Widegren, Willy Åke Edvin, Hemmansägare.

Hesselby skyttegille.
Räkarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 19 September 1913 i Västergarns församling. Föräldrar: Axel Widegren o. h. h. Anna f. Johansson. Gift 1939 med Ingrid Lövkvist. Medlem i gillet sedan 1939, tidigare medlem i Sanda-Västergarns skytteförening. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Stenström, Martin Karl Arvid, Hemmason.

Hesselby skyttegille.
Räkarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 26 januari 1911 i Dalhems församling. Föräldrar: Arvid Stenström o. h. h. Hanna f. Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1928. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Stenström, John Olof Sigvard, Lantarbetare.

Hesselby skytteförening.
Räkarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 25 februari 1917 i Endre. Föräldrar: Olof Stenström o. h. h. Anna f. Nordström. Medlem i föreningen sedan 1939. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidlm br.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Stenström, Helge Jakob Henrik, Hemmason.

Hesselby skyttegille.
Itilkarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 19 januari 1913 i Dalhems församling. Föräldrar: Arvid Stenström o. h. h. Hanna f. Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1929. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Stengård, Karl Gustav Konrad, Hemmason.

Hesselby skyttegille.
Siggur, Dalhem, Dune. Född den 11 juli 1908 i Dalhems församling. Föräldrar: Edvin Stengård o. h. h. Teresia f. Eklund. Medlem i gillet sedan 1922, styrelseledamot sedan 1941. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Milidrm s.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Stengård, Ivar Oskar Johan, Snickare.

Hesselby skyttegille.
Siggur, Dalhem, Dune. Född den 30 augusti 1916 i Dalhem. Föräldrar: Edvin Stengärd o. h. h. Teresia f. Eklund. Medlem i gillet sedan 1930. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Idrm br, Skidlm br.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Smedberg, Oskar Gunnar, Mjölnare.

Hesselby skyttegille.
Gandarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 27 november 1901 i Dalhems församling. Föräldrar: Hugo Smedberg o. h. h. Vendela f. Dahlbäck. Gift 1933 med Gerda Åhlander. Medicin i gillet sedan 1922, styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Ft br.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Smedberg, Bertil John Tore, Snickare.

Hesselby skyttegille.
Gandarve, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 11 juni 1925 i Dalhems församling. Föräldrar: Ragnar Smedberg o. h. h. Anna f. Vestström. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.

Sjöberg, Karl Johan Fredrik, Hemmansägare.

Hesselby skyttegille.
Anderbåtels, Dalhem, Gotlands Hässelby. Född den 8 september 1900 i Dalhem församling. Föräldrar: Oskar Sjöberg o. h. h. Fredrika f. Nyström. Gift 1936 med Elsa Persson. Medlem i gillet sedan 1915, skjutchef ett flertal år, ordförande sedan 1927. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Hesselby skyttegille.