Österdahl, Gustaf Johan Robert, Snickare.

Östergarns skytteförening.
Tronings, Kräklingbo. Född den 16 juli 1891 i Tronings. Föräldrar: Karl Österdahl o. h. h. Charlotta Österdahl. Gift 1927 med Elsa Toftström. Medlem i föreningen sedan 1913, ordförande några år, sekreterare ett antal år, tidigare medlem i Kräklingbo skytteförening i tre år och i Gammelgarns skytteförening i ett år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Olausson, Karl Ragnar, Målare.

Östergarns skytteförening.
Mattsarve, Katthammarsvik. Född den 25 april 1899 i Gammelgarns församling. Föräldrar: Knut Olausson o. h. h. Selma Olausson. Medlem i föreningen sedan 1933, skjutchef, revisor ett par år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Skidskyttem s, Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Larsson, Lars Oskar, Fiskare.

Östergarns skytteförening.
Hammars, Katthammarsvik. Född den 28 november 1897 i Gammelgarns församling. Föräldrar: Anton Larsson o. h. h. Ida Larsson. Gift 1925 med Vilhelmina Helander. Medlem i Gammelgarns skytteförening 1911-1926, i nuvarande förening sedan sistnämnda år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: L Årtm br.

Gotländska skyttar 1944.
Östergarns skytteförening.

Till nya kronoombud

ha förordnats: i Stenkyrka och Tingstäde folkskollärare O. Bolin (efter löjtn. C. O. Pettersson), i Östergarn och Gammelgarn folkskoll. A. D. Gardell (efter lotsförman N. E. Garnström), i Vall, Hogrän och Atlingbo nämdeman K. V. Palmqvist (efter folkskoll. D. Hallgren), i Havdhems pastorat landstingsman Aug. Jacobsson (efter serg. H. Levander), i Öja pastorat stationsinspektör Sven Stengård (efter folkskoll. D. Gadd) och i Vamlingbo pastorat lantbr. O. Wessman, Fidenäs (efter handl. C. A. Wessman).

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Sjuttio år fyller i morgon

förre folkskolläraren. J. V. Aurén. Aurén, som är bördig från Norrköping, avlade folkskollärareexamen i Linköping och kom, efter något års vikariattjänstgöring på olika platser, i början på 1890-talet som folkskollärare, klockare och organist till Gammelgarns församling. Under mer än 20 år verkade A. på denna plats, tills han år 1914 överflyttade sin verksamhet till fädernebygden, till Horns församling i Östergötland. Bredvid sitt lärarekall har A. ägnat ett varmt intressa åt studiet av växtvärlden. Under sin gotlandstid gjorde han sig känd som en synnerligen intresserad botanist och framstående kännare av den gotländska floran. Aurén är sedan inträdet i pensionsåldern bosatt i Linköping.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Wengberg, Sigurd Gustav Johan, Stenarbetare.

Hellvi skytteförening.
Smöjen, Hellvi. Född den 13 februari 1894 i Gammelgarn. Föräldrar: Hjalmar Wengberg o. h. h. Olivia Wengberg. Medlcm i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Ostergarns skytteförening. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Riksplakett.

Gotländska skyttar 1944.
Hellvi skytteförening.

Thimgren, Ture Oskar Johannes, Fiskare.

Gammelgarns skytteförening.
Trosings, Kräklingbo. Född den 23 oktober 1915 i Trosings. Föräldrar: Albert Thimgren o. h. h. Elin Thimgren. Gift 5939 med Margit Kviberg. Medlem i föreningen sedan 1936, ordförande sedan 5940, tidigare v. ordförande. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Gammelgarns skytteförening.

Thimgren, Karl Elis Arvid, Jordbruksarbetare.

Gammelgarns skytteförening.
Trosings, Kräklingbo. Född den 16 december 1920 i Trosings. Föräldrar: Albert Thimgren o. h. h. Elin Thimgren. Medlem i föreningen sedan 1936. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskarmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Gammelgarns skytteförening.

Thimgren, Karl Albert Elias, Hemmansägare.

Gammelgarns skytteförening.
Trosings, Kräklingbo. Född den 21 april 1870 i Trosings. Föräldrar: Johan Thimgren o. h. h. Britta Thimgren. Gift 1914 med Elin Lundborg. Medlem i föreningen sedan 1910. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Gammelgarns skytteförening.

Söderström, Karl Gösta, Jordbruksarbetare.

Gammelgarns skytteförening.
Gannarve, Katthammarsvik. Född den 19 april 1912 i Ardre. Medlem i föreningen sedan cirka sju år tillbaka, ammunitionsförvaltare. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Riksskytteplakett s.

Gotländska skyttar 1944.
Gammelgarns skytteförening.