Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Epidemirapporten.

Förste provinsialläkarens epidemirapport för senare hälften av november månad upptar 1 fall av gulsot i vardera Havdhems, Rone och Lau socknar samt 1 fall av s. k. bornholmssjuka i vardera Garda och Sproge socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Entreprenadauktion

för utgrävning av Gannarkanalen och Byändekanalen, tillhörande Lau Myrs Torrläggningsföretag av år 1930, hålles å Lau Gård lördagen den 3 december kl. 10 f. m. Upplysningar lämnas å R. T. Garda 20 c.
Lau Gård den 25 november 1932.
Arbetsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Thomsson, Hugo Josef Theodor, Hemmansägare.

Lau skytteförening.
Halsarve, Lau, När. Född den 17 juni 1904 i Lau. Föräldrar: Theodor Thomsson o. h. h. Josefina f. Nilsson. Gift 1929 med Ingegärd Melander. Medlem i föreningen sedan 1918, varit styrelseledamot i ett flertal fix. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Lau skytteförening.

Södergren, Gustav Jakob Ernfrid, Hemmansägare.

Lau skytteförening.
Snosarve, Lau, När. Född den 23 april 1900 i Lau. Föräldrar: Nils Södergren o. h. h. Emeli f. Myrström. Gift 1927 med Amanda Hansson. Medlem i föreningen sedan 1914. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lau skytteförening.

Södergren, Gustav Adolf, Lantarbetare.

Lau skytteförening.
Hallbjäns, Lau, När. Född den 6 oktober 1910 i Lau. Föräldrar: Nils Södergren o. h. h. Emeli f. Myrström. Medlem i föreningen sedan 1930. Tillhör skjutklass 3.

Gotländska skyttar 1944.
Lau skytteförening.

Pettersson, Karl Erik Sigvard, Hemmason.

Lau skytteförening.
Koparve, Lau, När. Född den 27 maj 1915 i Lau församling. Föräldrar: Lars Pettersson o. h. h. Ester f. Eliasson. Medlem i föreningen sedan 1927. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lau skytteförening.

Pettersson, Allan Evald Johannes, Hemmason.

Lau skytteförening.
Koparve, Lau, När. Född den 26 augusti 1926 i Lan. Föräldrar: Lars Pettersson o. h. h. Ester f. Eliasson. Medlem i föreningen sedan 1939. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Lau skytteförening.

Persson, Karl Eric Gustav, Hemmason.

Lau skytteförening.
Mattsarve, Lau, När. Född den 6 november 1913 i Lau församling. Föräldrar: August Persson o. h. h. Ida f. Karlsson. Gift 1941 med Märta Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1927, ordförande sedan 1935. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, SkolskytteM s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Lau skytteförening.

Östman, Lars Herbert Jakob, Hemmansägare.

Lau skytteförening.
Botvide, Lau, När. Född den 8 augusti 1918 i Lau. Föräldrar: Jakob Östman o. h. h. Alfhild f. Hansson. Gift 1942 med Lilli Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1932. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lau skytteförening.