Till landstingsmän

blefvo vid den 10 dennes å Skogs förrättadt val utsedde: majoren A. Kyllander, postexpeditören O. Lagergren, fanjunkaren R. Kahlström och hemmansegaren J. Hägg, omvalda, samt skolläraren Boberg i Fröjel, nyvald. — Till suppleanter utsägas hemmansegarne Olof Jacobsson i Skogs och Carl Lagergren, Alvide, kyrkovärden G. Pettersson. Halla. konsul L. Cramér och sergeanten Bolin, Gandarfve.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 Maj 1875
N:r 39.

Auktion i Fröjel.

Genom offentlig auktion, som torsdagen den 2:dre Februari från kl. 10 f.m. förrättas vid Ahlstäde i Fröjel låter Gustaf Larsson deretädes i anseende till hustruns frånfälle till den högstbjudande försälja följande lösegendom såsom guld, silfver; goda sängkläder och linne, den aflidnas gängkläder; möbler såsom bord, stolar; kreatur: flere kor, som snart skola kalfva, samt 10 st. vackra får; en hästgvarn för sikt samt ett parti råg, korn, hafre och potatis; desslikes försäljas för annan persons räkning 2 st. goda symaskiner för skräddare. Godkände inropare erhålla betalnlngsanstånd till den 1 September detta år.
Fröjet den 24 Januari 1888.
P. ENEQVIST.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Januari 1888
N:r 8

Ohyggligt dödssätt.

I förgår infördes till härvarande lasarett 31-årige arbetaren Fredrik Pettersson från Fröjel, hvilken, under körsel med en skrinda oförsigtigt hoppat ur densamma med den olyckliga påföljd att en af stegpinnarna bakifrån trängde in i underlifvet, som alldelee genomborrades. Han var sanslös, då han inkom till lasarettet och dog i går natt utan att halva återfått medvetandet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Dalhem socken: födde 7, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 45; ökning 1; folkmängd 493.
Ganthem socken: födda 7, döda 6, inflyttade 17, utflyttade 26; minskning 8; folkmängd 293.
Halla socken: födda 5, döda 2, inflyttade 23, utflyttade 26; folkmängd 221.
Lärbro socken: födda 27, döda 19, inflyttade 75, utflyttade 105, vigda 9 par; minskning 22; folkmängd 1,357.
Hellvi socken: födda 12, döda 9, inflyttade 8, utflyttade 36, vigda 1 par; minskning 25; folkmängd 480.
Sanda socken: födda 18, döda 13, inflyttade 55, utflyttade 66, minskning 7; folkmängd 864,
Mästerby socken : födda 10, döda 6, inflyttade 37, utflyttade 29; ökning 13; folkmängd 416, Vestergarn socken: födda 6, döda 4, inflyttade 26, utflyttade 41; minskning 11; folkmängd 337.
Eskelhem socken: födda 7, döda 12, inflyttade 52, utflyttade 57, vigda 7 par; minskning 10; folkmängd 796,
Tofta socken: födda 19, döda 13, inflyttade 17, utflyttade 25, vigda 2 par; minskning 2; folkmängd 755.
Fole socken: födda 8, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 39, vigda 3 par; ökning 6; folkmängd 465.
Lokrume socken: födda 9, döda 6, inflyttade 45, utflyttade 47, vigda 2 par; ökning 2; folkmängd 415.
Klinte socken: födda 22, döda 11, inflyttade 86, utflyttade 102 (deraf 18 till Amerika), vigda 6 par; minskning 5; folkmängd 1,173.
Fröjel socken : födda 11, döda 16, inflyttade 25, utflyttade 34 (der af 12 till Amerika), vigda 1 par; minskning 14; folkmängd 812.
Stenkumla socken: födda 9, döda 6, inflyttade 52, utflyttade 80; minskning 25; folkmängd 457.
Träkumla socken: födda 2, döda 3, inflyttade 23, utflyttade 28; minskning 6; folkmängd 209.
Vesterhejde socken: födda 5, döda 21, inflyttade 42, utflyttade 72; minskning 21; folkmängd 483.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Dödsfall. Jacob Hejdenberg

Tillkännagifves att f. Hemmansegaren Jacob Hejdenberg stilla afled på Sigdarfve i Fröjel, Lördagen den 25 April 1874 kl. 4 1/2 e. m., i en ålder at 77 år 1 mån. och 11 dag., sörjd och saknad af maka, anhöriga och vänner.
Sv. Ps. N:o 491 3, 4 v.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Stöld

förofvades under senare delen af December, antagligen den 18, hos husbonden Lars Kallander vid Hallgårds i Fröjel, hvarvid tillgripits ett tjugukron stycke i guld; en snusdosa af kontrolleradt silfver, oval och märkt med bokstäfverna L. P. S., graverade i skrifstik en fingerring af guld med infattad söndrig sten, samt ett par örhägen af guld. För stölden är misstänkt ynglingen Wilhelm Nyman från Levede, hvilken plifvit häktad.

Gotlands Allehanda
Lördagen 8 Januari 1876
N:r 2

Klintehamn. Firma Gösta Larsson.

Klintehamn. Firma Gösta Larsson.

Cykelverkstad. Strands. Klintehamn. Tel 4.
Innehavaren ägnade sig efter slutad skolgång åt cykelbranschen och innehade under någon tid anställning i firma Hanson, Fröjel. Efter kondition vid Visby El. Byrå startade han 1939 nuvarande företag. Verkstaden är rymlig och ljus samt utrustad med erforderliga maskiner för utförande av reparationsarbeten. Även lackering, svetsning och förnickling utföres. Försäljningen omfattar främst cyklar av märkena Nordstjärnan. Hermes och Maraton samt tillbehör och reservdelar till dessa. I affären försäljas även radioapparater av olika märken. Jämte innehavaren är en person sysselsatt i rörelsen.

Karl Gösta Larsson är född den 28 januari 1921 och son till muraren E. Larsson o. h. h. Elin f. Jakobsson.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Hoburgs kompani: Wamlingbo socken Måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Sundre socken s. d. kl. 11 f. m.; Hamra socken d. kl. 2 e. m.; Öja socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.
Grötlinge kompani: Grötlingbo socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.; Fide socken s. d. kl. 2 e. m.
Hafdhems kompani: Hafdhems socken s. d. kl. 8 f. m.; Näs socken s. d. kl. 3 e. m.
Hemse kompani: Rone socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Hemse socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Alfva socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Eke socken s. d. kl. 2. e. m.
Hablinge kompani: Ekstad socken måndagen den 9 kl. 2 e. m.; Hablingbo socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Slite socken s. d. kl. 2 e. m.; Sproge socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Fardhems kompani: Fardshems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Linde socken s. d. kl. 11 f. m.; Löjsta socken s. d. kl. 3 e. m.; Leivide socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Gerum socken s. d. kl. 2 e. m.
Burs kompani: Burs socken torsdagen den 12 kl. 9 f. m.; Stånga socken s. d. kl. 1 e. m.
Närs kompani: Närs socken fredagen den 13 kl. 8 f. m.; Lau socken s. d. kl. 1 e. m.
Garde kompani: Lye socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Garde socken s. d. kl. 11 f. m.; Alskog socken s. d. kl. 3 e. m.; Etelhem socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.
Klinte kompani: Klinte socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Fröjel socken s. d. kl. 12 middagen.
Banda kompani: Mästerby socken s. d. kl. 3 e. m.; Sanda socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Westergarn socken s. d. kl. 2 e. m.
Hejde kompani: Atlingbo socken onsdagen den 11 kl, 2 e. m.; Wäte socken s. d. kl. 11 f. m.; Hejde socken s. d. kl. 7 f. m.
Sjonhems kompani: Wänge socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Buttle socken s. d. kl. 2 e. m.; Guldrupe socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Wiklau socken s. d. kl. 11 f. m.; Sjonhems socken s. d. kl. 3 e. m.
Torsburgs kompani: Kräklingbo socken fredagen den 6 kl. 12 middagen.; Anga socken s. d. kl. f. m.; Ala socken s. d. kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Dödsfall. Lars Bökelund

Tillkännagifves att Kyrkovärden Lars Bökelund Rovede i Fröjel stilla afled derstädes, Lördagen den 3 April 1875 i en ålder af 80 år, 8 månader och 17 dagar, sörjd och saknad af Barn och Barnbarn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.