Förlovade.

Arne Lindström
Ingrid Kjellerstedt.
Gefle 23/8.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Tisgen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Förlovade.

Gösta Svärd
Greta Johansson.
Stockholm den 20 aug. 1938.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Förlovade.

Folke Svensson
och
Märtha Persson.
Eskelhem. Tofta.
13/8 1938.

Karl Johansson
och
Helny Olsson.

John Ebbe Olsson
och
Margit Bergman.
Hemse. 13/8. Ljugarn.

Erik Viderström
och
Judit Johansson.
Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Förlovade.

Ture Tidlund
och
Evy Borén.
Horn. Martebo.
8/8 1938.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Förlovning

har tillkännagivits mellan amanuensen vid Patologiska institutionen vid Uppsala universitet, med. kand. Jan Mellgren, Göteborg, och fröken Anna-Greta Löfquist, dotter till fabrikör Gust. Löfquist och hans maka, född Hedenberg.
— Förlovning har tillkännagivits mellan fabrikör Hans Ahlberg, Visby, och fröken Fanny Christersson, dotter till fabrikör C. Christersson, Visby, och hans framlidna maka.
— Förlovning har tillkännagivits mellan lägenhetsägare Jacob Jacobsson och fröken Märta Greweberg, dotter till skomakarmästare Karl Greweberg och hans maka.
— Förlovning har vidare tillkännagivits mellan tandtekniker Arne Sundstedt, Storängen, och fröken Gerd Lilja, dotter till tillsyningsman Elis Lilja härstädes och hans maka, född Nilsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

Förlovade

Hans Ahlberg
och
Fanny Christersson
Visby den 6/8 1938.

Arne Sundstedt
och
Gerd Lilja.
Storängen. Visby.

Jan Mellgren
Anna-Greta Löfquist.
Göteborg. Visby.
Visby den 6/8 1938.

Jacob Jacobsson
och
Märta Greveberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

Förlovade

Arne Winberg
och
Dagmar Nordin.
Visby den 3 aug. 1938.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Förlovning

har tillkännagivits mellan inspektor Carl Axel Broander, Kullingbos i Källunge, och fröken Ruth Larsson, dotter till hemmansägaren J. Larsson, Endregårda i Endre, och hans maka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Förlovade.

Carl Axel Broander
och
Ruth Larsson.
Källunge. Endre.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Förlovade

Knut Ericson
Helga Lindgren.
Fårösund.
Skellefteå den 27 juli 1938.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174