Född

En son.
Visby den 23 augusti 1934.
Maja och Hans Stengård.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Augusti 1934
N:r 196

Legala Nyheter.

FÖDDE: Arb. Enderbergs son, svarfvaren Clessons dotter, pigan Rosengrens son, skom. Tomssons dotter, É handl. Hoffmans dotter,
arb. Jonssons son.

DÖDE: Flickan Anna Helena Nilsson 21 år, 11 mån, och 1 dag gammal, enkan Anna Magdalena Westerberg, i en älder af 55 år och 9 mån.

VIGDE: Byggmästaren Eriksson och Katarina Södergren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Juli 1876
N:r 52

Födde Vigde och Döde.

FÖDDE: Handl. Johanssons son, landtmätar Schyls son, art. Svenssons son, d:o Gardelins son, skrädd. Englunds son, sjöman Nygrens son, tullvaktm. Anderssons son, skrädd. Walling 2:ne döttrar, pigan Nordahls son, drängen Weströms dotter, tullvaktm. Hammarlunds dotter.

DÖDE: Vaktm. Erik Esse 71 år, 11 mån. och 11 dag., snickaren Sjöströms dotter Ida Johanna Maria 7 mån, och 27 dag., handl. Johanssons son Elias Anshelm 14 dag.

VIGDE: Arb. L. G. Larsson och Kristina Pettersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Juni 1876
N:r 46

Legala Nyheter.

FÖDDE: Slagtar Sedelius dotter, f. hemmansegare Vallins son.

DÖDE: F. d. smedmästaren L. F. Eneqvist, 63 år, 7 mån. och 7 dagar.

VIGDE: Kakelugnsmak, August Pettersson och Emma Beckström.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Legala Nyheter.

FÖDDE: Hårarb. Söderströms dotter, arb. Dahlins dotter, art. Brusells son, mjölnaren Pehrssons son och art. Anderssons dotter.
DÖDE: F. artilleristen Anders Gustafsson 70 år, 1 mån. och 18 dagar, enkan Anna Brita Pihlblad 84 år, 8 mån. och 17 dagar samt gossen Oskar Adolf Edvard Liljegren 3 mån. och 16 dagar.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Maj 1876
N:r 40

Legala notiser.

Lysning
till äktenskap emellan e. o. landskanslisten Sten Alfred Pettersson och Klary Emilia Hartman, emellan evektrikern Per Ture Reinhold Andersson och kokerskan Zulamit Yvonne Olsson f. Norman, emellan snickaren Karl Axel Benkt Palmgren och Elise Olivia Nyström, emellan järnarbetaren Hans Uno Ragnar Karlsson och Britta Ida Sylvia Karlsson, samt emellan elektrikern Karl Gösta Robert Nilsson och sömmerskan Karin Maria Emilia Karlsson, samtliga från Visby domkyrkoförsamling.

Födda
Cementarbetaren Arne Emanuel Petterssons dotter, charkuteriarbetaren Knut Anton Harry Ahlbergs dotter, chauffören Charles Knut Fredrik Gahnes son, f. d. vägarbetaren Leonard Gustaf Adolf Thunbergs son, jordbruksarbetaren Karl Axel Grönbergs dotter, e. lantmätaren Per Sune Waidemar Hildings son.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Legala Nyheter.

FÖDDE: Skomakar C. Norrbys dotter, pigan Carolina Stenboms dotter, Pigan Wilhelmina Petterssons son.

FÖDD: En DOTTERS lyckliga födelse 15 dennes tillkännagitves. Hemse, 21 April 1876, ROSA SJÖSTEDT, FRANS SJÖSTEDT.
f. Bergenstjerna.

VIGDE: Löjtnanten. vid Gotlands Nationalbeväring GUSTAF EKSTEDT
och HULDA REIJHMAN i Hjo 23 April.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Legala nyheter.

FÖDDE: Sadelmak. L. Ekengrens dotter, maskinist Karl Anderssons dotter, bag. A.
Anderssons dotter, sjökapt. J. Bingmarks son, sjökapt. H. Lindströms son.

DÖDE: Hospitalshjonet Lars Högqvist 51 år, flickan Anna Maria Elisabeth Zachrisson
4 år, 1 mån. 17 dagar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 April 1876
N:r 33

Legala nyheter.

FÖDDE: Sjökapt. Rothsteins son, skrädd. J. Jacobssons son, arb. J. Klaessons son.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 April 1876
N:r 30

Född.

En SONS lyckliga födelse i dag få vi härmed slägt och vänner tillkännagifva.
Chicago 9 Febr. 1876.
Maria Lovisa Nelson, född Johansson
August Nelson.

En frisk och välskapad SONS lyckliga födelse 8 April 1876 hafva vi härmed glädjen tillkännagifva. St. Hufvigs i Fohle.
Bertha Zillmann. E. Zillmann.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 April 1876
N:r 29