Pojkläger i Strandridaregården.

Det gamla huset öppnas för ungdomen.
Stiftsrådet planerar ett pojkläger för norra Gotland vid Kylej i nästa vecka, närmare bestämt den 5—7 augusti, ett läger liknande det, som tidigare år hållits vid Varvsholm i Klintehamn och nu senast för ett par veckor sedan i Östergarn.
Vi träffade den blivände lägerchefen, kyrkoherde Carl Söderberg i Othem, som just i går varit nere vid Kyllej för att bese den blivande lägerplatsen och gripits av entusiasm inför de möjligheter, som denna lägerplats öppnar.
— Pojklägrets deltagare bli de första invånarne i den nu restaurerade Strandridaregården, säger kyrkoherden.
Denna bekanta byggnad har som bekant kunnat övertagas av Bungemuseet och detta har just nu i sommar hunnit bereda densamma en genomgripande restaurering. Utvändigt har huset snyggats upp och det gamla korsvirket har tagits fram i dagen. Och invändigt har man fått fram de gamla salarna i ett mycket presentabelt skick. De väldiga öppna spisarna i köket och salen ha restaurerats och en del gamla inventarier av högre-ståndstyp ha också placerats i rummen. Strandridaregården framträder i ny glans efter många års förfall.
Och de första gästerna där bli som sagt deltagarna i det kyrkliga pojklägret, för vilket den stora salen ställts till disposition. Straridridaregårdens läge är utmärkt för det avsedda ändamålet. Den ligger nere vid stranden med en ypperlig badstrand alldeles intill — för de simkunniga finns också i närheten Kyllejs hamn med dess brygga. Ovanför ligger raukberget, på vilket pojkarna ämna tända sitt lägerbål.
Och runt omkring i trakten finns det en mängd platser, som lämpa sig för små utflykter.
Programmet kommer huvudsakligen att uppta bad samt idrotts- och friluftsliv, men också praktisk undervisning i sjukvård, matlagning m. m., som kan vara bra för en pojke att kunna, kommer att anordnas. Biskop arhål kommer att besöka lägret under en av kursdagarna för att hålla ett föredrag för pojkarna. På söndagen |blir det ett stort friluftsmöte på berget då intendenten Th. Erlandsson håller föredrag och allmänheten är välkommen.
Som biträdande ledare vid läbret tjänstgör pastor Åke Hultmark i Rute.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Tullverket.

En tillsyningsmanstjänst vid tullstationen i Slite, till vilken ansökningstiden utgår i dag, sökes hittills av e. o. tullvakterna H. E. K. Gahnström, Visby, och P. A. W. Andersson, Hälsingborg samt e. o. tullbevakningsbiträdena N. I. B. Engström och B. O. E. Brantmark, båda i Malmö kustdistrikt.
Tullvakten K. E. Sjöblom, Kylley, söker en tillsyningsmanstjönst vid centraltullkammaren i Stockholm. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Tullens legoanslag.

Generaltullstyrelsen har nu beslutat rörande storleken av legorna tili tullplatser och gränsposteringar för 1938—39, varvid bl. a. bestämts, att i båtlegor skola utgå till tullförvaltaren K. Berggren i Visby 60 kr., tullöveruppsyningsman .K. J. Karlsson i Kappelshamn 192 kr., tillsyningsmännen K. H. Andersson i Kylley och H. G. Ahlberg i Slite 156 resp. 216 kr. samt till tullöveruppsyningsmännen K. I. Blidmark i Burgsvik 132 kr. och W. A. Engqvist i Klinte 204 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Kyrkliga pojkläger

komma inom kort att anordnas i Östergarn och i Kylley. Östergarnslägret öppnas den 20 juli och avslutas den 24. Ledare för detta läger blir pastor Folke Thuresson, som vid sin sida har pastor Hoffman till hjälp. Lägerledaren kommer varje förmiddag att hålla bibelstudier och på eftermiddagarna komma en del föredrag att hållas och bland föredragshållarna märkäs kyrkoherdarha Carlson, Hejneman och Björkander samt stiftsadjunkt Colstrup. I programmet för lägret ingår också idrott och bad och en utfärd till Torsburgen skall också företagas under sakkunnig lekmans ledning och med kyrkoherde Söderberg som allsångledare. Sista dagen hålles ett friluftsmöte på Östergarnsberget där flera prästmän skola tala.
Östergarnslägret får en efterföljare uppe i Hellvi, där ungdomarna samlas vid Kylley den 5—7 augusti. Kyrkoherde Söderberg skall leda deltagarna vid detta s. k. norra lägret med biträde av pastor Åke Hultmark.
Programmet har i stort sett samma uppläggning som för det föregående lägret. På kvällen den 5 besöker biskopen lägret och håller ett anförande över ämnet ”Fronttjänst”. Ett flertal prästmän komma vid olika tillfällen att besöka lägret för att hålla föredrag eller förrätta gudstjänster. På söndagen den 7 anordnas ett friluftsmöte i Kylley då tal hållas av intendent Erlandsson och kyrkoherde Videgren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1938
N:r 157

Pojkläger

med kyrkligt program hålles vid Östergarn på Katthamra gård den 21—24 juli.
Ledare: Pastor Folke Thuresson, Visby.

POJKLÄGER
hålles vidare vid Kylley, Hellvi, i Strandridaregården den 5—7 aug.
Ledare: Kyrkoherde C. Söderberg, Othem.
Goda tillfällen till utflykter, bad och idrott vid båda lägren.
Lägeravgift: 4 kr. Filt, lakan m. m. medföres. Ålder för deltagare: 13—20 år. Särskilt årets pojkkonfirmander äro välkomna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

En vacker bild från Bungemuseet.

Ovanstående foto är taget av Bungemuseets ”nya” 1700-talsgård, vilken i år utökats med ett brygghus och en snickarbod. Gården, till vilken ännu skall flyttas en flygelbyggnad för ”gammelfolki” samt ett ladugårdshus, beräknas bli i det närmaste färdig om ett år.
F. n. är museistyrelsen sysselsatt med att låta reparera Strandridaregården på Kyllej.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 Juli 1938
N:r 152

Från hamnen.

I onsdags inkom ångf. Titania, Höglund, från Västervik. med styckegods, samt avgingo ms. Gurli, Simonsson, till er med cement, Lilly, Palmberg, till Kylley och Carl, Strömberg, till Oskarshamn, båda tomma.
I går inkommo ms .Ulla, Nilsson, fr. Stockholm, tom, ms. Arkona, Holt, från Stade, med salt, ms. Otelia, Mattsson, från Stockholm, tom, och ms. Rune, bensin. från Stockholm med olja och bensin.
I dag inkom ms. Verona, Johansson, från Stockholm, tom, och avgick ms. Arkona, till Stockholm med salt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Maj 1938
N:r 120

Tullstationen i Kylley.

Tullvakttjänsten vid tullstationen i Kylley, till vilken ansökningstiden utgår i dag, sökes ytterligare av e. o. kustbevakningsbiträdena i Malmö kustdistrikt N. I. V. Engström och F. I. Nilsson samt kustbevakningsbiträdet i Stockholms kustdistrikt G. A. Starck.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Från hamnen.

I går inkom ms. Harry, Johansson, från Lysekil med gatsten samt avgingo ms. Lima, Andersson, till Stockholm o. ms. Gustaf, Olsson, till Gävle, båda med cement. Vidare avgingo ms. Vera, Andersson, till Skuru med styckegods samt ms. Pursuit, Mattsson, till Klintehamn, och ms. Siri, Johansson, till Kylley, båda tomma.
I dag avgingo ms. Ulla, Nilsson, och ms. Dema, Olsson, båda till Stockholm med cement.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114

En tullvaktstjänst

vid tullstationen i Kylley, till vilken ansökningstiden utgår på fredag, sökes hittills av e. tullvakterna K. O. F. Gustafsson i Linköping och P. J. V. Runqvist i Härnösand samt e. kustvaktsbiträdet i Stockholms kust bevakningsdistrikt N. G. Nilsson. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Maj 1938
N:r 113