Från landsbygden. Garda.

GARDA, 20 febr.
För barnen i Garda folk- och småskola var i går anordnadt ett trefligt slädparti. Genom Garda, Lau och Alskog stäldes färden till Ljugarn och därifrån tillbaka till Garda skola, där barnakära fruar ordnat ett inbjudande kaffebord. Under lek och sång tillbragte de små ett par timmar, hvarefter festligheten afslöta med bön och psalmsång.
Ett varmt tack till alla, som bidragit till att bereda barnen denna glädjestund.
Barnavän.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43

Från landsbygden. Garda.

GARDA, 15 febr.
Till slädparti samlades igår en stor del Gardabor på planen framför folkskolan. Vid tvåtiden skedde affärden med 17 st. skjutsar, som körde genom Lye förbi Östertings och Allmungs i Stånga till Malmen och så tillbaka till Garda, där å Petarfve gård inbjudande kaffebord väntade deltagarna, och aftonen sedan tillbringades i ro och gamman.
Vale.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna.

Domkapitlet har efter hemställan af Källunge och Vallstena församlingars kyrkostämmor bestämt, att passionsgudstjänsterna i dessa församlingar skola under år 1915 förläggas i Källunge till onsdagsaftnar kl. ½ 7 och i Vallstena till fredagsaftnar, likaledes kl. ½ 7.
Domkapitlet har på hemställan af Garda församling bestämt, att passionsgudstjänsterna i Garda kyrka från och med år 1915 skola hållas å aftnar.
Passionsgudstjänsterna i Hangvars kyrka komma under år 1915 att förläggas till onsdagsaftnar kl. 7.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Passionsgudstjänsterna på aftnarna.

Kyrkoh. K. J. Kjellner har till domkapitlet inkommit med anhållan om tillstånd att under år 1915 och tills vidare hålla passionsgudstjänsterna i Garda pastorat på aftonen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914-1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Alskog: Födda 2 (1m. 1k.), döda 7 (2m. 5k.); inflyttade 8 (6m. 2k.), utflyttade 18 (8m. 10k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 388 (200m. 188k.); minskning 15.

Lye: Födda 7 (3m. 4k.), döda 4 (3m. 1k.); inflyttade 28 (14m. 14k.), utflyttade 14 (4m. 10k.); vigda intet par; folkmängd 31 dec. 345 (161m. 184k.); ökning 17.
Pastoratets folkmängd 733; ökning 2.

Barlingbo: Födda 19 (12m. 7k.), döda 11 (8m. 3k.); inflyttade 56 (27m. 29k.), utflyttade 47 (29m. 18k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 503; ökning 17.

Ekeby: Födda 6 (3m. 3k.), döda 8 (4m. 4k.); inflyttade 9 (4m. 5k.), utflyttade 13 (5m. 8k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 349.
Minskning 6.
Pastoratets folkmängd 852; ökning 11.

Burs: Födda 16 (8m. 8k.), döda 11 (3m. 8k.); inflyttade 22 (11m. 11k.), utflyttade 36 (20m. 16k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 832; minskning 9.

Stånga: Födda 7 (2m. 5k.), döda 14 (6m. 8k.); inflyttade 24 (13m. 11k.), utflyttade 31 (15m. 16k.); vigde 2 par; folkmängd 697; minskning 14.
Pastoratets folkmängd 1,529; minskning 23.

Dalhem: Födda 13 (6m. 7k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 30 (10m. 20k.), utflyttade 22 (7m. 15k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 601; ökning 16.

Ganthem: Födda 6 (2m. 4k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 19 (8m. 11k.), utflyttade 26 (13m. 13k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 293; minskning 5.

Halla: Födda 7 (3m. 4k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 32 (16m. 16k.), utflyttade 34 (23m. 11k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 317; hvarken ökning eller minskning.
Pastoratets folkmängd 1,211; ökning 11.

Endre: Födda 13 (8m. 5k.), döda 7 (5m. 2k.); inflyttade 41 (22m. 19k.), utflyttade 53 (28m. 25k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 340; minskning 6.

Hejdeby: Födda 11 (6m. 5k.), döda 5 (2m. 3k.); inflyttade 30 (13m. 17k.), utflyttade 26 (15m. 11k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 252; ökning 10.
Pastoratets folkmängd 592; ökning 4.

Fole: Födda 9k., döda 8 (2m. 6k.); inflyttade 13 (4m. 9k.), utflyttade 24 (8m. 16k.); vigde inget par; folkmängd 31 dec. 423; minskning 10.

Lokrume: Födda 4 (2m. 2k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 47 (26m. 21k.), utflyttade 38 (22m. 16k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 430; ökning 9.
Pastoratets folkmängd 853; minskning 1.

Fardhem: Födda 9 (7m. 2k.), döda 10 (4m. 6k.); inflyttade 14 (8m. 6k.), utflyttade 12 (8m. 4k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 385; ökning 1.

Linde: Födda 13 (7m. 6k.), döda 5 (1m. 4k.); inflyttade 22 (12m. 10k.), utflyttade 23 (12m. 11k.); vigde inget par; ökning 7.

Lojsta: Födda 7 (3m. 4k.), döda 4 (1m. 3k.); inflyttade 13 (7m. 6k.), utflyttade 7 (4m. 3k.): vigde intet par; folkmängd 31 dec. 309; ökning 9 pers.

Pastoratets folkmängd 1,120; ökning 17.

Garda: Födda 8 (4m. 4k.), döda 7 (3m. 4k.); inflyttade 11 (7m. 4k.), utflyttade 10 (4m. 6k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 456; ökning 2.

Etelhem: Födda 12 (8m. 4k.), döda 15 (8m. 7k.); inflyttade 31 (12m. 19k.), utflyttade 31 (16m. 15k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 577; minskning 3.
Pastoratets folkmängd 1,033; minskning 1.

Grötlingbo: Födda 6 (3m. 3k.), döda 10 (5m. 5k.); inflyttade 16 (6m. 10k.), utflyttade 35 (19m. 16k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 618; minskning 23.

Fide: Födda 2 (1m. 1k.), döda 4 (2m. 2k.); inflyttade 5k., utflyttade 9 (6m. 3k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 281; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 894; minskning 28.

Hafdhem: Födda 15 (10m. 5k.), döda 12 (8m. 4.k); inflyttade 45 (22m. 23k.), utflyttade 33 (14m. 18k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 738; ökning 16.

Näs: Födda 7 (6m. 1k.), döda 5 (4m. 1k.); inflyttade 6 (4m. 2k.), utflyttade 10 (4m. 6k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; minskning 2.
Pastoratets folkmängd 1,117; ökning 14.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

Auktion vid Robbenarfve i Garda.

På grund af fastighetens försäljning låter fabrikören J. L. Bergström, genom auktion, som förrättas vid Robbenarfve i Garda onsdagen den 19 nästkommande mars kl. 11 f. m. försälja 2 hästar, däraf 1 sto, 11 år, och 1 vallack 11 år, 4 goda mjölkkor, 2 +3t. morlam, 1 fyra månaders gris; vagnar, kälkar, spets- och vändplogar, fiäderharfvar, sladdharrf, ringvält, kornvält, 1 såningsmaskin, 1 ny slåttermaskin, delar i frösåningsmaskiner, 1/12 i en trösk, hackelse-, vind- och rotfruktskärningsmaskiner, par- och enbetselar, oxok, sättare, häckar, 1 hästhacka, 1 kälkrack, diverse handredskap, snickare- och smidesverktyg, 1 snickarebänk, vattenfat, plank och bräder, däraf ett parti hyflade, ett parti ekstolpar, 1 ny Alfasepara.- tor, 1 ny kronkärna, 1 bykgryta, ett parti gula ärter samt ett parti bortfelderrofvor m. m.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 24 febr. 1913.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Auktion vid Hemmor i Garda.

Genom offentlig auktion kommer att fredagen den 7 mars kl. 12 på dagen å sågplatsen vid Hemmor i Garda till den högstbjudande försäljas kantade bräder af olika dimensioner, vrakbräder, plank, fyrkantvirke, papplakt, takspån, ett parti stubb, gren-, tvet- och spånved, uppsatt i kaster och stackar, kantribb, enestör, ett såghus, endusugn, något murtegel, ett parti bortfelderrofvor m. m.
Betalningsanstånd för godkände inropare till den 1 september 1913.
Smiss i Alskog den 24 februari 1913.
JOH. N. LARSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Från landsbygden. Garda.

GARDA, 18 febr. 1913.
Föreläsning i härvarande folkskola hade anordnats af föreläsningsföreningen sönd. 16 d:s då lektor Ingvarsson föreläste om förädling af raser inom djur- och växtvärlden. Det intressanta föredraget belystes med skioptikonbilder.
Föreläaningsverksamheten här ute på landsbygden har beredt oss många nyttiga och nöjsamma stunder under de långa vinterkvällarna. Ett länge kändt behov tillgadoses därigenom.
Stig.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 februari 1913
N:r 42

Dödsfall. Jacob Wilhelm Jacobsson

Tillkännagifves att Handlanden Jacob Wilhelm Jacobsson, född den 27 april 1855, efter ett långt men tåligt buret lidande stilla afled vid Robbenarfve i Garda den 14 innevarande februari, sörjd och saknad af oss samt öfriga släktingar och många vänner.
BRÖDERNA.

Dödsannons

Så nöjd Jag då från Jorden far Och Intet där begråter,
Ty hvad för mig hon kärast har, Jag snart skall finna åter.
Farväl, o, värld I Det är Guds villa Att mig utur ditt fängsel skilja.
Förlossning var den fångnes hopp Och glad han går ur banden.
Den brand, som löser stoftet opp, Befriar, renar anden;
Det är odödlighetens flamma.
O, Jesu Krist, min själ anamma.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 februari 1913
N:r 38

Från landsbygden. Garda.

GARDA, 12 febr.
Till räfskall hade befolkningen i Garda, Lau inbjudits tisd. 11 d:s. Skallfolket möttes vid Petarfve, i Garda, och första drefvet anordnades från Garda till Lau men ingen snickel syntes till. En ock annan af skallfolket fick sig en ofrivillig doppning i de med skral is belagda »bryorna». Tvänne dref anordnades sedan, man med lika stor framgång, varefter det trötta och våta skallfolket, som utgjorde inemot 150 man, fick återvända hem.
Stig.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37