlem i gillet sedan 1933. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, sfb SkytteM br, Pistm s, SkjutM, Milidrm br.

Gotländska skyttar 1944.
Visby skyttegille.

Karlsson, Sven Arvid, Lantarbetare.

Vamlingbo-Sundre skytteförening.
Storms, Vamlingbo. Född den 5 augusti 1914 i Linde församling. Föräldrar: Adolf Karlsson o. h. h. Maria f. Granat. Medlem i för. eningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 3.

Gotländska skyttar 1944.
Vamlingbo-Sundre skytteförening.

Förlovade

Sigurd Helling, Hemse
och
Märta Forsman, Västerås.

Erik Häglund, Stånga
och
Birgit Carlsson, Yxnerum.
Meddelas endast på detta sätt.

Ingomund Hansson, Linde.
och
Evy Carlsson, Yxnerum.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Runander, Karl Gustav Ernst, Smidesarbetare.

Stånga skyttegille.
Malmen, Stånga. Född den 24 februari 1922 i Linde församling. Föräldrar: Ernst Runander o. h. h. Anna f. Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1936. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttero stål.

Gotländska skyttar 1944.
Stånga skyttegille.

Auktion.

Onsdagen den 7 dennes kl. 11 f. m. låter Hemmansäg. Åke Sundström, Hägvalls i Linde genom offentlig auktion försälja i mindre lotter eller i sin helhet 20 tunnland jord i den s. k. Åkelösamyr, på villkor, som komma att tillkännagivas vid auktionstillfället.
Lojsta den 1 december 1932.
J. Niklasson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Sandqvist, Carl Ingemund, Hemmansägare.

Linde skytteförening.
Myrungs, Linde, Stånga. Född den 14 april 1892 i Linde. Föräldrar: August Sandqvist o. h. h. Karolina f. Martell. Gift 1926 med Hedvig Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1914, tidigare ordförade, styrelseledamot i olika perioder, tidigare medlem i Hemse skyttegille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.

Olsson, Olof, Hemmansägare.

Linde skytteförening.
Duckarve, Linde, Hemse. Född den 25 mars 1885 i Linde församling. Föräldrar: Ferdinand Olsson o. h. h. Katarin f. Hansson. Gift 1909 med Tyra Lindvall. Medlem i föreningen sedan den bildades 1914, varit styrelseldamot. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, H Årtm br, Ft g, sfb SM.

Gotländska skyttar 1944.
Linde skytteförening.