Kungörelse.

Härmed kungöras till ansökan lediga distriktsbarnmorsketjänsterna i
Rute distrikt, (Fleringe, Rute, Bunge och Hellvi socknar), med station för barnmorskan i närheten av Rute kyrka. Lön och övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 mars 1933.
Slite distrikt, (Othems och Boge socknar), med station i eller i närheten av Slite samhälle. Lön 1.100 kronor. Övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 mars 1933.
Väte distrikt, (Atlingbo, Hejde, Väte och Mästerby socknar), med station i närheten av Väte kyrka. Lön 1,300 kronor. Övriga förmåner enligt lag. Tillträde 1 februari 1933.
Ansökningar skola vara till barnmorskestyrelsen i a inkomna före den 1 januari 1933 och åtföljas av åldersbetyg, läkareintyg, bestyrkt avskrift av barnmorskebrev samt av intyg om föregående tjänstgöring.
Barnmorskestyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Pettersson, Svante Vilhelm L., Fabrikör.

Slite skyttegille.
Storgatan, Slite. Född den 20 juli 1893 i Hellvi församling. Föräldrar: Karl Pettersson o. h. h. Vilhelmina Pettersson. Gift 1921 med Olga Hammarlund. Medlem i gillet sedan 1941. Hv. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Slite skyttegille.

Rudberg, John Algot, Stenarbetare.

Lärbro skyttegille.
Bolma, Lärbro. Född den 25 mars 1903 i Hellvi församling. Föräldrar: Evert Rudberg o. h. h. E. Rudberg. Gift 1929 med Rut Karlsson. Medlem i gillet sedan 1918. Hv. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lärbro skyttegille.

Wengberg, Sigurd Gustav Johan, Stenarbetare.

Hellvi skytteförening.
Smöjen, Hellvi. Född den 13 februari 1894 i Gammelgarn. Föräldrar: Hjalmar Wengberg o. h. h. Olivia Wengberg. Medlcm i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Ostergarns skytteförening. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Riksplakett.

Gotländska skyttar 1944.
Hellvi skytteförening.

Viberg, Karlo Herbert, Lokkopplare.

Hellvi skytteförening.
Vivlings, Hellvi. Född den 21 december 1924 i Vivlings, Hellvi. Föräldrar: Karl Viberg o. h. h. Astrid Viberg. Medlem i föreningen sedan 1943. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Hellvi skytteförening.

Thorsson, Johan Alf Georg, Tullvaktmästare.

Hellvi skytteförening.
Kyllej, Hellvi. Född den 17 augusti 1914 i Förädrar: A. G. Johansson o. h. h. Medlem i föreningen sedan 1940, sekreterare samma fir. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Hellvi skytteförening.

Svensson, Edvin Vilgot Johannes, Förman.

Hellvi skytteförening.
Smöjen, Hellvi. Född den 12 november 1902 i Boge. Föräldrar: Vilhelm Svensson o. h. h. Anna Svensson. Gift 1928 med Märta Stenström. Medlem i föreningen sedan 1940, v. sekreterare, tidigare medlem i Bouge skytteförening. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Hellvi skytteförening.

Stenberg, Karl Hugo, Hemmansägare.

Hellvi skytteförening.
Hemmungs, Hellvi. Född den 24 april 1888 i Lengers, Hellvi. Föräldrar: Anton Stenberg o. h. h. Anna Stenberg. Gift 1916 med Edla Olofsson. Medlem i föreningen sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Hellvi skytteförening.

Siltberg, Torvald Gustav, Hemmansägare.

Hellvi skytteförening.
Stengrinda, Hellvi. Född den 29 november 1882 i Rute. Föräldrar: Julius Siltberg o. h. h. Maria Siltberg. Gift 1900 med Anna Keilman. Medlem i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Lärbro skyttegille. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Hellvi skytteförening.