Ohlsson, Ivar Emanuel, Lantarbetare.

Levide-Gerums skytteförening.
Peinarve, Levide, Född den 11 april 1925 i Grötlingbo. Föräldrar: Sigurd Ohlsson o. h. h. Anny Ohlsson. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Ohlsson, Frank Charles, Lantarbetare.

Levide-Gerums skytteförening.
Peinarve, Levide. Född den 23 december 1926 i Grötlingbo församling. Föräldrar: Sigurd Ohlsson o. h. h. Anny Ohlsson. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör rekrytklassen.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Larsson, Johan Olof Vilberg, Montör.

Hemse skyttegille.
Box 50, Hemse. Född den 28 september 1907 i Grötlingbo. Föräldrar: Johan Larsson o. h. h. Maria f. Andersson. Gift 1938 med Dagmar Paulin. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Ft br.

Gotländska skyttar 1944.
Hemse skyttegille.

Uddin, Arne Arnold Harry, Lantbrukare.

Grötlingbo skytteförening.
Prästgárden, Grötlingbo. Född den 2 augusti 1909 i Grötlingbo. Förädrar: Viktor Uddin o. h. h. Matilda f. Söderman. Gift 1929 med Annie Söderlund. Medlem i föreningen sedan 1924, sekreterare 1935-1942, skjutchef 1942. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Grötlingbo skytteförening.

Söderström, Lars Kurt Allan, Hemmason.

Grötlingbo skytteförening.
Viges, Grötlingbo. Född den 13 juli 1927 i Grötlingbo. Föräldrar: Verner Söderström o. h. h. Tekla f. Larsson. Medlem i föreningen sedak 1942. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Grötlingbo skytteförening.

Pettersson, Henrik Johannes, Jordbruksbiträde.

Grötlingbo skytteförening.
Sallmunds, Grötlingbo. Född den 1 november 1903 i Grötlingbo. Föräldrar: Olof Pettersson o. h. h. Maria f. Olsson. Gift 1932 med Märta Larsson. Medlem i föreningen sedan 1918, varit ordförande i c:a fyra år, varit skjutchef. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem ksp br.

Gotländska skyttar 1944.
Grötlingbo skytteförening.

Pettersson, Henning Fredrik, Jordbruksbiträde.

Grötlingbo skytteförening.
Sallmunds, Grötlingbo. Född den 1 november 1903 i Grötlingbo. Föräldrar: Olof Pettersson o. h. h. Maria f. Olsson. Medlem i föreningen sedan 1918, varit kassör i c:a tre år. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Grötlingbo skytteförening.

Olsson, Lennart Olof Holmfrid, Lantbrukare.

Grötlingbo skytteförening.
Roes, Grötlingbo. Född den 4 juni 1901 i Grötlingbo. Föräldrar: Olof Olsson o. h. h. Berta f. Olsson. Gift 1938 med Vera Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1917, varit sekreterare i fyra år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Grötlingbo skytteförening.

Olsson, Kjell Johan Anders, Hemmason.

Grötlingbo skytteförening.
Norrkvie, Grötlingbo. Född den 16 september 1911 i Endre församling. Föräldrar: Hugo Olsson o. h. h. Karolina f. Lindström. Gift 1935 med Hilda Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1928. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Grötlingbo skytteförening.

Olsson, Ingvar Jakob Valentin, Hemmason.

Grötlingbo skytteförening.
Rums, Grötlingbo. Född den 6 april 1921 i Grötlingbo. Föräldrar: Jakob Olsson o. h. h. Viktoria f. Söderlund. Medlem i föreningen sedan 1939, kassör 1939-1941. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Grötlingbo skytteförening.