Idrott och sport.

Gotlandsseriens premiär.
Målorgier på både Gute- och Östervallar.

Det var gotländsk fotbollsseriepremiär i går, och stadens samtliga tre div. I-lag voro i elden. På Gutavallen möttes på förmiddagen VIF och Hablingbo, medan AIK och Klintehamn spelade ett par timmar senare. Gute gästspelade i Slite.
Det blev sensationer på både Gutavallen och Östervallen, åtminstone ifråga om målkvoten. För att börja med uppgörelsen i Slite, så blev denna ett ordentligt bakslag för Gute, som ställde upp med en olyckligt sammansatt elva, vilket också straffade sig över hövan. Slite IF tog ledningen från början och nätade tre gånger första halvlek, och andra halvlek lågo ytterligare fem bollar bakom Wickman i målet. Mot slutet av halvtiden lyckades Gute få ett tröstmål. Slite hade ett jämt och bra lag, där ingen särskilt glänste över den andre. Vardera laget fick en straffspark, Gutes lade Santa bredvid stolparna, medan Wickman klarade Slites. Med 8-1 till Slite slöt alltså matchen. Rondahl dömde.
— —
Förmiddagsmatchen på Gutavallen mellan VIF och Hablingbo slöt med seger för VIF med 5–1. En relativt talrik publik hade infunnit sig. Så särdeles vackert spel undfägnades man icke med, och det är ju ej heller att begära så här tidigt i säsongen. Gamla VIF hade i huvudsak hand om spelet, vilket var mera systematiskt från stadsbornas sida, medan hablingarna ”klumpade” ihop sig alldeles för mycket och icke fick någon effektivitet i angreppen.
— — —
Premiärens andra storskräll bjöd AIK på, som i friskt vårhumör spelade till sig en 9-0-seger över KIK. Det unga AIK-gardet hade tydligen gått in för att rehabilitera sig för matchen i Klintehamn, och då gästerna för dagen voro ur slag alldeles, gick det ju smärtfritt. AIK-arna voro överlägsna alltigenom och kunde säkerligen ha gjort ett par mål till, ty det var knappast något fel på skjutsäkerheten denna gång. Målvakten i KIK gjorde till att börja med ett par räddningar, men sedan tappade han humöret. Dock kan man inte säga att det var hans skuld, att det blev så många mål, ty försvaret räckte icke till.
För AIK:s mål — halvtid stod det 6-0 — svarade ”Plåtarn”, ”Greven”, Stig Andersson, Abbe Claesson och Bror Nilsson. Acke Björkqvist skipade rättvisa.

Inomhustävlingarna i Hemse.
Sven Pettersson putsar st. längd-rekordet.

De nationella inomhustävlingarna i Hemse folkhögskolas gymnastiksal i går, arrangerade av Hemse BK, hade lockat 14 deltagare, representerande Gute, VIF, Hemse BK, Klintehamns IK, Burs GIF och Väte GIF.
Bland resultaten märkes Sven Petterssons i stående längdhopp, där han med någon centimeter ”putsade” sitt eget rekord.
Resultat:
St. höjdhopp: 1) Sven Pettersson, Gute, 136 cm 2) B. E. Dannborg, Burs, 127, 3) A. Johnsson, KIK, 127.
Mellanhopp: 1) B. Pettersson, VIF, 347 cm., 2) L. Larsson, Hemse, 305, 3) C. B. Oman, VIF, 290.
St längdhopp: 1) Sven Pettersson, Gute, 300 cm., 2) A. Kahlström, hemse, 264, 3) Ture Pettersson, Burs, 263.
Höjdhopp m. anlopp: 1) B.E. Dannborg, Burs, 162 cm., Sven Pettersson, Gute, 157, 3) A. Johnsson, KIK, 157.

VIF:s klubbterräng
ägde 1 går rum, med start och mål på Gutavallen. Starten ägde rum kl. halv 11, och sträckan, som löparna hade att avverka, var c:a 4,000 m. Banan gick bl. a. över A 7:s handövningsfält och Skolbetningen.
Resultaten blevo: Seniorer: 1) B. Ahlvin 16,25, 2) E. Lindström 16,36, 3) H. Samuelsson 16,55, 4) G. Lövkvist 17,07, 5) G. Johansson. Juniorer: 1) B. Persson, 2) H. Malmkvist.

Roma I. F.
hade i går anordnat klubbmästerskap i terränglöpning. Banan var omkring 2,300 m. och löptes två varv av seniorer och ett varv av juniorer. Segrare i seniorklassen blev H. Olsson, som därmed fick sin första inteckning i det av grosshandlare Harald Pettersson uppsatta vandringspriset.
Prislistan fick följande utseende:
Seniorer: 1) H. Olsson 16,30 min., 2) B. Möllerström 16,40, 3) B. Lindquist 17,58 min. Juniorer: 1) U. Willnerson 8,20 min., 2) S. Andersson 8,42, 3) A. Dagel 8,47.
På eftermiddagen spelades en fotbollsmatch mellan Roma—Ljugarn, vilken vanns av Roma med 2-1 (1-1).

Visby varpklubb
hade i lördags sitt årsmöte på Pensionat Skansen, varvid sedvanliga berättelser föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades. Till ordförande nyvaldes hr G. Hallin efter hr Carl A. Claesson, som avsagt sig, och till övriga styrelseledamöter omvaldes hrr H. Olsson, R. Olofsson, G. Lurrdin samt G. Karlström samt till revisorer hrr Axel Hässelgren och Viktor Högvall med hr Gunnar Siltberg som suppleant.
Till ombud vid Föreningen Gotländsk Idrotts årsmöte utsågs hrr Carl A. Claesson och R. Olofsson.
Klubben beslöt att ha sin första träningskastning för säsongen den 9 maj. Vidare uttalade mötet sin sympati för den korporationstävling, som kommer att anordnas i slutet av maj eller början av juni.

VIF:s B-lag
gästade i går Stenkyrka och spelade oavgjort 2-2.

AIK och A. 7
har i morgon kl. 6 e. m. en träningsmatch på Vallen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 April 1937
Nr 82

Motortrafiken å allmänna vägarna inom länet.

K. befhde har nu utfärdat kungörelse angående trafiken å de allmänna vägarna inom länet att tilllämpas tillsvidare. Med särskilt nämda undantag må å länets allmänna vägar framföras — med de inskränkningar vägtrafikstadgan föreskriver — motorfordon med ett största hjultryck av 2,000 kg. samt en största bredd av fordon och last för omnibus 220 cm. och för annan bil 210 cm.
Med hänsyn till vägarnas bredd och beskaffenhet ha hjultryck och bredder begränsats till resp. 1,800 kg., 210 och 200 cm. i vad det gäller bygdevägarna mellan vägskälen vid Vitärt—Bläse, Storungs i Lärbro—Fleringe kyrka, Fleringe kyrka—Rute kyrka, Burs i Källunge—Björlunds i Källunge samt Hablingbo kyrkaSigters i Havdhem.
För bygdevägen mellan vägskälet vid Fleringe kyrka till kvarnen vid Ahr ha hjultryck och fordonsbredder ytterligare begränsats till resp. 1,200 kg., 210 och 200 cm.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Idrott och Sport.

Fotbollspremiär om söndag.
Gotlandsserien, div. I, startar sin våromgång om söndag, då VIF möter Hablingbo på Vallen kl. halv 11. Samma dag mötas AIK—KIK samt Slite—Gute.
Ställningen vid höstomgångens slut 1 div. I var följande:
AIK 5 4 0 1 20-6 8
VIF 5 4 0 1 20-9 8
Slite 5 4 0 1 14-12 8
Gute 5 2 0 3 12-12 4
Hablingbo 5 0 1 4 5-17 1
Klintehamn 5 0 1 4 4-19 1
Som synes leder AIK endast på målkvot, och att det kommer att bli hårt i toppen, kan man vara viss om.
Norra och södra serierna sätta i gång den 18 dennes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 6 april.
Hjärtliga hyllningar fick lantbrukaren Emil Närsten, Haxarve, härstädes, på sin 50-årsdag i måndags emottaga. På morgonen uppvaktade representanter för vänner och kamrater och överlämnade därvid en subskriberad gåva i form av blommor och dyrbara presenter, därvid tal hölls för jubilaren. Under dagens lopp anlände från släktingar m. fl. vackra minnesgåvor, blommor och telegram.
Jubilaren — särskilt känd och uppskattad för sin humoristiska läggning — hade på aftonen inbjudit ett 50-tal gäster till suph i sitt hem, där värd och värdinna gjorde allt för gästernas trevnad, därvid också ytterligare hyllningar förekommo.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 5 april.
Hablingbo handelsförening hade ditt 17:de årmöte i bondeförbundets lokal härstades i lördags, under stor tillslutning.
Mötets öppnades kl. 2 e. m. av föreningens vice ordförande, lantbr. Th. Thomsson, Hemmlangs, vilken hälsade alla hjärtligt välkomna. I varma ordalag frambar han dei vid sitt och förenin- gens tack till dess ordförande, lantbr. J. Larsson, Mickels, som av sjukdom var förhindrad närvara, för det nitiska och maktpåliggande arbete han som föreningens ordf. under 15 år nedlagt. Med uppoffrande av tid och krafter har han med ett aldrig svikande intresse stått, som den kraftiga drivfjädern för föreningens framgång och bästa. Talaren riktade även ett tack till föreståndare O. Andersson för ett i allo fullgott arbete. I korta drag redogjorde så talaren för föreningens utveckling under det gångna året. Värmeledning och elektriskt ljus har blivit insatta i lokalerna, ävenså i det storslaget uppförda magasinet, där ljus och kraft äro tillgängliga.
Därefter vidtogo förhandlingarna, som leddes av Th. Thomsson. Styrelse- och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes, därvid full och tacksam ansvarsfrihet lämnades styrelse och räkenskapsförare. Vid härefter företaget val av styrelse omvaldes lantbr. G. Boberg, Petes, W. Elgstrand, Simes, J. Kristoffersson, Sigleifs, och R. Mattsson, Klemette. Till suppleanter valdes Hj. Larsson, Havor, och E. Rangstedt, Mickels. Revisorer blevo lantbr. J. Smitterberg, Hallvarda, och IL Thomsson, Nisse, samt deras suppleanter lantbr. Ax. Jacobson, Hemmungs, och mejerist E. Johansson. Att representera vid K. F.:s årskongress i Stockholm som ombud, valdes W. Elgstrand, Simes.
Enligt förslag av styrelsen beslöt stämman att överskottet 7,957: 86 skulle sålunda fördelas: Ränta å insatskapital 805: 30, återbäring å köpta varor samt levererade ägg med 4 proc. kr. 5,759: 93, avsättning till reservfonden 1,193:68 och till upplysningsfonden kr. 198: 95. Omsättningen under året har ökats med 12,000 kr. och likviditeten har förbättrats.
Då förhandlingarna slutförts, blevo alla de närvarande bjudna på kaffe. Som värdinnor fungerade styrelseledamöternas fruar som på ett festligt sätt i Balens fond hade dukat ett inbjudande kaffebord.
Till sist förevisades flera vackra och intressanta filmer. Den första av dessa visade ”hur granen kan förvandlas till kläder”. Flera trevliga och präktiga tygprov framvisades, som vore tillverkade av gran. En intresserad och tacksam publik fyllde den stora lokalen till sista plats.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 April 1937
Nr 76

I har fört föreningsregister

hava nedannaninda dagar innevarande år intagits följande anmälningar, nämligen:

den 25 januari:
i styrelsen för Hablingbo mejeriförening utan personlig ansvarighet har i stället för Henrik Booberg invalts hemmansägaren Lars Nicklas Josef Smittarberg, Hallvards i Hablingbo, varjämte som suppleant i stället för Nils Ragnar Leonard Carlsson utsetts hemmansägaren Jakob Emil Seth Rangstedt, Sigleifs i Silte. Firman tecknas av Karl Jakob Gotthard Snöbohm och Karl Adolf Viktor Florström var för sig,

den 29 januari:
den 14 januari 1937 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens Lokalförening i Södra Väte med begränsad personlig ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Södra Väte, utgöres av Karl Josef Niklas Olofsson och Jonas Samuel Björkqvist, båda i Magnuse, samt Olof Hjalmar Hederstedt i Mölner, med Arvid Josef Emanuel Söderström i Hemse och Gustav Evald Kristoffer Nyström i Mölner, alla i Väte socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Karl Josef Niklas Olofsson och Jonas Samuel Björkqvist var för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma minst 8 dagar före stämman genom skriftligt meddelande. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkommande tidning,
samma dag:
den 4 september 1933 antogos stadgar för Gotländska Lantmännens lokalförening i Gothem med begränsad perooulkg ansvarighet, som har till ändamål att för medlemmarnas räkning genom Gotländska Lantmännens Centralförening inköpa viktigare lantmannaförnödenheter, samt att, om föreningen så beslutar, förmedla försäljning av medlemmarnas lantbruksprodukter och i allmänhet verka för en förbättring uti medlemmarnas ekonomiska ställning. Medlem ansvarar för föreningens förbindelser, utöver insatsen, med ett belopp av fem kronor för varje hektar odlad jord han brukar. Styrelsen, som har sitt säte i Gothem, utgöres av Karl Vilhelm Sigurd Eriksson i Fjärdinge, Olof Petter Edvin Pettersson i Hintzer och Adolf Johansson i Busarve, med Karl Johan Mattias Silvin i Kyrkebinge och Niklas Oskar Fredriksson i Busarve, alla i Gothems socken, såsom suppleanter. Firman tecknas av Karl Vilhelm Sigurd Eriksson och Olof Petter Edvin Pettersson vår för sig. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske minst 14 dagar och till extra föreningsstämma. minst 8 dagar före stämman genom tillkännagivande i minst en på Gotland utkommande tidning. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom skrivelser från styrelsen eller tillkännagivande i någon på Gotland utkomenande tidning,

den 2 februari:
den 15 november 1936 antogos stadgar för Föreningen Havdhems Folkets-Hus utan personlig ansvarighet, som har till ändamål att genom förhyrande av lokal samt köp eller byggande av hus mot betalning tillhandahålla Havdhems arbetare och närstående organisationer lämpliga lokaler. Styrelsen, som har sitt säte i Havdhem, utgöres av Alex Jakob Emanuel Östergren, Gustav Henning Hall, Karl Oskar Johansson, Erik Nilsson, Nils Verner Romin, Edvin Karl Theodor Kalströrn och Gottfrid Laurentius Klas Larsson, alla i Havdhem, med August Herman Nicklas Larsson, Arnold Viktor Emanuel Bodin, Urbarn Elieser Johannes Löwenborg och John Gunnar Fredrik Romin, alla i Havdhem, såsom suppleanter. Firman tecknas av Alex Jakob Emanuel Östergren och Karl Oskar Johansson i förening. Räkenskaperna avslutas den 31 december varje år. Kallelse till sammanträde tillkännagives senast 8 dagar före dess hållande genom anslag å föreningens anslagstavla och genom kungörelse i minst en av platsens tidningar. övriga meddelanden kungöres genom anslag å anslagstavlan,

den 3 februari:
å sammanträden den 26 april och den 3 november 1936 har beslutats ändring av 10 4 av de för Gotlands konsumtionsförening u. p. a. gällande stadgar,
samma dag:
å sammanträden den 30 december 1935 och den 26 juni 1936 antogos ändrade stadgar för Lärbro Mejeriförening utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att driva mejerirörelse i Lärbro socken samt att av föreningsmedlemmar och andra uppköpa mjölk och försälja mejeriprodukter samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna sker av styrelsen genom anslag i mejeriet. Kallelse till föreningsstämma skall ske minst 8 dagar före stämmans hållande. Styrelsen, som har sitt säte i Lärbro, utgöres av Karl Johan Konrad Bergbohm, Sigfride i Rute, Nils Roland Andersson i Takstens, Adolf Percy Falk, Kännungs i Hellvi, Karl Johan Sigurd Hallgren, Pavalds i Lärbro, och John Martin Viktor Nilsson, Norrbys i Lärbro, med Olof Oskar Theodor östman, Glästäde i Lärbro, och Karl Nicklas Svante Almqvist, Lilla Vägome i Lärbro, såsom suppleanter. Firman tecknas av Nils Roland Andersson ensam.
Visby i landskansliet den 11 februari 1937.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 12 febr.
Lantmannaveckan härstädes fortsatte på onsdagen med en föreläsning av husdjurskonsulent B. Ljunggren om åkerjordens torrläggning och de stora fördelarna med ett omsorgsfullt utfört arbete. Dräneringen kunde på ett tillfredsställande sätt verkställas med olika material, såsom rör, sten och virke, vilka vart och ett på sin jordmån väl fyllde sin uppgift. — Av samma föreläsare följde härpå ett intressant föredrag om hästskötsel, därvid talaren redogjorde för de olika hästraserna, tiden för deras importerande i landet o. s. v. Vidare gåvos goda råd om unghästens uppfödning, hovens vård, stallets inredning m. m.
Därefter lämnades ordet åt konsulent Eklund, som talade om ”Ekonomisk gödsling”. Talaren gav först goda råd om den naturliga spillningens vård såväl i ladugård som gödselstad, lämpliga tiden för dess utförande på fältet o. s. v. Så övergicks det till de artificiella gödningsämnena, deras användning på olika jordsorter och växtslag. Med största intresse åhördes alltsammans av den talrika publiken. Till sist visades som avslutning på den givande dagen en serie skioptikonbilder av olika hästraser både från utlandet och vårt land.
Ämnet för konsulent Eklunds föredrag på torsdagen var först ”Vallväxt och fröodling”, därvid talaren påvisade de olika odlade gräsens samt baljväxternas plats på olika jordmåner och lämpliga fröblandningar för ett- och fleråriga vallar. Han redogjorde även för hur en rationell fröodling borde företagas och uppmanade lantmännen att taga itu med fröodling, särskilt vad humleluzern och timotejfrö beträffar.
Ett intressant föredrag av samme talare blev ämnet ”potatisodling”, där det upplystes om potatisodlingens utveckling i vårt land från tidigaste början till vår tid. Många potatissorter namngåvos, och med siffror från odlingsförsök visades resultaten av sorternas avkastning. Potatisodlingen upptar blott 4 proc. av landets åkerareal. Som goda sorter rekommenderades Magnumbonum, Majestic, Ackersegen.
Andre föreläsare för aftonen var konsulent Ljunggren, som avhandlade ”Nötboskapens avel, uppfödning, utfodring och vård”. De olika rasernas egenskaper skildrades och klargjordes. Den nu dominerande rasen var S. R. B., Svensk rödbrokig boskap, bäst passande för våra förhållanden. Lämpliga foderblandningar för mjölkkor och kalvar påvisades och uppmanades de närvarande att noga se till att pålägg gjordes av goda stammar med goda nedärvda egenskaper.
Det givande föredraget avslöts med skioptikonbilder, visande kor och tjurar av landets bästa stammar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1937
N:r 36

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 8 febr.
Föredrag i den nu så aktuella bastufrågan hölls härstädes i lördags e. m. av folkskollärare Axel Gisslestam från Hamra, där frågan nu är löst och badningen i full gång till allas belåtenhet.
Efter ett kort anförande samt välkomsthälsning av lantbr. K. K. Konradsson, Botvards, som valdes till dagens ordförande för kommande diskussion, överlämnades ordet till hr Gislestam, som i ett populärt och sakrikt föredrag redogjorde för badsturörelsens tillvaro och utveckling från gamla tider tills nu. En tid låg rörelsen i vanrykte för allt det omoraliska, som stundom förekom, och låg då en tid helt nere, men nu åter har frågan kommit till heders, och en tävlan pågår mellan landskapen i vårt land att bygga de flesta bastugorna. Föredragshållaren skildrade olika typer och företedde olika ritningar och kostnadsförslag. Han framhöll fördelen att hava flera små bastugor inom en kommun än en större.
Talaren avtackades med applåder. Så vidtog diskussionen, därvid förslag framställdes om byggandet av fyra stycken, en i varje by, vilket dock tills vidare avslogs och beslöts om byggandet av en bastu, som skulle vara färdig den 1 oktober detta år. En kommitté tillsattes för ordnande av saken och valdes därtill lantbr. O. Larsson, Kyrkeby, K. Konradsson, Botvards, O. Klasson, Simes, G. Johansson, Hägsarve, handelsföreståndare O. Andersson, samt lärarinnan fröken Buskas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Lantmannaveckan i Hablingbo

har i dag tagit sin början, varvid konsulent A. Eklund och agronom Wald. Ericsson medverka som föreläsare. På tisdagen föreläsa konsulent E. Nilsson och fru Tekla Eklund, på onsdag och torsdag konsulenterna Ljunggren och Eklund, på fredagen desamma jämte länsjägmästare R. Melin, samt på lördagen konsulenterna Eklund och Ljunggren samt landshövdingskan Gertrud Rodhe, varefter avslutningen förrättas av landshövding Rodhe.
Föreläsningarna börja varje dag kl. 4 e. m. och fortsätta till 8-tiden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Yrkesmässig försäljning av brännvin
stod en person i dag tilltalad för vid rådhusrätten. Svaranden, som är skomakare, skulle från sin verkstad ha försålt sprit till personer, som varit avstängda från tilldelning från spritbolaget.
Inför rätten hördes fyra vittnen, av vilket ett, en person, som en tid varit intagen på alkoholistanstalt, uppgav, att han vid åtta olika tillfällen under åren 1935 och 1936, köpt sprit av svaranden och, därvid erhållit varje gång en halv liter renat brännvin i buteljer, som varit försedda med spritbolagets etiketter. Priset hade varit 5 kr. pr halvliter. Tre andra vittnen intygade, att de vid olika tillfällen varit i sällskap med det förut omnämda vittnet, varvid de tillskjutit pengar för spritinköpet, varefter spriten delats. De hade emellertid stått på något avstånd, medan det förstnämda vittnet gått in till svaranden och en stund återkommit med brännvinet.
Svaranden förnekade blankt, att han haft något med denna sak att göra. Huvudvittnet uppgav på åklagarens förfrågan, att svaranden nyligen besökt honom med begäran, att han skulle skriva intyg, att han aldrig köpt någon sprit av svaranden. Då vittnet förklarat, att han givetvis icke kunnat göra detta efter de uppgifter, som han lämnat vid polisförhöret, hade svaranden förklarat, att han i varje fall komme att förneka saken. Nu förklarade svaranden, att han endast tillfrågat vittnet, vad denne ”gått och ställt till för galenskaper”.
Domen lydde på 45 dagsböter å 2 kr.

För ovarsam framfart
med lastbil dömdes en person till 5 dagsböter å 2 kr.

Dyrt att tredskas.
En bilägare hade tidigare förelagts att vid vite av 50 kr. trafikförsäkra sitt fordon men hade trots detta icke ordnat saken, varför vitet nu utdömdes. Dessutom skall bilen vid nytt vite å 100 kr. vara försäkrad innan den 1 mars.

En förargelseväckande yngling
fick böta 25 riksdaler. Han hade vägrats tillträde till en restaurang, varvid han högljutt uttryckt sin harm över polisen. ”Jag har väl betalt skatt”, sade han bl. a. ”Ställ upp hela Visby poliskår så tätt som staketspjälor, så skall jag visa vad ni går för, jäkla pojkvaskrar”. F. ö. hade han tyckt, att han som jobbat på polisbygget väl skulle ha några privilegier. Tydligen betraktades det dock inte som en förmildrande omständighet.

En radiolyssnare,
som icke löst licens, bötade 10 dagsböter å 1 kr.

En lyktlös
cyklist dömdes till 10 kr.. böter.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets andra sammanträde. Ordf. hovrättsfiskal Bo Reuterskiöld.)
Hoburgsmarmorn.
Målet mellan delägarna i Hoburgen, kär., och ingeniör Svante Wennberg, Stockholm, svar., beträffande ersättning för brytningsrätt avdömdes av rätten i dag sålunda, att avtalet endast gällt blocksten, vilken av svar. betalats, och sålunda icke skärv, varför käromålet ogillades och svar. tillerkändes rättegångskostnader med 300 kr. jämte protokollslösen.

För missfirmelse
mot landsfiskal dömdes en person från Hablingbo till 50 dagsböter å 2 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31