Förlovning

har tillkännagivits mellan herr Felix Dassow, Visby, och fröken Britt Hedbom, dotter till framlidne fabrikören C. G. Hedbom och hans efterlämnade maka född Olsson.
— Förlovning har likaledes tillkännagivits mellan tjänstemannen vid A.-B. Järnförädling, Hälleforsnäs, Arthur Axelsson och fröken Karin Thimgren härstädes, dotter till bankvaktmästare Adolf Thimgren och hans maka född Ruthström.
— Förlovning har tillkännagivits emellan med. kand. Lennart Bjerstad, Ljungby, och fröken Vera Ohlén, Klintehamn, dotter till framlidne handlanden A. Ohlén, Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Förlovning

har tillkännagivits mellan fil. mag. Karl Johan Bodin, lärare vid Hofors högre folkskolor — förut vid Hemse folkhögskola — och fröken Olga Persson, dotter till fru Ingrid Persson, Fjäle.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 December 1936
Nr 302

Förlovade

Daniel Niklason
Ingrid Johansson
Mellerud. Solstadström.
Den 25/12.

Nils Strandberg
och
Alma Pettersson
Roma. Halla.

Sigvard Svensson
och
Gullan Wessman
Visby, Julafton.

Ivar I:son Tyrson
och
Margit Svensson
Visby. Stenkyrka.
Julafton.

Sven Kvarnegård
Maja Svensson
Kättings. Stockholm.
Julafton 1936.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301

Förlovning

har tillkännagivits mellan fotografen, Ivar I:son Tyrson, Visborgs slätt, och fröken Margit Svensson, dotter till handlanden C. H. Svensson, Stenkyrka, och hans maka, född Wahlström.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 December 1936
Nr 301

Förlovning

har tillkännagivits mellan e. fiskalen i Svea hovrätt Bo Reuterskiöld, Visby, t. f. domhavande i Gotlands södra härads domsaga, och fil. kand. Ingrid Nyqvist, Växjö, dotter till tandläkaren Nyqvist, Växjö, och hans maka, född Nordström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 8 December 1936
Nr 286

Född och Förlovade.

Född:
En dotter. Pro Patria den 26/6 1936.
Méry och Adolf Ronquist.

Förlovade:
Gunnar Nilsson
och
Greta Stengård.

René Kopf
Karin Löfquist.
Reval. Visby.
Den 25/6 1936.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Juni 1936
Nr 146

Förlovning

har tillkännagivits mellan dipl. rer. merc. René Kopf, Reval, och fröken Karin Löfquist, härstädes, dotter till fabrikör Gust. Löfquist och hans maka, född Hedenberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Juni 1936
Nr 146

Förlovade.

Gunnar Göthe
och
Margit Pettersson
Stockholm. Havdhem.
Midsommardagen.

Gösta Nordin
och
Ingrid Grefberg
Midsommarafton 1936.

Erik Björklund
och
Emy Jacobsson.
Klintehamn. Västkinde.

Simon Ceder
och
Alma Jakobsson.
Hvarv. Kräklingbo.
Midsommarafton.

Ernst Gustavsson
och
Elna Karlsson.
Ala. Guldrupe.
Midsommarafton.

Harry Pettersson
och
Tekla Pettersson.
Rone.
Midsommarafton.

Ingvar Lindberg
och
Anna-Greta Pettersson.
Visby.
Midsommarafton.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 25 Juni 1936
Nr 144

Förlovning

mellan tjänstemannen i Dagens Nyheter Gunnar Göthe och fröken Margit Pettersson, dotter till framlidne järnhandlare W. Pettersson och hans maka, Havdhem, har eklatenats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 25 Juni 1936
Nr 144

Förlovning

har tillkännagivits mellan predikanten Henry Nilsson, Torsåker, och fröken Inga-Lisa Landblad, Klintehamn, dotter till pastor Er. Landblad och ham maka, f. Gustafsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 23 Juni 1936
Nr 143