Auktion å skog på rot.

Lördagen den 14 innevarande december kl. 10 f. m. kommer i Hangvars kommunalrum till den högstbjudande försäljas från Hangvars pastoratslöneboställe utstämplade poster. Vid Brandsbro 371/2 kubikmeter, Norrbysängen i Hall sammanlagt 103 1/2 kubikmteer i 3 poster. Posterna bestå huvudsakligast av lövskog.
Betalningsvillkor: för kände köpare till 1 maj 1947. För inropen fordras godkänd säkerhet. Prövningsrätt förbehålles. Närmare upplysningar lämnas vid auktionstillfället och dessförinnan av undertecknade.
Karl Gårdman, Lunds, Hangvar.
Fritjov Vestöö, Hägvards, Hall.
Hangvar den 7 dec. 1946.
PASTORATSKYRKORÅDET.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Värdefull auktion i Hangvar.

FREDAGEN DEN 13 DECEMBER kl. 11 f. m. varvid hos G. Jacobsson, Goloser, försäljes värdefullt inre lösöre, delvis antikt: Guld: ringar och örhängen. Silver: flera pokaler och bägare, större och mindre, en del antika, svampdosor, antika, mat-, the- och såsskedar, tallrikar, skrin m. m. Möbler: buffé, salsbord och 6 stolar, ekskåp, antikt, flera byråar, bord och stolar, soffor, sängar, lavoarer m. tillbehör, väggur, speglar, div. tavlor, tak- och fotlampor m. m. Nysilver: kaffeservis, knivar, gafflar och skedar, ljusstakar, brickor, tallrikar, fat och kannor, cigarrskrin m. m. Koppar, malm och tenn: ljusstakar av malm o. tenn, tennfat, antikt, malmmortel, div. väggprydnader m. m. Porslin och glas: matservis, flera väggtallrikar, kaffekoppar, skålar och glas m. m. Något linne och sängkläder. Flera trädgårdsbord och stolar m. m.
3 mån. betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 9 december 1946.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Dödsfall.

Åttiofem år gammal har änkefru Lovisa Mårtensson, Rute, avlidit. Hon var änka efter arbetsförmannen Karl Mårtensson, Hangvar, och sörjes närmast av barn och barnbarn.
— I den höga åldern av nära åttioåtta år har förre hemmansägaren Anton Dahlström, Råby i Hejdeby, avlidit. Gården vid Råby, som han övertog efter fadern, innehade han till 1922, då han överlämnade den till en son. I sin krafts dagar innehade han flera förtroendeuppdrag och var bl. a. kyrkvärd under många år. Närmast sörjes han av två söner och två döttrar.
— Fru Anna Gerdén, Söderköping, änka efter framlidne rådmannen i Visby Per Johan Garden, avled på måndagskvällen. Den bortgångna, som var livligt humanitärt intresserad, var född i Väskinde 1868. Hon sörjes närmast av tre döttrar, Ester, folkskollärarinna i Söderköping, Ellen, folkskollärarinna i Stockholm, och Ebba, telegrafist i Nyköping.
— Förra hushållerskan Maria Björklund, Bläse i Fleringe, avled i dag i en ålder av åttionio år. Hon var född i Hangvar och kom sedan som hushållerska till den för någon tid sedan avlidne Karl Björklund, Bläse. Denna befattning innehade hon i fyrtiofem år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Auktion i Hangvar.

Fredagen den 6 december kl. 11 f. m. låter lantbr. G. Jacobssons konkursbo, Goloser, genom offentlig auktion försälja samtliga å gården befintliga inventarier:
Kreatur: 20 st. unga prima mjölkkor, dräktighetsundersökta, 3 st. kvigkalvar. 1 valack, 10 år, 80 st. höns.
Maskiner och Redskap: Traktor, ”Munktell nr. 25”, ”tröskverk ”Marshall”, 3 fot med fläkt, halmfläkt med rör, traktorbindare ”Massey Harris”, 7 fot, traktorharv, 21 pinnars, traktorplog, 2 såningsmaskiner, 2 slåttermaskiner, ”Deering”, därav en med oljebad, gödningsspridare, sladdfjäderharv, 80-pinn. slätharv, hästhacka, 3 rad., hästräfsa, ringvält, 3 del., vändplogar, klysharv, mullfösa, lastdragare, enbetsvagn, kappsläde, arbetsvagn med häck och skrov, d:o med skrov, div. handredskap m. m.
Diverse: 1 mjölkmaskinsanläggning, 1 strömjölskvarn, decimalvåg med vikter, betningstunna, betningsmedel, förställare till självbindare, Gunnebonät, c:a 100 meter, bensin- och oljefat, duk till självbindare, selar, transportflaskor, mjölk??? parti dikningsrör, krakstör, presenning.
Betalningsanstånd till den 1 maj 1947 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 2 december 1946.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

LÄNSSTYRELSEN.

I här fört föreningsregister hava denna dag intagits följande anmälningar:
den 27 februari 1943 antogos stadgar för Norra Gotlands Hingstförening u. p. a., som har till ändamål att inköpa och mot avgift åt föreningens medlemmar samt, därest så prövas lämpligt, järnväl åt utom föreningen stående till betäckning tillhandahålla goda hingstar samt att i övrigt genom lämpliga åtgärder främja hästaveln inom verksamhetsområdet. Styrelsen, som har sitt säte i Tingstäde socken, utgöres av Per Gustav Ansgarius Svensson, Sorby, Stenkyrka, Christen Jespersson, Furubjers, Tingstäde, Lennart Otto Ingvar Pettersson, Gudings, Vallstena, Anders Sigge Andersson, Austers, Hangvar, och Gösta Karl Mörrby, Grausne, Lokrume, ordinarie ledamöter, med Olof Sigurd Bendelin, Stenby, Lokrume, Otto Martin William Österdahl, Hägvards, Hall, och Stig Fritiof Wigström, St. Tallby, Fole, såsom suppleanter. Firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Per Svensson och Christen Jespersson var för sig. Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Kallelse till sammanträde sker medelst kungörelse i den eller de tidningar, som föreningen bestämmer, eller genom posten minst åtta dagar före sammanträdet. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom annons i den eller de tidningar, vari kallelse till föreningssammanträde införes;
uti styrelsen för Etelhems-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Etelhems socken, har i stället för Valdemar Nicklasson, Lojsta, såsom suppleant inträtt Emrik Ardgren, Bjärby, Etelhem;
uti styrelsen för Havdhems och Eke jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Havdhems socken, har i stället för Anton Jakobsson, Bölske, Havdhem, såsom suppleant inträtt Karl Jakob Henric Levander, Bois, Havdhem. Föreningens firma tecknas numera av samtliga styrelseledamöter jämte kamreraren Lars Johan Ekman,
Havdhem, två i förening;
uti styrelsen för Hesselbyortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Ganthems socken, har i stället för Jakob Kristian Ahlby, Norrlanda, såsom ordinarie ledamot inträtt Ernst Gustav Bernhard Nikolaus-son. Föreningens firma tecknas numera av J. W. Hellgren, Artur, Olsson, Erik Nordström, Ivar Johansson och Gustav Nikolausson, två i förening;
uti styrelsen för Klinte-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Klinte socken, har i stället för Johannes Stengård, Klinte, såsom ordinarie ledamot inträtt Elmer Olof Oskar Jakobsson, Klintehamn. Föreningens firma tecknas av styrelsens samtliga ledamöter två i förening;
uti styrelsen för Källunge-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Källunge socken, har i stället för Sigurd Eriksson, Fjärdinge i Gothem, inträtt såsom ordinarie ledamot Knut Edvin Fridolf Svensson, Kopungs, Gothem;
uti styrelsen för Martebo-Lummelunda jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Lummelunda socken, har såsom ordinarie ledamot inträtt John Valdemar Johansson, Martebo, samt såsom suppleant Viktor Otto Ekktröm, Martebo. Föreningens firma tecknas numera av Karl Olin, Thure Lönngren, Ernst Björkegren, John Malmros och John Johansson;
uti styrelsen för Sydvästra Gotlands jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Levide socken, har i stället för Hjalmar Siltberg, Fröjel, såsom ordinarie ledamot inträtt Bror Gustav Lövgren, Pusarve, Fröjel. Föreningens firma tecknas numera av Lars Jakobsson, Elis Nilsson, Hjalmar Ahlin, Emil Jacobsson, Jakob Larsson, Bror Lövgren, Sigfrid Melin och E. A. Larsson två i förening;
uti styrelsen för Tingstäde-Hejnum jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Tingstäde socken, har såsom ordinarie ledamöter inträtt Johan Anders Teodor Norrby, Tingstäde, och Johan Edvard Elis Pettersson, Hejnum, samt såsom suppleant Sten Samuel Forslund. Föreningens firma tecknas numera av Christen Jespersson, Uno Jakobsson, J. N. T. Hägbom och J. A. Norrby;
uti styrelsen för Visby-ortens jordbrukskassa, förening m. b. p. a., som har sitt säte i Visby, har i stället för Johan Oskar Viktor Jacobsson, Hejdeby, såsom ordinarie ledamot inträtt Olof Herman Klingvall, Tibbles, Hejdeby. Föreningens firma tecknas numera av Carl August Leonard Widen, Herman Emil Ehrenfrid Löthberg, Anders Nilsson, Arvid Lars Kristian Eriksson, Olof Herman Klingvall och Holger Anders Olsson två i förening.
Visby i landskansliet den 27 september 1943.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Förlovade

Sigvard Stuxberg
Ingegärd Lundin
Hangvar 25/9 1943.

Sigvard Wessman
och
Karin Johansson
Burgsvik. Fårö.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Tillkännagivande

Härmed kungöres, att Johan Alfons Svensson i Hangvar hos Länsstyrelsen anhållit om tillstånd att med stationsort vid Snäckers i Hangvars socken för en lastautomobil (max. last 2,920 kg.) inom länet bedriva beställningstrafik för godsbefordran.
Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 1 oktober 1943; och äga trafikföretag, som kunna beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag till Länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningen.
Visby Landskansliet 23 sept. 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Sproge har högsta, Havdhem lägsta skattetrycket.

Kommunala skatterna f. n. ganska höga.
Skattetrycket i Gotlands kommuner ställer sig f. n. ganska högt. Statistiska centralbyrån har räknat ut, att om skattetrycket skulle göras lika i samtliga landskommuner genomsnittliga uttaxeringen för de kommunala behoven skulle utgöra kr. 14:02 pr skattekrona, därav 9:77 i allmän kommunalskatt. Allra högst på skatteskalan kommer i år Sproge kommun med ett samlat skattetryck av ej mindre än kr. 27: 30 pr skattekrona (därav i allmän kommunalskatt 23: 20). På andra plats följer Anga med 22: 55 och på tredje Eksta kommun med 22: 10. Höga utdebiteringsbehov föreligga vidare i Hangvar och Hall med 21: 70 resp. 21: 50, Norrlanda 21: 35 samt i Hejnum, Fole, Träkumla, Sanda, Fröjel och Fide, alla med över 19 kr. i totalt kommunalt skattetryck.
Förmånligast att skatta synes det f. n: vara i Havdhem och likväl är det kommunala utdebiteringsbehovet där ej lägre än kr. 10: 10, därav 6 kr. i allmän kommunalskatt. Under elva kronor komma i övrigt några få kommuner, nämligen När, Bunge och Barlingbo.
De allra flesta av länets kommuner äro alltså att anse såsom synnerligt skattetyngda, vilket ock framgår därav, att staten måste lämna skattelindringsbidrag till samtliga kommuner utom ett 20-tal. Tack vare dessa bidrag kan utdebiteringsbehovet minskas med belopp, varierande mellan 11 öre pr skattekrona i Hörsne med Bara och kr. 8:30 i Sproge. Rätt kraftig sänkning av uttaxeringen ha dessa bidrag vidare möjliggjort i åtskilliga kommuner, exempelvis Hall och Hangvar med kr. 5:25 resp. 5:19, Anga 5:04, Eksta 4:35, Norrlanda 4:28 och Fide kr. 4:08. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Förlovade

Sigvard Kollberg
Astrid Mörlin
Burgsvik. Burgsvik.

Erik Percival och Elisabet Gyberg.
Fårösund. Hangvar.

Ragnar Bolinder
Marta Karlsson
Vintrosa. Grötlingbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 september 1943
N:r 209