Williamsson, Josef Emanuel, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Petsarve, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 25 november 1898 i Anga församling. Föräldrar: Jakob Williamsson o. h. h. Emma f. Medin. Gift 1935 med Helena Johansson. Medlem i gillet sedan 1916. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Rondahl, Karl Sigurd, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Ekeskogs, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 4 december 1904 i Norrlanda församling. Föräldrar: Patrik Rondahl o. h. h. Amalia f. Eklöv. Gift 1933 med Emma Eriksson. Medlem i gillet sedan 1922, varit styrelseledamot ett flertal är. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skytteni br.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Nygren, Knut Henning Gabriel, Linjearbetare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 26 april 1911 i Alva församling. Föräldrar: Knut Nygren o. h. h. Paulina f. Palmqvist. Medlem i gillet sedan 1925. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Nygren, Josef Emanuel, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 23 juli 1912 i Alva församling. Föräldrar: Knut Nygren o. h. h. Paulina f. Palmqvist. Medlem i gillet sedan 1926. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Nygren, Helge Aldor, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 9 november 1909 i Alva församling. Föräldrar: Knut Nygren o. h. h. Paulina f. Palmqvist. Gift 1936 med Elsy Eklind. Medlem i gillet sedan 1924. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Norin, Karl Erik, Lantarbetare.

Lina skyttegille.
Bringes, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 19 februari 1920. Medlem i gillet sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Norbäck, Karl Axel Adolf, Lantarbetare.

Lina skyttegille.
Ekeskogs, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 11 september 1901 i Ganthems församling. Föräldrar: Adolf Norbäck o. h. h. Hilda f. Osterman. Gift 1931 med Margit Hellgren. Medlem i gillet sedan 1915. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Larsson, Helge Gustav Anselm, Hemmason.

Lina skyttegille.
Björke, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född 9 augusti 1923 i Norrlanda församling. Föräldrar: Johan Larsson o. h. h. Anna f. Gustafsson. Medlem i gillet sedan 1937. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Johansson, Karl Erik, Lantbrukare.

Lina skyttegille.
Burs, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 19 februari 1904 i Norrlanda församling. Föräldrar: Johan Johansson o. h. h. Hulda f. Nilsson. Medlem i gillet sedan 1918, ordförande sedan 1927. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, SkolskytteM br.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Jacobsson, Sven Axel Verner, Hemmansägare.

Lina skyttegille.
Lista, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 16 juni 1911 1 Norrlanda församling. Föräldrar: Karl Jacobsson o. h. h. Veda Jacobsson. Medlem i gillet sedan 1931. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.