Dödsfall Anna Olofsson

Att Herren Gud i sitt outgrundliga råd behagat hädankalla min kära maka Anna Olofsson, född Jakobsson, som efter en kort sjukdom stilla avled i sitt hem denna dag i en ålder av 59 år och 1 mån., djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av mig, fosterdotter, släkt och vänner, har jag den smärtsamma plikten tillkännagiva.
Björlunds i Källunge d. 19 nov. 1932.
Jakob Olofsson.
Stina Medvall.
Amalia och Olof Hägg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270

Stenström, Sune Hans, Jordbruksarbetare.

Fole skyttegille.
Bondarve, Källunge. Född den 5 januari 1919 i Söjdungs. Föräldrar: Mimer Stenström o. h. h. Ester Stenström. Medlem i föreningen sedan 1938, ammunitionsförvaltare. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Rosén, Kurt Herbert Angel Alf, Byggnadsarbetare.

Fole skyttegille.
Prästgården, Fole, Källunge. Född den 3 november 1915 i Gräsgärds församling, Kalmar län. Föräldrar: Gustaf Rosén o. h. h. Alma Rosén. Gift 1939 med Savbon Ekman. Medlem i gillet sedan 1943. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Armens Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Nilsson, Karl John, Fiskhandlare.

Fole skyttegille.
Hejdes, Fole, Källunge. Född den 9 mars 1882 i Fole. Föräldrar: Nils Nilsson o. h. h. Emma Nilsson. Medlem i gillet sedan 1899, i Bara skytteförening 1905-1907, därefter åter i nuvarande gille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, sfb SkytteM s 2 st, Musketörm, Fallskärmsjögarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Mårtensson, C. G., Köpman.

Fole skyttegille.
Fole, Kisslings, Källunge. Född den 14 september 1887 i Före församling. Gift 1921 med Ida Lovisa Eriksson. Medlem i gillet sedan 40 år, kassör i tre år, styrelseledamot i tolv år, tidigare medlem i Endre skytteförening och Eskelhems skyttegille. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Eldstridsm, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Lövgren, Sven Gösta Gabriel, Hemmason.

Fole skyttegille.
Bondarve, Källunge. Född den 8 maj 1926 i Eskelhems församling. Föräldrar: Johannes Lövgren o. h. h. Alva Lövgren. Medlem i gillet sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Lövgren, Nils Johannes, Hemmason.

Fole skyttegille.
Bondarve, Källunge. Född den 29 augusti 1924 i Eskelhems församling. Föräldrar: Johannes Lövgren o. h. h. Alva Lövgren. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Löfkvist, Axel Nicklas, Hemmansägare.

Fole skyttegille.
Nygårds, Källunge. Född den 28 november 1888 i Veta församling, Östergötlands län. Gift 1913 med Amalia Larsson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.