Vinddrifvare.

Vår korrespondent i Katthammarsvik meddelar följande:
Under sistl. tisdag och onsdag inkom och ankrade härutanför för motvind: kapt. J. Hollander, skon. Alide & Henriette, hemma i Emden, på resa från Kattka till Emden med trälast; kapt. H. Laughinrichs, brigg. Leda, hemma i Rostock, på resa från Riga till Grautown med sleepers; kapt. Oldenburg, galeas Minkina, hemma i Minden, på resa från Riga till Harlingen med trälast; kapt. L. P. Piper, galeas Alida Iken, hemma i Greetsohl, på resa från Riga till Bremen med trälast.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Oktober 1874
N:r 81

Sterbhusdelegarne

efter aflidne Tullvaktmästaren Hr N. P. Söderman å Katthammamvik, försälja medelst offentlig Auktion Thorsdagen den 9:de inst. Oktober kl, 12 midd. till den högstbjudade försälja 1/8:dels Mantal Kronosk. Grogarns i Östergarns socken sådant det nu befinnes utan åbyggnader; hemmansdelen äger flera tunnl. bördig å kerjord, skog till öfver hushehof, god tillgång på släke vid stranden och nästan fritt från undantag, säljes först i mindre lotter eller egovis och sedan i sin helhet. Säljaren förbehåller sig rätt att förkasta eller antaga de blifvande anbuden. Betalnings- samt öfriga vitkor varda vid Auctionen tillkännagfvna. Å förstnämda dag och ställe försäljas en mängd lösöreeffekter med betalningsanstånd till årets slut.
Kräklingbo d. 23 Sept. 1874.
Efter anmodan,
Jacob Österberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Postkungörelse.

I anledning af landtbrefbärings införande inom länet komma posternas afgång och ankomst, från och med nästa års början, enligt af kungl. general-poststyrelsen faststälda tidtabeller, att förändras sålunda: Afgå från Visby till Fårösund, Fårö, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, Katthammarsvik och Ljugarn jämte mellanliggande orter: tisdagar och Fredagar kl. 8 e. m. till Gotl. Dalhem och Hörsne: onsdagar och lördagar kl. 8 f. m.
Ankomma från Gotl. Dalhem samma dagar kl. 7,30 e. m. och från samtliga andra orter inom länet torsdagar och söndagar så tidigt på morgonen att de till fastlandet adresserade posterna hinna att expedieras med postångfartyget Sofia, som från och med 3 nästa Januari afgår från Visby torsdagar och söndagar senast kl. 7 f. m.
Visby postkontor 24 December 1877.
J. A. LINDQUIST.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1