Dödsfall. Olof Thomsson

Att Herren Gud i sitt allvisa råd behagat från detta lifvet hädankalla min älskade make, förre Landtbrukaren Olof Thomsson, som, född i Vallstena den 21 augusti 1839, plötsligt i dag härstädes i stilla fri afsomnade, sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, släkt och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Mattsarfve i Hörsne den 16 februari 1915.
KATARINA THOMSSON.
Dav Ps. 16 v. 6. Sv. ps. 476 v. 3.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Herrar Hvitbetsodlare.

För bestämmande af den areal, som i år får odlas, hvilken, enligt hvad förut är meddeladt, kommer att blifva densamma som 1914 eller 10 % minskning å nu gällande 5 års kontrakt, kommer som vanligt sammanträden att hällas i de betödlande socknarna.
Vid dessa sammanträden skola 5 års kontrakten medhaf vas för att å dessa anteckna den bestämda odlingsarealen för året äfvensom möjligen önskad ändring af rekvirerad gödning
Gödning för i år kan dock endast levereras om det är möjligt att få gödningslasten till Gotland.
Anmålning om nya odlare emottagas ej.
Vid dessa sammanträden utbetalas en efterlikvid af 13,5 öre pr 100 kg. förra året & tillåten areal odlade och levererade Hvitbetor. Kassa sammanträden hållas:
i Barlingbo stationshus Onsdagen den 3 Februari Kl. 8,30 f. m.
i Endre Komm:-rum Onsdagen den 3 Februari Kl. 10,30 f. m.
i Ekeby Skola Onsdagen den 3 Februari Kl. 12 midd,
i Dalhem Komm:-runt Onsdagen den 3 Februari Kl. 1,30 e. m,
i Halla Komm:-runt Onsdagen den 3 Februari Kl. 4 e. m.
i Roma Torsdagen den 4 Februari Kl. 2 e. m.
i Warplösa för Björke socken Torsdagen den 4 Februari Kl. 5 e. m.
i Ganthem Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 9 f. m.
i Hörsne Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 11 f. m.
i Wallstena Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 1,30 e. m.
i Källunge Komm:-rum Fredagen den 5 Februari Kl. 3 e. m.
i Roma Skola Lördagen den 6 Februari Kl. 7.30 f. m.
i Eke Skola Lördagen den 6 Februari Kl. 9.30 f. m.
i Grötlingbo Skola Lördagen den 6 Februari Kl. 11 f. m.
i Hafdhem Lördagen den 6 Februari 1,30 e. m.
i Akebäck Skola Tisdagen den 9 Februari Kl. 12 midd,
i Follingbo Skola Tisdagen den 9 Februari Kl. 1,30 e. m.
i Wisby it Stadshotellet Tisdagen den 9 Februari Kl. 5 e. m.
i Stenstu i Westerhejde Onsdagen den 10 Februari Kl. 8,30 f. m.
i Stenkumla Skola Onsdagen den 10 Februari Kl. 10 f. m.
i Träkumla Skola Onsdagen den 10 Februari Kl. 12 midd.
i Wall Komm: rum Onsdagen den 10 Februari Kl. 1,30 e. m.
i Hogrän Skola Onsdagen den 10 Februari Kl. 8,30 e. m.
i Buttle Stationshus Fredagen den 12 Februari Kl. 7,30 f. m.
i Bjerges Stationshus Fredagen den 12 Februari Kl. 9 f. m.
i Guldrupe Skola Fredagen den 12 Februari Kl. 12 midd.
i Wiklau Skola Fredagen den 12 Februari Kl. 1.30 e. m.
i Lau Skola Lördagen den 13 Februari Kl. 9 f. m.
i När Skola Lördagen den 13 Februari Kl. 10 30 f. m.
i Burs Skola Lördagen den 13 Februari Kl. 1,30 e. m.
Om ytterligare sammanträden annonseras Fredagen den 12 Februari. Roma i Januari 1915.
Svenska Sockerfabriksaktiebolaget.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Hörsne med Bara: Födda 12 (7m. 5k.), döda 11 (5m. 6k.); inflyttade 27 (16m. 11k.), utflyttade 35 (17m. 18k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 454; minskning 7.

Klinte: Födda 20 (11m. 9k.), döda 15 (5m. 10k.); inflyttade 61 (25m. 36k.), utflyttade 96 (32m. 64k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 1,193 personer; minskning 30.

Fröjel: Födda 9 (4m. 5k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 11 (5m. 6k.), utflyttade 7 (3m. 4k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 520, ökning 9.
Pastoratets folkmängd 1,713; minskning 21.

Levide: Födda 13 (6m. 7k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 20 (8m. 12k.), utflyttade 26 (15m. 11k.); vigde 5 par: folkmängd 31 dec. 556; hvarken ökning eller minskning.

Gerum: Födda 1m., döda 3 (1m. 2k.); inflyttade 6 (4m. 2k.), utflyttade 19 (12m. 7k.); vigde 2 par; folkmängd 172; minskning 15.
Pastoratets folkmängd 728; minskning 15.

När: Födda 14 (6m. 8k.), döda 13 (7m. 6k.); inflyttade 25 (5m. 20k.), utflyttade 37 (17m. 20k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 899; minskning 11.

Lau: Födda 6 (4m. 2k.), döda 5 (2m. 3k.); inflyttade 13 (9m. 4k.), utflyttade 14 (6m. 8k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 476; hvarken ökning eller minskning.
Pastoratets folkmängd 1,375; minskning 11.

Othem: Födda 19 (14m. 5k.), döda 22 (11m. 11k.); inflyttade 48 (20m. 28k.), utflyttade 58 (27m. 31k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 1,144; minskning 13.

Boge: Födda 14 (9m. 5k.), döda 14 (6m. 8k.); inflyttade 24 (10m. 14k.), utflyttade 10 (2m. 8k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 466; ökning 14.
Pastoratets folkmängd 1,610; ökning 1.

Rone: Födda 20 (12m. 8k.), döda 15 (8m. 7k.); inflyttade 64 (31m. 33k.), utflyttade 42 (16m. 26k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,040; ökning 28.

Eke: Födda 4 (3m. 1k.), döda 1k.; inflyttade 9 (5m. 4k.), utflyttade 11 (7m. 4k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 273; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,313; ökning 29.

Sjonhem: Födda 6 (3m. 3k.), döda 3 (2m. 1k.); inflyttade 30 (16m. 14k.), utflyttade 39 (17m. 20k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 364; minskning 4.

Viklau: Födda 7 (6m. 1k.), döda 6 (1m. 5k.); inflyttade 10 (4m. 6k.), utflyttade 26 (12m. 14k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 170; minskning 15.
Pastoratets folkmängd 584; minskning 19.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Auktion vid Stora Mörrby i Hörsne

förrättas torsdagen den 27 innevarande februari kl. 10 f. m., därvid landtbrukaren H. Hemmin med anledning af hemmanets försäljning låter försälja 1 varmblodigt, dräktigt sto, 9 år, 1 vallack, 3 år, fallen efter Autitsius, 3 st. kor, 1 kviga, 25 st. höns; 1 såningsmaskin. 1 Cambridgevält, 2 kultivatorer, 1 kockurnsharf, 2 krokpinnharfvar, 1 mullfösa, 2 sladdar, 2 Columbiaplogar, 1 myrplog, 2 arbetsvagnar, sa tare, foderhäckar, långstegar, slätvält 2-radig hästhacka, 1 släde, arbetskälkar, 1 lastvagn, 1 reskärra, 1 trafkärra, 2 par arbetsselar, 1 giggsele, 3:dje delen i en hetf, ösåningsmaskin, 1 separator, oxok, decimalvåg, 1 hyfvelbänk, diverse snickare- och smedverkty g, magasin- och stallinventarier, 1 större gårdsklocka, ämnesvirkel, 1 parti kornhalm, höst- och vårsädehalm, 6,000 kg. betmassa 1 parti potatis, foderbetor m. m. Inre lösöre: skåp, sängar, soffor, bord, stolar, gardiner, lampor, taflor, 1 väfstol, bunnar, baljor, spann sädbingar m. m. samt en fågelhund.
Betalningsanstånd lämnas vederhäftige inropare till 1 september d. å.
Slite den 18 febr. 1913.
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Auktion vid Stora Mörby i Hörsne

förrättats torsdagen den 27 innevarande februari id. 10 f. m., därvid landtbrukaren H. Hemmin med anledning af hemmanets försäljning låter försälja 1 varmblodigt, dräktigt sto, 9 år, 1 vallack, 3 år, fallen efter Autitsius, 3 st. kor, 1 kviga, 25 st. höns; 1 såningsmaskin. 1 Cambridgevält, 2 kultivatorer, 1 kockumsharf, 2 krokpinnharfvar, 1 mullfösa, 2 sladdar, 2 Columbiaplogar, 1 myrplog, 2 arbetsvagnar, sättare, foderhäckar, långstegar, slätvält. 2-radig hästhacka, 1 släde, arbetskälkar, 1 lutvagn, 1 reskärra, 1 trafkärra, 2 par arbetsselar, 1 giggsele, 3:dje delen i en betftösåningsmaskin, 1 separator, oxok, decimalvåg, 1 hyfvelbänk, diverse snickare- och smedverktyg, magasin- och stallinventarier, 1 större gårdsklocka, ämneavirkel, 1 parti kornhalm, höst- och vårsädeshalm, 6,000 kg. betmassa. 1 parti potatis, foderbetor m. m. Inre lösöre: skåp, sängar, soffor, bord, stolar, gardiner, lampor, taflor, 1 väfstol, bunnar, baljor, spann, sädbingar m. m. same en fågelhund.
Betalningsanstånd lämnas vederhäftige inropare till 1 september d. å.
Slite den 18 febr. 1913.
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Auktion vid Nybjers i Hörsne.

Lördagen don 8 instundande februari kl. 10 f. m. låter hemmansägaren August Gardell genom offentlig auktion försälja 2 ston, däraf ett varmblodigt, dräktigt, 1 vallack, 3 år, varmblodig. 7 st. mjölkkor, af hvilka 6 st. skola kalfva under närmaste tiden, 1 tjur”, 1 tjurkalf, 3 st. kvigkalf var, 5 st, lamm, skörda-, slåtter-och radsåningsmaskiner, åk- och lastvagnar, kärra, arbetsvagnar, hästräfsa, tallriks-, slät- och fjäderharfvar, kultivator, plogar, kälkrack, 2 par ar- betskälkar, hö- och vrånghäckar, vind- maskin, bättre sel Hr och arbet,iselar, hästtäcken, hästklockor, handredskap m. m
S. k. Hemskiftet om 20 tld utbjudes på 5 års arrende, på vilkor, som tillkännagifvas före utropet.
Betalningsanstånd för vederhäftiga inropare till den 1 instundande september.
Slite den 29 januari 1913.
THURE HOLMQVIST.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30

Auktion vid Nybjers i Hörsne.

Lördagen den 8 instundande februari kl. 10 f. m. låter hemmansägaren August Gardell genom offentlig auktion försälja 2 ston, däraf ett varmblodigt, dräktigt, 1 vallack, 3 år, varmblodig 7 st mjölkkor, af hvilka 6 st. skola kalfva under närmaste tiden, 1 tjur, 1 tjurkalf, 3 st. kvigkadvar 5 st lamm, skörda-, slåtter- och radsåningsmaskiner, åk- och lastvagnar, kärra, arbetsvagnar, häst, äfsa, tallriks-, slät- och fjäderharfvar, kultivator, plogar, kälkrack, 2 par ar- betskålkar, hö- och vrånghäckar, vindmaskin, bättre selar och arbetsselar, hästtäcken, hästklockor, handredskap m. m.
S. k. Hemskiftet om 20 tld utbjudes på 5 års arrende, på vilkor, som tillkännagifvas före utropet.
Betalningsanstånd för vederhäftige inropare till den 1 instundande september.
Slite den 29 januari 1913.
THURE HOLMQVIST.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Fastighetsaffär.

Egendomen Stora Mörby Hörsne har i dag af hemmansägaren O. H. Hemmin försålts till landtbrukaren Anshelm Kellgren, Norrbys i Lärbro, för en köpeskilling af 28,000 kr. Tillträde genast.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 januari 1913
N:r 24

Nytt millionföretag på Gotland.

Med uteslutande svenskt kapital, uppgående till ca 800,000 tusen kronor, har i dagarna bildats, aktiebolaget Lina myr, som skall ha till uppgift att här på Gotland uppföra en större fabrik för tillverkning af i första hand torfbriketter efter ett af bolaget förvärfvadt engelskt patent, hvarom hittills föga offentliggjorts, men som enligt förljudande iskalle i sista hand gå ut på tillverkning af ett nytt slag af kostgödning, hvarvid de gotländska torfmossarnas utomordentligt rika tillgång på kväfvehaltiga ämnen ju borde komma väl till pass. Aled hänsyn härtill är det väl ock, som det nya bolaget, hvari bl. a.. vårt sändebud i London gref ve H. Wrangel är hufvudintreissent, genom förmedling af löjtnanten i flottans reserv C. G:son Lagercrantz å bolagets vägnar och
häradshöfding V. S. Engström. härstädes såsom ombud för säljarns förvärfvat 850 tunnland af Lina myr Hörsne (en af de djupaste på Gotland) för ett pris af i medeltal 65 kr. för tunnland.
Här skall den nya fabriken uppföras, och efter hvad löjtnant Lagercrantz meddelat en platskollega, skall själfva fabriksanläggningen, som drar en kostnad af inemot 750,000 kr., få sin plats 1 km, från Hörsne kyrka. Från fabriken kommer ett stickspår att dragas till Slitebanan mellan Simunde och Duna anhaltstationer. Arbetsstyrkan vid fabriken beräknades af löjtnant Lgarcrantz, hvilken kommer att bli bolagets verkställande direktör, till omkring 60 man, fördelade på tre skilt, och arbetet r.ed fabriken kommer att börja redan i mars eller april.
Fabrikens egentliga uppgift torde, såsom vi redan förut antydt, blifva tillverkning af konstgödning, och för frågan huruvida vår import af stenkol möjligen skall kunna framdeles något minskas, torde den alltså blifva fullkomligt betydelselös. Att uttala förhoppning om att fabriken skall »kunna göra Gotland oberoende af stenkolen», torde därför kunna omedelbart förpassas till de fromma önskningarnas dimhöljda område.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Hushållningsgillena.

Bro hushållningsigille har till ledamot af bestyrelsen valt landtbr. Hugo Hedström, Ekes i Bro och till suppleant landtbr. Johan Bodin, Kvie i Bro. Till ombud för utseende af ledamöter och suppleanter i premileringsnämderna valdes landtbr. E. Thomason i Hammars med landtbr. O. F. Lindström i Thomase som ersättare, och till ombud för gillet vid öfverläggnjngen angående uppförande af ett svinslakteri utsågos hrr O. F. Lindström i Thomase och Olof Olofsson i Kroks.

Rute hushållningsgille, hvars i måndags hållna sammanträde var talrikt besökt, utsåg till styrelseledamöter landtbrukarne P. Vetterlund och Reinh. Karlsson, båda i Fleringe, till ombud för val af ledamöter i pr emieringsnämderna landtbr. Otto Ahlqvist med d:o Carl Bergbom som suppleant samt till ombud i svinslakterifrågan hr O. Ahlqvist. Frågan om bildande e en tjurförening diskuterades samt bordlades för vidare utredning till nästa sammanträde. En trädgårdsodlareförening med hr Bergbom till
ledare bildades, och sex personer föreslogos till ledamöter af hushållningssällskapet.

Lina hushållningsgille har till ombud för val af ledamöter i premieringsnämderna utsett landtbr. Oskar Weström, Mörby i Hörsne, med O. V. Pettersson i Mattsarfve till ersättare samt till ombud i svinålakthusfrågan nämdeman Andersson, Anninge i Hörsne.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1