Klintehamns

telegrafstation förestås under Juli, Augusti och September månader af e. o. telegrafisten fröken M. H. Cramér.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Funnet lik.

Från Kalmar skrifves: 5 d:s påträffades at Per Simonsson och Per Persson i Högenäs, 1/4 mil till sjös å östra kusten utför Källahamn, liket efter en mansperson, som anses hafva legat i sjön öfver sistlidne vinter och tillhört besättningen å den förlidne höst i närheten af Källahamnp förolyckade jakten Anna Maria från Klintehamn. Händerna å liket äro bortnötta likasom ansigtet är oigenkänneligt, men kläderna voro något bibehållna. Vid undersökning af liket, hvars längd utgör 5 fot 7 tum, påträffades i ena vestfickan ett med vidhängande kedja försedt cylinderur af silfver, å bvars boett funnos ingraverade bokstäfverne H. P. Liket är begrafvet å Källa kyrkogård, och är skrifvelse härom afgången till den aflidnes förmodade anhöriga å Gotland.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Klintehamns

telegrafstation förestås under Juli, Augusti och September månader af e. o. telegrafisten fröken M. H. Cramér.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 18 Juli 1876
N:r 57

Klintehamn.

Den 26 april.
Klinteorten av Östra Sverige
erkända centralsjukkassa höll i går årsmöte i godtemplarlokalen härstädes under ordförandeskap av hr Arvid Stenberg i Fröjel.
Medlemsantalet har under 1936 stigit från 378 till 443 personer. Sjukkassan har under året fått ett bidrag av Klinte kommun med 100 kr. och från Fröjel 2 kr. för varje ny medlem från socknen.
De i tur avgående styrelseledamöterna hrr R. Smith och Axel Ekström omvaldes, likaså suppleanterna, hrr R. Svanberg och Gunnar Närström. Till revisorer omvaldes S. Flemming och J. Stengård. Till ombud vid centralkassans möte i Stockholm i juni utsågs Arvid Stenberg med R. Smith som suppleant. Ombud vid sjukkassekonferensen 1 Visby den 9 maj blevo Arv. Stenberg och Aug. Lindqvist.

Sånggudstjänst
var i går kväll anordnad i kyrkan härstädes av Källunge-Barlingbo kyrkokörer under ledning av organisten G. Diarån. Ämnet var kyrkoåret i toner. Altartjänst förrättades av kyrkoherde G. Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Idrott och sport.

Landskampen mot Blekinge
är nu bestämd att äga rum, event. söndagen efter DM för seniorer. Det är som bekant gotlänningarnas tur denna gång att gästa Blekinge.
AIK har fått i uppdrag att anordna ecs DM i allmän idrott för seniorer den 8 aug.

A I K-terrängen.
Dahlin, Gute, suverän.

I går gick AIK-terrängen för andra gången av stapeln. Deltagareantalet var stort, trots det dåliga vädret.
Segrare i klass I blev inte denna gång Olle Johansson, Bro, utan han fick se sig besegrad av Anders Dahlin, Gute, som vann med cirka 150 meter. Han ledde för övrigt tävlingen från start till mål. Tiden för segraren var 26,21,3 min.,
2) Olle Johansson, Bro IF, 26,52,
3) L. Boberg, Slite IF, 27,2,5,
4) E. Pettersson, Tingstäde TK, 27,16,4.
5) V. Malmqvist, Bro IF, 27,40,02,
6) E. Norrby, d:o, 27,41,
7) H. Gardell, d:o, 27,56.
AIK:s vandringspris lade Bro IF beslag på för andra året å rad.
Klass II vanns av Gunnar Karlsson AIK, som hade tiden 12,9,8.
2) L. Fohlström, VIF, 12,42,3,
3) B. Ahlvin, d:o, 12,47,
4) B. Persson, d:o, 12,53,
5) E. Lindström, d:o, 13,5,02,
6) H. Samuelsson, d:o,
7) K. Bohman, d:o.
Prisutdelningen förrättades av Gotlands idrottsförbunds ordförande kapten I. Sellergren.
Visby AIK ber att på detta sätt få uttala sitt hjärtliga tack, till de firmor och enskilda, som beredvilligt skänkt priser och bidrag till tävlingen.
Moritz.

De gotländska serierna.
Hård strid i ”toppen”.

Det blev som väntat högsta möjliga utdelning för AIK och VIF i går mot resp. Hablingbo på Vallen och KIK i Klintehamn. De båda Visbylagens sammanlagda målkvot var 15-2, vilket säger en hel del.
VIF gästade Klintehamn och storseger med 8-1 (4 0). Det var KIK:s målvakt, som räddade laget från fullständig katastrof.
På Vallen besegrade AIK hablingarna med 7-1, halvtid 4-1, och mycket mer är inte att säga om den uppgörelsen. Hemmalaget var alltför överlägset för att det skulle kunna bli tal om någon spänning. ”Plåtarn” sköt så fort han kom åt, mycket gick bredvid och över, men somt gick i mål.
Bäst i Hablingbolaget var v. i., som faktiskt gjorde matchens vackraste genombrott och sköt vackert i mål. Gästernas målman var också bra.
Serieledningen har nu VIF tagit hand om.

Resultaten i de övriga serierna blevo: Norra serien: Othem—Roma 4-0, Stenkyrka—Väte 5-0, Träkumla—Västkinde 1-4. Matchen Endre—Martebo uppskjuten. Södra serien: Burs—Alva 2-5, Fardhem—Ljugarn 2-1.
Det är faktiskt spännande i ”toppen” på serierna. Vi återkomma med tabellerna.

I reservlagsserien spelades en match på Vallen i går förmiddag mellan AIK och VIF, varvid AIK vann med 3-0 (2-0).

I Hemse
spelades i går en vänskapsmatch mellan Gute och Hemse BK, som gästerna vunno med 3-1.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Idrott och sport.

Det skulle vara intressant
att veta, om Klintehamn och Hablingbo skola kunna förhindra VIF och AIK att bärga högsta möjliga poäng i morgondagens uppgörelser i div. I.
VIF gästar Klintehamn, och med hänsyn till KIK:s dåliga vårform man gissa på storseger för VIF, AIK möter Hablingbo på Gutavallen kl. 2, och även om det Icke blir 9—0 så torde målsiffran dock komma att hålla sig till omkr. 5—0 eller dyl. En prima överraskning vore, om någondera matchen skulle bli oavgjord.
I norra serien mötas OTHEM—Roma, STENKYRKA—Väte, Träkumla—VÄSTKINDE, Endre—MARTEBO, i södra serien Burs—Alva (en intressant match, vilken kan betecknas som seriefinal. Båda lagen stå på samma poäng och utgången är oviss), Fardhem—LJUGARN. I sistnämda matchen skall Fardhem ta revansch för 1—7-nederlaget i Ljugarn i höstas, men fråga är väl, om ”ljugänningarna” tillåta detta.
I reservlagsserien mötas på Vallen kl. ½ 11 AIK och VIF.

I AIK-terrängen i morgon, som tilldrar sig stor uppmärksamhet, äro många av dem som voro med i Levede anmälda, I klass I starta 16 deltagare, varav 1 från Gute, 2 från VIF, 5 från AIK, 6 från Bro IF, och 1 från vardera Slite IF och Tingstäde TK. Dahlin, Gute, startar i klassen, och man är mycket nyfiken hans insats där bland de andra storhejarna. I klass II är det 21 deltagare, varav 4 från Gute, 7 från VIF, 3 från AIK, 3 från A 7, 2 från Bro, och 1 från vardera Bto JUF och Tingstäde TK.
Uppropet sker strax före kl. 2 på Gutavallen I morgon ,och då är ännu tillfälle att anmäla sig. Man väntar sålunda bl .a. på deltagande från I 18.

Gotlands Allehanda
Lördagen 24 April 1937
Nr 93

Klintehamn.

Den 23 april.
Hyllningar.
På sin åttioårsdag igår blev f. stationsinspektor Axel Lindqvist härstädes livligt hyllad. En deputation från personalen vil Klintehamn—Roma järnväg, både f. d. och nuvarande, överlämnade blommor och en present. Järnvägsstyrelsen och logen Ansgarius framförde sina lyckönskningar i form av vackra blomsteruppsatser. Hela dagen regnade det för övrigt blommor och telegram över den aktade åttioåringen, som även hyllades genom allmän flaggning i samhället.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92

Högre folkskolan.

Rektorn vid högre folkskolan i Klintehamn Alb. Åkesson har fått sitt förordnande förlängt till den 1 juli 1942.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92

Klintehamn.

Den 22 april.
Föreläsning
hölls i går i godtemplarlokalen härstädes av fröken Gertrud M. Stahre över ämnet Hur vi skydda vårt hems ekonomi genom försäkring. Det innehållsrika och väl framsagda föredraget belönades med en varm applåd.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 April 1937
Nr 91