Slite—Roma järnväg protesterar mot bilkonkurrensen.

Styrelsen för Slite—Roma järnväg besvärar gig hos k. m:t över länsstyrelsens i Visby beslut den 19 juli att meddela bilägaren John Axel Gardell i Båtels, Ganthem, tillstånd till yrkesmässig trafik. Bolaget hade två dagar tidigare fått sådant tillstånd för trafik på sträckan Stenstu i Anga över Dune eller Gotlands Hesselby till Visby, och styrelsen anser nu att det hr Gardell meddelade tillståndet kom mer att bli till förfång för järnvägens trafik på nämnda linje. Vidare besvärar sig styrelsen över länsstyrelsens beslut att meddela bilägaren Josef Patrik Carlsson i Antsarve, Fole, tillstånd till yrkesmässig länstrafik för personbefordran, då styrelsen anser att denna länsstyrelsens åtgärd står i klar strid med den överenskommelse, som träffades vid sammanträde inför länsstyrelsen den 14 febr. Styrelsen påpekar de svårigheter Slitebanan haft och har att dragas med och hurusom styrelsen endast genom vittgående inskränkningar av personal, sänkning av löner och taxor etc. lyckats hålla järnvägens ekonomi på sådan nivå, att driften kan fortgå. Den finner sig »stå med verklig förvåning inför länstyrelsens åtgärder, att först anmoda oss återtaga vår ansökan om tillstånd till linjetrafik för att omedelbart därefter och utan att på minsta sätt ge oss tillfälle att ånyo få överväga möjligheten att ordna ev. erforderligt förbättrad persontrafik för Fole socken lämna tillstånd till länstrafik förannan».

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Widegren, Willy Åke Edvin, Hemmansägare.

Hesselby skyttegille.
Räkarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 19 September 1913 i Västergarns församling. Föräldrar: Axel Widegren o. h. h. Anna f. Johansson. Gift 1939 med Ingrid Lövkvist. Medlem i gillet sedan 1939, tidigare medlem i Sanda-Västergarns skytteförening. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Stenström, Martin Karl Arvid, Hemmason.

Hesselby skyttegille.
Räkarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 26 januari 1911 i Dalhems församling. Föräldrar: Arvid Stenström o. h. h. Hanna f. Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1928. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Stenström, John Olof Sigvard, Lantarbetare.

Hesselby skytteförening.
Räkarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 25 februari 1917 i Endre. Föräldrar: Olof Stenström o. h. h. Anna f. Nordström. Medlem i föreningen sedan 1939. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidlm br.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Stenström, Helge Jakob Henrik, Hemmason.

Hesselby skyttegille.
Itilkarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 19 januari 1913 i Dalhems församling. Föräldrar: Arvid Stenström o. h. h. Hanna f. Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1929. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Stengård, Karl Gustav Konrad, Hemmason.

Hesselby skyttegille.
Siggur, Dalhem, Dune. Född den 11 juli 1908 i Dalhems församling. Föräldrar: Edvin Stengård o. h. h. Teresia f. Eklund. Medlem i gillet sedan 1922, styrelseledamot sedan 1941. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Milidrm s.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Stengård, Ivar Oskar Johan, Snickare.

Hesselby skyttegille.
Siggur, Dalhem, Dune. Född den 30 augusti 1916 i Dalhem. Föräldrar: Edvin Stengärd o. h. h. Teresia f. Eklund. Medlem i gillet sedan 1930. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Idrm br, Skidlm br.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Smedberg, Oskar Gunnar, Mjölnare.

Hesselby skyttegille.
Gandarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 27 november 1901 i Dalhems församling. Föräldrar: Hugo Smedberg o. h. h. Vendela f. Dahlbäck. Gift 1933 med Gerda Åhlander. Medicin i gillet sedan 1922, styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Ft br.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Smedberg, Bertil John Tore, Snickare.

Hesselby skyttegille.
Gandarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 11 juni 1925 i Dalhems församling. Föräldrar: Ragnar Smedberg o. h. h. Anna f. Vestström. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.