Lindgren, Bert Arne, Lantarbetare.

Linde skytteförening.
Myrungs, Linde, Hemse. Född den 23 november 1918 i Linde församling. Föräldrar: Edvin Lindgren o. h. h. Tora f. Sjömark. Medlem i föreningen sedan 1933. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Larsson, Helge Gustav Anselm, Hemmason.

Lina skyttegille.
Björke, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född 9 augusti 1923 i Norrlanda församling. Föräldrar: Johan Larsson o. h. h. Anna f. Gustafsson. Medlem i gillet sedan 1937. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Johansson, Karl Erik, Lantbrukare.

Lina skyttegille.
Burs, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 19 februari 1904 i Norrlanda församling. Föräldrar: Johan Johansson o. h. h. Hulda f. Nilsson. Medlem i gillet sedan 1918, ordförande sedan 1927. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, SkolskytteM br.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Jacobsson, Sven Axel Verner, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Lista, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 16 juni 1911 1 Norrlanda församling. Föräldrar: Karl Jacobsson o. h. h. Veda Jacobsson. Medlem i gillet sedan 1931. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Hejdenberg, Johan Petter Emil, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Lajvstäde, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 6 februari 1889 i Norrlanda församling. Föräldrar: Petter Hejdenberg o. h. h. Katarina f. Ledin. Gift 1921 med Helny Thomsson. Medlem i gillet sedan 1904, styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: L Årtm br.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Hansson, Thure Gustav Adolf, Hemmason.

Lina skyttegille.
Björke, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 15 oktober 1919 i Norrlanda församling. Föräldrar: Gottfrid Hansson o. h. h. Nelly f. Larsson. Medlem i gillet srdan 1941. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Hansson, Karl Johan, Linjearbetare.

Lina skyttegille.
Buters, Hörsne, Dune. Född den 15 maj 1915 i Norrlanda församling. Föräldrar: Edvin Hansson o. h. h. Olga Hansson. Medlem i gillet sedan 1927. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Ekström, Karl Edvard, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Hässelby. Född den 19 april 1889 i Norrlanda församling. Föräldrar: Jakob Ekström o. h. h. Amanda f. Holmkvist. Gift 1920 med Anna Ahrling. Medlem i gillet sedan 1904, styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: L Årtm br.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Buskas, Simon, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Butreips, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 14 augusti 1912 i Gammalsvenskby, Ukraina. Föräldrar: Andreas Buskas o. h. h. Anna f. Mikaelsdotter. Gift 1936 med Kristina Kotz. Medlem i gillet sedan 1932, v. ordförande sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Milidrm s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Buskas, Gustav, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Butreips, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 25 april 1899 i Gammalsvenskby, Ukraina. Föräldrar: Andreas Buskas o. h. h. Anna f. Mikaelsdotter. Gift 1924 med Maria Norberg. Medlem i gillet sedan 1930, varit styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.