Lotsarnas hemvägsersättning.

K. m:t har bestämt, att tillfällig förhöjning av hemvägsersättningen med 80 proc. skall under nästa år utgå vid envar av följande lotsplatser, nämligen Visby, Fårösund, Kylley, Slite, Ronehamn, Burgsvik och Klintehamn. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 December 1936
Nr 295

Tullverket.

Generaltullstyrelsen har allnämt tullvakten vid tullstationen i Kylley P. O. R. Börjesson till tillsyningsman vid tullkammaren i Luleå. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Juni 1936
Nr 145

Lotsarnas hemvägsersättning nästa år.

K. m:t har förordnat, att lotsarnas hemvägsersättning under år 1935 skall utgå med 50 proc. förhöjning vid distanslotsning. För lotsning i tillfällig lotsled skall förhöjning av hemvägsersättning utgå med 80 proc. vid följande lotsplatser å Gotland, nämligen Visby, Fårösund, Kylley, Slite, Ronehamns, Burgsviks och Klintehamns. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1934
N:r 281

Tullverket.

En tullvaktstjänst vid tullstationen i Kylley sökes hos generaltullstyrelsen av e. o. tullvakterna K. E. Ahlström i Hälsingborg, O. A. Lang i Åhus, B. A. L. Andersson i Norrköping, J. P. H. Edström, K. E. G. Karlsson, G. F. Holm, P. O. R. Börjesson, T. A. Hollström och T. B. Jangon i Göteborg, G. Meuller och J. E. R. Johansson i Malmö
samt e. o. kustbevakningsbiträdet A. B. Malm i Åhus kustdistrikt.
— Tullvakten E. Nyblad i Kylley söker en tillsyningsmanstjänst vid tullkammaren i Gävle. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 september 1934
N:r 221

Tullverket.

Generaltullstyrelsen har utnämt tullvakten Nils Edvard Engström i Kylley till tillsyningsman vid tullkammaren i Linköping. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Tullverket.

Tullvakten N. E. Engström i Kylley har anmält sig som sökande till en tillsyningsmanstjänst vid tullkammaren i Linköping.
En tullvaktstjänst vid tullstationen i Slite sökes hos generaltullstyrelsen av e. o. tullvakterna K. H. E. Wikström i Slite, J. F. E. Wintzell i Kalmar, J, P. H. Edström, G. Holm, K. Karlsson, P. Börjesson och T. A. Hollström i Göteborg, K. H. E. Wikström i Stockholm, I. H. Sjöberg i Nyköping, K. E. Ahlström i Helsingborg, B. Andersson i Norrköping samt e. o. kustbevakningsbiträdet A. B. Malm i Åhus kustdistrikt.
Hos tullkammaren i Visby sökes tjänsten av e. o. tullvakten härst. E. A. Wulff.
En förste kustvakttjänst i Helsingborgs distrikt sökes av bl. a. kustvakten E. B. Bengtsson i Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Samfundet för hembygdsvård

hade under gårdagen en utflykt i bilar utåt södra Gotland. Resplanen var lagd över Västergarn—Hablingbo—Kattlunds-Mästermyr till Hemse, där lunch intogs på hotellet. Därefter gick färden förbi Stånga kyrka—Lojsta slott—Roma kloster—Follingbo åter till staden. På kvällen blade i Helgeands ruin anordnats en stämningsstund efter sedvlanligt program.
Dagens program har upptagit en utfärd till norra delen av ön, varvid routen upptagit Stenkyrka—Kappelshamn—Fleringe—Bungemuseet, vilket sistnämda demonstrerades av instendenten Th. Erlandsson. Lunch intogs därefter på Fårösunds hotell och hemvägen går över Kylley—Tingstäde—Bro—Stora Hästnäs åter till staden.
Mötet avslutas i afton i samband med en gemensam middag å Stadshotellet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180

Tullverket.

Tullvakten A. M. Wallin i Slite har hos generaltullstyrelsen anmält sig som sökande till en tillsyningsmanstjänst vid tullkammaren i Uppsala. Tullvakt N. E. Engström i Kylley söker en tillsyningsmanstjänst vid centraltullkammaren i Malmö. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 december 1932
N:r 302

Tullen.

En tillsyningsmanstjänst vid tullkammaren i Uppsala sökes bl. a. hittills av tullvakten N. E. Engström i Kylley.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 december 1932
N:r 301

Från hamnen.

Igår inkommo ms. Bertha, Vigsten, från Stockholm med bensin, ångf. Titania, Örnström, från Västervik med styckegods och ms. Frieda Hauge, Hauge, från Gdynia med stenkol.
Idag inkom ms, Spes Wennberg, från Kylley, tom, samt dr ångf, Titania, till Nyköping med styckegods.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 december 1932.
N:r 300