Bilkullerbytta i Burs slutade lyckligt.

Två unga män från Hemse voro på lördagseftermiddagen ute för en bilkullerbytta, som dessbättre slutade utan avsevärda skador vari sig på de åkande eller bilen. Händelsen inträffade strax efter klockan fem vid Ganne i Burs ,där vägen gör en skarp och förrädisk kurva. Föraren, som inte kände till vägen, höll av allt att döma för stark fart och så bar det av: ned i det nära två meter djupa diket. Bilen blev liggande på sidan och fick givetvis en del skavanker men kunde för egen maskin ta sig från platsen.
De båda åkande erhöllo endast smärre skrubbsår och behövde ej ens uppsöka läkare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Idrott och sport.

V. I. F:s orienterare samlas till serietävling på söndag kl. 8 vid Österport.

Fotboll. Hemse—Alva.
Om söndag spelas en fotbollsmatch mellan Hemse och Alva på idrottsplatsen i Alva. Förra gången lagen möttes vann Hemse på hemmaplan med 2—1. Alva har revanch att fordra. Båda lagen torde vara ganska jämna. Hemse har i höst visserligen svagare försvar, men detsamma är förhållandet med Alva-försvaret.. Kl. 2,30 böra alla fotbollsintresserade vara samlade, ty då blåser domaren till spel.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Strömavbrott

blir det på söndag mellan kl. 13 och 17 på 33,000 voltsledningen mellan Slite och Visby, varigenom även ledningarna från Källunge till Roma, Klintehamn och Hemse bli strömlösa samma tid. Orsaken till avbrottet är vissa större ändringsarbeten å linjen. Strömmen kommer emellertid att slås till tidigare, om arbetet är färdigt före kl. 17.
I Visby med omnejd kommer avbrottet icke att märkas, då Visbyverket kommer att köra med egna maskiner. Endast vid övergången från Slite till Visbyström uppkommer på växelströmsnätet ett par minuters avbrott.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Idrott och sport.

Fotboll i Etelhem.
BK Drott spelade 2—2 mot Hemse BK:s reserver i en snabb och juste match i söndags. I Hemselaget framträdde ch. Skånberg samt vi. ”Justus”.
Hemse BK med ett sådant prima reservmaterial kommer säkerligen att göra en stark insats i ”storserien” i höst.
I en förmatch vunno Etelhems skolpojkar över Hemses d:o med 8—3. Bäst på plan var hemmalagets vänsterinner T. Lundgren som gjorde 5 mål för sitt lag.

Godtemplaridrott i Eskelhem.
Curt Svensson 5,85 i längd, Hans Axelsson 1,60 i höjd.
Mellersta Gotlands kretsloge av IOGT hade i söndags anordnat idrottstävlingar för sina medlemmar i Prästängen i Eskelhem. Tävlingarna, som leddes av Martin Hellgren, Hogrän, lämnade följande resultat:
100 m.: 1) Curt Svensson, Roma, 2) Eric Johansson, Visby.
Längdhopp: 1) Curt Svensson, Roma, 5,85, 2) Arne Möllerström, Roma, 5,78.
Höjdhopp: 1) Hans Axelsson, Stenkumla, 1,60, 2) Curt Svensson, 1,55.
Stångstörtning: 1) Arne Möllerström, 2) Erik Pettersson, Vall.
Varpkastning: 1) Holger Petterssons lag, Vall, 2) Eric Larssons lag, Visby.
Tröstpris: Bror Norbergs läg, Roma.
Trekamp (löpning 60 m., längdhopp och slungboll) för damer: 1) Kerstin Möllerström, Roma, 2) Dagmar Kabhlström, Roma, 3) Ragnhild Löfgren, Eskelhem, 4) Maj Lundström, Vall, 5) Nanna Jansson, Eskelhem, 6) Ingrid Karlsson, Eskelhem.
I hela tävlingen var Romalogen överlägsen segrare med 62 poäng, närmast följde logen i Vall med 25 poäng och SGU, Visby, med 24.
Tävlingarna pågingo från 1/2 11 på förmiddagen till fram emot 6-tiden på kvällen. Tillslutningen var ovanligt stor: 7 varplag och ett tiotal i vardera av de övriga grenarna. Prisutdelningen förrättades av folkskollärarinnan Lisa Kahlström, Roma, och till sist utbragtes ett kraftigt besvarat leve för IOGT.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Hemse

Riksdagsman Stig Jansson
talar på Hemse Bio i kväll. Samtidigt visas även högerns filmer: ”Från kon till konsumenten”, ”Arbetets ära” samt ”Landet, Du skall värna”. Då riksdagsman Jansson är känd som en mycket god talare, är det att hoppas, att allmänheten begagnar tillfället att få höra honom.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Gotlands köpmannaförbund

kommer vid den störa nationella och internationella köpmannaveckan i Stockholm att representeras av hrr Gösta Löfveberg, Visby, och G. Stengård, Fårösund, med John R. Wittberg, Hemse och C. J. Nilsson, Rute, som suppleanter. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Politisk föredragshållare.

Riksdagsman Stig Jansson.

Högern på Gotland får besök av partiets och landets yngste riksdagsman, agronom Stig Jansson i Frändesta, som sedan två år representerar Sörmlands län i andra kammaren.
Han håller föredrag i Hemse på Hemse-bio — på tisdagskvällen kl. 8 och i Etelhems skyttepaviljong på onsdagskvällen kl. 8.
I första rummet torde han komma att uppehålla sig vid jordbrukspolitiken och dess intressanta detaljer, varför hans framställning torde vara av stort intresse, i synnerhet som han är känd som god talare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Dödsfall.

Fru Hermanna Nilsson, f. Nyström, änka efter stationsinspektor Alfred Nilsson, Hemse, avled i dag i en ålder av 81 år. Den avlidna var född i Slite. Hon sörjes närmast av två döttrar, fru Margit Appelquist i Visby och fröken Vilma Nilsson, bankkassör vid Svenska Handelsbankens kontor i Hemse.
— Medarbetaren i Dagens Nyheter Otto Sleman. har avlidit i Stockholm, 62 år gamrhal. Han var lantbrukareson från Kalmar län och kom rätt sent in i skolstudierna. 1897 började han emellertid 21 år gammal vid Visby läroverk och avgick därifrån med studentexamen 1901. Efter ett par års studier i Uppsala fick han 1903 plats å Gäfle Dagblad, var sedan chef för Västerviksposten i 12 år och tog samtidigt livlig del i ortens politiska och kommunala liv.
Sedan 1918 var han anställd i Dagens Nyheter. Han sörjes närmast av maka och barn.
— I Härnösand avled i går vaktkonstapeln Herman Kviberg. Den bortgångne, som var född i Visby och 55 år gammal, inträdde i fångvårdens tjänst 1905 då han tillträdde en befattning som extra vaktkonstapel vid länscellfängelset härstädes. År 1908 kom han på ordinarie stat och transporterades 1911 till centralfängelset på Långholmen. Därifrån kom han till Härnösand, där han nu avlidit. Han sörjes närmast av maka och dotter samt av en syster, gift med sjökapten A. Lyth härstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Dödsfall Hermanna Nilson

Vår innerligt kära mor, fru Hermanna Nilson f. Nyström, född 20/7 1857, avled stilla idag.
Sörjd. Saknad.
Hemse den 16/8 1938.
MARGIT. VILMA.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187