Larsson, Karl Aron Bernhard, Verkmästare.

Tingsäde skyttegille.
Nystuge, Tingsäde. Född den 5 november 1886 i Lärbro församling. Föräldrar: Adolf Larsson o. h. h. Elisabet Larsson. Gift 1912 med Fanny Bäckström. Medlem i gillet sedan 1920, styrelseledamot sedan 1921, kassör och sekreterare ett flertal år, ordförande sedan 1940, kassör i Fårösunds kustartilleriregementes skytteförening 1917-1919, tidigare medlem i Lärbro skyttegille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, H Årtm g, Mästarm s, sfb MästerskapsM s, SkolskytteM g, sfb Ft s, sfb SM, SM.

Gotländska skyttar 1944.
Tingstäde skyttegille.

Gabrielsson, Eric K. S., Mjölnare.

Tingstäde skyttegille.
Furubjers, Tingstäde. Född den 18 oktober 1907 i Lärbro församling. Föräldrar: Karl Gabrielsson o. h. h. Sigrid Gabrielsson. Gift 1932 med Vivi Byström. Medlem i gillet sedan 1920 revisor. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Tingstäde skyttegille.

I fråga om taxeringsordförandena

i landsbygdsdistrikten ha inga andra ändringar vidtagits, än att länsbokhållaren B. A. Ljungholm, som i år varit ordförande i Othems pastorat och Sjonhems pastorat, nu blir ordförande i Lärbro pastorat efter landsfiskal T. Hanéll, medan landsfiskal Hanéll nu övertar Othems och landsfiskal Tigerhielm Sjonhems pastorat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Yttergren, Sven Olof, Kvarnägare.

Lärbro skyttegille.
Vägome, Lärbro. Född den 2 april 1911 i Visby. Föräldrar: Henrik Yttergren o. h. h. Elin Yttergren. Gift 1937 med Ragnhild Larsson. Medlem i gillet sedan 1941, revisor. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lärbro skyttegille.

Wahlén, Gösta Harald, Lantbrukare.

Lärbro skyttegille.
Koparve, Lärbro. Född den 29 maj 1921 i Koparve. Föräldrar: Gustav Wahlén o. h. h. Anna Wahlén. Medlem i gillet sedan 1934. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Skidskyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Idrm br, Fältidrm g, Skidlm br.

Gotländska skyttar 1944.
Lärbro skyttegille.

Wahlén, Ernst Harry, Lantbrukare.

Lärbro skyttegille.
Koparve, Lärbro. Född den 24 februari 1901 i Valtorps församling, Skaraborgs Ian. Föräldrar: Gustav Wahlén o. h. h. Anna Wahlén. Medlem i gillet sedan 5921, ordförande sedan 1935, tidigare kassör, tidigare medlem i Gothems skyttegille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: L Artm g med ett intyg for H Artm hr, sfb Ft hr, Skidskyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Lärbro skyttegille.

Rudberg, John Algot, Stenarbetare.

Lärbro skyttegille.
Bolma, Lärbro. Född den 25 mars 1903 i Hellvi församling. Föräldrar: Evert Rudberg o. h. h. E. Rudberg. Gift 1929 med Rut Karlsson. Medlem i gillet sedan 1918. Hv. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lärbro skyttegille.

Pettersson, Sven Åke Birger, Byggnadssnickare.

Lärbro skyttegille.
Prästgården, Lärbro. Född den 9 april 1918 i Lärbro församling. Föräldrar: Birger Pettersson o. h. h. Thyra Pettersson. Medlem i gillet sedan 1940, varit v. Sekreterare. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem br, Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Lärbro skyttegille.

Pettersson, Stig Oskar.

Lärbro skyttegille.
Vilgome, Lärbro. Född den 30 augusti 1918 i Lärbro församling. Föräldrar: Oskar Pettersson o. h. h. Teckla Pettersson. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem hr.

Gotländska skyttar 1944.
Lärbro skyttegille.

Pettersson, Rossel Karl, Mekaniker.

Lärbro skyttegille.
Banna, Lärbro. Född den 23 januari 1925 i Lärbro församling. Föräldrar: Villiam Pettersson o. h. h. Hilda Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1939. Hv. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Järnm, Skidskyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Lärbro skyttegille.